Dosje javnega naročila 000753/2020
Naročnik: OBČINA RAČE-FRAM, Grajski trg 14, 2327 Rače
Gradnje: Obnova objekta Turner - preureditev podstrešja v učilnico
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000753/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.02.2020
JN000753/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000753/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
SI
Rače
Slovenija
Nataša J. Marin
natasa.marin@race-fram.si
+386 26096027
+386 26096018

Internetni naslovi
http://www.race-fram.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.race-fram.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16004
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova objekta Turner - preureditev podstrešja v učilnico
Referenčna številka dokumenta: 4301-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča gradbena dela za izvedbo projekta PREUREDITEV PODSTREŠJA V UČILNICO, NOVE SANITARIJE IN POŽARNO STOPNIŠČE V OBJEKTU TURNER, ki zajema rekonstrukcijo, dozidavo in spremembo namembnosti dela objekta Turner.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Turnerjeva ulica 123, 2313 Fram
II.2.4 Opis javnega naročila
FINALIZACIJA NEOBDELANEGA PODSTREŠJA, MANJA RUŠITVENA DELA, IZVEDBA POŽARNIH KOVINSKIH STOPNIC V SKLADU Z ZAHTEVAMI POŽARNEGA REDA, PREDELAVA DELA KABINETA V SANITARIJE ZA UČENCE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Naročnik je pogoje za udeležbo in pogoje, ki se nanašajo na javno naročilo določil v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani naročnika, katere sestavni del so tudi objavljeni popisi del (Excel dokument) in objavljena tehnična dokumentacija.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2020   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   13:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil, najkasneje do 20. 2. 2020 do 13:00 ure. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil, najkasneje do 21. 2. 2020.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2020   12:15
V popisu imate predvideno izvravnalno maso pred polaganjem parketa in linoleja, Prosimo za debelino, saj različna debelina pomeni različno ceno.

ODGOVOR:
Debelina izravnalne mase je: 4 - 7 MILIMETROV.

Datum objave: 10.02.2020   12:16
V popisih imate predvideno zaokrožnico med talno in stensko keramiko. Prav tako imate predvideno silikoniranje stika med talno in stensko keramiko. Kaj je pravilno oz. kaj se bo izvedlo?

ODGOVOR:
V posameznih delih bo zaokrožnica, nekje bo silikon. Obe postavki ponudniki ovrednotite kot je navedeno v popis-u del.

Datum objave: 10.02.2020   12:25
V 13. členu pogodbe ponudniku oz. izvajalcu nalagate nov geodetski načrt. Kje imate predviden strošek za ta dela v popisih del?

ODGOVOR:
Popis del ne zajema stroška geodetskega načrta. Strošek izdelave načrta mora ponudnik zajeti v sami ponudbeni ceni.


Datum objave: 11.02.2020   08:51
Naročnika prosimo za spremembo garancije za resnost ponudbe. Zahtevana je bančna garancija, ki predstavlja strošek ponudnikom še pred pridobitvijo posla.
Naročnika prosim za spremembo garancije v menico.

ODGOVOR:
Naročnik ponudnikom sporoča, da pogoja za sodelovanje v postopku javnega naročila, ki se nanaša na zavarovanje za resnost ponudbe, ne bo spreminjal.

Datum objave: 11.02.2020   08:51
Pozdravljeni.

Ali lahko za resnost ponudbe namesto bančne garancije priložimo menično izjavo z bianco menico?

Lp

ODGOVOR:
Naročnik ponudnikom sporoča, da pogoja za sodelovanje v postopku javnega naročila, ki se nanaša na zavarovanje za resnost ponudbe, ne bo spreminjal.