Dosje javnega naročila 000929/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
ZJN-3: Odprti postopek

JN000929/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000929/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN000929/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN000929/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN000929/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2020
JN000929/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN000929/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN000929/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000929/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 033-077024
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786976
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343529/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17118
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
Referenčna številka dokumenta: 4110-60/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
ponudbena cena95
servisna ura5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.03.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2020   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v strokovno tehničnih zahtevah ste zapisali, da bodo avtoklavi obratovali 24/7. Naročnika prosimo za informacijo o predvidenih letnih ciklih na 1 avtoklavu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Avtoklavi ne bodo obratovali neprenehoma. Trenutno je predvideno število ciklov na 1 avtoklavu največ 1000 letno.Datum objave: 02.03.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo vas za datum ogleda lokacije. Zaradi lažje organizacije ogleda vas prosimo vsaj za dva termina.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Termina ogleda sta dne 6. in 12.3. po predhodni najavi, skladno z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 02.03.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo vas za datum ogleda prostorov pred zaključkom oddaje vprašanj, ki so do 12.3.

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Termina ogleda sta dne 6. in 12.3. po predhodni najavi, skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 02.03.2020   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi priprave zahtevne tehnične specifikacije in ker je obenem tudi čas zimskih počitnic, vas naprošamo za podaljšanje roka za odgovore na vprašanja ter podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Hvala. Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Roki za odgovore na vprašanja in oddajo ponudb ostanejo nespremenjeni.


Datum objave: 02.03.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na trenutno situacijo in stanje zaradi razvoja Koronavirusa, naročnika prosimo, da spremeni datum oddaje vprašanj in datum oddaje ponudbe. Prav tako datum ogleda lokacije še vedno ni znan, bolnišnice prepovedujejo obiske, zato vas prosimo, da spremenite oz. preložite potencialne datume, saj ocenjujemo, da je izpostavljenost prevelika.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Roki za odgovore na vprašanja in oddajo in odpiranje ponudb ostanejo nespremenjeni.Datum objave: 02.03.2020   10:54
Dodatno pojasnilo naročnika glede ogledov:

Ogled bo omogočen v dveh terminih, in sicer dne 6. 3. 2020 ob 12. uri in dne 11.3. 2020 ob 12.00 uri po obvezni predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktne osebe zorislava.cimperman@gov.si najmanj 2 dni pred datumom ogleda. Gre za prostore, umeščene v kleti UKCL DTS sever. Dostop ponudniki kandidati opravijo v spremstvu predstavnikov uporabnika UKCL.

Datum objave: 02.03.2020   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

zahvaljujemo se vam za podan odgovor glede ogleda lokacije. Glede na to da je drug predlagan termin ogleda lokacije 12.3. vas prosimo, da podaljšate rok za oddaje vprašanj, ki se prav tako izteče 12.3. Nesmiselno je, da vezano na ogled ne bomo imeli možnosti za postavitev dodatnih vprašanj. Prosimo vas, da rok za oddajo vprašanj podaljšate vsaj do ponedeljka 16.3.

Hvala, lep pozdrav.ODGOVOR

Ogled bo omogočen v dveh terminih, in sicer dne 6. 3. 2020 ob 12. uri in dne 11.3. 2020 ob 12.00 uri po obvezni predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktne osebe zorislava.cimperman@gov.si najmanj 2 dni pred datumom ogleda. Gre za prostore, umeščene v kleti UKCL DTS sever. Dostop ponudniki kandidati opravijo v spremstvu predstavnikov uporabnika UKCL.


Datum objave: 02.03.2020   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj, vsaj do petka, 13.3. Nemogoče se je namreč v tako kratkem času dogovoriti in uskladiti s predstavniki posameznih sektorjev glede postavitve morebitnih dodatnih vprašanj, vezanih na ogled lokacije, ki je z vaše strani organiziran 12.3.

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ogled bo omogočen v dveh terminih, in sicer dne 6. 3. 2020 ob 12. uri in dne 11.3. 2020 ob 12.00 uri po obvezni predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktne osebe zorislava.cimperman@gov.si najmanj 2 dni pred datumom ogleda. Gre za prostore, umeščene v kleti UKCL DTS sever. Dostop ponudniki kandidati opravijo v spremstvu predstavnikov uporabnika UKCL.


Datum objave: 02.03.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje za izpolnjevanje strokovnih zahtev točka 1.3 za CGMP zahteve UZ.ID 5.3-2

Kašen test je potrebno izvesti v skladu z zahtevo za -blow door test ?

lep pozdrav,
ODGOVOR

Naročnik objavlja povezavo do obrazložitve, kaj je je blow door test, s katerim se bo preverjala tesnost med prostori - samo za ožje območje posegov (20Pa tlačne razlike med dvema prostoroma).
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blower_door
in
https://www.testo.com/sl-SI/podrocje-uporabe/cisti-prostori-differential-pressure

Blow door teste delajo tudi za pasivne in nič energijske hiše, tako da so postopki znani.

Povezavi je potrebno kopirati in prilepiti v orodno vrstico brskalnika.

Datum objave: 04.03.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podatek o potrebni kapaciteti in dimenzijah artiklov/steklenic (premer in višina) ki jih želite sterilizirati, da lahko ponudimo ustrezno velikost.
Prav tako prosimo za podatek koliko artiklov naenkrat želite sterilizirati.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik prilaga tabelo z natančnimi dimenzijami steklenic in plastenk za sterilizacijo in s količinami, ki jih želimo sterilizirati naenkrat.
Višini vsebnikov v tabeli je treba prišteti še 4 7 mm višine zamaška in pokrovčka (uporabljamo standardne 32-mm in 20-mm klorbutilne zamaške ter različne standardne alu/PP pokrovčke).

Vsebnik Volumen Višina (mm) Premer (mm) Min. kapaciteta
Steklenica 20 ml 58,0 ± 0,6 32,0 ± 0,5 2000 kom
100 ml 104,0 ± 0,6 49,0 ± 0,8 1000 kom
250 ml 136,0 ± 1,2 66,0 ± 1,2 400 kom
500 ml 177,0 ± 1,4 78,0 ± 1,4 200 kom
1000 ml 225,0 ± 1,3 95,0 ± 1,5 100 kom

Plastenka PP 25 ml 54,0 33,0 2000 kom
100 ml 98,5 49,0 1000 kom
250 ml 121,8 66,0 400 kom
500 ml 157,6 78,0 200 kom
1000 ml 203,3 95,0 100 kom
Datum objave: 05.03.2020   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu osnutka pogodbe za preventivno vzdrževanje opreme po poteku garancijske dobe ste zapisali, da preventivno vzdrževanje medicinske opreme po tej pogodbi obsega tudi:
b.) kalibracijo oziroma validacije aparatov
Naročnika prosimo za podrobnejšo obrazložitev, saj govorimo o dveh različnih pojmih z različnim pomenom in različno finančno vrednostjo.

