Dosje javnega naročila 000943/2020
Naročnik: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna
Gradnje: SANACIJA PLAZU NA JAVNI POTI JP 965611 ŠTIMULAKOVA KAPELA - KOLAR (PRI NAJDENIKU), ID 1151479
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.043,66 EUR

JN000943/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.02.2020
JN000943/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
JN000943/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN000943/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2022
JN000943/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000943/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI
Dobrna
Slovenija
Urška Vedenik
urska.vedenik@dobrna.si
+386 37801052
+386 37801060

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.dobrna.si/web/index.php/javni-razpisi-in-objave
ESPD: https://www.dobrna.si/web/index.php/javni-razpisi-in-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16176
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA PLAZU NA JAVNI POTI JP 965611 ŠTIMULAKOVA KAPELA - KOLAR (PRI NAJDENIKU), ID 1151479
Referenčna številka dokumenta: 844-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sanacija plazu na javni poti JP 965611 Štimulakova kapela - Kolar (pri Najdeniku), skladno s projektno dokumentacijo PZI, št. 943, julij 2019, ki so je izdelalo podjetje Grading d.o.o., Maribor. Predvidena je izvedba podporne konzolne pilotne stene iz mikropilotov povezanih z gredo, cestnega nasipa in nove voziščne konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Klanc, Dobrna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sanacija plazu na javni poti JP 965611 Štimulakova kapela - Kolar (pri Najdeniku), skladno s projektno dokumentacijo PZI, št. 943, julij 2019, ki so je izdelalo podjetje Grading d.o.o., Maribor. Predvidena je izvedba podporne konzolne pilotne stene iz mikropilotov povezanih z gredo, cestnega nasipa in nove voziščne konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2020   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28.2.2020 in se bo začelo ob 11:15. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijsi sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2020   11:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2020   20:09
VPRAŠANJE
Pogoji za sodelovanje, ekonomski in finančni položaj - potrebno je dokazilo BON -2. Lahko priložimo S.BON-1/P?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 21.02.2020   20:14
VPRAŠANJE
Ali je v popisu del upoštevana tudi armatura za pilote (je nismo zasledili v popisu) in v kateri postavki?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pri pilotih je predvidena vgradnja železniških tirnic 49E1 ali jeklenih profilov HEM140. Vgradnja "klasične" armature ni predvidena, armatura je v pilotih predvidena samo za navaritev distančnikov na tirnice ali jeklene profile. Vse to je podano v postavki 5.04 (52 222) popisa del. Navedeno je opisano v tehničnem poročilu.