Dosje javnega naročila 000884/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 329.400,00 EUR

JN000884/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000884/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN000884/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN000884/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000884/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 032-075317
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Splošni in kadrovski oddelek
bojan.zupan@sid.si
+386 12007573
+386 12007575

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15666
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča
Referenčna številka dokumenta: JN 121/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča za obdobje štirih let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča za obdobje štirih let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani. Je možno prejeti dokumentacijo v Microsoft Word formatu, oz neskeniranemu pdf formatu? Hvala.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne bo objavil v drugačnem formatu.Datum objave: 10.03.2020   15:36
Naročnik podaja pojasnilo vezano na izpolnjevanje razdelka 4 (Nasprotje interesov) Vprašalnika za tveganje ugleda in skladnosti (priloga št. 17.9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Ponudnik naj v razdelku 4 Vprašalnika za presojo tveganja ugleda in skladnosti v točkah a-d) označi odgovor ''DA'' v primeru, da v zvezi z opisanimi okoliščinami pri sebi (podjetje, odgovorne osebe in/ali za izvedbo ponujene storitve ključni zaposleni) ni zaznal tveganja nasprotja interesov (pri čemer ponudnik sam izvede presojo obstoja tveganja nasprotja interesov). Obratno ponudnik označi odgovor ''NE'' v primeru, da je v zvezi z opisanimi okoliščinami po lastni presoji pri sebi zaznal tveganje nasprotja interesov.
Na primer, ponudnik je komitent SID banke (kar pomeni, da bi lahko načeloma obstajal gospodarski interes), vendar v zvezi s tem dejstvom ponudnik pri sebi ni zaznal tveganja nasprotja interesov, zato obkroži ''DA''. Smiselno enako velja tudi za morebitna osebna in poklicna razmerja s člani uprave ali nadzornega sveta SID banke, z zaposlenimi v SID banki, ki so vključeni v izbor ponudnika storitev in morebitnimi nekdanjimi zaposlenimi v SID banki, ki bi bili pri ponudniku vključeni v izvedbo ponujene storitve.