Dosje javnega naročila 000977/2020
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Gradnje: Javno naročilo odvoz in vgradnja gramoza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.360,61 EUR

JN000977/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2020
JN000977/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2020
JN000977/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.04.2020
JN000977/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000977/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
tajnik@luce.si, Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550
+386 38393551

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luce.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16239
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo odvoz in vgradnja gramoza
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela zajemajo odstranitev gramoza iz reke Savinje in vgradnja tega v občinske ceste na območju Občine Luče, z vsemi potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Luče
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela zajemajo odstranitev gramoza iz reke Savinje in vgradnja tega v občinske ceste na območju Občine Luče, z vsemi potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ni posebnih pogojev


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   10:15
Kraj: Elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2020   16:45
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do konca naslednjega tedna 28.02.2020, saj menimo, da bi bilo korektno, da imamo ponudniki na voljo kaj več kot pa le 4 delovne dni za izdelavo ponudbo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR:
Gre za naročilo male vrednosti. V popisu je potrebno določiti cene za 14 postavk. V celoti je razpisna dokumentacija minimalistična in menimo, da je rok za pripravo ponudbo dovolj dolg in ga ne bomo podaljševali.Datum objave: 19.02.2020   16:48
VPRAŠANJE
Izvedba del 15.03.2020? ni to nekam kratek rok izvedbe...a bo sploh izbira ob morebitnih pritožbah pred marcem?

ODGOVOR
Rok izvedbe je vezan na ribiče in ga ni mogoče spreminjati.