Dosje javnega naročila 000794/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo 76 stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju (nakup stanovanj po Javnem Pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 2017)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000794/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2020
JN000794/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN000794/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000794/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo 76 stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju (nakup stanovanj po Javnem Pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 2017)
Referenčna številka dokumenta: JN 4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je poleg pregleda obstoječe dokumentacije tudi izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo obeh predmetnih večstanovanjskih objektov in še posebej šestinsedemdesetih (76) stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju, vse upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja ter varnosti pri delu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: »Kočevska rezidenca« v Kočevju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je poleg pregleda obstoječe dokumentacije tudi izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo obeh predmetnih večstanovanjskih objektov in še posebej šestinsedemdesetih (76) stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju, vse upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja ter varnosti pri delu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Določeno v 7. in 11. členu vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.