Dosje javnega naročila 000902/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ HUDINJA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA GRADNJA
ZJN-3: Odprti postopek

JN000902/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000902/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2020
JN000902/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2020
JN000902/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000902/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2020
JN000902/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000902/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za družbene dejavnosti, Mateja Bohm
mateja.bohm@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15618
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ HUDINJA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA GRADNJA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ HUDINJA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA GRADNJA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ HUDINJA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA GRADNJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot navedeno v vzorcu pog.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

Najnižje ravni morebitnih standardov:
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v dokumentaciji, obj. na splet. str. naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2020   09:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   15:09
VPRAŠANJE
Kdaj bo na voljo razpisna dokumentacija?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosim za objavo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno naprošamo za objavo razpisne dokumentacije oz. link do nje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, kje imate objavljeno razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za točen link do RD.

Hvala.

Lp

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dostopna na:

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6623-izgradnja-prizidka-k-os-hudinja-okoljsko-manj-obremenjujoca-gradnja

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.02.2020   15:10
VPRAŠANJE
Kje je razpisna dokumentacija?
Glede na to da so vprašanja do 20.2 vi pa še vedno nimate objavljene razpisne dokumentacije, ne vemo kako bomo sploh lahko kaj vprašali če bo potrebno!
Posledično temu pa bo potrebno podaljšati tudi rok za oddajo vprašanj in seveda rok za oddajo ponudbe!!!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na izredno kratek rok oddaje ponudbe nimate objavljene razpisne dokunmentacije, čas za vprašanja pa samo do 20.2.. Predpostavljamo da projekt ni majhen in preden se bodo sploh pojavila vprašanje že ne bomo imeli več možnosti vprašanj.
Naprošamo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj in tidi rok oddaje ponudbe, da bomo lahko kvalitetni in konkurenčno pripravili ponudbo!
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Pozdravljeni,

razpisna dokumentacijo najdete na naslednji povezavi:

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6623-izgradnja-prizidka-k-os-hudinja-okoljsko-manj-obremenjujoca-gradnja

Rokov zaenkrat ne bomo podaljšali.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.02.2020   15:20
VPRAŠANJE
Na povezavi https://moc.celje.si/javni-razpisi/6623-izgradnja-prizidka-k-os-hudinja-okoljsko-manj-obremenjujoca-gradnja ki ste jo objavili, je samo seznam dokumentacije, dokumentacije pa ni! Povezave vam NE delujejo!

ODGOVOR


Pozdravljeni,

smo preverili in so dokumenti na navedeni povezavi na voljo. Prosim, poskusite ponovno.

Datum objave: 18.02.2020   08:08
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi ocenjeno vrednost del ter sredstva za izvedbo razpisanih del, da lahko ponudniki preverimo, ali imamo primerne reference.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

ocenjene vrednosti naročnik ne bo objavil. Višina referenčnega dela namreč ni odvisna od ocenjene vrednosti, pač pa od ponudbene vrednosti, kot jo ponudnik ponuja za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 18.02.2020   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika, da čimprej objavi popise del ter podaljša rok za objavo vprašanj in oddajo ponudbe saj še vedno ni na razpolago kompletna razpisna dokumentacija. Poleg tega na portalu še vedno ni možna prijava na predmetni razpis - povezava javi, da naročilo še ni objavljeno v sistemu eJN!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na objavljeni povezavi se nahaja tehnična dokumentacija, kaj pa popisi?

ODGOVOR

Pozdravljeni, zahvaljujemo se vam za opozorilo. Zaradi tehničnih težav po pomoti popisi niso bili objavljeni in bodo objavljeni danes dopoldne. Zaradi navedene napake bomo podaljšali tudi rok za zastavljanje vprašanj.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 19.02.2020   16:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri zunanji ureditvi je popisana prestavitev obstoječega vodovoda, vendar pa so razen preizkusa in dezinfekcije upoštevana samo gradbena dela. Ali so popisi kompletni?

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Prestavitev vodovoda je zajeta v popisu strojnih inštalacij.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.02.2020   16:26
VPRAŠANJE
V dokumentaciji je tudi popis NN priključka, ki v rekapitulaciji ni zajet. Ali NN priključek ni predmet ponudbe?

ODGOVOR


POzdravljeni,

NN priključek je zajet v projektu elektroinštalacij.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.02.2020   16:28
VPRAŠANJE
Zanima nas, kje je tehnična dokumentacija za strojne instalacije. Še vedno ni popolna tehnična dokumentacija za pripravo ponudbe, zanima nas koliko boste podaljšali rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR


Tehnična dokumentacija za strojne inštalacije je bila danes dodatno objavljena pri obstoječi objavi na spletni strani naročnika.

