Dosje javnega naročila 000320/2020
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 325.106,82 EUR

JN000320/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN000320/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000320/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000320/2020-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2020/S 031-073448

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0601
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 266.481,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Naročnik ima v lastnem daljnovodnem omrežju povsod že vgrajen vzpenjalni sistem za daljnovode proizvajalca ELTEL Networks, katerih edini dobavitelj v Sloveniji je ENDAL d.o.o.
Naročnikovi zaposleni so seznanjeni in ustrezno šolani za ravnanje z obstoječimi vzpenjalnimi sistemi, poleg tega pa naročnik že razpolaga z vso varovalno vzpenjalno opremo, ki je potrebna za varno uporabo vzpenjalnih sistemov. Z vidika načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti naročila, je bilo najbolj ekonomično, da se dodatna dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode izvede po postopku s pogajanji brez predhodne objave ( b) točka 3. odstavka 46. člena ZJN-3) od prvotnega dobavitelja. V kolikor bi naročnik moral zaradi zamenjave dobavitelja dobaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kot vsi do sedaj že vgrajeni vzpenjalni sistemi, bi to namreč povzročilo nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem, predvsem pa veliko dodatnih, neutemeljenih stroškov (nakup nove varovalne opreme, ki bi bila kompatibilna z novimi vzpenjalnimi sistemi, novo šolanje ipd.).

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000320/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 015-032232
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ENDAL, trgovina in storitve, d.o.o.
Partizanska ulica 61
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 269.544,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 266.481,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020