Po navodilih našega proizvajalca se kalibracija opravlja enkrat letno. Validacija aparata se naredi ob instalaciji in sicer (IQ - installation qualification in OQ - operation qualification), medtem ko pa PQ (performance qualification) ne naredimo. Kot ponudnik smo dolžni plačati validacijo ob instalaciji, ostalo je na strani naročnika.
Naročnika prosimo za jasne odgovore kaj točno potrebujete in kolikokrat na leto?

Prav tako ste zapisali, da preventivno vzdrževanje obsega tudi:
d.) zakonski pregledi (npr. pregled tlačne posode (ZVD)), itd.)
Tudi v tej zahtevi vas prosimo za detajlnejšo obrazložitev.
Kontrolni organ za izvajanje tovrstnih pregledov mora bit pooblaščen s strani Ministrstva za gospodarstvo. Načeloma se ob postavitvi oziroma instalaciji opravi uvodni pregled tlačne posode. Po zakonu, je potrebno naslednji periodični pregled tlačne posode opraviti šele po petih letih (ne vsako leto) in zajema notranji in zunanji pregled ter kontrolo varnostnih ventilov.
Naročnika prosimo, da podrobneje definira kaj mora pregled vsebovati ter kolikokrat v po garancijskem obdobju mora biti narejen.

Hvala.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Odgovor:

b) Naročnik zahteva kalibracijo merilnih naprav (tipal) najmanj enkrat letno pri rednem letnem pregledu oziroma po zahtevah proizvajalca.
Glede validacije aparatov je naročnikova zahteva kompletna validacija (IQ/OQ/PQ) ob umestitvi in revalidacija (PQ) enkrat na dve leti tako v času splošne garancije kot v času trajanja pogodbe za preventivno vzdrževanje.

d) Naročnik zahteva pregled tlačne posode in varnostnih ventilov samo enkrat ob umestitvi oziroma pred popolnim zagonom. Za nadaljnje preglede po zakonskih smernicah bo poskrbela Služba za vzdrževanje medicinske opreme UKC Ljubljana.
Datum objave: 11.03.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Še enkrat vas naprošamo, da glede na številna vprašanja, ki smo jih zastavili in kompleksnost projekta, ter dejstva, da do
11.03. do 12:00, na njih še niste odgovorili, vas ponovno naprošamo, da spremenite datum
oddaje vprašanj in datum oddaje ponudb vsaj za en teden , da bi lahko pripravili ustrezno
ponudbo.
Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je danes, 11. 3. 2020, v objavo posredoval popravke rokov, in sicer so novi roki naslednji:
- rok za zastavljanje vprašanj: 7.4.2020 do 10. ure
- rok za prejem ponudb: 22.4.2020 do 12. ure
- odpiranje ponudb: 22.4.2020 ob 12.05 uri.


Datum objave: 11.03.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na številna vprašanja, ki smo jih zastavili in kompleksnost projekta, ter dejstva, da do 11.03. do 9:00, na njih še niste odgovorili, vas ponovno naprošamo, da spremenite datum oddaje vprašanj in datum oddaje ponudb vsaj za en teden , da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik je danes, 11. 3. 2020, v objavo posredoval popravke rokov, in sicer so novi roki naslednji:
- rok za zastavljanje vprašanj: 7.4.2020 do 10. ure
- rok za prejem ponudb: 22.4.2020 do 12. ure
- odpiranje ponudb: 22.4.2020 ob 12.05 uriDatum objave: 11.03.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb in pošiljanje vprašanj, ker je zaradi trenutne situacije oteženo usklajevanje z dobavitelji opreme.

Hvala za razumevanje !

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb in pošiljanje vprašanj za najmanj 14 dni, zaradi usklajevanj z dobavitelji opreme, ki so nujna za kakovostno pripravo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na trenutno situacijo in potrjeno prvo okužbo s Koronavirusom v UKC LJ, menimo, da je ogled v terminih, ki ste jih navedli preveč tvegan, zato prosimo za prestavitev rokov ogleda ter posledično tudi rokov oddaje vprašanj in oddaje ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je danes, 11. 3. 2020, v objavo posredoval popravke rokov, in sicer so novi roki naslednji:
- rok za zastavljanje vprašanj: 7.4.2020 do 10. ure
- rok za prejem ponudb: 22.4.2020 do 12. ure
- odpiranje ponudb: 22.4.2020 ob 12.05 uri


Datum objave: 01.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima nas ali je predmet tega javnega naročila medicinski avtoklav?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Predmet javnega naročila je farmacevtski avtoklav, ki vključuje napravo za pridobivanje prečiščene vode z zahtevano prevodnostjo pod 1,3 µS/cm pri 20 °C, in generator farmacevtske pare.Datum objave: 01.04.2020   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V nadaljevanju vam zastavljamo naslednja vprašanja oz. dileme:
1. Kot potencialni ponudnik ne razumemo bistvene vsebine razpisa.
Objavili ste popis del z pogodbenim predračunom, v katerem je zajeta:
- oprema
- projektiva
- pogarancijsko vzdrževanje
Hkrati ste objavili tudi PZR in PZI projektno dokumentacijo (natančne načrte), kjer so narisana GOI dela, vendar pa ta narisana GOI dela niso zajeta v nobenih popisih.
Glede na objavljeno dokumentacijo nas torej zanima:
1.1. Kaj mora biti zajeto v ponudbi. Samo oprema, projektiva in pogarancijsko vzdrževanje, ali tudi GOI dela?
1.2. V primeru da morajo biti zajeta tudi GOI dela, prosim objavite tudi popise GOI del, ki se nanašajo na priložene projekte.
1.3. V kolikor popisov ne boste objavili, potencialni ponudniki, ne moremo vedeti natančno katera dela si je naročnik zamislil, da jih moramo vključiti v vrednost GOI. Za to ponudbeno vrednost, tako ne boste prejeli konkurenčnih ponudb, ker si bomo posamezni izvajalci obseg GOI del razlagali vsak na svoj način.
1.4. V primeru da moramo v ponudbeni predračun zajeti tudi GOI dela, prosim da tega dopolnite z dodatno postavko, kamor bo le-to vrednost mogoče vpisati. Trenutno tega ni mogoče.

