Dosje javnega naročila 000722/2020
Naročnik: OBČINA HOČE - SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Gradnje: Dobava in montaža otroških igral vrtec Hoče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000722/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2020
JN000722/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN000722/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000722/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
SI
Hoče
Slovenija
Katja Arnšek
katja.arnsek@hoce-slivnica.si
+386 26165322
+386 26165330

Internetni naslovi
https://www.hoce-slivnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hoce-slivnica.si/
ESPD: https://www.hoce-slivnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15979
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža otroških igral vrtec Hoče
Referenčna številka dokumenta: 430001-0008/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212221
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža otroških igral vrtec Hoče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43325000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Duašan Flisa Hoče, šolska ulica 10, 2311 Hoče - igrišče vrtca
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo zajema dobavo in montažo otroških igral vrtec Hoče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2020   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da ustrezno podaljša rok oddaje ponudbe in rok za postavljanje vprašanj , saj ne odgovarjate na postavljena vprašanja.

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe ter roka za podaljšanje vprašanj saj smatra da gre za nezahtevno naročilo ter bo odgovore podal do 24.02.2020 do 10 ure.


Datum objave: 24.02.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na postavljena vprašanja!

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe ter roka za podaljšanje vprašanj saj smatra da gre za nezahtevno naročilo ter bo odgovore podal do 24.02.2020 do 10 ure.


Datum objave: 24.02.2020   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor na naslednje:
pod točko 3 je navedeno igralo 10.8000 - posamezen stebriček
10.8000 je načeloma "plezalni gozd", ki pa se vedno definira po željah stranke z razpoložljivimi elementi....to logično oblikuje tudi ceno kompletnega igrala.
Tu pa je omenjeno 1 kpl igrala 10.8000 (ne obstaja preddefinirano standardno igralo) - v opisu pa posamezen stebriček, med katerimi lahko otroci tečejo slalom.
Torej - vprašanje je - ali je tu eksplicitna želja samo stebriček in pa seveda - koliko komadov le teh???


ODGOVOR:

Pod točko tri gre eksplicitno samo za stebriček. Število stebričkov je razvidno iz dispozicije igral in zasaditve pod 2b in sicer 10 kom.


Datum objave: 24.02.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

smo podjetje, ki je bil hkrati investitor in izvajalec pri dobavi in montaži otroških igral. Namreč v okviru EU razpisa smo dobili povrnjeno to investicijo. Imamo celoten finančen konstrukt ter sklep organa. Investicija oz. projekt je že končan. Vrednost projekta je bila nad 30.000 eur brez ddv-ja. Zanima nas, ali se lahko to šteje kot 1 referenca, ki jo zahteva ta javni poziv.

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval tudi referenco izvajalca (ki je bil hkrati investitor in naročnik). Ponudbi za prijavo mora izvajalec priložiti sklep o financiranju in končno poročilo oz. sklep o izvedbi investicije financerja ter opis investicije z navedbo lokacije.Datum objave: 24.02.2020   08:55
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnili oz. da poda odgovor na vprašanje. Nekatera vzorčna igrala iz popisa so precej specifična oz. unikatna ter posledično zelo draga, ponuja jih samo en proizvajalec, primerljivih izdelkov drugih proizvajalcev ni. Iz zgornjega sklepamo, da zeli naročnik točno določeno igralo, saj kot povedano za nekatera igrala ni primerljivih nadomestkov. Ali bo potemtakem naročnik izločil vse ponudnike, ki ne bodo dobavili teh specifičnih igral, ali pa dopustil ponudbo, ki ponuja igral z različnimi lastnosti specifičnega igrala. Naj naročnika se enkrat opozorimo, nekateri izdelki nimajo nadomestkov. Ker je naročnik po popisu izbral zelo drago opremo, ga naprošamo da objavi okvirno vrednost naročila.

ODGOVOR

Naročnik ne bo razkrival okvirne vrednosti naročila. Popisi igral so izdelani na željo naročnika in ponudnika prosimo, da upošteva željo naročnika. Naročnik prav tako smatra, da se vsa igrala da izdelati ter za izdelana igrala nato pridobi ustrezne certifikate.


Datum objave: 24.02.2020   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da pri vsakem igralu definirate vrsto varovalne podlage, količino varovalne podlage, saj v popisu ni nikjer definirana. Prav tako ni razvidno iz dispozije igral in zasaditve.

ODGOVOR

Varnostne podlage niso premet naročila.


Datum objave: 24.02.2020   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker v popisih del nismo zasledili podlage pod igrali, vas vprašujemo ali je potrebno pod igrali predvideti varnostno podlago ter če je, kakšno, čeprav je iz načrta razvidno, da so predvidene peščene blažilne igralne površine in kdo jih izvede , saj nikjer ni razvidna površina varovalne podlage.

ODGOVOR

Varnostne podlage niso prdmet javnega naročila.


Datum objave: 24.02.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo o skupni površini otroškega igrišča.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

3.131,80 m²


Datum objave: 24.02.2020   09:58
VPRAŠANJE
Na podlagi vašega odgovora, da ste mnenja da je mogoče vsa igrala izdelat skladno z naročnikovimi željami, smatramo da želite da se jih "skopira" in se za kopije pridobi certifikate. Ali si vašo trditev razlagamo pavilno? Naročnika sprašujemo, če je taka praksa zakonita? Nenazadnje priznani proizvajalci igral imajo svoje izdelke avtorsko zaščitene.

ODGOVOR:

V opisih je navedeno kot na primer.