Dosje javnega naročila 000862/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZJN-3: Odprti postopek

JN000862/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000862/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN000862/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN000862/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000862/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Pia Grahek
pia.grahek@novomesto.si
+386 73939258

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Referenčna številka dokumenta: 434-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija objekta Mestna občina Novo mesto, Seidlova c.1, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija objekta Mestna občina Novo mesto, Seidlova c.1, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija objekta Muzej stavba NOB, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija objekta Muzej stavba NOB, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija objekta OŠ DRSKA, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija objekta OŠ DRSKA, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacijo objekta OŠ STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacijo objekta OŠ STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacijo objekta PSK, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacijo objekta PSK, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacijo objekta DOM ŠPORTOV LOKA, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacijo objekta DOM ŠPORTOV LOKA, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacijo objekta ŠPORTNI PARK PORTOVAL, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacijo objekta ŠPORTNI PARK PORTOVAL, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacijo objekta IMV MUZEJ DRGANČEVJE, Drgančevje BŠ, 8000 Novo mesto
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacijo objekta IMV MUZEJ DRGANČEVJE, Drgančevje BŠ, 8000 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2020   12:01
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Prosimo za spremembo referenčnega pogoja v katere zahtevate »Ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj tri energetske sanacije primerljivih objektov, pri čemer je bila skupna pogodbena vrednost izvedenih ukrepov energetske sanacije na enem objektu najmanj 100.000«

Kot podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja koncesij in energetske sanacij vam z namenom pridobitve večjega števila konkurenčnih ponudb predlagamo, da razširite referenčni pogoj tako, da se bo ta glasil:

»Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj tri rekonstrukcije ali na novo izgradil (novogradnja) energetsko učinkovit objekt po modelu koncesije ali klasičnega financiranja. Skupna pogodbena vrednost ukrepov energetske sanacije na enem objektu mora biti najmanj 300.000 z DDV, kot primerljivi objekti pa se upoštevajo objekti s Klasifikacijo CC-126«


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Naročnik: Mestna občina Novo mestoDatum objave: 03.03.2020   09:37
VPRAŠANJE
Vprašanje glede fasaderskih del pri OŠ Stopiče:
V poglavju V. FASADERSKA DELA, post.1.,3. in 4. je na koncu opisa napisano Stari del šole- klasični omet; Novi del šole - termizolacijski omet.
Prosim za natančnejšo obrazložitev za kakšne omete gre in kje (zaključni ali osnovni), kajti v splošnem opisu je naveden zaključni sloj silikatno-silikonski omet oz.dekorativni glejeni omet.

ODGOVOR

Stari del šole- klasični omet in Novi del šole - termizolacijski omet je opis obstoječe podlage, na katero dogradimo novo TI fasado.

Naročnik: Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.03.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pri objektu IMV, je v poglavju V.ZIDARSKA DELA, post.2 -epoksi premaz AB plošče v objektu B.
Prosim navedite natančneje za kakšen epoksi premaz gre.

ODGOVOR
Izvede se prednamaz primer/prednamaz in dva sloja epoksi premaza.

Naročnik: Mestna občina Novo mestoDatum objave: 03.03.2020   09:44
VPRAŠANJE
Vprašanje za objekt OŠ Drska:
1. III.zidarska dela, postavka 1. toplotna izolacija iz mineralne volne 20 cm; prosim navedite tip izolacije in toplotno prevodnost.
2. IV. sanacija balkonov,
postavka 3. -utor v tlaku; ali je enotomera m1 ali m2
postavka 5. -suhi estrih deb. 3cm; prosim navedite natančneje za kateri suhi estrih gre
postavka 9. -prilagoditev izpusta padavinske vode; prosim za natančnejši opis kako se izvede izpust
postavka 10. - krajšanje lesenih zaščitnih mask odtoka piše v popisu del, v tehničnem poročilu pa demontaža zaščitnih mask; Ali gre za delno demontažo mask in v kakšni velikosti oz. vsaj dolžini maske
ODGOVOR

1. Izolacija v rolah, lambda 0,040W/m2 ali boljša.
2. postavka 3 - Enota mere je m2 (širina poglobitve je 0,5m).
postavka 5 - Suhi estrih po specifikaciji izbranega dobavitelja hidroizolaicjskega sloja.
postavka 9 - Podaljšanje izpustnega kanala na račun dodatne debeline v vsaj enaki kvaliteti, kot je obstoječ.
postavka 10 - Gre za demontažo, krajšanje in ponovno montažo lesenih zaščitnih mask odtoka meteorne vode, skupno na štirih zaščitah (objavljena bo fotografija).

Datum objave: 03.03.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na OŠ Stopiče - sklop 4 se menjajo kupole z novimi kupolami. Zanime me ali bi bilo možno namesto kupol vgraditi strešna okna?
Glede toplotnih karakteristik so bolj primerna, saj pri strešnem oknu ni obodne površine, ki gleda iz strehe ven ter s tem manj toplotnih izgub, kar je verjetno smiselno, če gre za energetsko sanacijo. Steklena površina pri oknu daje jasen pogled navzven in s tem boljši vizualni kontakt z okolico. Pri strešnem oknu je možna večja izbira senčil, tako proti vročini kot za različno stopnjo zatemnjevanja ter s tem prilagajanje potreb uporabnika prostora. Naklon streje je primeren za vgradnjo strešnega okna. Kakšni so razlogi, da se ohranja oz. vgrajujejo nove kupole? Toplotna prehodnost kupol je merjena po razviti površini, kot todoloča standard EN 1873, zato U vrednost 1,1 ni primerljiva z vrednostjo okna, temveč je slabša.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Kupole so ostale v projektu, ker so nameščene na obstoječe armiranobetonske nastavke, ki so pripravljeni na dimenzije kupol in zaradi nespreminjanja / neposeganje v arhitekturo. Vezano tudi na stroške rušenja, oziroma prilagajanja.

Naročnik: Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.03.2020   09:49
VPRAŠANJE
Vprašanja za OŠ STOPIČE:
poglavje IV.ZIDARSKA DELA.
-post.2 prestavitev jaška - prosim za obrazložitev del v postavki oz. katera dela zajeti v postavki
-post.7 in 8 toplotna izolacija - navedite tip izolacije in toplotno prevodnost
-post.9 - demontaža in ponovna montaža elementov: prosim za velikost vseh treh nadstreškov in sicer: nadstrešek nad vrati v kuhinjo, pri vrtcu, in pri glavnem vhodu
Vprašanje za Športni park Portoval.
poglavje II.RUŠITVENA DELA
-post. 11 odstranitev in ponovna montaža ograje-ali je ograja iz lesa ali kovine in dim. posameznega kplODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na OŠ Stopiče - sklop 4 se menjajo kupole z novimi kupolami. Zanime me ali bi bilo možno namesto kupol vgraditi strešna okna?
Glede toplotnih karakteristik so bolj primerna, saj pri strešnem oknu ni obodne površine, ki gleda iz strehe ven ter s tem manj toplotnih izgub, kar je verjetno smiselno, če gre za energetsko sanacijo. Steklena površina pri oknu daje jasen pogled navzven in s tem boljši vizualni kontakt z okolico. Pri strešnem oknu je možna večja izbira senčil, tako proti vročini kot za različno stopnjo zatemnjevanja ter s tem prilagajanje potreb uporabnika prostora. Naklon streje je primeren za vgradnjo strešnega okna. Kakšni so razlogi, da se ohranja oz. vgrajujejo nove kupole? Toplotna prehodnost kupol je merjena po razviti površini, kot todoloča standard EN 1873, zato U vrednost 1,1 ni primerljiva z vrednostjo okna, temveč je slabša.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Zajeta so vsa potrebna dela za ponovno normalno delovanje jaška, kot npr: Rušenje, prilagoditev dovodnih in odvodnih cevi, ponovna postavitev, (objavljena bo fotografija).