2. V Razpisni dokumentaciji, pod točko 3. (zahteve za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev) nas zanima sledeče:
2.1. Pod točko 2. Je opredeljena zahteva za spremljanje gradnje in projektantski nadzor. Za koliko koordinacijskih sestankov je podana ta zahteva? Za katere projektante je podana ta zahteva?
2.2. Pod točko 3.1 je podana zahteva za fazno gradnjo. Ker faznost gradnje ni razvidna iz nobenih drugih delov razpisa, je verjetno prišlo do lapsusa?
2.3. Pod točko 3.1 je podana zahteva za popise s cenami in brez cen. Glede na to da gre za ponudbo na ključ, obe varianti popisa del ničemur ne služita, zato sklepamo da bomo pripravljali samo popise brez cen.
2.4. Pod točko 3.2 je podana zahteva, da mora projektant navesti vsaj 2 enakovredna artikla z navedbo proizvajalca in tipa. To je verjetno lapsus. Projektant je namreč v tem primeru v »vlogi« ponudnika, kateri nudi samo po en enakovreden artikel. Logično je, da ponudnik ne bo nudil npr. avtoklava dveh različnih proizvajalcev.
2.5. Pod točko 3.2 so podane razne zahteve, ki zahtevajo specifična dela in posebno obliko popisnih postavk. Posledično ni več jasno ali gre za dela na ključ v roke ali ne?

3. Vprašanja vezana na ponudbeni predračun in priložene popise za opremo, projektiranje in pogarancijsko vzdrževanje:
3.1. V celotnih popisih ni zajetih GOI del, kakor tudi ni možnosti vpisa vrednosti GOI del v rekapitulacijo?
3.2. V popisih del za izdelavo projektne in ostale dokumentacije ter ostale storitve, so sledeče nejasnosti:
- Navajate da je potrebno izdelati vse potrebne meritve, ni pa definirano katere meritve so potrebne (npr: ali tudi meritve nosilnosti obstoječe konstrukcije, v kolikor tehtanje obstoječe opreme ne bo izvedljivo, kar je finančno zelo velikanska postavka).
- Navajate da je potrebno izdelati popise z in brez cen. Glede na to da gre za ponudbo na ključ, obe varianti popisa del ničemur ne služita, zato sklepamo da bomo pripravljali samo popise brez cen.
- Od točke 2.1 do 2.8 zahtevate projekte za izvedbo. Kam pa se vpiše vrednost za projektanta po »gradbenem zakonu«, ki je zahtevana v splošnih zahtevah popisa.
- V sklopu PZI projekta zahtevate prikaz manj in več dela glede na PZR projekt z analizo. Ker popis za GOI dela trenutno ni razviden iz razpisne dokumentacije, zato takšne primerjave ni mogoče izvesti in je zadeva v trenutno nerelevantna.
- Pri točki 2. kjer je tekst zahtev obširnejši, se ta tekst znotraj excelove tabele nelogično in nejasno spreminja, enkrat so vpisane zahteve za projektiranje, drugič se te zahteve dopolnjujejo z izvedbo avtoklavov, tretjič je tekst v tabeli drugačen od teksta od opravilne vrstice kamor vpisuješ besedilo ipd prosimo preverite zakaj prihaja do takšne napake in nejasnih zahtev točke 2. in objavite čistopis na način da bo besedilo ves čas identično.
- Pri točki 2.5, kjer zahtevate PZI dokumentacijo za področje CNS. Ali to pomeni da morajo biti načrti za CNS izdelani kot poseben ločen projekt, ali pa je lahko načrt za CNS izdelan v sklopu Elektro načrta, kot je to običajna praksa?
- Pod točko 5. (od 5.1 do 5.6) navajate zahteve za spremljanje gradnje in izdelavo PID dokumentacije. Kam pa vpišemo vrednost »projektanta« po gradbenem zakonu, katera je zahtevana v splošnih zahtevah?
- Pod točko 9. Navajate zahteve prisotnosti na koordinacijskih sestankih in projektantski nadzor. Kakšna je pravzaprav razlika med projektantskimi deli pod točko 5. in točko 9.?

4. Prosimo za jasen odgovor ali je naročnik pri ocenjeni vrednosti projekta upošteval in vkalkuliral tudi 5 letno preventivno pogarancijsko vzdrževanje in preglede?

5. V točki 8.2.3 razpisne dokumentacije zahtevate:
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod točko 9.2.1. izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), in sicer:
- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami 15. člena ZAID,
- da ni v stečajnem postopku.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
in
Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1

Prosimo, da potrdite, da lahko to zahtevo ponudnik izpolni s podizvajalcem.

6. V točkah 8.3.3., 8.3.4 in 8.3.5 zahtevate dokumentacijo za pooblaščene inženirje.
Glede na to, da ni popisov za GOI dela, zakaj moramo predložiti te dokumente?

7. V razpisni dokumentaciji se pojavljata kontradiktorna zapisa, in sicer enkrat navajate (točka 2.4.III), da bo naročnik ponudnika v primeru tehnične ustreznosti pozval k predložitvi dokazil iz točke 8.3, v točki 10.1 pa zahtevate, da mora ta dokazila ponudnik priložiti v ponudbi ob oddaji ponudbe. Prosimo za jasna navodila, ali moramo vsi ponudniki ta dokazila predložiti v času oddaje ponudbe ali bomo pozvani naknadno.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1.1. Kaj mora biti zajeto v ponudbi. Samo oprema, projektiva in pogarancijsko vzdrževanje, ali tudi GOI dela?
V ponudbi mora biti zajeto vse skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (dokumentacija), priloženimi popisi del, in ostalo priloženo tehnično dokumentacijo. Iz popisov del je jasno razvidno, da v ponudbi ni potrebno zajeti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), saj le-te ne vsebujejo popisov oziroma postavk za GOI dela v datoteki »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun«.
Projekti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (PZIIVD) s popisi GOI del se izdelajo oziroma sprojektirajo na točno s strani ponudnika izbrano opremo na osnovi priloženega projekta za razpis (PZR).
V dokumentaciji navedena alineja »GOI dela, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme«, se nanaša samo na vgradnjo in montažo opreme na pripravljene priključke (na primer: cevna inštalacija med opremo in pripravljenimi strojnimi priključki, elektro kabelska povezava med opremo in elektro priključkom, podlaganje aparatov s podlogami za niveliranje, inštalacijske povezave med dodatno obdelavo vode in ponujeno opremo ponudnika, vso potrebno delo in ves potrebni montažni material za ponujeno opremo, itd.), slednje je stvar dobavitelja opreme in je zajeto v postavki F.3.13 zavihka oprema.


1.2. V primeru da morajo biti zajeta tudi GOI dela, prosim objavite tudi popise GOI del, ki se nanašajo na priložene projekte.
ODGOVOR:
Glej odgovor na točko oziroma vprašanje 1.1. . Naročnik objavlja popise del v sklopu PZR projekta, ki zajemajo celoto (tako novo opremo, projektiranje kot tudi izvedbo GOI del). Te popise (kot tudi načrte-projekte) mora ponudnik v fazi projektiranja prilagoditi in dopolniti glede na s strani ponudnika izbrano opremo, po potrebi mora ponudnik dopolniti projekte z navedbo novih postavke, ki jih bo narekovala nova tehnološka oprema, prav tako mora izločiti postavke, ki se pojavljajo v že objavljenem popisu za oddajo ponudbe tega razpisa (izločiti postavke za projektiranje, novo opremo, itd.).
Popise za PZR objavljamo za lažjo izdelavo ponudbe za projektiranje in za kasnejše lažje projektiranje.

