Dosje javnega naročila 000780/2020
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.898,19 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000780/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2020
JN000780/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2020
JN000780/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN000780/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.03.2020
JN000780/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN000780/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
JN000780/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN000780/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2020
JN000780/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2021
JN000780/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000780/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343016/NMV20-008_Dobava_SN_(RMU)_stikalnih_blokov_24_kV_na_SF6_in_suhi_zrak_-_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16047
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
Referenčna številka dokumenta: NMV20-008
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2020   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V osnovnih tehničnih podatkih artikala pri vsaki konfiguraciji ste navedli naslednjo tehnično zahtevo:
»tesnenje kotla stikalnega (RMU) bloka: hermetično zaprto zavarjeno brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina«

Tovrstne zahteve ne izpolnjuje nobeden proizvajalec, niti vaš dosedanji dobavitelj.

Prosimo, da zahtevo spremenite na način, da omenjeni zahtevi dodate naslednji stavek: »Dopustna je druga ustrezna rešitev tesnjenja pri prikazovalniku tlaka SF6 plina, skoznikih in pogonskih mehanizmih.«

LP


ODGOVOR 1
Naročnik druge rešitve tesnjenja kotla ne dopušča, dodatno pojasnjuje še naslednje: Kotel za plin in vsi prehodi iz njega (varjeni skoznjiki, prikazovalnik tlaka) morajo biti hermetično zaprti z laserskim varjenjem brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina (v smislu zagotavljanja dolgotrajnega tesnjenja v življenjski dobi stikalnega bloka, brez vijačne tehnike vijakov).
Datum objave: 19.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za odgovore in pojasnila kot sledi:

1. V glavi tabele pod točko 3 imate zapisano: »RMU 24 kV (TVzVzT), pod zahtevo število polj pa zahtevate 3 vodna polja in 2 transformatorski polji.

Kaj je pravilno? Oziroma v primeru, da je vaša zahteva »3 vodna polja in 2 transformatorski polji« morajo biti širine večje, vsaj 1800 mm.

2. V tehničnem delu RD pri dodatnih zahtevah je v točki 5 zahtevano: »Zamenjava varovalk se mora izvesti brez uporabe kakršnegakoli orodja ali drugih pripomočkov (povsem ročno)«.

Ali pravilno razumemo zahtevo, da to pomeni, da se mora povsem ročno odpreti tudi ohišje (na primer: kot kanister za varovalke,) kjer so varovalke?

3. V tehničnem delu RD pri dodatnih zahtevah je v točki 5 zahtevano: »Varovalke morajo biti popolnoma ločene od kotla stikalnega bloka.«.

Ali pravilno razumemo zahtevo, da to pomeni, da mora biti dejansko tudi ohišje, kjer so nameščene VN varovalke, ločeno od kotla stikalnega bloka?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR 2
K 1: Naročnik je ustrezno korigiral tehnično specifikacijo in jo objavil na svoji spletni strani.
K2: Da.
K3: Da.

Datum objave: 19.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri T celici pri motornih izvedbah zahtevate tudi daljinsko prisotnost napetosti.
Glede na to, da se napetost javlja že pri vseh vodnih celicah, verjetno daljinske priostnosti napetosti v transformatorskih celicah ne potrebujete.
Ampak se prisotnost napetosti pri transformatorskih celicah javlja samo lokalno na LCD ekranu.

Prosim za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR 3
Naročnik pri vseh celicah (tudi transformatorskih) zahteva daljinsko prisotnost napetosti.
Datum objave: 19.02.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za pojasnilo na naslednje vprašanje

V tehničnem delu RD pri dodatnih zahtevah je v točki 4 zahtevano: »Pogonski mehanizmi morajo biti v življenjski dobi min. 30 let brez vzdrževanja (maintenance free), kar pomeni, da se pri uporabi ne potrebuje nikakršnega dopolnjevanja s plinom«.

Ali pravilno razumemo zahtevo, da to pomeni, da so ostala vzdrževanja dovoljena?

Lep pozdrav

ODGOVOR 4
Ne. Naročnik zahteva, da morajo biti pogonski mehanizmi v življenjski dobi min. 30 let brez vzdrževanja (maintenance free), kar zajema vsa morebitna preverjanja delovanja mehanskega kontrolnega mehanizma oziroma tudi kakršnekoli predvidene periodične preglede proizvajalca. Torej, vzdrževalna dela v življenjski dobi celotne naprave SN stikalnega bloka (30 let) niso dovoljena.
Datum objave: 19.02.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri dodatnih zahtevah za SN stikalne bloke se pri točki 5 zahteva:
"
Če ima SN stikalni blok vgrajene varovalke, morajo biti nameščene horizontalno, vsaka v svoji komori na vodilih. Zamenjava varovalk se mora izvesti brez uporabe kakršnega koli orodja ali drugih pripomočkov (povsem ročno).
Varovalke morajo biti popolnoma ločene od kotla stikalnega bloka (v primeru eksplozije varovalk mora ostati stikalni blok nepoškodovan). V primeru, da SN stikalni blok ne vsebuje varovalk, se mora ponuditi zaščitni rele, ki se ga lahko programira z mikro stikali v kombinaciji z odklopnikom.
"

Naročnik v zgornji zahtevi navaja postopek zamenjave varovalke, vendar pravno formalno gledano, vsak proizvajalec postopek menjave varovalke navaja v navodilih za obratovanje in vzdrževanje, ki ga ponuja. Naročnika prosimo, da potrdi, da bo postopek menjave varovalke v ponujenih SN blokih, upošteval na način, kot se ga navaja v navodilih za obratovanje in vzdrževanje produkta. V kolikor naročnik ne upošteva celotnega postopka, ki ga posamezni proizvajalci navajajo, sklepamo, da govori le o posameznem koraku.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR 5
Zamenjava varovalk mora biti v vseh korakih (razen izklopa in ozemljitve celice) izvedena povsem ročno, brez uporabe kakršnega koli orodja ali drugih pripomočkov. V tem primeru bo naročnik upošteval tudi navodila proizvajalca za menjavo varovalk.
Datum objave: 19.02.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu zahtev ugotavljamo, da ste pri prvem sklopu dimenzije pri konfiguraciji V(m)V(m) MOTORNI POGON širino napisali tako, da ustreza znanemu proizvajalcu in vas pozivamo, da v prid konkurence, ki je tudi v skladu z zadnjimi odločitvami DKOM omenjeno vrednost popravite iz zahtevanih 640mm na 700mm.

ODGOVOR 6
Naročnik je ustrezno popravil tehnično specifikacijo, katero je objavil na svoji spletni strani.