Naročnik: Mestna občina Novo mestoDatum objave: 03.03.2020   09:51
VPRAŠANJE
Vprašanja za OŠ STOPIČE:
poglavje IV.ZIDARSKA DELA.
-post.2 prestavitev jaška - prosim za obrazložitev del v postavki oz. katera dela zajeti v postavki
-post.7 in 8 toplotna izolacija - navedite tip izolacije in toplotno prevodnost
-post.9 - demontaža in ponovna montaža elementov: prosim za velikost vseh treh nadstreškov in sicer: nadstrešek nad vrati v kuhinjo, pri vrtcu, in pri glavnem vhodu
Vprašanje za Športni park Portoval.
poglavje II.RUŠITVENA DELA
-post. 11 odstranitev in ponovna montaža ograje-ali je ograja iz lesa ali kovine in dim. posameznega kplODGOVOR
postavka 7 in 8 - Izolacija v ploščah, tlačna trdnost 30kPa ali več, lambda 0,040W/m2 ali boljša.
postavka 9 - objavljene bodo fotografije.
postavka 11 - Gre za kovinsko ograjo, ki je točkovno pritrjena na objekt in tlak.
Ograja SV fasada: 6,4m1
Ograja JZ fasada: 1,9m1
Ograja SZ fasada: 2,5m1 (objavljene bodo fotografije).

Naročnik: Mestna občina Novo emsto


Datum objave: 03.03.2020   09:53
VPRAŠANJE
OBJEKT IMV MUZEJ
II.RUŠITVENA DELA
-POST. 5-OBSTOJEČE LATE _KJE SE NAHAJAJO TE LATE
IV.BETONSKA DELA
-POST.6-PROSIM ZA PREVERBO KOLIČINE ARMATURNIH MREŽ-MAJHNA KOLIČINA GLEDE NA TO DA JE AB PLOŠČA ARMIRANA


ODGOVOR
Postavka 5 - Strešne letve na katere je postavljena azbestnocementna kritina.

Postavka 6 - Napaka pri tipkanju, pravilna količina je 1180kg.

Naročnik: Mestnha občina Novo mesto

Datum objave: 03.03.2020   09:54
VPRAŠANJE
OBJEKT PSK:
poglavje II.STAVBNO POHIŠTVO
- post. 3-lesena vrata; prosim za pojasnilo kje pri zunanjih vratih so alu police. Piše pri sestavljenih vratih-kaj naj bi to pomenilo?

ODGOVOR


Alu polica je pri vratih V8, ki imajo stransko okno - pri oknu.

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 03.03.2020   10:13
VPRAŠANJE
spoštovani,

naprošam za odgovor na vprašanje glede menjave obstoječih kupol z novimi kupolami in zakaj se ne menjajo s strešnimi okni? Vprašanje smo postavili 26.3.2020.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Na vprašanje smo že odgovorili.

Naročnik: Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.03.2020   13:22
VPRAŠANJE

OBJEKT IMV MUZEJ
IV.BETONSKA DELA
-POST.6

Glede na to, da je ugotovljena nova količina za armiranje plošče sledi vprašanje: Ali ponudniki sami popravimo količino v popisu iz 180 kg na 1180kg ali bo Mestna občina NM poslala popis z dopolnitvami.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca Popis del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 13.03.2020   13:09
VPRAŠANJE
Pri mestni hiši točka 2 raznih del (GO dela) je potrebno ovrednotiti mizarska dela pri menjavi rediatorjev.