1.3. V kolikor popisov ne boste objavili, potencialni ponudniki, ne moremo vedeti natančno katera dela si je naročnik zamislil, da jih moramo vključiti v vrednost GOI. Za to ponudbeno vrednost, tako ne boste prejeli konkurenčnih ponudb, ker si bomo posamezni izvajalci obseg GOI del razlagali vsak na svoj način.
ODGOVOR:
Glej odgovora na vprašanji 1.1. in 1.2. .

1.4. V primeru da moramo v ponudbeni predračun zajeti tudi GOI dela, prosim da tega dopolnite z dodatno postavko, kamor bo le-to vrednost mogoče vpisati. Trenutno tega ni mogoče.
ODGOVOR:
Glej odgovora na vprašanji 1.1. in 1.2. .


2. V Razpisni dokumentaciji, pod točko 3. (zahteve za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev) nas zanima sledeče:
2.1. Pod točko 2. Je opredeljena zahteva za spremljanje gradnje in projektantski nadzor. Za koliko koordinacijskih sestankov je podana ta zahteva? Za katere projektante je podana ta zahteva?
ODGOVOR:
To je razvidno iz posebnega dela dokumentacije iz točke 3 »zahteve za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev.«.
V Gradbenem zakonu je definicija Projektant (kot podjetje) je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami. Če projektant za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Če projektant ne razpolaga s svojimi strokovnjaki s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora zagotoviti njihovo sodelovanje. Ti posamezniki odgovarjajo za strokovne rešitve, ki so sestavni del dokumentacije. Enako velja v fazi projektantskega nadzora in spremljanja gradnje, kjer so bodo morali posamezni projektantje za svoje področje udeleževati tudi koordinacijskih sestankov smiselno glede na potek GOI del. Vodja projekta pa mora biti prisoten skladno z zahtevami.
Realen rok izvedbe GOI del bo glede na sprojektiran obseg GOI del določil projektant (vendar ne manj kot 2 meseca za izvedbo GOI del), ta rok pa diktira število tedenskih koordinacijskih sestankov.2.2. Pod točko 3.1 je podana zahteva za fazno gradnjo. Ker faznost gradnje ni razvidna iz nobenih drugih delov razpisa, je verjetno prišlo do lapsusa?
ODGOVOR:
GOI dela se bodo izvajala v »živem« objektu in se bodo prilagajala delovnim procesom uporabnika. V kolikor bo potreba po fazni izvedbi GOI del (glede na zahteve uporabnika), je to potrebno predvideti tudi v sklopu projekta, zato naročnik vztraja pri tej zahtevi.

2.3. Pod točko 3.1 je podana zahteva za popise s cenami in brez cen. Glede na to da gre za ponudbo na ključ, obe varianti popisa del ničemur ne služita, zato sklepamo da bomo pripravljali samo popise brez cen.
ODGOVOR:
Naročnik potrebuje točne cene po postavkah za primerjavo s cenami postavk ponudnika za GOI dela in tudi za oceno investicije, ki jo potrebuje za začetek razpisa za GOI dela. Naročnik iz navedenih razlogov vztraja pri svoji zahtevi.

2.4. Pod točko 3.2 je podana zahteva, da mora projektant navesti vsaj 2 enakovredna artikla z navedbo proizvajalca in tipa. To je verjetno lapsus. Projektant je namreč v tem primeru v »vlogi« ponudnika, kateri nudi samo po en enakovreden artikel. Logično je, da ponudnik ne bo nudil npr. avtoklava dveh različnih proizvajalcev.
ODGOVOR:
Zahteva ostane, saj se nanaša na popise oziroma projektiranje za GOI dela in se ne nanaša na popise za oddajo ponudbe v tem razpisu.

2.5. Pod točko 3.2 so podane razne zahteve, ki zahtevajo specifična dela in posebno obliko popisnih postavk. Posledično ni več jasno ali gre za dela na ključ v roke ali ne?
ODGOVOR:
Zahteva ostane, saj zahteve nimajo nobene zveze s tem ali se bodo popisi in projekti za izvedbo GOI del (za izvedbo gradnje) razpisali na ključ ali po dejanskih količinah.
Naročnik dodatno pojasnjuje, da se zahteva ključ v roke, nanaša na zahteve za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev.


3. Vprašanja vezana na ponudbeni predračun in priložene popise za opremo, projektiranje in pogarancijsko vzdrževanje:
3.1. V celotnih popisih ni zajetih GOI del, kakor tudi ni možnosti vpisa vrednosti GOI del v rekapitulacijo?
3.2. V popisih del za izdelavo projektne in ostale dokumentacije ter ostale storitve, so sledeče nejasnosti:
- Navajate da je potrebno izdelati vse potrebne meritve, ni pa definirano katere meritve so potrebne (npr: ali tudi meritve nosilnosti obstoječe konstrukcije, v kolikor tehtanje obstoječe opreme ne bo izvedljivo, kar je finančno zelo velikanska postavka).
- Navajate da je potrebno izdelati popise z in brez cen. Glede na to da gre za ponudbo na ključ, obe varianti popisa del ničemur ne služita, zato sklepamo da bomo pripravljali samo popise brez cen.
ODGOVOR:
Za vprašanje 3.1. glejte odgovore 1.1. in 1.2. .
Glede prve alineje vprašanja 3.2. naročnik pojasnjuje, da je vse jasno razvidno iz PZR projekta (za statiko glejte načrt gradbene konstrukcije št. 27/18-k) in njegovih popisov, ki jih objavljamo sočasno z oddajo odgovorov na vprašanja. Ali boste morali opravljati kake dodatne meritve je odvisno od točnosti podatkov, teže opreme ponudnika v naj neugodnejši varianti (obteži).
Glede druge alineje vprašanja 3.2. glej odgovor 2.5. .

- Od točke 2.1 do 2.8 zahtevate projekte za izvedbo. Kam pa se vpiše vrednost za projektanta po »gradbenem zakonu«, ki je zahtevana v splošnih zahtevah popisa.
ODGOVOR:
Vprašanje je nejasno. Naročnik v splošnih zahtevah ne najde besedne zveze »vrednost za projektanta po »gradbenem zakonu«« in na to vprašanje ne more odgovoriti. Prav tako v popisih za oddajo ponudbe, zavihek »spremljajoča in dokumentacija«, so tudi postavke od 3 do 9 in ne samo postavke 2.1 do 2.8 kot jih navaja vprašanje. Ker se za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev zahteva ključ v roke naj to ponudnik upošteva pri oddaji ponudbe tako, da vse ostale zahteve oziroma stroške upošteva v ceni postavk oziroma skupne ponudbe. Opozarjamo pa, da je potrebno splošne in posebne zahteve brati smiselno, saj se potem jasno vidi kaj se nanaša na izvajalce (ponudnika opreme in njihove monterje izvajalce za montažo) in kaj na projektante.