Naročnik bo razmislil o možnosti podaljšanja roka za vprašanja in oddajo ponudb in bo v primeru podaljšanja to objavil kot popravek.Datum objave: 19.02.2020   17:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo da določite vrednost referenčnih del, ker pred izdelavo celotne ponudbe ne moremo vedeti vrednosti ponudbe, hkrati pa tudi podaljšate rok oddaje ponudbe, ker vam do včeraj ni uspelo predložiti celotne dokumentacije.
hvala za razumevanje

ODGOVOR


Pozdravljeni, višina reference ostaja odvisna od ponudbene cene vsakega ponudnika in v tem delu naročnik dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ne bo spreminjal.

Kar se podaljšanja rokov tiče bo naročnik, če se bo za to odločil, podaljšanje rokov objavil kot popravek.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.02.2020   17:21
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni - popisi so bili na voljo šele včeraj. Rok za postavljanje vprašanj ste podaljšali za en dan, tako da ste ponudnikom dali na voljo slabe tri dni za postavljanje vprašanj .

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik bo, če se bo za to odločil, podaljšanje rokov objavil kot popravek.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.02.2020   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dokumentacijo v WORD-u oz. obrazce.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni, bomo objavili.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.02.2020   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo, da spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije pod točko 5.3.3.3.- prva alinea/ zahtevano izobrazbo za vodja del / saj inženir gradbeništva z 20 letnimi izkušnjami prav tako izpolnjuje pogoje po veljavnem gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte, je vpisan v IZS.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da spremenite pogoj 5.3.3.3. za kader strokovno izobrazbo iz univ.dipl.inž.gradb. v dipl.inž.grad. oz. inž.grad., saj mislimo, da so najpomembnejše reference in vpis v inženirsko zbornico, ne pa stopnja izobrazbe.

Hvala.

Lep pozdrav.ODGOVOR


Pozdravljeni, dovolimo tudi izobrazbo inž. grad.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 21.02.2020   09:58
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

ZAHTEVAMO PODALJŠANJE ROKA , KER JE PRVOTNI ROK ZA PRIPRAVO PONUDBE
NESPREJEMLJIV, PREKRATEK IN PA MOŽNOST VPRAŠANJ DO 21. 02. 2020 GLEDE
NA OBJAVLJENE POPISE SKRAJNO NERESEN.
OD VAS PRIČAKUJEMO POZITIVEN ODGOVOR, SICER BOMO AKTIVIRAT PRISTOJNE
SLUŽBE ZA JAVNE RAZPISE.
VALA IN LEP POZDRAV.
Stran

ODGOVOR


VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

ZAHTEVAMO PODALJŠANJE ROKA , KER JE PRVOTNI ROK ZA PRIPRAVO PONUDBE NESPREJEMLJIV, PREKRATEK IN PA MOŽNOST VPRAŠANJ DO 21. 02. 2020 GLEDE NA OBJAVLJENE POPISE SKRAJNO NERESEN.

OD VAS PRIČAKUJEMO POZITIVEN ODGOVOR, SICER BOMO AKTIVIRAT PRISTOJNE SLUŽBE ZA JAVNE RAZPISE.

VALA IN LEP POZDRAV.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

podaljšali bomo rok za zast. vprašanj in rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 21.02.2020   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Vrednost referenčnega dela ne smete vezati na ponudbeno vrednost, saj so reference razlog za izključitev ponudnika, ki pa morajo biti za vse ponudnike v skladu z ZJN enaki. Ne more eden ponudnik izpolnjevati razlogov za izključitev z referencami za 1 mio EUR, drugi pa za 2 mio EUR, saj gre za neenakopravno obravnavo ponudnikov. Glede na to, da bi morali biti vešči javnega naročanja, bi to morali vedeti, saj sicer po nepotrebnem tvegate stroške revizijskega postopka.
Prosimo za popravek razpisne dokumentacije.
Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

s stališčem Državne revizijske komisije (Dkom) v smeri, kot jo nakazujete, žal nismo seznanjeni.

V želji, da postopamo pravilno, vas prosimo, da nam javite št. tovrstne odločitve Dkom, da jo bomo preučili in po potrebi spremenili referenčni pogoj.

Hvala.

Datum objave: 24.02.2020   08:03
VPRAŠANJE
Glede na postopek, ki ste ga uporabili je minimalni rok za prejem ponudb 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

35 dni od datuma, ko je bilo poslano obvestilo o javnem naročanju, velja za tista naročila, katere vrednost zahteva objavo tudi v Ur. l. EU (TED), v predmetni zadevi pa ne gre za takšno velikost naročila. Pri določitvi roka za oddajo ponudb smo upoštevali naravo in zahtevnost naročila, zato menimo, da je 25 dni primeren rok za oddajo korektne ponudbe pri predmetnem naročilu.

Datum objave: 24.02.2020   08:17
VPRAŠANJE
Prosimo, če preverite skladnost, količin sanitarne opreme, in sicer:

sklop Obrtniška dela
- B16.5. Umivalniški pult s koriti, Kerrock 7 kpl => 6 kpl (6 učilnic)

sklop Strojne instalacije
- p.3 oprema umivalnika iz kerrocka 18 kompl => 12 kompl (6 putov z 2 umivalnikoma)

Prosimo tudi, da se določi dimenzija ogledal (obrtniška dela, p.B16.4.)


