Dosje javnega naročila 000725/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000725/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2020
JN000725/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2020
JN000725/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.06.2020
JN000725/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN000725/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN000725/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000725/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Bernarda Kosmina
bernarda.kosmina@jss-mok.si
+386 59666400
+386 59666404

Internetni naslovi
http://www.jss-mok.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jss-mok.si/javno-naro%C4%8Dilo-po-postopku-naro%C4%8Dila-male-vrednosti-gradnje
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15969
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra
Referenčna številka dokumenta: 3522-41/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gre za prenovo 24 stanovanj v lasti JSS MOK, ki se nahajajo v starem mestnem jedru Kopra . Prenova se bo izvajala v treh sklopih. Prenovo obsega predvsem obnovo fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, popravila streh in sanacija dotrajanih kopalnic.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenovo stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra in sicer objektov: Ulica Agrarne reforme 30, Ulica stare pošte 1, Marušičeva ulica 25, Marušičeva ulica 31
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova 24 stanovanj v lasti JSS MOK, ki se nahajajo v starem mestnem jedru Kopra. Prenova obsega predvsem obnovo fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, popravilo streh, obnovo dotrajanih kopalnic. natančen opis del je razviden iz popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 6.3 "Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa", specifični cilj "Učinkovita raba prostora v urbanih območjih."

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenovo stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra in sicer objektov: Bazoviška ulica 36, Ribiški trg 2, Pekarniška ulica 4, Pekarniška ulica 6, Opekarska ulica 1, Mirenska ulica 2
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova 24 stanovanj v lasti JSS MOK, ki se nahajajo v starem mestnem jedru Kopra. Prenova obsega predvsem obnovo fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, popravilo streh, obnovo dotrajanih kopalnic. natančen opis del je razviden iz popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 6.3 "Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa", specifični cilj "Učinkovita raba prostora v urbanih območjih."

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenovo stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra in sicer objektov: Santorijeva ulica 2, Kolaričeva ulica 5, Staničev trg 13, Dimnikarska ulica 13a, Kmečka ulica 15,
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za prenovo 24 stanovanj v lasti JSS MOK, ki se nahajajo v starem mestnem jedru Kopra . Prenova se bo izvajala v treh sklopih. Prenovo obsega predvsem obnovo fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, popravila streh in sanacija dotrajanih kopalnic. Natančen opis del je razviden iz popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 6.3 "Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa", specifični cilj "Učinkovita raba prostora v urbanih območjih."


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.03.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2020   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2020   13:22
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika:
https://www.jss-mok.si/javno-naro%C4%8Dilo-po-postopku-naro%C4%8Dila-male-vrednosti-gradnje-prenova-stanovanj-jss-mestne-ob%C4%8Dine-koperDatum objave: 18.02.2020   08:41
Naročnik je na svoji spletni strani objavil razpisno dokumentacijo s prilogami v word formatu.

Datum objave: 18.02.2020   08:44
Naročnik ni predvidel organiziranega ogleda stanovanj. Ponudniki si lahko zunanjost objektov ogledajo sami.