Dosje javnega naročila 000777/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA VIDEO NADZORA V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.765,78 EUR

JN000777/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2020
JN000777/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000777/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2020
JN000777/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000777/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005641

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343089/RD_video_nadzor_ZPKZ_MB.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16033
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA VIDEO NADZORA V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32323500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža sistema video nadzora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor. Za objekt ZPKZ Maribor je potrebna vgradnja sistema video nadzora. Sistem video nadzora se izvede v IP tehnologiji in sicer za celoten objekt.
V ta namen je potrebna vgradnja IP VIDEO računalniškega strežnika s SW programsko opremo digitalnega video nadzornega sistema.
IP VIDEO strežnik s SW programsko opremo, bo visoko zmogljiva tehnološka naprava, ki bo služila za nadzor nad vsemi predvidenimi video kamerami na celotnem objektu z možnostjo proste nadgradnje sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila

Dobava in montaža sistema video nadzora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor. Za objekt ZPKZ Maribor je potrebna vgradnja sistema video nadzora. Sistem video nadzora se izvede v IP tehnologiji in sicer za celoten objekt.
V ta namen je potrebna vgradnja IP VIDEO računalniškega strežnika s SW programsko opremo digitalnega video nadzornega sistema.
IP VIDEO strežnik s SW programsko opremo, bo visoko zmogljiva tehnološka naprava, ki bo služila za nadzor nad vsemi predvidenimi video kamerami na celotnem objektu z možnostjo proste nadgradnje sistema.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 11:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 11:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2020   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je v objektu res zmontirana nova snemalna naprava katero je dobavilo podjetje A KODA d.o.o., Ljubljana, katera ustreza razpisni specifikaciji?

Če je tako, prosimo, da spremenite popis?

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani,
Snemalna naprava, ki je zmontirana v ZPKZ Maribor ni predmet tega javnega naročila.

Ob postavitvi novega sistema bo obstoječa oprema v ZPKZ Maribor odstranjena.
Ponudniki oddate ponudbo v skladu s popisom, ki je priloga razpisne dokumentacije. Popisa naročnik ne bo spreminjal.