Dosje javnega naročila 000983/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: MORS 58/2020-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.879,20 EUR

JN000983/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2020
JN000983/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN000983/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.04.2020
JN000983/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2020
JN000983/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000983/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343452/JN_MORS_58-2020_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16241
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MORS 58/2020-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
Referenčna številka dokumenta: MORS 58/2020-JNMV; 430-75/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MORS, GŠSV, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2020   12:10
Kraj: eJN;
E-oddaja; Elektronska oddaja ponudb;
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2020   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu PRILOGA 1 IZJAVA O REFERENCAH ZA OCENJEVALNO MERILO, ki se nahaja na 27. strani razpisne dokumentacije, je v prvem in zadnjem odstavku navedeno različno obdobje, na katerega se nanaša referenca (od l. 2015 do l. 2017 oz. od l. 2017 do 2019). Prosimo vas za popravek dokumenta Priloga 1.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ima na str. 16 razpisne dokumentacije - IV. Poglavje Pogajanja in ocenjevanje ponudb (merila) Kriterij točkovanja števila referenc oz. Tabela za ocenjevanje izkušenj za vsa tri navedena vsebinska področja, navedeno: »Ponudnik predloži referenco, ki se nanaša na zadnja tri leta (2017, 2018 in 2019): izpolnjeno, podpisno in ožigosano prilogo 1.«

Tudi v prvem odstavku, za tabelo na str. 16 razpisne dokumentacije je navedeno: »Ponudnik priloži reference v obdobju zadnjih treh let (od vključno l. 2017 do vključno l. 2019) v obliki priloženega obrazca, Priloga 1 IZJAVA O REFERENCAH.«

V prilogi 1 na strani 27 razpisne dokumentacije Izjava o referencah-za ocenjevalno merilo - je v predzadnjem stavku navedeno: »Reference se morajo nanašati na obdobje zadnjih treh let (od l. 2017 do 2019).«
V prvem stavku priloge 1 je res navedeno: »Ponudnik mora priložiti vse svoje reference v obdobju zadnjih treh let (od l. 2015 do l. 2017) v obliki spodaj priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika ali njegovega podizvajalca njegova stranka / naročnik, za katerega je ponudnik opravljal dela oz. storitve.«
Iz navedenega je razvidno, da je v prvem stavku priloge 1, v navedbi obdobja v oklepaju, prišlo do tipkarske napake v letnicah »(od l. 2015 do l. 2017)«, kajti zadnja tri leta so 2017, 2018 in 2019 in pravilna navedba je (od l. 2017 do l. 2019).
Ponudnik naj sam popravi omenjeni tekst v oklepaju v tem prvem stavku priloge 1 (od l. 2017 do l. 2019) oz. tudi, če ga ne popravi, se mu šteje referenca v obdobju zadnjih treh let (od l. 2017 do l. 2019). V prilogi 1 mora ponudnik, poleg drugih potrebnih podatkov navesti tudi leto (obdobje) v katerem je za določenega naročnika opravil oz. realiziral zahtevana dela.