Dosje javnega naročila 001085/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: izbira koncesionarja za EOL -3
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.031.193,89 EUR

JN001085/2020-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN001085/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN001085/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2020
JN001085/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN001085/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN001085/2020-V01 - Obvestilo o podelitvi koncesije (EU 25 - SL), objavljeno dne 31.07.2020
JN001085/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
JN001085/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
JN001085/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
JN001085/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
JN001085/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN001085/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2022
JN001085/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2022
JN001085/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2022
JN001085/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2023
JN001085/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2023
JN001085/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2023
JN001085/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001085/2020-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2020/S 037-088687
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: http://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izbira koncesionarja za EOL -3
Referenčna številka dokumenta: 430-490/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZBIRA KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTO MESTNE OBČINE lJUBLJANA V OBLIKI JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA
II.1.6 Informacije o sklopih
Koncesija je razdeljena na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTO MESTNE OBČINE lJUBLJANA V OBLIKI JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Koncesija je podeljena na podlagi merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofianancirana v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-202".
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
kot je določeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
19.03.2020   10:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2020   10:34


Številka: 430-490/2019-176
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije JN-20/600001 JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL EOL3

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje :
Naročnik je preko informacijskega sistema S-Procurement prejel vprašanje:

Spoštovani, prosimo za objavo tehnične dokumentacije, ki je omenjena v razpisni dokumentaciji.

Odgovor:
Naročnik je objavil tehnične priloge (priloga št. 15- 19), ki so na voljo med dokumenti razpisne dokumentacije na informacijskem sistemu S-procurement.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Objava:
Portal JN in S-procurement


Datum objave: 10.03.2020   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za pojasnila naslednjih vprašanj:

-Prosimo za referenčne vrednosti porabe v obliki računov za toplotno in električno energijo v letih 2017-2019.

- Priloga 15 - Primerjava podatkov o referenčnih količinah in cenah iz Razširjenih energetskih pregledov je v primerjavi s podatki, pridobljenimi na drug način, medsebojno neskladna. Ugotavljano neskladnost tako količin kot tudi stroškov. Vsa neskladja oz. nejasnosti seveda lahko tudi navedemo, vendar menimo, da bo to predmet usklajevanja v drugi fazi oz. v fazi konkurenčnega dialoga. Zanima nas, ali kot potencialni ponudnik lahko uporabimo izhodiščne podatke iz lastnih evidenc, za katere menimo, da so ustreznejši za pripravo ponudbe (količine, stroški energentov in stroški vzdrževanja)?

- Priloga 15 ali lahko pri pripravi ponudbe uporabimo dopolnjeno Prilogo 15, še posebej zavihek »objekti« in zavihke »OB«, ter druge zavihke. Dodali bi podatke, za katere menimo, da so prav tako pomembni za pripravo kvalifikacijske ponudbe.

- Razpisna dokumentacija na več mestih omenja osnutek koncesijske pogodbe, natančneje, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsebino osnutka koncesijske pogodbe (točka B. Splošni pogoji za sodelovanje, 11. alineja). Osnutka koncesijske pogodbe v objavljeni razpisni dokumentaciji nismo zasledili. Prosimo za pojasnilo oz. objavo koncesijske pogodbe.

Za odgovore se lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
-Prosimo za referenčne vrednosti porabe v obliki računov za toplotno in električno energijo v letih 2017-2019. ODGOVOR: Naročnik bo vsem kvalificiranim ponudnikom omogočil dostop do računov, energetskega knjigovodstva in/ ali uredil pooblastilo za pridobivanje podatkov o porabi energentov. Naročnik je mnenja, da je za možnost izhodiščne ponudbe ustrezno izhodišče razširjeni energetski pregled za posamezen objekt, ki obravnava porabo energentov in vode zadnjih treh let.