Enota KPL
Količina 1

Prosimo naročnika, da objavi količine in vrste del (kot npr.: 15 mask radiatorjev 600*1000mm, demontaža, novi montažni materijal, montaža, brez barvanja, ITD)

ODGOVOR

Maska radiatorjev 4 kom v sejni sobi.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.03.2020   13:11
VPRAŠANJE
Klasifikacija 126 za energetsko sanacijo 3 objektov je zelo ozek pogoj, zato vas prosimo, da klasifikacijo razširite tudi na 113, saj boste posledično prejeli več konkurenčnih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ključno je, da gre za energetsko sanacijo objekta, zato bo naročnik priznal kot ustrezno referenco tudi energetsko sanacijo izvedeno na objektu pod klasifikacijo 113.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 13.03.2020   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, za dokazovanje referenc razpolagamo z referencami, kjer imamo po eni pogodbi izvedeni energetski sanaciji na dveh različnih objektih, na vsakem od objektu izvedenega v vrednosti več kot 100.000,00 z DDV. Ali bo v vašem štelo, da gre za dokazovanje dveh referenc? Hvala.

ODGOVOR

Da, v takšnem primeru se šteje, da ima dve referenci, ker je saniral 2 objekta.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.03.2020   13:15
VPRAŠANJE
OBJEKT PSK:
poglavje II.STAVBNO POHIŠTVO
- post. 3-lesena vrata; prosim za pojasnilo kje pri zunanjih vratih so alu police. Piše pri sestavljenih vratih-kaj naj bi to pomenilo?

ODGOVOR

Alu polica je pri vratih V8, ki imajo stransko okno - pri oknu.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.03.2020   13:17
VPRAŠANJE
OŠ STOPIČE:
poglavje V. FASADERSKA DELA
- post. 4-gre za sestav v globini 60 cm od gotovega tlaka. Prosim da pregledate opis in napišete ponovno sestavo. (v opisu ekstrudirani polistiren, kamena volna, elastična hidrotesna masa in še zaključni sloj iz kremenovega granulata, ki je vodoodbojni). Predvidevamo, da je ta sloj nad terenom - zakaj hoidrotesna masa 2x.

ODGOVOR

V postavki 4 je potrebno črtati nasledji del postavke
Nanos zaključnega dekorativnega glajenega omet iz obarvanega kremenovega granulata.
Sistem vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema z izolacijskimi ploščami kamene volne in zaključnim slojem (kotni in odkapni profili, PVC priključni okenski profili, vogalniki, ALU oziroma PVC podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah, ...) ter vseh ostalih potrebnih elementov.

Doda pa se sloj gumbaste membrane kot zaščita fasadnega sestava.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.03.2020   13:22
VPRAŠANJE
Objekt PORTOVAL
Na omenjenem objektu so v zelo slabem stanju spodnji radiatorska zapirala. V popisih ni predvideno da se menjajo a pri menjavi zgornjih termostatskih ventilov, bi bilo smotrno zamenjati še spodnje ventile.

ODGOVOR

V popisu so predvideni samo novi termostatski ventili in termostatske glave.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.03.2020   13:23
VPRAŠANJE
Objekt LOKA
Ali je v popisih predvideno, ko se obstoječ kotel na plin v mansardi demontira, da se poveže centralna kurjava in vodovod do nove toplotne črpalke in bojlerja za toplo vodo

ODGOVOR
Predvidena je demontaža kpl plinskega dela opreme in električnega bojlerja v pritličju. Obstoječi cevni razvod ogrevanja se seveda priključi na nov sistem ogrevanja. Predviden je nov grelnik sanitarne vode, ki se ogreva s toplotno črpalko.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 13.03.2020   13:36
Naročnik je objavil spremenjene popise del. Popravljeni popisi so na voljo med dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v sistemu S-Procurement. Naročnik je v objavo na Portalu javnih naročil že posredoval obrazec Popravek.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 18.03.2020   08:16
VPRAŠANJE
Objekt IMV MUZEJ
Uporabnik je pri ogledu izpostavil, da mora biti kontrolirana vlaga v prostoru, v projektu in v popisih ni to nikjer obdelano in opisano. Za potrebe montaže je potrebno predvideti dvižne košare ker je visoko za montažo notranjih enot pod streho in to v popisih ni nikjer upoštevano.

