Dosje javnega naročila 000925/2020
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 175.681,09 EUR

JN000925/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000925/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000925/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2020
JN000925/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN000925/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN000925/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000925/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2020
JN000925/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000925/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 033-077805
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
http://www.vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343515/OBJAVA_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16145
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek Horjul - Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PZI - Barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul - Vrhnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v Navodilih za pripravo ponudbe

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2020   10:15
Kraj: informacijski sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročilo, ki je bilo objavljeno pod številko JN006676/2019-W01
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2020   10:04
VPRAŠANJE
V navodilih je navedeno, da sta vsebina in obseg opredeljena v specifikaciji naročila in projektni nalogi.
Projektna naloga ni priložena v razpisni dokumentaciji, kje jo je možno dobiti.


ODGOVOR

Spoštovani,
vsa kompletna razpisna dokumentacija je naložena na Portalu JN pod številko JN000925/2020-B01, in sicer v točki 1.3 Sporočanje - Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343515/OBJAVA_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip, kjer si jo tudi naložite.

Projektna naloga je vsebovana v mapi Tehnično poročilo.Datum objave: 25.02.2020   10:54
VPRAŠANJE
Mapa Tehnično poročilo še vedno ne vsebuje potrjene projektne naloge s strani DRSI.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil Projektno nalogo, ki je pomotoma izpadla iz prilog. Se opravičujemo!


Datum objave: 25.02.2020   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v mapi "Tehnično poročilo" ni projektne naloge. Je samo tehnično poročilo idejnega projekta.
Prosimo vas, da objavite projektno nalogo z jasnimi zahtevami in tudi ostale pripadajoče elaborate E2, E3 in E4.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil Projektno nalogo, ki je pomotoma izpadla iz prilog. Se opravičujemo!Datum objave: 26.02.2020   11:55
VPRAŠANJE
Ali se zahtevane reference vodje projekta nanašajo zgolj na rekonstrukcijo in
novogradnjo državne ceste ali se lahko nanašajo tudi na ostale javne ceste,
kot je bilo v prejšnjem razveljavljenem razpisu za isti odsek ?

ODGOVOR
Naročnik bo danes objavil Popravek Navodil za pripravo ponudbe in sicer bo sprememba naslednja:

1. v poglavju 3.1.3.3 »Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve« se v alineji »pri izdelavi vsaj enega DGD (ali PGD po ZGO) ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije državne ceste, v dolžini vsaj 500 m« črta beseda »državne« in doda nova beseda »javne«;

2. v poglavju 3.1.3.3 »Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve« se v alineji »pri izdelavi vsaj enega DGD (ali PGD po ZGO) ali PZI projekta križišča ali krožišča na državni cesti« črta beseda »državni« in doda nova beseda »javni«;

3. v obrazcu »Podatki o kadrovskih zmogljivostih funkcija vodja projekta« se v »Opombi:« pri »Navedeni referenci je potrebno priložiti potrdilo o opravljeni recenziji ali reviziji« doda besedilo »ali referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnika«;

4. v obrazcu »Podatki o kadrovskih zmogljivostih vodja projekta (dodatne reference za merilo 3.2)« se v »Opombi:« pri »Navedeni referenci je potrebno priložiti potrdilo o opravljeni recenziji ali reviziji« doda besedilo »ali referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnika«.

Popravek mora biti objavljen tudi na Portalu TED, kar predvidoma traja do 5 dni.

Datum objave: 28.02.2020   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v mapi "Tehnično poročilo" ni projektne naloge. Je samo tehnično poročilo idejnega projekta.
Prosimo vas, da objavite projektno nalogo z jasnimi zahtevami in tudi ostale pripadajoče elaborate E2, E3 in E4.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik Vas obvešča, da so elaborati E2, E3 in E4 na vpogled pri naročniku.


Datum objave: 05.03.2020   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za dodatno pojasnilo in sicer za strokovne refefence.
Strokovne reference oziroma podatki o kadrovskih zmogljivostij pod poglavjem 3.1.3.3 in dodatne reference pod 3.2. izpolnjuje vodja projekta.

Zanima nas ali mora strokovne reference dokazovati in izpolnit tudi odgovorni projektant, kateri ni vodja projekta.
V kolikor mora projektant oddajati tudi kakšna dokazila o referancah nam prosm to napišite.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
zadostuje potrditev vodje projekta po GZ oz. odgovornega vodje projekta po ZGO-1.Datum objave: 05.03.2020   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V projektni nalogi (pod točko 2.0) navajate objekte, ki jih je potrebno obdelat za fazo PZI. Šest premostitvenih objektov in oporne / podporne konstrukcije.
Prosimo vas, da tako kot so opisani premostitveni objekti, opišete še oporne / podporne konstrukcije - dolžina, višina in tip konstrukcije.

Prav tako vas prosimo, da iz projektne naloge odstranite zadnji odstavek v poglavju Načrtov s področja gradbeništva:
Poleg navedenih je potrebno upoštevati in obdelati vse podporne in oporne konstrukcije po katerih se izkaže potreba.
Ali dvomite v rešitve IDP projekta, ki ste ga naročili in plačali? V IDP projektu morajo biti izdelane vse idejne zasnove objektov, kot je le to zahtevano v pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in tehničnih specifikacijah za ceste. Zakaj bi bile potrebne še dodatne oporne / podporne konstrukcije? Kako naj se to upošteva pri ponudbi? Po navadi se ta dela smatrajo kot nepredvidena dela.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik obvešča, da projektna naloga predvideva izdelavo projekta za izvedbo za ureditev kolesarskega omrežja in rekonstrukcijo obstoječe ceste, medtem ko je IDP projektna dokumentacija izdelana za kolesarsko omrežje.

V projektni nalogi je pod točko 2.0 navedeno, da so na območju obdelave predvideni premostitveni objekti:
 - brv za kolesarje preko Podlipščice v km 12,128 (R2-407/1145);
 - brv za kolesarje preko razbremenilnika v km 12,350 (R2-407/1145);
 - brv za kolesarje preko Lahovke v km 12,445 (R2-407/1145);
 - brv za kolesarje v km 12,664 (R2-407/1145);
 - brv za kolesarje preko Starovrhniškega jarka v km 12,871 (R2-407/1145);
 - brv za kolesarje preko jarka pod Hruševco v km 13,295 (R2-407/1145);

V projektni nalogi je pod točko 2.0 navedeno, da so na območju obdelave predvidene naslednje oporne in podporne konstrukcije:
 - oporne in podporne konstrukcije na širšem območju križišča LK67141 in R2-407/1145;
 - podporna konstrukcija na območju Stare Vrhnike, vzdolž regionalne ceste R2-407/1145;
Poleg navedenih je potrebno upoštevati in obdelati vse podporne in oporne konstrukcije po katerih se izkaže potreba.

IDP projektna dokumentacija podjetja Boson d.o.o. za Barjansko kolesarsko omrežje je izdelana in recenzirana. IDP je na vpogled pri naročniku.
Projektna naloga zajema izdelavo projekta za izvedbo za ureditev kolesarskega omrežja in rekonstrukcijo obstoječe ceste. Zaradi rekonstrukcije obstoječe ceste je potrebno predvideti podporne in oporne konstrukcije.
Zato naročnik predlaga, da ponudnik pred oddajo ponudbe izvede ogled na terenu, predvidi podporne in oporne konstrukcije, ki jih nato upošteva v ponudbi.