- V sklopu PZI projekta zahtevate prikaz manj in več dela glede na PZR projekt z analizo. Ker popis za GOI dela trenutno ni razviden iz razpisne dokumentacije, zato takšne primerjave ni mogoče izvesti in je zadeva v trenutno nerelevantna.
ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popise v sklopu PZR.

- Pri točki 2. kjer je tekst zahtev obširnejši, se ta tekst znotraj excelove tabele nelogično in nejasno spreminja, enkrat so vpisane zahteve za projektiranje, drugič se te zahteve dopolnjujejo z izvedbo avtoklavov, tretjič je tekst v tabeli drugačen od teksta od opravilne vrstice kamor vpisuješ besedilo ipd prosimo preverite zakaj prihaja do takšne napake in nejasnih zahtev točke 2. in objavite čistopis na način da bo besedilo ves čas identično.
Prosimo za dodatno pojasnilo. Popisi, ki jih je odprl naročnik, se ne spreminjajo. Naročnik tega problem nima. V točki 2 vrstica 6 je jasno zapisan naslednji tekst: »Izbrani ponudnik mora pripraviti projekte za izvedbo PZI 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad odprta verzija) vključno z ostalimi načrti kot so načrt faznosti, tehnološke in delavniške risbe, itd.... Ponudnik mora za izdelavo PZI projektov preveriti tudi vse podatke iz naročnikovega PZR/PZI projekta (priložena dokumentacija na razpisu) ter glede na izbrano tehnologijo ponudnika (AVTOKLAVI), zahtev za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev, in ostalih vzporednih projektov prilagoditi vse že izdelane naročnikove PZI/PZR projekte oziroma izdelati nove PZI projekte glede na faznost del, glede na izvedbo ostalih vzporednih projektov, zahtev za projektiranje in izvajanje projektnih storitev, in tehnološke rešitve ponudnika (vključno z izdelavo tehnoloških in delavniških risb, itd...) z namenom funkcionalne izvedbe projekta in gradnje. Potrebno je izdelati vse potrebne izračune, meritve, načrte, detajle in popise del (z in brez cen, z upoštevanjem še ostalih zahtev za dokumentacijo). V sklopu PZI projekta je potrebno prikazati manj, več in dodatna dela glede na PZR projekt (analiza zakaj je prišlo do razlike, analiza med popisi PZR projekta in med popisi PZI projekta, zakaj dodatna dela, itd...).«.

- Pri točki 2.5, kjer zahtevate PZI dokumentacijo za področje CNS. Ali to pomeni da morajo biti načrti za CNS izdelani kot poseben ločen projekt, ali pa je lahko načrt za CNS izdelan v sklopu Elektro načrta, kot je to običajna praksa?
ODGOVOR:
Da, lahko je to tudi sestavni del elektro načrta.- Pod točko 5. (od 5.1 do 5.6) navajate zahteve za spremljanje gradnje in izdelavo PID dokumentacije. Kam pa vpišemo vrednost »projektanta« po gradbenem zakonu, katera je zahtevana v splošnih zahtevah?
ODGOVOR:
Vprašanje je nejasno. Naročnik v splošnih zahtevah ne najde besedne zveze »vrednost za »projektanta« po gradbenem zakonu« in na to vprašanje ne more odgovoriti. Prav tako v popisih za oddajo ponudbe, zavihek »spremljajoča in dokumentacija«, so tudi postavke od 6 do 9 in ne samo postavke 5.1 do 5.6 kot jih navaja vprašanje. Ker se za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev zahteva ključ v roke naj to ponudnik upošteva pri oddaji ponudbe tako, da vse ostale zahteve oziroma stroške upošteva v ceni postavk oziroma skupne ponudbe. Opozarjamo pa, da je potrebno splošne in posebne zahteve brati smiselno, saj se potem jasno vidi kaj se nanaša na izvajalce (ponudnika opreme in njihove monterje izvajalce za montažo) in kaj na projektante.

- Pod točko 9. Navajate zahteve prisotnosti na koordinacijskih sestankih in projektantski nadzor. Kakšna je pravzaprav razlika med projektantskimi deli pod točko 5. in točko 9.?
ODGOVOR:
Naročnik naproša ponudnika naj jasneje zastavi vprašanje. Iz prakse naročnika izhaja, da projektanti PID projekte ne rišejo na koordinacijskih sestankih, ampak to izvedejo ob ali po obisku gradbišča in po preveritvi dejanskega stanje izvedenih del ter na to PID projekte izrišejo v svoji pisarni.


4. Prosimo za jasen odgovor ali je naročnik pri ocenjeni vrednosti projekta upošteval in vkalkuliral tudi 5 letno preventivno pogarancijsko vzdrževanje in preglede?
ODGOVOR:
Da, skladno z investicijskim programom.


5. V točki 8.2.3 razpisne dokumentacije zahtevate:
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost projektiranja začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod točko 9.2.1. izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), in sicer:
- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami 15. člena ZAID,
- da ni v stečajnem postopku.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
in
Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1

Prosimo, da potrdite, da lahko to zahtevo ponudnik izpolni s podizvajalcem.

ODGOVOR:
Ob upoštevanju, da večji del vrednosti javnega naročila obsega dobavo opreme in ne izvajanje projektantskih storitev, lahko ponudnik zgoraj navedeno izpolnjuje sam ali s partnerjem ali s podizvajalcem, ki bo v okviru javnega naročila dejansko izvajal dejavnost projektiranja.


6. V točkah 8.3.3., 8.3.4 in 8.3.5 zahtevate dokumentacijo za pooblaščene inženirje.
Glede na to, da ni popisov za GOI dela, zakaj moramo predložiti te dokumente?
ODGOVOR:
Pooblaščeni inženirji niso samo nadzorniki in vodje del, so lahko tudi projektantje. Tudi Gradbeni zakon navaja: »Če projektant za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.«


7. V razpisni dokumentaciji se pojavljata kontradiktorna zapisa, in sicer enkrat navajate (točka 2.4.III), da bo naročnik ponudnika v primeru tehnične ustreznosti pozval k predložitvi dokazil iz točke 8.3, v točki 10.1 pa zahtevate, da mora ta dokazila ponudnik priložiti v ponudbi ob oddaji ponudbe. Prosimo za jasna navodila, ali moramo vsi ponudniki ta dokazila predložiti v času oddaje ponudbe ali bomo pozvani naknadno.

Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Ponudnik lahko že ob oddaji ponudbe priloži vsa dokazila, v kolikor ponudnik dokazil ne bo predložil bo pozvan na dopustno dopolnitev svoje ponudbe.
Datum objave: 01.04.2020   08:12
VPRAŠANJE
Dober dan,
Smo eminentni proizvajalec avtoklavov v svetu.
Na slovensko tržišče vstopamo z novo distribucijsko linijo v leti 2020.

Pripravljeni smo podati posebno ponudbo za razpisane avtoclave systeme, saj nam je referenca v Sloveniji pomemben poslovni plan.
Za potrebna gradbena dele ureditve prostora, bomo dali brezplačno izvedbo vseh zahtevanih del, da je prostor pripravljen za vnos in montažo systema.
zato je edino smiselno, da so ta dela zajeta v tem razpisu: aparati in priprava prostora.

Lahko pa damo k ponudbi tudi vse popise za pripravo prostora, da se razume kaj bomo delali ob dobavi in montaži naših kvalitetnih sterilizatorjev.
Se razume, da je priprava prostora brezplačna, le v primeru, če je v istem paketu naše ponudbe sočasno z izborom dobavitelja aparatur.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal svojih zahtev.Datum objave: 01.04.2020   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali so GOI dela predmet tega razpisa?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glejte odgovora na vprašanji 1.1. in 1.2. (odgovor objavljen dne 1.4. ob 8:08 - vprašanja so bila postavljena dne 12.03.2020 ob 09:36).Datum objave: 01.04.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu RD nam še vedno ni jasno kaj je predmet dobave razpisa.
Ali je predmet dobave dveh avtoklavov s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem in 5 letnim preventivnim po garancijskim vzdrževanjem?
Ali moramo v ponudbo upoštevati tudi vsa gradbena dela?
V priloženem Excelovem dokumentu UCKL avtoklavi ponudbeni predračun pišete tudi o dobavi miz in pultov, pohištvo, omare in predalniki, toaletni kompleti, ročaji, oblazinjenje...

Naročnika prosimo za jasen odgovor kaj je predmet dobave tega razpisa oziroma kaj točno mora ponudnik ponuditi.

Hvala. LP.

ODGOVOR
Ali je predmet dobave dveh avtoklavov s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem in 5 letnim preventivnim po garancijskim vzdrževanjem?
ODGOVOR:
Predmet javnega naročila je definiran v točki 2.2. dokumentacije.
Predmet javnega naročila je »Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi«. Predmet naročila je razdeljen na dva dela, in sicer:
- Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, ostalimi storitvami (zapisanimi v popisih del, dokumentaciji in zahtevah za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev) in vzdrževanjem v garancijskem roku,
- 5 leto preventivo pogarancijsko vzdrževanje in pregledi.
V ponudbi morate zajeti vse skladno s priloženimi popisi del, dokumentacijo in ostalo priloženo dokumentacijo. Iz popisov je jasno razvidno, da v ponudbi ni potrebno zajeti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), saj popisov oziroma postavk za GOI dela v datoteki »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun« ni. Namreč projekte za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (PZIIVD) s popisi GOI del se izdelajo oziroma sprojektirajo na točno izbrano opremo ponudnika na osnovi priloženega projekta za razpis (PZR). V razpisni dokumentaciji navedena alineja »GOI dela, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme«, se nanaša samo na vgradnjo in montažo opreme na pripravljene priključke (na primer: cevna inštalacija med opremo in pripravljenimi strojnimi priključki, elektro kabelska povezava med opremo in elektro priključkom, podlaganje aparatov s podlogami za niveliranje, inštalacijske povezave med dodatno obdelavo vode in ponujeno opremo ponudnika, vso potrebno delo in ves potrebni montažni material za ponujeno opremo, itd.) je stvar dobavitelja opreme, kar je zajeto v postavki F.3.13 zavihka oprema.

Ali moramo v ponudbo upoštevati tudi vsa gradbena dela?
ODGOVOR:
V ponudbi morate zajeti vse skladno s priloženimi popisi del, dokumentacijo in ostalo priloženo tehnično dokumentacijo. Iz popisov je jasno razvidno, da v ponudbi ni potrebno zajeti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), saj popisov oziroma postavk za GOI dela v datoteki »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun« ni. Namreč projekte za izvedbo s popisi GOI del se izdelajo oziroma sprojektirajo na točno izbrano opremo ponudnika na osnovi priloženega projekta za razpis (PZR). V dokumentaciji navedena alineja »GOI dela, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme«, se nanaša samo na vgradnjo in montažo opreme na pripravljene priključke (na primer: cevna inštalacija med opremo in pripravljenimi strojnimi priključki, elektro kabelska povezava med opremo in elektro priključkom, podlaganje aparatov s podlogami za niveliranje, inštalacijske povezave med dodatno obdelavo vode in ponujeno opremo ponudnika, vso potrebno delo in ves potrebni montažni material za ponujeno opremo, itd.) je stvar dobavitelja opreme, kar je zajeto v postavki F.3.13 zavihka oprema.

V priloženem Excelovem dokumentu UCKL avtoklavi ponudbeni predračun pišete tudi o dobavi miz in pultov, pohištvo, omare in predalniki, toaletni kompleti, ročaji, oblazinjenje...
ODGOVOR:
Naročnik v popisnih postavkah, ki so predmet naročila ne najde postavk, ki opredeljujejo dobavo miz in pultov, pohištva, omar in predalnikov, toaletnih kompletov, ročaje, oblazinjenje, te besedne zveze so omenjene samo v posebnem delu datoteke »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun«, ki samo opisuje na splošno karakteristike opreme v primeru, če se jo UKC Ljubljana dobavlja.


Naročnika prosimo za jasen odgovor kaj je predmet dobave tega razpisa oziroma kaj točno mora ponudnik ponuditi.
ODGOVOR :
Predmet javnega naročila je definiran v točki 2.2. dokumentacije.
Predmet javnega naročila je »Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi«. Predmet naročila je razdeljen na dva dela, in sicer:
- Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, ostalimi storitvami (zapisanimi v popisih del, dokumentaciji in zahtevah za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev) in vzdrževanjem v garancijskem roku,
- 5 leto preventivo pogarancijsko vzdrževanje in pregledi.
V ponudbi morate zajeti vse skladno s priloženimi popisi del, dokumentacijo in ostalo priloženo dokumentacijo. Iz popisov je jasno razvidno, da v ponudbi ni potrebno zajeti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), saj popisov oziroma postavk za GOI dela v datoteki »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun« ni. Namreč projekte za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (PZIIVD) s popisi GOI del se izdelajo oziroma sprojektirajo na točno izbrano opremo ponudnika na osnovi priloženega projekta za razpis (PZR). V dokumentaciji navedena alineja »GOI dela, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme«, se nanaša samo na vgradnjo in montažo opreme na pripravljene priključke (na primer: cevna inštalacija med opremo in pripravljenimi strojnimi priključki, elektro kabelska povezava med opremo in elektro priključkom, podlaganje aparatov s podlogami za niveliranje, inštalacijske povezave med dodatno obdelavo vode in ponujeno opremo ponudnika, vso potrebno delo in ves potrebni montažni material za ponujeno opremo, itd.) je stvar dobavitelja opreme, kar je zajeto v postavki F.3.13 zavihka oprema.

Datum objave: 01.04.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

naši vprašanji se navezujeta točko 1.2 Tehnične zahteve, pozicijo U 5.2-2 Pripadajoča oprema, za katero vas prosimo, da nam podate detajlnejše oziroma jasne informacije na osnovi katerih lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

1. Naročnika prosimo, da točno definira število vstavkov za vstavljanje v sterilizator in število polic, ki jih na vstavkih potrebuje.
2. Prav tako vas prosimo, da podrobneje definirate št. košar oz. pladnjev za 20 ml vsebnike

V odgovorih na portalu ste zapisali, da izbran ponudnik ponudi tudi PQ. Izvedba PQ-ja je vedno bila vezana na uporabnika in ne dobavitelja opreme, saj bo uporabnik določil končne polnitve na način, ki si jih je zamislili in jih kasneje tako tudi validiral. Naročnika prosimo, da zahtevo umakne iz strokovnih zahtev.

V točki 1.3 CGMP zahteve, pozicija U5.3-2 ste zapisali, da se moramo ponuditi tudi Blow door test. Vezano na ogled prostora ugotavljamo, da je prostor, predvsem strop v zelo slabem stanju. Izvedba meritve oziroma tesnosti je nesmiselna saj tesnost enega prostora proti drugemu ne bo zagotovljena. Prostore bi bilo potrebno ustrezno urediti ter šele na to izvesti zahtevano meritev. Naročnika prosimo, da zahtevo črta oziroma umakne iz strokovnih zahtev.

Hvala. Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Število vstavkov, polic, košar in pladnjev je odvisno od velikosti komore sterilizatorja in točnih dimenzij notranjega vozička, zato naročnik ne more vnaprej dokončno definirati njihovega števila.
V spodnji tabeli, ki smo jo priložili že enemu od prejšnjih vprašanj, je definirana minimalna zahtevana kapaciteta za en cikel sterilizacije za en avtoklav. Ponudnik naj zagotovi zadostno količino vstavkov, polic, košar, pladnjev, itd., da bo možno hkrati v obeh avtoklavih sterilizirati katerokoli kombinacijo omenjenih volumnov. Ker pričakujemo, da se bo neredko dogajalo, da se bodo v obeh avtoklavih sterilizirali vsebniki z enakim volumnom, mora biti torej število nosilnih elementov za vsak volumen dvojno, da bomo lahko v takih primerih uporabljali oba avtoklava hkrati.
Ob tem pričakujemo, da se bodo za enake (ali skoraj enake) dimenzije vsebnikov različnih materialov uporabljali enaki vstavki, police, košare in/ali pladnji (da bo torej nosilna oprema za npr. 25-ml plastenke in 20-ml stekleničke enaka).
Vsebnik Volumen Višina (mm) Premer (mm) Min. kapaciteta
Steklenica 20 ml 58,0 ± 0,6 32,0 ± 0,5 2000 kom
100 ml 104,0 ± 0,6 49,0 ± 0,8 1000 kom
250 ml 136,0 ± 1,2 66,0 ± 1,2 400 kom
500 ml 177,0 ± 1,4 78,0 ± 1,4 200 kom
1000 ml 225,0 ± 1,3 95,0 ± 1,5 100 kom
Plastenka PP 25 ml 54,0 33,0 2000 kom
100 ml 98,5 49,0 1000 kom
250 ml 121,8 66,0 400 kom
500 ml 157,6 78,0 200 kom
1000 ml 203,3 95,0 100 kom

V odgovorih na portalu ste zapisali, da izbran ponudnik ponudi tudi PQ. Izvedba PQ-ja je vedno bila vezana na uporabnika in ne dobavitelja opreme, saj bo uporabnik določil končne polnitve na način, ki si jih je zamislili in jih kasneje tako tudi validiral. Naročnika prosimo, da zahtevo umakne iz strokovnih zahtev.
ODGOVOR:
Zahteva, da ponudnik ponudi tudi PQ, je bila posledica naročnikove želje, da so na enem mestu na jasen in pregleden način zbrani vsi predvideni stroški v zvezi z novo opremo v času trajanja pogodbe. Naročnik se zaveda, da bi za ponudbo PQ morali vnaprej določiti podroben protokol kvalifikacije, kar realno ni izvedljivo pred izborom opreme oziroma pred končano DQ. Zato naročnik zahtevo, naj ponudnik ponudi tudi PQ, iz strokovnih zahtev umika.

V točki 1.3 CGMP zahteve, pozicija U5.3-2 ste zapisali, da se moramo ponuditi tudi Blow door test. Vezano na ogled prostora ugotavljamo, da je prostor, predvsem strop v zelo slabem stanju. Izvedba meritve oziroma tesnosti je nesmiselna saj tesnost enega prostora proti drugemu ne bo zagotovljena. Prostore bi bilo potrebno ustrezno urediti ter šele na to izvesti zahtevano meritev. Naročnika prosimo, da zahtevo črta oziroma umakne iz strokovnih zahtev.

ODGOVOR: Naročnik zahteve ne bo umaknil, saj je potrebno tesnost stropov in mejnih sten zagotoviti v sklopu GOI del (le to pa mora upoštevati projektant). Tesnost vmesne nerjaveče stene oziroma samonosne, materialno in oblikovno avtoklavom enake fasadne obloge pa zagotavlja dobavitelj opreme s postavkami od F.3.2. do F.3.5.
Datum objave: 01.04.2020   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu celotne razpisne dokumentacije menimo, da je le-ta nepopolna in ne vsebuje vseh potrebnih del glede na zahteve razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da predmet naročila obsega tudi projektiranje in projektantske storitve, in sicer izvedbo projektne dokumentacije, na osnovi že izdelanega projekta za razpis (PZR), skladno s strokovnimi zahtevami za projektiranje in izvajanje projektantskih storitev pri projektu »Zamenjava avtoklavov v Lekarni UKCL« Priloga št. 3 Posebnega dela dokumentacije.