ODGOVOR
Kontrolirana vlaga v prostoru ni predmet projekta.
Doda se:
OP5 Najem dvižnih ploščadi, avtodvigala ali odrov je v osnovni ceni montaže.
Pri splošnih določilih popisa gradbenih del, v katerem so zajeta tudi pripravljalna dela je navedeno, da so pri postavkah zajeti sorazmerni stroški: za dela pri katerih je potrebna uporaba fiksnih ali pomičnih odrov, lestev, avtodvigala ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih upoštevati v ceni za enoto.

Naročnik: Mestna občina Novo mestoDatum objave: 18.03.2020   08:31
VPRAŠANJE
Objekt Mestna Občina Novo Mesto
V popisih je izredno slabo navedeno glede demontaže obstoječih cevovodov, navedeno je zgolj samo pavšalno 2km cevi.
Prosim da se v popisu jasno definira koliko je teh cevi, kakšne so cevi, predvsem pa je potrebno določiti tudi kaj je z demontažo obstoječe toplotne izolacije ki je mavec in steklena voln. Te odpadki morajo iti pod mešane odpadke zato je potrebno plačati odvoz in deponij, in te količine ni tako malo oz. zanemarljivo.
Demontaža klimatskih naprav je narejen popis ravno tako samo pavšalno. Potrebno je bolj natančno definirati in sicer:
Potreben je zajem plina ter plačilo takse o ekološkem uničenju, z pridobitvijo poročila
Potrebno je v popisih upoštevati demontažo zunanjih enot z teleskopskim dvigalom ter tudi z dvižno košaro ker je zelo omejen dostop in zunanje enote so montirane visoko na objektu.
V popisih je potrebno določiti kam gredo split sistemi klimatskih enot ki se demontirajo, ali gredo na skladišče naročnika ali na deponijo.
V popisih ni predvideno kaj se naredi z odprtinami v žlebovih kjer je sedaj speljan kondenz od klimatskih naprav.
V popisih ni nikjer popisano koliko m cevi freonske povezave je potrebno demontirati.
V popisih ni nikjer predvideno kaj se naredi z obstoječimi električnimi priklopi klimatskih naprav ter njihov odklop v elektro omarici.
V načrtu in v popisih ni navedeno kje bo stal zunanji hladilni agregat
V načrtih ni tehnološke sheme toplovodne postaje.
Razvod za konvektorje je risan pod konvektorji, glede na višino potrebno za montažo cevi je potrebno konvektorje dvigniti vsaj za 30-35 cm od tal , kar pa glede na situacijo bodo konvektorji gledali čez parapet okna.
V popisih ni nikjer popisanih prebojev skozi zidove ali strope (opeka, kamen), zidovi so zelo debeli več kot 60cm in ravno tako tudi stropovi. V popisih je potrebno jasno opisati koliko je teh prebojev in velikost potrebnih prebojev.
V načrtu so narisani preboji pred konvektorji v spodnje nadstropje, ni pa nikjer predvideno da bo potrebno obstoječe tlake popravit, parket, keramika...
Ali se cevna povezava ki prihaja pod stropom in gre v nadstropje izvede v podometni izvedbi v tlaku oz. kako je zamišljeno, glede na to da prehajajo instalacije 0,5 m v prostor pred konvektor.
V popisih ni jasno difinirano in opisano, koliko je potrebno in kaj predelati mizarsko okoli oblog, miz zaradi napeljave novih instalacij in konvektorjev.
V popisih ni difinirano kam se demontirana oprema preseli, kaj je z zaščito obstoječe opreme.
Prosim da se to v popisih popravi, ker je nedefinirano.
V popisih ni nikjer požarna obdelava prebojev.
V tehničnih popisih ni nikjer izračuna za hidravlično uravnoteženje posameznih regulacijskih elemenov, ki so montirani pri konvektorjih.
V popisih ni motornih pogonov za regulacijske ventile.
V razpisu ni napisano, kdaj se bodo delal lahko izvajala, izven rednega delavnega časa objekta.
V popisih ni obešalnega materiala za cevne instalacije
V popisih ni objemk za hlajenje za obešanje cevovodov.
V popisih ni difinirano kateri tip oz. enakoverden je lahko za fiksne točke za razvod cevi z hladilnimi objemkami
V popisih ni potrebnega premaza ogljikovih cevi zaradi hladnega medija.
V popisih je premajhna količina odzračnih lončkov glede na število narisanih v načrtu.
V tehničnem poročilu za strojne instalacije je navedeno da se vse odzračuje v toplotno postaji v kleti. To nikakor ne more biti res, ker cevovodi potekajo višje iz kleti, zato je potrebno predvideti ustrezno odzračevanje sistema.
V popisih ni ekspanzijske posode za razvod hlajenja.
V popisih ni sredstva proti zmrzovanju (glikol)
V popisih ni diločen in opisan sistem CNS za krmiljenje konvektorjev, ali bo sistem CNS ali ne ter naj se ustrezno dopolne.
V razpisu ni difinirano, da bo potrebno dela izvajati postopno po sekcijah, da bo potrebno vsakodnevno finalno čiščenje po končanih delih.
V popisih je potrebno predvideti tudi gradbeno obdelavo prebojev.ODGOVOR
- V popisih je izredno slabo navedeno glede demontaže obstoječih cevovodov, navedeno je zgolj samo pavšalno 2km cevi.
Prosim da se v popisu jasno definira koliko je teh cevi, kakšne so cevi, predvsem pa je potrebno določiti tudi kaj je z demontažo obstoječe toplotne izolacije ki je mavec in steklena voln. Te odpadki morajo iti pod mešane odpadke zato je potrebno plačati odvoz in deponij, in te količine ni tako malo oz. zanemarljivo.
Demontaža klimatskih naprav je narejen popis ravno tako samo pavšalno. Potrebno je bolj natančno definirati in sicer:
Potreben je zajem plina ter plačilo takse o ekološkem uničenju, z pridobitvijo poročila
Potrebno je v popisih upoštevati demontažo zunanjih enot z teleskopskim dvigalom ter tudi z dvižno košaro ker je zelo omejen dostop in zunanje enote so montirane visoko na objektu.
Pri splošnih določilih popisa gradbenih del, v katerem so zajeta tudi pripravljalna dela je navedeno, da so pri postavkah zajeti sorazmerni stroški: za dela pri katerih je potrebna uporaba fiksnih ali pomičnih odrov, lestev, avtodvigala ali podobno, le-te zagotoviti sam oz. jih upoštevati v ceni za enoto.

