Dosje javnega naročila 005473/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nakup naprave angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.871.541,00 EUR

JN005473/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005473/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005473/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN005473/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN005473/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN005473/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN005473/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN005473/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.12.2019
JN005473/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.02.2020
JN005473/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2020
JN005473/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005473/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 036-084833

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+38 61486001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup naprave angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
Referenčna številka dokumenta: 462-29(810203)/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111720
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in namestitev naprave za angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.534.050,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111720
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in namestitev naprave za angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005473/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 147-361417
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.07.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.595.765,57 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.534.050,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 573.210,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2020