- Priloga 15 - Primerjava podatkov o referenčnih količinah in cenah iz Razširjenih energetskih pregledov je v primerjavi s podatki, pridobljenimi na drug način, medsebojno neskladna. Ugotavljano neskladnost tako količin kot tudi stroškov. Vsa neskladja oz. nejasnosti seveda lahko tudi navedemo, vendar menimo, da bo to predmet usklajevanja v drugi fazi oz. v fazi konkurenčnega dialoga. Zanima nas, ali kot potencialni ponudnik lahko uporabimo izhodiščne podatke iz lastnih evidenc, za katere menimo, da so ustreznejši za pripravo ponudbe (količine, stroški energentov in stroški vzdrževanja)? ODGOVOR: Za pripravo izhodiščne ponudbe naj ponudnik upošteva podatke, ki so navedeni v REP in Tehnični prilogi 15. Usklajevanje količin in stroškov bodo predmet usklajevanja v drugi fazi konkurenčnem dialogu.

- Priloga 15 ali lahko pri pripravi ponudbe uporabimo dopolnjeno Prilogo 15, še posebej zavihek »objekti« in zavihke »OB«, ter druge zavihke. Dodali bi podatke, za katere menimo, da so prav tako pomembni za pripravo kvalifikacijske ponudbe. ODGOVOR: Prilogo 15 se izpolni kot je. Ponudnik lahko dodatno predvidi tudi svoj obrazec, vendar je nujno, da izpolni predpisano tehnično prilogo 15.

- Razpisna dokumentacija na več mestih omenja osnutek koncesijske pogodbe, natančneje, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsebino osnutka koncesijske pogodbe (točka B. Splošni pogoji za sodelovanje, 11. alineja). Osnutka koncesijske pogodbe v objavljeni razpisni dokumentaciji nismo zasledili. Prosimo za pojasnilo oz. objavo koncesijske pogodbe. ODGOVOR: Vzorec koncesijske pogodbe bo predmet usklajevanja v drugi fazi javnega razpisa in ni del razpisne dokumentacije v tej fazi javnega razpisa. Kandidati iz tega razloga ne morejo potrditi vsebine vzorca koncesijske pogodbe.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za pojasnila naslednjih vprašanj:

- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 1. navajate, da je potrebno upoštevati požarno študijo celotnega objekta. Prosimo za Požarne študija objektov, ki so predmet razpisa.

- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 5. navajate, da je potrebno predvideti odpiranje na elektromotorni pogon. Ali je elektromotorni pogon senčil potreben tudi pri oknih, ki se ne menjajo? V primeru, ko obstoječa okna ne omogočajo montaže elektromotornega pogona, je dovoljeno namestiti senčila na ročni pogon? Gre za nadometno ali podometno izvedbo? Ali je razvod napajanje elektromotorja zagotovljeno do vsakega okna s strani naročnika? Ali je zahtevana kakšna druga regulacija?

- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 9. navajate, da je potrebno upoštevati vgradnjo ključavnic s sistemskim ključem za celoten objekt. Ali je potrebno predvideti zamenjavo vseh ključavnic na zunanjih vratih (neupravičen strošek)?

- - V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je rok oddaje objavljen na strani »S-Procurement-a«. Na spletni strani ne najdemo roka v datumski obliki. Poleg odštevalnika časa, nismo zasledili roka v datumski obliki.

- - V prilogi 17, točka 5.4.6 Merilo naravnega videnja barv, navajate, da merilo naravnega videnja barv (index RA) ne sme presegati 80. Uredba Komisije Evropske Skupnosti (št. 1194/2012) določa, da mora biti vrednost indeksa prikaza barv za svetila v prodaji v EU nad 80 za notranje in zunanje svetilke. Prosimo za pojasnilo.

- - V prilogi 17, točka 5.2.3.1 (napaka: glede na redosled točk najverjetneje točka 5.2.3.7), navajate, da je potrebno zagotoviti ustrezen dovod zraka glede na delo (sede, stoje, težko fizično delo). Prosimo za seznam objektov, ki so predmet razpisa z informacijo, z informacijo katere količine dovedenega zraka so zahtevane za posamezen objekt, oziroma, na kateri standard se lahko opremo pri zasnovi rešitve.

- - Razpisna dokumentacija navaja zahteve, ki se jih pri prenovi določenih stavb v razpisu zaradi tehničnih omejitev ne da doseči. Ali bo tekom konkurenčnega dialoga omogočena prilagoditev zahtev glede na možnosti na teh objektih?

