Dosje javnega naročila 000798/2020
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000798/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2020
JN000798/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000798/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Katarina Barbara Ostan
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343181/Dokumentacija_Obcina_Bovec_JN_izdelava_projektov_kolesarska_povezava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16067
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku
Referenčna številka dokumenta: 371-03/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju Občine Bovec za 1., 2. in 3. pododsek v 1. odseku Bovec-Trnovo ob Soči na relaciji Bovec-Čezsoča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež izvajalca in sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju Občine Bovec za 1., 2. in 3. pododsek v 1. odseku Bovec-Trnovo ob Soči na relaciji Bovec-Čezsoča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena75
dodatne reference odgovornega vodje projekta25

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila se lahko podaljša, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2020   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2020   14:01
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Glede na to, da je v pogodbi navedeno, da mora ponudba zajemati tudi vse načrte določene v projektni nalogi, vas prosim, da naložite še del projektne naloge, ki se nanaša na te načrte. Hvala.

Odgovor naročnika:

Kot je to navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je celotna Projektna naloga za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec, ki sicer vključuje štiri odseke (predmet javnega naročila so samo 1., 2. in 3. pododsek v 1. odseku), objavljena na spletni strani Občine Bovec povezava na spletno stran:
https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/

naročnik
Občina Bovec


Datum objave: 20.02.2020   10:49
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Ali bo potrebno za obravnavan prvi odsek izdelati hidrološko hidravlično študijo? Cestna razsvetljava je na delih, ki potekajo v naseljih, že obstoječa. Je potrebno izdelati načrt rekonstrukcije cestne razsvetljave za te dele?

Odgovor naročnika

Hidrološko hidravlična študija za 1., 2., in 3. pododsek v 1. odseku (obravnavana relacija Bovec Čezsoča) načeloma ni potrebna.

Cestna razsvetljava: vsekakor se obstoječo preveri in uredi na novo, če je potrebno na posameznih območjih (kot npr. križišča, prehodi,).

naročnik
Občina Bovec


Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas ali je potrebno v sklopu PZI dokumentacije izdelati tudi Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje?

Odgovor naročnika:

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje SE IZDELA.

naročnik
Občina Bovec