Dosje javnega naročila 001000/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001000/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2020
JN001000/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2020
JN001000/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.03.2020
JN001000/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001000/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343914/DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16250
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
Referenčna številka dokumenta: 430-3183/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STORITVE REVIZIJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STORITVE REVIZIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2020   09:16
Številka: 430-3183/2019-7
Oznaka JN: 7560-20-210004
Datum:ZADEVA: Vprašanje potencialnih ponudnikovPreko portal javnih naročil smo za javno naročilo »storitev notranjega revidiranja za javne zavode MOL« številka objave na Portalu javnih naročil JN001000/2020-W01, datum objave 18.2.2020, prejeli naslednje vprašanje potencialnih ponudnikov:


1.)Vprašanje:
Ali se predvideva, da naj bi izvajalec razpolagal s strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva osebnih podatkov? Iz razpisa to sicer ni razvidno.
Odgovor: NE
2.) Vprašanje:
Ali nam boste za vse tipe pregledov posredovali vaše predloge poročil na katerih se bo napisalo posamezno poročilo (torej ne bomo uporabljali lastnih poročil)?
Odgovor: Predloge so obrazci kamor se vpisuje vsebina, uporaba je primerna za vse tipe.
3.) Vprašanje:
Kakšen obseg predvidevate za vsak tip pregleda (v urah ali človek/dan)?
Odgovor: Revizijski vzorec je razviden iz razpisne dokumentacije.


Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe