Dosje javnega naročila 000973/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika
Blago: Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek

JN000973/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN000973/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000973/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 034-079477
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Pod Hruševco 33
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Tanja Žitko
tanja.zitko@guest.arnes.si
+386 17558051
+386 17558061

Internetni naslovi
http://www.osams.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343271/OBJAVA_AMŠ-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16160
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil - ponovitev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: KONJSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15118000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 1: KONJSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Bio perutninsko meso
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 2: Bio perutninsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Jajca
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03140000
03142000
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 3: Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Ekološko pridelano sveže in suho sadje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03220000
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 4: Ekološko pridelano sveže in suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Sveža zelenjava in zelišča
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03210000
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 5: Sveža zelenjava in zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Očiščena, narezana, kisana zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15330000
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 6: Očiščena, narezana, kisana zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7 : Juhe, začimbe
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 7 : Juhe, začimbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 8: Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15300000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 9 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10 : DIETNA ŽIVILA 1
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15400000
15500000
15600000
15700000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 10 : DIETNA ŽIVILA 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 11 : DIETNA ŽIVILA 2
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 11 : DIETNA ŽIVILA 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2020   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik ponavlja postopek javnega naročanje za neoddane sklope za JN št. JN007745/2019 (Objavljen tudi v EU pod št. 2019/S 215-526999) .
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Pod Hruševco 33
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2020   08:17
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da pri spodnjih artiklih enoto mere spremenite iz kos na KG.
Le tako boste dobili primerljive ponudbe.
18 MARMELADA, porcijska, 20 - 40 g, vsrsta okusa ni pomembna kom
47 PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena kom
48 PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g kom
49 PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g kom
50 PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena kom
55 ČOKOLADA, porcijska, riževa, 20-40g (ne večja, kot npr. Kinder Country) kom
57 ČOKOLADA, porcijska, mlečna, 20 - 50g (ne večja), kot Kinder kom
58 ČOKOLADA, porcijska, z lešniki 20- 50g (ne večja) kom
62 SADNO-ŽITNA REZINA, oblita s temno čokolado, min. delež sadja 90%, 30g-45 kom
63 SADNO-ŽITNA REZINA, brez dodanega sladkorja, 30 - 45 g, (ne večja) kom
127 BREZGLUTENSKI PIŠKOTI, porcijski, 20-25g kos
128 RIŽEV DESERT, lonček, okus ni pomemben, le da ni natur, 100 - 150 g kos
137 KOKOSOV DESERT, brez mleka, porcijski, 100 - 150 g kos
138 BIO RIŽEV PUDING, naravni ali z okusom, brez mleka in glutena, 100 - 150 g kos
139 BIO KOKOSOV PUDING, naravni, brez mleka in glutena, 100 - 150 g kos
148 KOKOSOV NAPITEK, 150-250 ml naravni, lahko tudi mleko kos
88 NAPOLITANKE, porcijsko pakirane, brez trans maščob, vsaj 30g kom
ODGOVOR:
Gre za porcijske artikle, naročnik želi manjše pakiranje v območju, ki ga je določil v opisu posameznega artikla. Območje je določeno zgolj zato, da lahko čim več ponudnikov sodeluje v tem javnem naročilu.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Ne.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali se BIO certifikat (kjer ni zahteva po BIO izdelku) šteje za točke po merilu "Varnost in kakovost"?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Da, naročnik bo ekološki certifikat upošteval pri merilu Varnost in kakovost živil.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo naročnika naj sporoči, če bo pri točkovanju po merilu varnost in kakovost upošteval
tudi certifikate za standard SQF - to je »Safe Quality Food« certifikat, ki zagotavlja
potrošniku, da je bilo živilo proizvedeno, predelano in rokovano v skladu z najvišjimi
varnostnimi standardi, ki veljajo za živila. Na certifikatu je navedeno : "Level 3:

Comprehensive Food Safety and Quality Management System", torej gre nedvomno za
zahtevno varnost živil.

Certifikat za SQF standard je enakovreden certifikatoma BRC in IFS oz. je na določenih
točkah presoje še celo zahtevnejši od slednjih dveh, zato prosimo naročnika za upoštevanje
tudi standarda SQF.
ODGOVOR:
Da.VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od morebitno oškodovanih ponudnikov), ponudnika pozval k vzorčenju in predložitvi deklaracije oz. na kakšen način bo preveril ustreznost izdelka.
Hvala,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Da, naročnik bo ob sumu neustreznosti posameznega izdelka ponudnika pozval k vzorčenju ali predložitvi fotokopije deklaracije oziroma fotografiji izdelka. Način preverjanja bo izbral naročnik.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

podatki v ponudbenih obrazcih in v navodilih razpisne dokumentacije si nasprotujejo in sicer v obrazcih ponudbe je na strani ¸13 navedeno da boste naroačli:

" NAROČANJE V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA (za sklope, pri katerih se cene ne spreminjajo na 6 mesecev)
Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor v postopku javnega naročanja in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine.
Naročnik bo naročal po sledečem načinu:
1. ) Okvirno 50% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila najugodnejši v tem sklopu.
2.) Okvirno 30% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila drugi najugodnejši v tem sklopu.
3.) Okvirno 20% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila tretji najugodnejši v tem sklopu.
V primeru, da bo bil pri posameznem sklopu okvirni sporazum podpisan zgolj z dvema ponudnika, bo naročnik naročal v razmerju 5:3 v korist najugodnejšega ponudnika.
"
Medtem ko v razpisnih navodilih na strani 24-25 piše sledeče:

"Naročnik bo ponudbe ocenil po posameznih sklopih.
Praviloma bo naročnik izbral tri popolne in najugodnejše ponudbe ter s ponudniki sklenil okvirni sporazum/pogodbo za vsak posamezen sklop, izjemoma pa bo sklenil okvirni sporazum/pogodbo z enim oziroma dvema za posamezen sklop za katerega naročnik ne bo prejel več ponudb.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo ter sklenil s ponudnikom pogodbo, seveda ob predpogoju, da bo ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje. Skupno število točk ponudnika po posameznem sklopom bo naročnik izračunal s seštevkom točk posameznih meril.
"

Kako boste torej naročali - kaskadno pri vseh ponudnikih ali samo pri ekonomsko najugodnejšem?

Hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik bo naročal pri večih ponudnikih v razmerju 50:30:20 v primeru izbora treh ponudnikov, v razmerju 5:3 v primeru izbora dveh ponudnikov in 100% pri enem ponudniku v primeru izbora enega ponudnika. Število izbranih ponudnikov je odvisno od števila dopustnih ponudb (tako bo npr. naročnik izločil vse ponudbe, ki bi presegale ocenjeno vrednost).

VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo Vas, da v predračun vključite artikel zelje mlado, tako kot ste to naredili z artiklom krompir mladi. V kolikor artikla ne boste vključili, bomo smatrali, da artikla ne boste naročali oziroma bodo v primeru naročila veljale tržne cene.
hvala za razumevanje in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Mlado zelje je izločeno iz postopka javnega naročanja.


Datum objave: 25.02.2020   16:51
VPRAŠANJE:
Sklop 7 : Juhe, začimbe
1. GOVEJA JUHA, kocka, brez ojačevalcev okusa, brez umetnih barvil in konzervansov, veliko pakiranje (1-2kg)- Izdelka v razpisanem razponu pakiranja ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo Knorr Govejo juho brez ojačevalcev okusa, konzervansov in alergenov pakirano v 3 kg embalaži?
ODGOVOR:
NE, IZDELEK OBSTAJA

VPRAŠANJE:
9. MAJONEZA, v tubi, do 300g- ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 430 ml blagovna znamka Hellmanns?
ODGOVOR:
DA


Datum objave: 25.02.2020   16:58
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Zahtevate fiksnost cen za celotno trajanje okvirnega sporazuma, kar je 3 leta.
Zato nas zanima, če bomo imeli dobavitelji oz. ponudniki možnost valorizacije cen po 12
mesecih, skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Naročnik v 4. člen okvirnega sporazuma dodaja naslednje:
Vse cene so fiksne do 1.5.2021.
Dobavitelj je dolžan v obdobju od 1. APRILA do 25. APRILA tekočega leta (začenši z letom 2021) naročnika seznaniti z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno skupino blaga.

Dobavitelj mora ob tem seznaniti naročnika z novimi cenami (cene se lahko le uskladijo z indeksom rasti cen življenskih potrebščin za posamezno skupino blaga.:
Cene se lahko spremenijo največkrat 1-krat letno. Nove cene v tem primeru začnejo veljati 1. MAJEM (začenši z letom 2021).
Ponudbeni predračun dobavitelja je kot cenik sestavni del tega okvirnega sporazuma.Datum objave: 02.03.2020   08:07
VPRAŠANJE:
4 MEŠANICA JUŠNE ZELENJAVE IN ZAČIMB, posušena, drobljena, brez ojačevalcev okusa, natur, v vedru (2-3kg) kg ali lahko 1kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
33 FIŽOL, zelen,stročji, konzerva, kuhan,2000g - 4000g kg ALI LAHKO 4100G
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
56 ČOKOLADA ,tablica, jedilna, do 100g kg ALI LAHKO 200G
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
88 NAPOLITANKE, porcijsko pakirane, brez trans maščob, vsaj 30g kom ALI LAHKO 50G
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
119 BIO VAFLJI koruzni, do 100g kg ALI LAHKO 100G
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
120 BIO VAFLJI riževi, slani, do 100g kg ali lahko 130g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
121 BIO VAFLJI riževi, brez soli, do 100g kg ali lahko 130g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
47 PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena kom
ODGOVOR: Niste postavili vprašanja glede tega artikla.