- - Prosimo za referenčne vrednosti porabe v obliki računov za toplotno in električno energijo v letu 2019.

Za odgovore se lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 1. navajate, da je potrebno upoštevati požarno študijo celotnega objekta. Prosimo za Požarne študija objektov, ki so predmet razpisa. ODGOVOR: Naročnik z vsemi požarnimi študijami ne razpolaga, zato bo navedeno predmet usklajevanja na konkurenčnem dialogu.

- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 5. navajate, da je potrebno predvideti odpiranje na elektromotorni pogon. Ali je elektromotorni pogon senčil potreben tudi pri oknih, ki se ne menjajo? V primeru, ko obstoječa okna ne omogočajo montaže elektromotornega pogona, je dovoljeno namestiti senčila na ročni pogon? Gre za nadometno ali podometno izvedbo? Ali je razvod napajanje elektromotorja zagotovljeno do vsakega okna s strani naročnika? Ali je zahtevana kakšna druga regulacija? ODGOVOR: Elektromotorni pogon senčil ni potreben pri oknih in senčilih, ki niso predmet energetske sanacije. V primeru, da obstoječa okna ne omogočajo vgradnje elektromotornega pogona je možno namestiti senčila na ročni pogon, vendar ob predhodnem soglasju naročnika. Gre za podometno izvedbo. Razvod in napajanje do posameznega okna bo zagotovljen s strani naročnika. Morebitna druga regulacija bo predmet konkurenčnega dialoga.

- - V prilogi 17, pri Splošnih zahtevah pri izvedbi ukrepov pod točko 9. navajate, da je potrebno upoštevati vgradnjo ključavnic s sistemskim ključem za celoten objekt. Ali je potrebno predvideti zamenjavo vseh ključavnic na zunanjih vratih (neupravičen strošek)? ODGOVOR: Da, sistemski ključ naj bo predviden za vsa zunanja vrata.

- - V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je rok oddaje objavljen na strani »S-Procurement-a«. Na spletni strani ne najdemo roka v datumski obliki. Poleg odštevalnika časa, nismo zasledili roka v datumski obliki. ODGOVOR: V objavi na spletni strani »S-procurement« je pod rubriko Časovno načrtovanje naveden rok za prejem prijav/ponudb 19. 03. 2020 10:00:00.

- - V prilogi 17, točka 5.4.6 Merilo naravnega videnja barv, navajate, da merilo naravnega videnja barv (index RA) ne sme presegati 80. Uredba Komisije Evropske Skupnosti (št. 1194/2012) določa, da mora biti vrednost indeksa prikaza barv za svetila v prodaji v EU nad 80 za notranje in zunanje svetilke. Prosimo za pojasnilo. ODGOVOR: Faktor naravnega videnja barv (index Ra) je parameter, ki se ga omejuje navzdol in za katerega se navaja spodnjo dovoljeno mejo, kar pomeni, da ne sme biti manj kot 80, lahko je več. Skladno z veljavnimi predpisi s področja zagotavljanja ustreznega notranjega udobja, zahtevami standarda SIST EN 12464 (katera uporaba je obvezna) in uredbo, ki jo navajate se lahko v izobraževalne stavbe vgrajuje le svetilke s faktorjem naravnega videnja barv (index Ra) 80 ali več.

- - V prilogi 17, točka 5.2.3.1 (napaka: glede na redosled točk najverjetneje točka 5.2.3.7), navajate, da je potrebno zagotoviti ustrezen dovod zraka glede na delo (sede, stoje, težko fizično delo). Prosimo za seznam objektov, ki so predmet razpisa z informacijo, z informacijo katere količine dovedenega zraka so zahtevane za posamezen objekt, oziroma, na kateri standard se lahko opremo pri zasnovi rešitve. ODGOVOR: Za vse stavbe, ki so predmet razpisa je potrebno zagotoviti ustrezno količino svežega zraka oz. dovod zraka skladno z veljavnimi predpisi v Sloveniji. Dokument "BIVALNO UGODJE V VRTCIH ZAHTEVE IN PRIPOROČILA" navaja posamezne zahteve iz veljavnih predpisov, ki so razvrščene po parametrih notranjega ugodja. Zahtevo, ki jo navajate je le ena od večih, ki jih je potrebno upoštevat na področju zagotavljanja primerne kakovosti notranjega zraka. Predlagane rešitve bodo morale izpolnjevati več zahtev, ki pa ne smejo biti v nasprotju s predpisi ali zahtevami javnega razpisa. Predmet razpisa so stavbe v katerih se pretežno izvajajo sedeča ali stoječa dela.