ODGOVOR
Pozdravljeni,

posredujemo odg. projektanta:
V popisu obrtnih del je pravilno zajeto 7 kerrock pultov v učilnicah. Ostali umivalniki so navadni in so zajeti v popisu strojnih inšt. skupaj z opremo za vse umivalnike (navadne in kerrock).
Del kerrock pultov je zajet v opremi, ki ni predmet tega razpisa, oprema strojnnih inštalacij pa je vseeno zajeta. Zato razlika!Datum objave: 25.02.2020   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da objavite še sheme za POZ. B9.17. SHEME 0 08.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosili bi vas za razjasnitev oziroma dopolnitev shem oken in vrat. Sheme so pomanjkljive (manjka O08, NSS04, OV1...), pri nekaterih so razlike med popisom in shemami (O5), ponekod so razlike med opisi v shemah ter kotiranimi dimenzijami (O03), element PNV3 pa je naveden na dveh mestih z različnimi dimenzijami. Pozivamo naročnika, da nam sporoči, česa naj se držimo in objavi popravke.

ODGOVOR

Pozdravljeni

- okno 08 (O 08) je opisano v popisih GO del - postavka B9.1
- NSS04 je opredeljena v popisih GO del - postavka B7.6
- OV1: opis in dimenzija v popisih GO del postavka B7.8
- za O5 je opis v postavki B9.13. Prišlo je do napake pri dimenziji, pravilna dimenzija je 61/200 cm
- za O 03 se opis in dimenzija nahajata v popisih GO del postavka B9.6
- za PNV3 se opis in dimenzija nahajata v popisih GO del postavka B8.3


Datum objave: 26.02.2020   10:52
VPRAŠANJE
V popisih so predvidena notranja požarna vrata EI60 (kovinski podboj ter leseno krilo) . Zanima nas, kakšna izvedba je za naročnika sprejemljiva glede na to, zahtevana izvedba s potrebnimi atesti ni dobavljiva.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Požarna vrata EI60 (energetski prostor in inštalacijski jašek) so iz knp. Jansen kovinskih profilov in polnilom EI60, požarno kljuko in protipožarnim tesnilom in samozapiralom. Barva po izboru projektanta.
Vse certifikat EI60.


Datum objave: 26.02.2020   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za prereze ter detajle krovsko kleparskih del.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo načrtov in detajlov ključavničarskih del.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik bo navedene detajle objavil na svoji spletni strani.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosim, da dopolnite popis za pozicijo 15 - strojne instalacije - vodovod in kanalizacija.
Na osnovi opisa ni mogoče podati cene ( poz. 15 - Dvojni črpalčni agregat za črpanje meteornih ....

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
Pri strojnih instalacijah; Dvojni črpalčni agregat prosim za podatek m3/h, višina dviga
lp

ODGOVOR


Dvojni črpalčni agregat za podatek 28,8 m3/h (8 l/s), h = 15 m

Datum objave: 26.02.2020   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno vas prosimo za objavo tripolne sheme obstoječega glavnega razdelilca RG. Prosimo tudi za potrditev, da se obstoječi razdelilnik v celoti odstrani in se nadomesti z novim. Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


Sliko bo naročnik objavil a svoji spletni strani pri obstoječi objavi.

Obstoječa RG omarica se odstrani. V popisu elektrike je zajeta nova omarica s pojačanim priključkom.
V PID projektih elektrike mora izvajalec predložiti shemo nove omarice, kar je tudi zajeto v PID-u. V popisu je tudi zajeta izvedba priključnega kabla do
priključka na obstoječi kabel.


Datum objave: 26.02.2020   16:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na odgovor 21.02.2020 11:53, vas seznanjamo, da odločitve DKOM preučite kar sami, ker se boste iz njih mogoče še kaj naučili.
V vsakem primeru bo šolanje cenejše kot plačilo takse za izgubljeno revizijo - časa imate zelo malo.
V pričakovanju spremembe RD vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

prakse Dkom za to vprašanje še ni. Prepričani smo, da je referenca, kot je postavljena, ustrezna skladno z načeli javnega naročanja. Vsaka neenakost med ponudniki, ki izvira iz dejstva, da so ponudniki per se med seboj različni, saj imajo različne ekonomske, kadrovske in tehnične zmožnosti, še ne pomeni nedopustnega neenakega obravnavanja ponudnikov. Tudi sicer ZJN-3 nudi varovalke za primere, kot jih navajate, in sicer če bi kdo npr. postavil prenizko ceno in bi s tem kandididal tudi z nižjo referenco, ga ima naročnik možnost izločiti na podlagi določil o neobičajno nizki ceni (86. čl. ZJN-3).

Ne glede na navedeno pa zgolj iz razloga pragmatičnosti naročnik popravlja referenco za ponudnika in za vodjo del tako, da mora biti referenčno delo najmanj v višini 1.500.000 EUR brez vklj. DDV. Druge zahteve referenčnega pogoja so nespremenjene.

Lep pozdrav.