VPRAŠANJE:
49 PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g jetrna pašteta brez konzervansov je samo argeta, ki je 95g ali jo vseeno ponudimo ali lahko ponudimo tako s konzervansi 20-50g?
NE, PONUDITE ARGETO 95 G.

VPRAŠANJE:
Ali paštete ostanejo v predračunu?
48 PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g kom
49 PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g kom
50 PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena kom
ODGOVOR:
DA, VENDAR JETRNA (art. 49) JE 95 G DOVOLJENO, OSTALE PA 20 - 30 G.


Datum objave: 02.03.2020   08:07
VPRAŠANJE:
1 GOVEJA JUHA, kocka, brez ojačevalcev okusa, brez umetnih barvil in konzervansov, veliko pakiranje (1-2kg) kg Ali lahko ponudimo knorr 1kg v prahu niso kocke?
ODGOVOR:
DA


Datum objave: 02.03.2020   08:09
Sklop 7 : Juhe, začimbe
VPRAŠANJE
5 ZAČIMBNA PASTA, bazilika, do 400g nismo prepričani kaj točno naročnik želi. Ali naročnik želi začimbo bazilika ali pa omako baziliko? Povejte kaj ponudimo?
ODGOVOR: Ni mišljeno kot suha začimba ampak kot pasta, krema, koncentrirana omaka.

VPRAŠANJE
12 BAZILIKA, suha, drobljena, velika plastična doza s pokrovom, 100 - 200g ali lahko ponudimo izdelek v 340g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
14 MAJARON, suh, drobljeni, do 100g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 220g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
15 ORIGANO, suh, drobljeni, 120 - 150g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 340g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
16 PETRŠILJ, sušeni, drobljen, 70-100g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 220g pakrianju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
17 TIMIJAN, sušen, drobljen, 140-220g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
19 ROŽMARIN, sužen, mleti, 300 - 450 g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 150g ali pa v 600g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
23 PAPRIKA SLADKA, mleta, do 1kg, velika plastična doza s pokrovom ali v PVC ali je naročnik želel napisati na koncu opisa izdelka »ali v PVC vrečki«. Prosimo za dopis ali izbris tega dela.
ODGOVOR:
ŽELIMO PVC DOZO S POKROVOM

VPRAŠANJE
32 KLINČKI, celi, lahko v kozarčku ali lahko ponudimo izdelek v plastični dozi s pokrovom?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
34 ČESEN, sušeni, mleti, velika plastična doza s pokrovom, 500 - 700g ali lahko ponudimo izdelek v 410g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

VPRAŠANJE
3 KAKAV, instant, plastenka s pokrovom ali v vrečki, minimalno 25% kakava, do 800g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE
16 MARMELADA, marelična, , kot Belsad, brez umetnih barvil, do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani je zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Izdelek v gastro pakiranju vsebuje konzervanse. Ali ponudimo izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi ali izdelek v kozarcu in brez konzervansov?
ODGOVOR:
BREZ KONZERVANSOV


VPRAŠANJE
17 MARMELADA, jagodna, v vedru, brez umetnih barvil v razpisni dokumentaciji na strani je zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Izdelek v gastro pakiranju vsebuje konzervanse. Ali ponudimo izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi ali izdelek v kozarcu in brez konzervansov?
ODGOVOR:
BREZ KONZERVANSOV


VPRAŠANJE
18 MARMELADA, porcijska, 20 - 40 g, vsrsta okusa ni pomembna v razpisni dokumentaciji na strani je zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Izdelek v porcijskem pakiranju vsebuje konzervanse. Ali ponudimo izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi ali izdelek v kozarcu in brez konzervansov?
ODGOVOR:
PORCIJSKO


VPRAŠANJE
19 MARMELADA, mešana, kot Belsad, brez umetnih barvil, do 5kg v razpisni dokumentaciji na strani je zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Izdelek v gastro pakiranju vsebuje konzervanse. Ali ponudimo izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi ali izdelek v kozarcu in brez konzervansov?
ODGOVOR:
BREZ KONZERVANSOV