- V popisih je potrebno določiti kam gredo split sistemi klimatskih enot ki se demontirajo, ali gredo na skladišče naročnika ali na deponijo.
V popisih ni predvideno kaj se naredi z odprtinami v žlebovih kjer je sedaj speljan kondenz od klimatskih naprav.
V popisih ni nikjer popisano koliko m cevi freonske povezave je potrebno demontirati.
V popisih ni nikjer predvideno kaj se naredi z obstoječimi električnimi priklopi klimatskih naprav ter njihov odklop v elektro omarici.
Posnetek obstoječega stanja iz katerega bi lahko izdelali podroben načrt demontaže, kot tudi sam načrt demontaže ni bil predmet ponudbe. Dogovorjeno je bilo, da se oceni samo skupne količine.

- V načrtu in v popisih ni navedeno kje bo stal zunanji hladilni agregat
Po dogovoru so bili predmet obdelave samo notranji razvodi od kotlarne naprej, agregat ni bil predmet obdelave.

- V načrtih ni tehnološke sheme toplovodne postaje.
Ni predmet obdelave.

- Razvod za konvektorje je risan pod konvektorji, glede na višino potrebno za montažo cevi je potrebno konvektorje dvigniti vsaj za 30-35 cm od tal , kar pa glede na situacijo bodo konvektorji gledali čez parapet okna.
Risano je shematsko, cevi potekajo ena nad drugo in vzporedno ogrevanje/hlajenje. Konvektorji ne bodo segali čez parapete.

