Dosje javnega naročila 000774/2020
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: STECKO PRIKLJUČKI IN HIDRAVLIČNE CEVI ZA HIDRAVLIČNE NAPRAVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000774/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2020
JN000774/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000774/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marta Obrovnik
javnanarocila@rlv.si
+386 38996645

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343070/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA__stecko_priključki_in_cevi.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343070/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16039
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STECKO PRIKLJUČKI IN HIDRAVLIČNE CEVI ZA HIDRAVLIČNE NAPRAVE
Referenčna številka dokumenta: 211-NP-1184-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega dobavo blaga na odpoklic v roku pet (5) delovnih dni za obdobje enega (1) leta. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava STECKO PRIKLJUČKOV IN HIDRAVLIČNIH CEVI.


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2020   10:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2020   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 18.2.2020 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. Vsi morebitni odgovori na postavljena vprašanja so obvezujoči za ponudnike in postanejo sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   10:48
Spoštovani,
V sklopu kompletne razpisne dokumentacije smo objavili tudi načrte in skice z zahtevanimi merami, materiali in standardi (PDF dokument NAČRTI STECKO P).
Ravno tako so v razpisni dokumentaciji pod točko 1.3 navedene tehnične zahteve za pozicije od 1-16 in pozicije od 17-129.
Za artikle, katere na skicah oziroma načrtih ni eksplicitno določen material, se uporablja material 11SMn30 (Č.3990).
Hvala in Srečno.