VPRAŠANJE
24 KOMPOT, ananas, manj sladek, do 3kg ali lahko ponudimo izdelek v 3050g pakiranju? Izdelek v gastro pakiranju ni mogoče dobit v manjšem pakiranju, le če želite izdelek v 820g, ki pa je že razpisan pod zaporedno št. 23.
ODGOVOR:
LAHKO 3050 G


VPRAŠANJE
25 KOMPOT, jagoda brez umetnih barvil in konzervansov, do 3kg v razpisni dokumentaciji na strani 3 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 110 piše, da mora jagodni kompot vsebovati 50% sadja. Tak izdelek ne obstaja. Zaradi svoje strukture vsebuje jagodni kompot samo 36% sadja v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno zanamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
LAHKO ponudite kompost s 36% sadja.


VPRAŠANJE 26 KOMPOT, breskev manj sladek, brez umetnih barvil in konzervansov, do 3kg ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
49 PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g vse jetrne paštete vsebujejo drobovino in zato jim dodajajo aditive za obstojnost kot so konzervansi. Ali lahko ponudimo jetrno pašteto z aditivi? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da izdelek umaknete iz popisa. Hvala.
ODGOVOR: Lahko ponudite enakovredno Argeta 95g.VPRAŠANJE
50 PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena Argeta ima kar nekaj okusov Junior (npr. kokošja, tunina, kokokrem itd). Naročnika prosimo, da pove kateri okus Argete želi, saj Junior ni okus. Verjetno ste imeli v mislih kokošja Junior v 27g pakiranju. Prosimo za potrditev.
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE KOKOŠJO JUNIOR.


VPRAŠANJE
54 ČOKOLADA V PRAHU, - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 35% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
ODGOVOR:
Naročnik dodaja zahtevo po MINIMALNO 35 % kakava.


VPRAŠANJE
55 ČOKOLADA, porcijska, riževa, 20-40g (ne večja, kot npr. Kinder Country) - riževe čokoladice v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Kinder Country ni čokolada, ki je riževa temveč je čokolada z mlečnim polnilom in ekspandiranimi žiti (ječmen, ajda, riž pšenica). Ali ponudimo opisani izdelek ali pa riževo čokolado v 18g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE KATEROKOLI OD NAŠTETIH.


VPRAŠANJE
56 ČOKOLADA ,tablica, jedilna, do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
57 ČOKOLADA, porcijska, mlečna, 20 - 50g (ne večja), kot Kinder naročnika prosimo, da popravi opis izdelka v čokolado z mlečnim polnilom, ki vsebuje minimalno 33% suhe snovi mleka, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
58 ČOKOLADA, porcijska, z lešniki 20- 50g (ne večja) izdelek ne obstaja. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
V teh gramaturi obstaja samo žitna rezina z lešniki (ne vsebuje čokolade). Ali ponudimo to?
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO ČOKOLADO IN LEŠNIKE, LAHKO SO TUDI DRUGE SESTAVINE NPR. KINDER DUPLO, MONDT LEŠNIK,....

VPRAŠANJE
74 OLJE, 100% sončnično, do 1 liter razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo 10l pakiranje?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
79 KIS, jabolčni, brez sulfitov do 1 liter razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo 5l pakiranje?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
83 PELATI, paradižnik, (paradižnik in paradižnikov sok (skupaj 100%)), brez soli, konzervansov in ostalih dodatkov, od 2000g do 4000g) izdelek vsebuje aditiv citronsko kislino kot regulator kislosti. Ali ga lahko vseeno ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
ODGOVOR:
NE, IZDELEK OBSTAJA BREZ KONZERVANSOV

VPRAŠANJE
90 KAPRE,150-250g ali lahko ponudimo izdelek v 650g?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
92 OLIVE ČRNE, brez pešk, kalamata, 500g-1000g, - vse kalamata olive se na tržišču dobijo s peškami. Prosimo za umik zahteve brez peščk iz popisa.
ODGOVOR: Naročnik želi črne olive brez pešk. Ni potrebno, da so kalamata.


VPRAŠANJE
102 TESTENINE, metuljčki, brez jajc(Brez jajc pomeni, da izdelek ni narejen z jajci, lahko pa so v sledovih),, kot Barila, 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
103 TESTENINE, školjke, brez jajc (Brez jajc pomeni, da izdelek ni narejen z jajci, lahko pa so v sledovih), kot Barila, 5kg školjke brez jajc in v tako velikem pakiranju na tržišču ne obstajajo. Lahko vam ponudimo samo izdelek z jajci in v 500g pakiranju, kot Mlinotest. Ali vam jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
ODGOVOR:
Lahko.

