Dosje javnega naročila 000788/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: GLAVNI TRG UREDITEV STANOVANJ
ZJN-3: Odprti postopek

JN000788/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
JN000788/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000788/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2020
JN000788/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000788/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN000788/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000788/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GLAVNI TRG UREDITEV STANOVANJ
Referenčna številka dokumenta: 431-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GLAVNI TRG UREDITEV STANOVANJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GLAVNI TRG UREDITEV STANOVANJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2020   14:16
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite referenčni pogoj (3 ali več referenc v zadnjih 5 letih v skupnem znesku 500.000,00 Eur; primerljiva gradnja rekonstrukcija zaščitene stavbe), da bo le ta bolj dostopen do malih izvajalcev. Po vašem razpisu se lahko javljajo le točno določeni izvajalci oziroma so vaši pogoji pisani na kožo določenega izvajalca.

Zadovoljiv referenčni pogoj naj se ne nanaša na spomeniško zaščitene stavbe in lahko bi tudi obdobje spremenili oz.podaljšali na 10 let.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil referenčni pogoj v delu, ki se nanaša na obdobje, in sicer tako da ponudniki izkažejo zahtevano referenco v zadnjih 10ih letih. V preostalem delu referenčni pogoj ostaja nespremenjen.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.02.2020   09:15
VPRAŠANJE
Zaradi obsežne priprave ponudbe prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za teden dni.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 6.3.2020, do 12. ure. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 20.02.2020   09:16
VPRAŠANJE
1. Prosimo za objavo shem za stavbno pohištvo.
2. Prosimo za objavo načrtov, ki so navedeni v popisih del: »Raziskovalno-dokumentacijski center JAS, številka konservatorskega načrta: 20170825 avgust 2017.«


ODGOVOR
Naročnik bo objavil PZI in konzervatorski načrt.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.02.2020   09:17
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo PZI dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil PZI in konzervatorski načrt.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.02.2020   09:17
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo PZI dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil PZI in konzervatorski načrt.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.02.2020   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisujete gradbena dela na spomeniško zaščiteni stavbi v javni lasti.
Glede na zahteve po referencah (3 x 500.000 Eur brez DDV) smatramo, da je obvezen ogled (ki je danes, 18.2. pošel) , rok za postavitev vprašanj (20.2.) ter rok za oddajo ponudbe (28.2.) popolnoma neprimeren in prekratek za sestavo kvalitetne ponudbe. Na tak način in z morebitnimi podaljševanji (štukanji) roka za oddajo ponudbe za par dni samo odvračate vse nas usposobljene ponudnike, ki si želimo posla in redčite število konkurenčnih ponudb.

V razmislek in poduk za naslednje razpise,...če se vas bo kaj dotaknilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 6.3.2020, do 12. ure. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 20.02.2020   09:18
VPRAŠANJE
Zaradi zahtevnosti projekta je skladno s tem potrebno več časa za pridobitev in izdelavo ponudbe, zato naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10 dni.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 6.3.2020, do 12. ure. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto