Dosje javnega naročila 001096/2020
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Gradnje: DVOODDELČNI VRTEC VIPAVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.994,61 EUR

JN001096/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2020
JN001096/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN001096/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2020
JN001096/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001096/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI
Vipava
Slovenija
obcina@vipava.si
+386 53643410
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vipava.si/novice/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16243
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DVOODDELČNI VRTEC VIPAVA
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45454000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija objekta za ureditev dvooddelčnega vrtca v prostorih nad Lavričevo knjižnico Vipava .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45454000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Vipava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija objekta za ureditev dvooddelčnega vrtca v prostorih nad Lavričevo knjižnico Vipava .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2020   01:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za dodatno pojasnilo postavke pri ključavničarskih delih post.4.5. Dobava in varjenje dodatnih ograjnih cevi.
Prosimo za detalje cevi,dolžine,material.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Dodatne cevi se varijo na obstoječo ograjo, ker so trenutno preredko postavljene in ograja za tako majhne otroke ni varna.
Cevi so votle, gladko železo, fi16, dolge 115cm.
Barvanje je v posebni postavki skupaj s čiščenjem obstoječe ograje, ki bo prebarvana.

Pri inox dodatnih ceveh je predvideno, da se te ne varijo zaradi zahtevnejšega varjenja, ampak se "všravfajo" v obstoječo ograjo.
Pri inox ceveh je dolžina 120cm.
______________