Dosje javnega naročila 000905/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: OBNOVA UPRAVNE STAVBE NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 884.809,88 EUR

JN000905/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000905/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
JN000905/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN000905/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2020
JN000905/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN000905/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN000905/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2020
JN000905/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.07.2021
JN000905/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000905/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
Mara.Zerjal@luka-kp.si
+386 56656940

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16168
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA UPRAVNE STAVBE NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
Referenčna številka dokumenta: JN 33/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je »Obnova upravne stavbe na Kontejnerskem terminalu«.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 713.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Področje pristanišča Luke Koper, d.d. (glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Obseg naročila:
V pritličju je predvidena obnova in nova organizacija garderob in sanitarij v levem krilu in delom v desnem krilu. Centralni vhod postane vhod za garderobe. V pisarniški del v 1. nadstropje se vstopa skozi vhod ob ovalni steni centralnega stopnišča. Vhodno avlo se preuredi v povezovalni del garderob in vhod v 1. nadstropje. Garderobe in sanitarije so predvidene v pritličju. V 1. nadstropju so pisarne s pripadajočimi sanitarijami, sejno sobo in obedovalnico. Izvedba vključuje Gradbeno obrtniška in instalacijska dela vseh sklopov del skladno s popisi del in pred-izmerami za izvedbo po fazah in začasno postavitev kontejnerjev za nadomestitev garderob, sanitarij in tušev v času obnove.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2020   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2020   13:54
Pozdravljeni.

Popis del bomo objavili v torek 18.02.

LP

Datum objave: 17.02.2020   09:54
VPRAŠANJE
Kje pa imate objavljeno razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
Za lažji dostop prilagamo povezavo: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/obnova-upravne-stavbe-na-kontejnerskem-terminalu-33964

Kot že omenjeno v pojasnilu z dne 14.02.2020, bo Popis del objavljen naknadno.
Datum objave: 18.02.2020   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo ESPD obrazca.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Obrazec ESPD je naročnik objavil na luški strani: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila

Lep pozdrav

Datum objave: 19.02.2020   10:08
Spoštovani,

Pri pripravi popisov je naročnik naletel na nekatere nejasnosti, ki jih mora uskladiti. Zaradi tega bodo popisi objavljeni z zamudo. Naročnik bo sorazmerno z zamudo objave popisov podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo za objavo popisov del.
Se zahvaljujemo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
danes 19.2.2020 še vedno ni popisov predmetnih del!!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo, da objavi popise.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor dobite v pojasnilu (Datum: 19.02.2020 10:08 )

Lep pozdrav


Datum objave: 21.02.2020   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika naprošamo, da objavi popise del.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor dobite v pojasnilu (Datum: 19.02.2020 10:08 )

Lep pozdrav


Datum objave: 21.02.2020   15:38
Spoštovani,

obveščamo vas, da je naročnik objavil popis del na luški strani: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/obnova-upravne-stavbe-na-kontejnerskem-terminalu-33964

Lep pozdrav

Datum objave: 25.02.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da je naročnik objavil popise en teden kasneje, ga pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za en teden.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani rok za oddajo ponudb bomo podaljšali in objavili obvestilo.

LP


Datum objave: 09.03.2020   11:33
VPRAŠANJE
Zahtevana referenca:
"Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred
objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi,
v vrednosti najmanj 320.000 EUR (brez DDV), pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba
spuščenega stropa z jekleno nosilno konstrukcijo v objektu, dimenzije vsaj 200 m2 ter obnovo
sanitarij z garderobami."
Ali mora biti vrednost stropa skupaj z jekleno konstrukcijo 320.000,00 ali je to vrednost celotnega projekta?
Ali lahko podamo ločeno referenco za spuščeni strop in za jekleno konstrukcijo?
Prosim, da investitor objavi detajl obešenega stropa na nosilno jekleno konstrukcijo.

ODGOVOR
DAnes smo dopolnili razpisno dokumentacijo in spremenili ta pogoj.Datum objave: 09.03.2020   11:33
Pozdravljeni.

Danes smo dopolnili razpisno dokumentacijo. Vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.03.2020   11:36
Rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb bomo danes podaljšali za dva dni.

LP

Datum objave: 09.03.2020   11:41
Pozdravljeni.

Pomotoma smo objavili pojasnilo Datum objave: 09.03.2020 11:36. Pojasnilo ne upoštevati. Rokov ne bomo podaljšali.

LP

Datum objave: 09.03.2020   14:29
VPRAŠANJE
Naročnik predvideva izvedbo del po sistemu "ključ v roke", kar posledično pomeni, da moramo ponudniki preveriti količine.

Preverba količin je možna samo na podlagi prejete PZI dokumentacije v fizični (tiskani) ali digitalni obliki (v formatu kot npr. *.dwg).

Glede na navedeno prosimo, da naročnik objavi ustrezno dokumentacijo in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.

Hvala!

ODGOVOR
Pozdravljeni.

PZI dokumentacija je objavljena. Lahko si jo ogledate tudi pri naročniku v fizični obliki to velja od začetka razpisa, zato roka ne bomo podaljševali.

Če potrebujete eno risbo v .dwg obliki sporočite katero in bomo presodili ali jo bomo objavili.

LPDatum objave: 09.03.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za odgovor:

1.4 Razdelilniki pri poziciji 3.
bi potreboval več podatkov, če damo v ponudbo FID tipa B

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.

Iz popisa del je razvidna karakteristika FID stikala (navedeno je: zaščitno stikalo na diferenčni tok, 4p, 40A, tip B, 30 mA, 230/400V AC). Ocenjujemo, da je podatkov dovolj za izdelavo ponudbe.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.03.2020   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
je možno dobit skico ( 2.7 radijske veze - postavka 1) antenskega stopla z nosilnimi konzolami
Lp


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Žal skice ni. Se jo bo izdelalo kot delavniški načrt v fazi izvedbe.
LPDatum objave: 11.03.2020   08:55
da

Datum objave: 11.03.2020   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Je možnost, da podaljšate rok za oglede do 17.03.2020?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
daDatum objave: 11.03.2020   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo za objavo vseh (objavljenih) načrtov arhitekture v dwg. obliki. Na ta način ponudnik lahko kontrolira več količin, ki so navedene v popisu in so ključne pri sestavi ponudbe, posebno na ključ. V kolikor ponudnik na ta način preveri količine in le-te ustrezajo navedenim, lahko pripravi za naročnika ekonomsko bolj ugodno ponudbo.
Hvala.

ODGOVOR
Menimo, da .dwg oblike datotek niso potrebne za izdelavo ponudbe, vse podatke se lahko najde v že priloženi PZI dokumentaciji.Datum objave: 12.03.2020   10:27
VPRAŠANJE
Postavka 1.5 Elektro polnilna postaja - prosimo za navedbo primerljivega produkta zaradi primerljivosti ponudb oziroma kvalitete ponujenih polnilnih postaj.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
CCL-WBMC-SMART-TRI 3f, 22 kW, s kablom (proizvajalec Circontrol)Datum objave: 12.03.2020   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavka 2.5 Kontrola pristopa - ali gre za nadgradnjo sistema? Če ja, prosimo za navedbo obstoječega sistema za kontrolo pristopa.
Hvala.

ODGOVOR
V stavbi je že vgrajen sistem kontrole pristopa podjetja Špica d.o.o.. Po projektu bo potrebno obstoječi sistem prestaviti in dograditi.Datum objave: 12.03.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri poziciji 2.8 Vlom - navajate, da gre za prestavitev obstoječe vlomne centrale, torej prosimo za podatek, in sicer čigav je obstoječ sistem vloma?

Hvala.

ODGOVOR
Obstoječi sistem je postavilo podjetje JANEZ d.o.oDatum objave: 16.03.2020   11:11
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da zaradi izrednih razmer v državi ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na trenutne razmere v državi vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da zaradi kriznih razmer podaljša rok za oddajo ponudb.

Zaradi koronavirusa ni mogoče dobiti ponudb za strojno in elektro opremo. Z delovnih mest so pri investitorjih odsotne tudi osebe zadolžene za potrjevanje referenc.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na alarmantno razmere v Republiki Sloveniji in tudi drugje po svetu, naročnika pozivamo, k spremembi roka za oddajo ponudbe.
Posledice pandemije se že kažejo pri pridobivanju posameznih ponudb za obrtniška in instalacijska dela. Kot prvo so dobavitelji odpovedali in še odpodpovedujejo, kot drugo tudi zaposleni, zadolženi za sestavo ali pregled ponudb niso prisotni po podjetjih. Prav tako ostali ne.
Upoštevajoč trenutne razmere, naročniku predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudb na 30.04. oziroma zaradi vmesnih praznikov do 08.05.2020.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, če spremlja obvestila v medijih naj podaljša rok za oddajo zaradi omejitev, ki jih prinaša epidemija (verjetno za vsaj 30 dni).
Kot ponudnik imamo veliko težavo s pridobivanjem precejšnjega števila postavk obrtniških del, ker niso definirane detajlno oz. ne obsegajo vseh potrebnih del ki so potrebne za izvedbo ponudba pa je na "ključ".
Zaradi strahu pred boleznijo so nam nekateri ponudniki postali neodzivni.

