Dosje javnega naročila 000911/2020
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Zamenjava dizel električnega agregata na jezu Podselo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.979,34 EUR

JN000911/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2020
JN000911/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2020
JN000911/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2020
JN000911/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2020
JN000911/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000911/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16169
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dizel električnega agregata na jezu Podselo
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01 1142019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava dizel električnega agregata na jezu Podselo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31121000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava dizel električnega agregata na jezu Podselo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.03.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2020   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na ogled lokacije in možnost namestitve novih kabelskih povezav v dolžini cca 200m, Vas prosimo za odobritev polaganja kablov na podoben način kot je že obstoječi, brez polic.
Točka razpisne dokumentacije 1.7.

ODGOVOR

Naročnik se strinja, da na neobdelani hribini rova poteka namestitev kablov na enak način rudniški, kot je obstoječe z novim pritrdilnim materialom. Na obdelanih površinah pa kot je v razpisu s pokritimi kabelskimi kanali.
(Glejte dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji)