Dosje javnega naročila 000892/2020
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Storitve: Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.470,10 EUR

JN000892/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2020
JN000892/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
JN000892/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2020
JN000892/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.04.2020
JN000892/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000892/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerklje.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop"
Referenčna številka dokumenta: 430-01/2020-05
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«« je komuniciranje in obveščanje javnosti tekom izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 650
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Storitve se bodo izvajale predvidoma 650 dni od podpisa pogodbe. Pri tem se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti lahko podaljša, v kolikor se bo podaljšala izvedba projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2020   10:00
Kraj: Portal eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2020   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da so podrobnosti predmeta javnega naročila opredeljene v projektni nalogi (tudi nekatere postavke v ponudbenem predračunu so vezane nanjo), ki je priloga tej razpisni dokumentaciji. Vendar projektne naloge ni priložene in vas prosimo, da jo objavite.
Prosimo pa še za pojasnilo glede trajanja izvedbe storitev: v dokumentaciji se navaja, da se bodo storitve izvajale 650 dni, pri čemer se lahko rok za izvedbo obveznosti podaljša, v Ponudbenem predračunu pa je zadnjih 8 postavk vezanih na 4 leta.
Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal Popravek, v okviru katerega bo objavljena Projektna naloga.

Storitve se bodo izvajala ves čas izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«, pri čemer naj bi ta projekt trajal predvidoma do konca leta 2023. V kolikor bi se izvajanje projekta podaljšalo, se podaljša tudi obdobje izvajanja storitev obveščanja in komuniciranja z javnostjo.
Datum objave: 25.02.2020   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vsebina ponudbenega predračuna je tudi tisk 12.500 kosov zloženk in 1.300 brošur. Zato vas prosimo za pojasnilo, ali je dostava teh zloženk in brošur do naslovnikov, ki bodo vključeni v obveščanje, tudi zajeta pod to ceno in mora ponudnik vanjo vključiti tudi stroške dostave ali pa bo naročnik dostavo plačal v sklopu druge pogodbe. Hvala vam za pojasnilo.

ODGOVOR

CenA je dogovorjena s klavzulo DDP sedež naročnika.