VPRAŠANJE:
105 TESTENINE, brez jajc (Brez jajc pomeni, da izdelek ni narejen z jajci, lahko pa so v sledovih) kot Barila, 500 g, - niste določili, katere oblike testenin naj ponudimo. Glede na to, da imate polžke, peresnike, metuljčke in školjke že razpisane, lahko ponudimo široke rezance ali špagete?
ODGOVOR:
Lahko ponudijte tudi svedrčke, male polžke, njokce, blekce, kakršne koli testenine v obliki makaronov (kratkih malih in ne špagetov, rezancev)

VPRAŠANJE
107 VAFLJI koruzni, do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 120g pakiranju? Koruni vaflji ne obstajajo na trgu do 100g. Prosimo za popravek.
ODGOVOR:
LAHKO 120G

VPRAŠANJE
108 VAFLJI riževi, slani, do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g pakiranju? Izdelek minimalno odstopa od zahtevane količine. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
109 VAFLJI riževi, brez soli, do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g pakiranju? Izdelek minimalno odstopa od
zahtevane količine. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
119 BIO VAFLJI koruzni, do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 120g pakiranju? Koruni vaflji ne obstajajo na trgu do 100g. Prosimo za popravek.
ODGOVOR:
LAHKO 120g

VPRAŠANJE
125 RIŽEVO MLEKO 0,2 l bio rižev napitek (artikel 124) ali bio riževo mleko sta sopomenki. Prosimo, da umaknete eno od postavk iz popisa, saj gre za isti izdelek. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
NE, ENO JE MLEKO, DRUGO PA JE NAPITEK, TOREJ RIŽEVO MLEKO ALI VODA Z DODATKI

VPRAŠANJE
141 BIO KOKOSOVO MASLO izdelek nima naziva maslo temveč bio kokosova mast. Ali ga lahko ponudimo?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
142 GRISINI, brez glutena, porcijski, do 150g izdelek ni porcijski. Prosimo za popravek. Hvala
ODGOVOR: Naročnik želi izdelek med 100g in 150g. Naročnik ne bo spremenil enote mere.

VPRAŠANJE
146 BIO KAKAV, 100% kakav, brez dodanega sladkorja, večje pakiranje, do 1000 g ali je naročnik prepričan, da želi 30kg izdelka? Izdelek je namreč izjemno drag.
ODGOVOR:
DA, KOLIČINE SO NAPISANE ZA 3 LETA

VPRAŠANJE
148 KOKOSOV NAPITEK, 150-250 ml naravni, lahko tudi mleko izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 117. Ali lahko tu ponudimo npr. mandljev napitek v 250ml pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
150 ŽELATINA, do 10g, lističi ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

Sklop 9 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA

VPRAŠANJE
7 BIO MARMELADA, jabolčna, do 5 kg izdelek je okusa jaboko-cimet. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
8 BIO MED, različni okusi, brez dodanega sladkorja, do 3 kg med iz različnih nahajališč in posledično različnih okusov ima med seboj možno različno ceno. Naročnika prosimo, da zahteva izdelek, določenega »okusa« npr. cvetlični ali gozdni, ali akacija ali kostanj. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE OKUS PO SVOJI IZBIRI.

Sklop 11 : DIETNA ŽIVILA 1

VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo samo izdelke pod zaporedno št. 1, 2 in 3?
ODGOVOR:
NE.

Sklop 12 : DIETNA ŽIVILA 2

VPRAŠANJE
7 ROGLJIČ BMGJ, 100g izdelek vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
Izdelek se dobi v 55g pakiranju. Lahko potem ponudimo izdelek z jajci kot Schar in v 55g pakiranju?
ODGOVOR:
ŽELIMO BREZ JAJC

VPRAŠANJE
9 KROF, BMGJ, 60 g izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo kaj drugega?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
10 BUHTELJ, BMGJ, 60 g izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo kaj drugega?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
11 MUFFIN, BMGJ, 50 g izdelek vsebuje jajca. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
ODGOVOR:
NEDatum objave: 02.03.2020   08:15
Pojasnilo današnjega odgovora:
VPRAŠANJE
25 KOMPOT, jagoda brez umetnih barvil in konzervansov, do 3kg v razpisni dokumentaciji na strani 3 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 110 piše, da mora jagodni kompot vsebovati 50% sadja. Tak izdelek ne obstaja. Zaradi svoje strukture vsebuje jagodni kompot samo 36% sadja v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno zanamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
Naročnik seveda želi KOMPOT (in ne kompost, kot je bilo sprva odgovorjeno) s 36% sadja. Za nerodnost se opravičujemo.