- - Razpisna dokumentacija navaja zahteve, ki se jih pri prenovi določenih stavb v razpisu zaradi tehničnih omejitev ne da doseči. Ali bo tekom konkurenčnega dialoga omogočena prilagoditev zahtev glede na možnosti na teh objektih? ODGOVOR: V konkurenčnem dialogu bo omogočena diskusija in v kolikor bo strokovno tehnično upravičeno, prilagoditev naročnikovih zahtev.

- - Prosimo za referenčne vrednosti porabe v obliki računov za toplotno in električno energijo v letu 2019. ODGOVOR: Naročnik bo vsem kvalificiranim ponudnikom omogočil dostop do računov, energetskega knjigovodstva in/ ali uredil pooblastilo za pridobivanje podatkov o porabi energentov.


VPRAŠANJE
Kot del ponudbe moramo oddati tudi terminski plan realizacije projekta. Ali naročnik predvideva izvedbo vseh energetskih sanacij objekov v letošnjem letu ali v daljšem časovnem obdobju? Ali bo naročnik razdelil naročilo v sklope?

ODGOVOR
Koncedent nima namena javnega razpisa razdeliti na sklope. Ob tem bi želeli opozoriti, da je seznam objektov oblikovan na način, da je omogočena faznost realizacija projekta po letih 2020, 2021 in 2022, pri čemer si je koncedent v razpisni dokumentaciji pridržal možnost, da število objektov zmanjša in sicer glede na ekonomiko projekta ali morebitne druge ovire, ki bi se jih ugotovilo v drugi fazi javnega razpisa, h katerim sodi tudi morebitno pomanjkanje podatkov zaradi časovne realizacije projekta v letih 2021 in 2022. Koncedent si bo prizadeval, da se čim večje število objektov uvrsti na seznam za oddajo končne ponudbe, pri čemer želi kandidirati za kohezijska sredstva, ki so na voljo. Pri tem bo uskladitev seznama objektov, ki bodo priloga povabila k oddaji končnih ponudb, predmet usklajevanja v drugi fazi javnega razpisa. V kolikor koncedent za določene objekte ne bo imel vseh potrebnih podatkov za oddajo končne ponudbe, bo navedene objekte izločil iz seznama objektov za oddajo končne pisne ponudbe in oblikoval seznam objektov za katere bo razpolagal z vsemi potrebnimi podatki za oddajo končne ponudbe. Za preostale objekte, ki ne bodo uvrščeni na končni seznam za oddajo končne ponudbe koncedent namerava javni razpis ponoviti.


VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da objavljena Priloga 15 - Seznam objektov in storitev za izvedbo ukrepov ni usklajena s prilogo 17 - Nacin izracuna prihrankov. V prilog 15 se ne navaja dovedene energije za toploto, ki je v prilogi 17 osnovna za določitev prihrankov. Prav tako v prilogi 15 ni možno vpisati normaliziranih prihrankov.

Obstajajo tudi določena odstopanja med referenčnimi količinami/stroški iz Priloge 15 in navedenimi v priloženih REP. V zavihku "Skupaj" so sklici v vseh vrsticah na "OB01".

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik objavlja popravljeno verzijo Priloge 15, z odpravljenimi napačnimi sklici in računskimi napakami; popravek Priloge 15 je dostopen na spletni strani »S-Procurement«. Ponudnik lahko priloži tudi svojo verzijo Priloge 15, z dodanimi kategorijami, vendar mora izpolniti tudi izhodiščno verzijo Priloge 15.Datum objave: 24.03.2020   14:34
Spoštovani,

Zaradi izrednih razmer v državi, sporočamo, da se bo časovna veljavnost listin in predloženih dokazil presojala glede na prvotno določen rok za oddajo prijav.