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo, da zaradi izrednih razmer v Republiki Sloveniji, podaljša rok za oddajo ponudb za najmanj 4 tedne. Veliko ljudi bo zaradi razglašene epidemije koronavirusa odsotno iz dela. Od ponedeljka dalje bodo zaprte šole in vrtci. Že danes se priporoča, da se, v kolikor le lahko, ostaja doma. Kaj oz. kdo bo temu sledil lahko le ugibamo.
Tako naročnika prosimo, da z vso resnostjo upošteva izredne razmere ter prošnji ugodi.
Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da glede na trenutne izredne razmere v Sloveniji in širše, podaljša rok za oddajo ponudb, kot tudi rok za postavitev ponudnikovih vprašanj, za dva tedna.
V želji, da ostanemo vsi zdravi, vas lepo pozdravljamo.Datum objave: 19.03.2020   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik ima v vzorcu pogodbe navedeno, da bo obračun po sistemu ključ v roke.
Naročnika prosimo da objavi dwg načrte tlorisov in prerezov - arhitektura ali objavi načrte v pdf-ju, iz katerih je razvidna celotna dolžin, širina in višina posameznega prostora, brez tega, da je potrebno za vsako dolžino prostora sešteti neverjetno veliko dolžin. Ali odštevati od celote in ugotavljati dolžino / širino. Ne razumemo, zakaj se naročnik tako izogiba objavi dwg-jev, saj gre za zahtevno in obsežno prenovo, predvsem pa obračun po sistemu kjuč v roke.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik bo danes dodal nekaj dwg-jev.Datum objave: 19.03.2020   07:41
VPRAŠANJE
Obstaja neskladje v razpisni dokumentaciji, kjer je večkrat navedeno, da je predviden obračun po sistemu "ključ v roke", po drugi strani pa je na večih mestih, navedeno, da se bodo zadeve obračunale "po dejanskih količinah".

Prosimo, da naročnik odpravi vsa neskladja, ker je razpisna dokumentacija zavajajoča.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo.

Danes bo dopolnjen in objavljen popravljen popis del kjer bomo upoštevali, da gre za ključ.Datum objave: 19.03.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi lažje in ekonomsko ugodnejše priprave ponudbe naročnika prosimo, da objavi prereze novega in obstoječega stanja, kakor tudi tlorise pritličja v dwg. obliki.
Hvala.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Spoštovani.

Danes bo objavljenih nekaj dwg-jev.Datum objave: 19.03.2020   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo za obrazložitev: V načrtu arhitekture je v vseh prerezih navedeno da kletna etaža ni predmet obdelave, pri čemer je bilo na ogledu predstavljeno, da se posega tudi v kletne prostore.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Pozdravljeni.

V kletnih prostorih se opravi le prespojitev in podaljšanje dovodnega kabla na novo priključno mesto v novi glavni omari v pritličju in odstranitev obstoječe priključne omarice.
Datum objave: 19.03.2020   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na zahtevnost gradnje oziroma obnove naročnika prosimo, da zagotovi ustrezno raven konkurence na način, da omogoči oziroma upošteva dokazila, ki so stara vsaj 7 let in so enake zahtevnosti.
Hvala.

ODGOVOR
NeDatum objave: 23.03.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik v pogodbi navaja kalkulativne elemente, pri sestavi ponudbene dokumentacije niso navedeni.
Zanima nas ali se bodo kalkulativni elementi dostavili kasneje, to je pred podpisom pogodbe?
Prosimo za obrazložitev.
Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Kalkulativnih elementov ni potrebno prilagati ponudbi, po potrebi jih bo zahteval naročnik naknadno.Datum objave: 27.03.2020   11:52
Pozdravljeni.

Danes smo dopolnili popis del in popravke označili z rumeno barvo "Popis del s predizmerami 2703020".

Gre predvsem za popravke vezano na boljšo preglednost popisa del in odpravljanje neskladij glede obračuna.

Lep pozdrav

Datum objave: 27.03.2020   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik je dne 09.03.2020 objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri so navedeni novi pogoji za izvedbo del. Med drugim naročnik navaja, da se "V času prenove sanitarij zgornjega nadstropja (faza I in II) in posledične neuporabnosti in neprimernosti le teh, mora izvajalec za čas obnove sanitarij zagotoviti nadomestne sanitarije v obsegu 1x kontejner za moške sanitarije + 1x kontejner za ženske sanitarije, jih priključiti na infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija). Vsak kontejner naj ima vsaj dve (2) WC-školjki (moški še dva pisoarja) in dva umivalnika".
Naročnika prosimo, da skladno s tem korigira tudi popise del. Tu predvsem mislimo Postavko A. 1. 7. (gradbena dela, preddela, post.7).
Hvala.

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Smo upoštevali v današnjem popravku popisa del.

LP


Datum objave: 27.03.2020   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu del je v zavihku GO dela, poglavje PREDDELA, v postavki 7 predvidena dobava in postavitev garderobnih in sanitarnih kontejnerjev za čas gradnje za 180 delavcev, zapisano je še, da je potrebno upoštevati normativ.
Prosimo naročnika za pojasnitev kako upoštevati navedeno postavko - v kolikor upoštevamo veljavne normative in standarde za 180 delavcev, bo to kontejnersko naselje, za katerega glede na mikrolokacijo verjetno niti prostora ni dovolj. Pa tudi strošek za postavitev tega naselja je ogromen.
Prosimo torej za pojasnitev te postavke oziroma postavitev bolj jasnih zahtev.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Danes smo dopolnili popis del vezano na to vprašanje. Prosim, da preverite dopolnjen popis del in po potrebi postavite dodatno vprašanje.Datum objave: 30.03.2020   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Nikjer ne zasledimo vzorca garancije za resnost ponudbe. Torej pripravimo garancijo po svojem vzorcu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vzorec ni objavljen, temveč so podane vsebinske zahteve.Datum objave: 02.04.2020   15:00
Pozdravljeni.

Danes bomo objavili popravljene popise del in podaljšali rok za postavljanje vprašanj do jutri ob 14. uri. Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 10.04. Garancije za resnost ponudb imajo lahko datume vezane na dosedanji rok za oddajo ponudb, ki se bo danes podaljšal.

Datum objave: 02.04.2020   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik naj korigira

A. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
A.1. post. 1.4 - ocena
B.1. post. 1.1 - ocena
B.1. post. 1.4 - ocena

B. STROJNA INSTALACIJSKA DELA:
B.1. Post. 41 - Ocena
B.1. Post. 43 - Ocena
B.1. Post. 45 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.1. Post. 46 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.1. Post. 47 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.4. Post. 27 - Ocena - Obračun na m cevi??
B.5. Post. 1 - Ocena

Ogrevanje:
Post. 15 - Ni količin
Post. 26 - Ni količin
Gradbena dela:
Post. 3 - Ni količin

C. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA:
C.1.2 Post. 23, prva vrstica - ocenjeno

Čimpreje


ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Danes bomo objavili popis del s popravki.Datum objave: 02.04.2020   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik še vedno ni objavil količin za

Ogrevanje:
Post. 15 - Ni količin
Post. 26 - Ni količin
Gradbena dela:
Post. 3 - Ni količin

Hvala

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Danes bomo objavili popis del s popravki.Datum objave: 02.04.2020   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik je objavil spremenjene popise, vendar v njih ni upošteval korekcije besedil ali količin za:

A. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
A.1. post. 1.4 - ocena
B.1. post. 1.1 - ocena
B.1. post. 1.4 - ocena

B. STROJNA INSTALACIJSKA DELA:
B.1. Post. 41 - Ocena
B.1. Post. 43 - Ocena
B.1. Post. 45 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.1. Post. 46 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.1. Post. 47 - Ocena - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije !
B.4. Post. 27 - Ocena - Obračun na m cevi??
B.5. Post. 1 - Ocena

Ogrevanje:
Post. 15 - Ni količin
Post. 26 - Ni količin
Gradbena dela:
Post. 3 - Ni količin

C. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA:
C.1.2 Post. 23, prva vrstica - ocenjeno

Prosimo za odgovor.ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Danes bomo objavili popis del s popravki.Datum objave: 02.04.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ko ste objavili korigiran popis, smo pričakovali, da se bo korigiralo ali ustrezno nadomestilo tudi besedilo "ocena" ali po dejanskih količinah / stroških, saj gre za sistem obračuna "ključ v roke".

V kolikor se ponudba dejansko oddaja po sistemu ključ v roke, naj naročnik nemudoma objavi merodajne popise oziroma popise usklajene z ostalo razpisno dokumentacijo, ali pa naj objavi razpisno dokumentacijo, kjer bo naveden obračun po sistemu dejanskih količin in fiksnih cen.

Primer:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA:
1. Preddela, postavka 1.4 - ocena m2
1. Ključavničarska dela 1.1 - ocena kg
1. Ključavničarska dela 1.4 - ocena kg
STROJNE INSTALACIJE:
1. Prezračevanje - post. 41 - Ocena kg
1. Prezračevanje - post. 43 - Ocena kg
1. Prezračevanje - post. 45 - Ocena kg - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije ?!?!?
1. Prezračevanje - post. 46 - Ocena kg - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije ?!?!?
1. Prezračevanje - post. 47 - Ocena kg - Osnova za izračun bodo tehtalni listi deponije ?!?!?
4. Ogrevanje - post. 27 - Ocena kg - Obračun na m1 cevi??
5. Vodovodna instal. - post. 1 - ocenjeno, Ocena kg
ELEKTRO INSTALACIJE
1.2 Instal. Material - post. 23, prva alinea - ocenjeno m1


S spoštovanjem,ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Danes bomo objavili popis del s popravki.Datum objave: 02.04.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri strojnih instalacijah, v razdelku OGREVANJE:
A. Pri postavki 15.: "Jekleni ploščati ventilski radiator V&N npr. VONOVA iz hladno valjane jeklene pločevine z ventilskim priključkom in ventilom za dvocevni sistem s priključkom iz stene... " v zadnji vrstici, kjer je količina 23 kom, ni opisa. Prosimo za navedbo (kot. npr. 22K/600/800).
B. Pri postavki 26.: ni navedenih količin za DN 32, ne za DN 40, niti za DN 50, prav tako ne za DN 60. Naročnika pozivamo, da določi vse količine.

Pri elektro instalacijah, v razdelku GRADBENA IN POMOŽNA DELA:
A. Postavka 3. je brez količine. Prosimo za navedbo količine.

Naročnika pozivamo, da glede na to, da je sistem obračuna "ključ v roke", da čimpreje objavi količine za vse posamezne postavke iz popisa.

Hvala.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Danes bomo objavili popis del s popravki.Datum objave: 02.04.2020   15:15
Pozdravljeni.

Objavili smo dopolnjen popis del "popis del s predizmerami 310320". Vsi dodatni popravki so označeni z zeleno barvo in so vezani na popravke formul in napake v popisih vezane na obračun.

Datum objave: 03.04.2020   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v novih popisih niso popravljeni izračuni vezani na izračun drobnega in potrošnega materiala pri elektroinstalacijah, kjer si v formuli za izračun seštevajo cene na enoto namesto zmnožek materiala in je posledično tudi izračiun napačen.
Glede na vse dosedanje popravke predlagamo, da objavite geslo za odstranitev zaščite, ker se VSI potencialni izvajalci zavedamo, če posegamo v del popisov in količin, da bomo zaradi tega izločeni.
hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Lahko pomagate in navedete št. postavke?


Datum objave: 03.04.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v novih popisih niso popravljeni izračuni vezani na izračun drobnega in potrošnega materiala pri elektroinstalacijah, kjer si v formuli za izračun seštevajo cene na enoto namesto zmnožek materiala in je posledično tudi izračiun napačen.
Glede na vse dosedanje popravke predlagamo, da objavite geslo za odstranitev zaščite, ker se VSI potencialni izvajalci zavedamo, če posegamo v del popisov in količin, da bomo zaradi tega izločeni.
hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni hvala za opozorilo. Popravili smo formule pri pet postavkah in objavili popravljen popis del.Datum objave: 03.04.2020   08:27
Pozdravljeni.

Objavili smo dopolnjen popis del "popis del s predizmerami 030420". Vsi dodatni popravki so označeni z modro barvo in so vezani na popravke formul pri petih postavkah elektro instalacij glede drobnega materiala .