- V popisih ni nikjer popisanih prebojev skozi zidove ali strope (opeka, kamen), zidovi so zelo debeli več kot 60cm in ravno tako tudi stropovi. V popisih je potrebno jasno opisati koliko je teh prebojev in velikost potrebnih prebojev.
Preboji so zajeti v postavki št. 9 za cevi.

- V načrtu so narisani preboji pred konvektorji v spodnje nadstropje, ni pa nikjer predvideno da bo potrebno obstoječe tlake popravit, parket, keramika...
Predvideno v gradbenem popisu pri raznih delih.

- Ali se cevna povezava ki prihaja pod stropom in gre v nadstropje izvede v podometni izvedbi v tlaku oz. kako je zamišljeno, glede na to da prehajajo instalacije 0,5 m v prostor pred konvektor.
Vsi razvodi so nadometni, razen prebojev, ki so pod konvektorji. V načrtih so risani shematsko zaradi preglednosti.

- V popisih ni jasno difinirano in opisano, koliko je potrebno in kaj predelati mizarsko okoli oblog, miz zaradi napeljave novih instalacij in konvektorjev.
V popisih ni difinirano kam se demontirana oprema preseli, kaj je z zaščito obstoječe opreme.
Prosim da se to v popisih popravi, ker je nedefinirano.
Kaj z odmontirano opremo bo določil naročink.

- V popisih ni nikjer požarna obdelava prebojev.
ŠPV ni bila predložena zato PS niso znani in s tem tudi obdelava prebojev.

- V tehničnih popisih ni nikjer izračuna za hidravlično uravnoteženje posameznih regulacijskih elemenov, ki so montirani pri konvektorjih.
Po pomoti ni bilo priloženo, bo dostavljeno v tabelarični obliki.

- V popisih ni motornih pogonov za regulacijske ventile.
Po pomoti ni bilo navedeno, bo popravljeno v novem popisu.

- V razpisu ni napisano, kdaj se bodo delal lahko izvajala, izven rednega delavnega časa objekta.
Določi naročnik.

- V popisih ni obešalnega materiala za cevne instalacije
V popisih ni objemk za hlajenje za obešanje cevovodov.
V popisih ni difinirano kateri tip oz. enakoverden je lahko za fiksne točke za razvod cevi z hladilnimi objemkami
Ves obešalni material je predviden v postavki št. 9 za cevi. Tip fiksnih točk je odvisen od izvajalca kateri sistem obešanja in pritrjevanja bo izbral.

- V popisih ni potrebnega premaza ogljikovih cevi zaradi hladnega medija.
TI vseh cevi je zajeta v postavkah št. 10, 11 in 12.

- V popisih je premajhna količina odzračnih lončkov glede na število narisanih v načrtu.
Število narisanih = št. v popisu.

- V tehničnem poročilu za strojne instalacije je navedeno da se vse odzračuje v toplotno postaji v kleti. To nikakor ne more biti res, ker cevovodi potekajo višje iz kleti, zato je potrebno predvideti ustrezno odzračevanje sistema.
Navajam iz TP: Problem odzračevanja sistema je rešen v kotlovnici in na posameznih vertikalah z odzračevalnimi ventili ter z radiatorskimi pipicami.

- V popisih ni ekspanzijske posode za razvod hlajenja.
V popisih ni sredstva proti zmrzovanju (glikol)
Ni predmet obdelave.

- V popisih ni diločen in opisan sistem CNS za krmiljenje konvektorjev, ali bo sistem CNS ali ne ter naj se ustrezno dopolne.
V razpisu ni difinirano, da bo potrebno dela izvajati postopno po sekcijah, da bo potrebno vsakodnevno finalno čiščenje po končanih delih.
V popisih je potrebno predvideti tudi gradbeno obdelavo prebojev.
Predvideno v gradbenem popisu pri raznih delih.


Naročnik: Mestna občina Novo mesto