Dosje javnega naročila 000910/2020
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA, Kidričeva cesta 19A, 3320 Velenje
Storitve: PREVOZI UPORABNIKOV VDC SAŠA ZA OBDOBJE 1.4.2020 DO 31.3.2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000910/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2020
JN000910/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2020
JN000910/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN000910/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000910/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA
Kidričeva cesta 19A
3320
SI
Velenje
Slovenija
Slavka Petrović
info@vdcsasa.si
+386 059090250
+386 059090263

Internetni naslovi
https://www.vdcsasa.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vdcsasa.si/novica/podrobno/4167/21675/javna-narocila
ESPD: https://www.vdcsasa.si/novica/podrobno/4167/21675/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16150
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZI UPORABNIKOV VDC SAŠA ZA OBDOBJE 1.4.2020 DO 31.3.2021
Referenčna številka dokumenta: NMV 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dnevno izvajanje prevozov uporabnikov VDC SAŠA odraslih oseb s posebnimi potrebami (odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju), ki potrebujejo posebno obravnavo in pomoč pri vstopu in izstopu v vozilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. SKLOP OE Maksi Žalec
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dnevno izvajanje prevozov uporabnikov VDC SAŠA odraslih oseb s posebnimi potrebami (odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju), ki potrebujejo posebno obravnavo in pomoč pri vstopu in izstopu v vozilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2020
Konec: 31.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. SKLOP OE Vrba Mozirje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mozirje z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dnevno izvajanje prevozov uporabnikov VDC SAŠA odraslih oseb s posebnimi potrebami (odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju), ki potrebujejo posebno obravnavo in pomoč pri vstopu in izstopu v vozilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2020
Konec: 31.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. SKLOP OE Ježek Velenje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dnevno izvajanje prevozov uporabnikov VDC SAŠA odraslih oseb s posebnimi potrebami (odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju), ki potrebujejo posebno obravnavo in pomoč pri vstopu in izstopu v vozilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2020
Konec: 31.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2020   10:30
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji, ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE IZVAJANJA PREVOZOV, OSTALI POGOJI, v 2. točki zahtevate : Izkušnje ponudnika pri prevozu oseb s posebnimi potrebami (nekateri uporabniki potrebujejo pomoč voznika pri vstopu in izstopu iz vozila, vozilo je potrebno zaustavljati na varnih mestih za vstop, izstop in prečkanje ceste).
Iz zahtevanega ni razvidno, katere so te izkušnje, kašna naj bo poklicna usposobljenost oseb vključenih v izvajanje JN, ali lahko te naloge izvajalec JN prenese na voznika itd.
Prosimo za podrobno pojasnitev navedenih zahtev, dosedanjo prakso in priporočila.
Hvala


ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se za postavljeno vprašanje.
Izkušnje ponudnika oz. voznika je mišljeno predvsem po človeški plati. Pričakujemo, da je voznik, ki vozi naše uporabnike prijazen, potrpežljiv, pripravljen pomagati uporabniku, ki potrebuje pomoč pri vstopanju/izstopanju z/iz vozila. Voznik mora znati oceniti, kje vozilo lahko varno ustavi.
Vozniki naj bodo pripravljeni prenesti morebitne dodatne informacije skrbnikov do zaposlenih v VDC SAŠA.
Dosedanja praksa je večinoma pokazala, da so vozniki bili srčni in pripravljeni pomagati.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.03.2020   17:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji, ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE IZVAJANJA PREVOZOV, OSTALI POGOJI, v 2. točki zahtevate : Izkušnje ponudnika pri prevozu oseb s posebnimi potrebami (nekateri uporabniki potrebujejo pomoč voznika pri vstopu in izstopu iz vozila, vozilo je potrebno zaustavljati na varnih mestih za vstop, izstop in prečkanje ceste).
Iz zahtevanega ni razvidno, katere so te izkušnje, kašna naj bo poklicna usposobljenost oseb vključenih v izvajanje JN, ali lahko te naloge izvajalec JN prenese na voznika itd.
Prosimo za podrobno pojasnitev navedenih zahtev, dosedanjo prakso in priporočila.
Hvala


ODGOVOR
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije pri točki 2.1 OPIS SKLOPOV-TEHNIČNE SPECIFIKACIJE pri naslovu Ostali pogoji (str. 13) se bo črtala točka 2., ki se glasi : "Izkušnje ponudnika pri prevozu oseb s posebnimi potrebami (nekateri uporabniki potrebujejo pomoč voznika pri vstopu in izstopu iz vozila, vozilo je potrebno zaustavljati na varnih mestih za vstop, izstop in prečkanje ceste).", kar pomeni, da se predmetni pogoj za sodelovanje ne zahteva.Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen na spletni strani naročnika. Prav tako bo narejena sprememba na portalu.Datum objave: 09.03.2020   11:48
Pri objavi razpisne dokumentacije je prišlo do tipkarske napake - očitno napačnega zapisa letnice pri roku za predložitev ponudb, in sicer:
- stran 5 - pravilni zapis datuma se glasi 16.3.2020,
- stran 17, točka 7.2. - pravilni zapis datuma se glasi 16.3.2020.