Prosimo vas za ponovni pregled, razmislek in popravek rokov za oddajo ponudbe iz razlogov ki sledijo:
Na osnovi objavljene razpisne dokumentacije ni možno izdelati in pripraviti ustrezne ponudbe po javnem naročilu. Po našem mnenju in mnenju projektantske družbe, priložena razpisna dokumentacija ni zadostna za izdelavo projekta in je v vsakem primeru potreben še ogled prostorov.
Od predlaganih datumov za ogled, 6.3.2020 in 11.3.2020 do roka za oddajo ponudbe je v prvem primeru 11 delovnih dni, v drugem primeru pa 8 delovnih dni. Glede na to, da se mora poleg projekta izdelati še celoten popis GOI del, ki jih je potrebno vključiti v ponudbo, menimo, da v tem času ni mogoče pripraviti ustrezne ponudbe. Po našem mnenju in po mnenju projektantske družbe je v tako kratkem času nemogoče izdelati projekt, ki bo osnova za popis GOI del potrebnih za izvedbo projekta, razen, če je to morda že pripravljeno.
Prosimo vas za ustrezno spremembo razpisne dokumentacije oziroma njeno dopolnitev.
Hvala.


ODGOVOR
V ponudbi morate zajeti vse skladno s priloženimi popisi del, dokumentacijo in ostalo priloženo tehnično dokumentacijo. Iz popisov je jasno razvidno, da v ponudbi ni potrebno zajeti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), saj popisov oziroma postavk za GOI dela v datoteki »UKCL avtoklavi ponudbeni predračun« ni. Namreč projekte za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (PZIIVD) s popisi GOI del se izdelajo oziroma sprojektirajo na točno izbrano opremo ponudnika na osnovi priloženega projekta za razpis (PZR). V dokumentaciji navedena alineja »GOI dela, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme«, se nanaša samo na vgradnjo in montažo opreme na pripravljene priključke (na primer: cevna inštalacija med opremo in pripravljenimi strojnimi priključki, elektro kabelska povezava med opremo in elektro priključkom, podlaganje aparatov s podlogami za niveliranje, inštalacijske povezave med dodatno obdelavo vode in ponujeno opremo ponudnika, vso potrebno delo in ves potrebni montažni material za ponujeno opremo, itd.) je stvar dobavitelja opreme, kar je zajeto v postavki F.3.13 zavihka oprema.
Prav tako je iz točke 2.3. dokumentacije razvidno, da se projektiranje izvaja šele po podpisu pogodbe. Namreč roki za izdelavo projektne dokumentacije so naslednji:
- 1. izdelava in predaja projekta za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (PZIIVD) v prvi pregled naročniku - 40 koledarskih dni od sklenitve pogodbe,
- 2. pregled PZIIVD s strani naročnika/uporabnika in priprava morebitnih pripomb 10 koledarskih dni od prevzema dokumentacije iz prejšnje alineje,
- 3. popravek PZIIIVD s strani izvajalca in predaja končne verzije PZIIIVD-ja 10 koledarskih dni od poteka roka iz prejšnje alineje oziroma predaje vseh pripomb (odgovornost za pravilnost tehničnih in projektantskih rešitev ter popravek napak nosi izključno projektant),
- 4. izdelava in predaja projekta izvedenih del PID - 10 koledarskih dni od končanja GOI del s strani izvajalca gradnje GOI del.
Datum objave: 08.04.2020   14:03
VPRAŠANJE
Z vašo objavo razpisa, dodatnimi objavami ter odgovori na vprašanje, ste ustvarili "razpis", kateri milo rečeno nima ne glave ne repa. Potencialni ponudniki smo postavljeni v situacijo, da kljub večletnim izkušnjam ne razumemo, kaj naročnik sploh želi, tako da je priprava kvalitetne ponudbe nemogoča. Verjetno tudi naročnik ne ve, kaj želi. Kvalitetno pripravljen razpis nikakor ne potrebuje 5 (PET) dodatnih objav. Naročnika sprašujemo ali bo pripravil nov razpis, na osnovi katerega bo možno pripraviti ponudbo?

V zadnji objavi ste zapisali: Naročnik dodatno k Dokumentaciji objavlja dokument PZR popis avtoklavi, kot pomoč za pripravo ponudbe. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348691/PZR_popis_Avtoklavi_LEK_UKCL.zip .
Ali to pomeni, da se GOI dela ponujajo skladno z objavo, kljub odgovorom, da GOI dela niso predmet razpisa. Če je odgovor ne, čemu ta objava?
Ali je potrebno to objavo ovrednotiti in priložiti ponudbi?

ODGOVOR
Naročnik dodatno pojasnjuje, da je zaradi razglašene epidemije, bistveno podaljšal rok za prejem ponudb, saj razume ponudnike, da v trenutnih okoliščinah potrebujejo malo več za pripravo ponudbe in razjasnitev vseh nejasnosti. Naročnik ne bo objavil novega javnega naročila.

Predmet javnega naročila je razviden iz objavljene dokumentacije in odgovorov na vprašanje in obsega predvsem:
1. Pripravo projektne dokumentacije PZI (PZI pripravi izbrani ponudnik ob upoštevanju rokov iz točke 2.3 dokumentacije in zahtev dokumentacije, v pomoč pri pripravi mu je objavljen PZR skladno z odgovorom na vprašanje prejeto: 12.03.2020 09:36 uri)
2. Dobava opreme v roku iz točke 2.3 dokumentacije in v skladu z zahtevami iz dokumentacije
3. 5 leto preventivo pogarancijsko vzdrževanje in pregledi v skladu z zahtevami iz dokumentacije.

Ob upoštevanju vseh odgovorov na vprašanja GOI dela niso predmet javnega naročila, objavljen PZR je zgolj pomoč ponudniku pri pripravi PZI. Objavljenega PZR ni potrebno ovrednotiti niti priložiti ponudbi.


Datum objave: 12.05.2020   09:53
VPRAŠANJE
III. V primeru ugotovljene tehnične ustreznosti opreme bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi dokazil iz točk 8.1.1. in 8.3. teh navodil.

Ali pravilno razumemo, da dokazil iz točke 8.1.1. in 8.3 Ne prilagamo ponudbi?

V točki 10.1 med drugim zahtevate, da so poleg ostale dokumentacije priloženi tudi dokumenti, navedeni pod točkami 7,8,9 in 10, kar pa je v nasprotju z zgoraj navedenimi navodili za pripravo ponudbe.
Kaj je pravilno?
Kakršen koli bo že odgovor, bo to ponovno spreminjanje razpisne dokumentacije in dokaz nestrokovno pripravljenega razpisa, kar je razvidno iz mnogih vprašanj. Ali bo naročnik objavil novo razpisno dokumentacijo z vnesenimi vsemi popravki?

ODGOVOR

Naročnik je, zaradi lažje sledljivosti, v objavo poslal popravek oziroma čistopis dokumentacije, ki upošteva objavljene odgovore na prejeta vprašanja ponudnikov, odpravlja pa tudi nasprotje, ki ste ga izpostavili.