Dosje javnega naročila 001103/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Izvajanje obratovalnih monitoringov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001103/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2020
JN001103/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN001103/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN001103/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN001103/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
JN001103/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001103/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16364
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje obratovalnih monitoringov
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje obratovalnih monitoringov na CERO Gajke in Brstju v Mestni občini Ptuj v petih sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje obratovalnega monitoringa parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje obratovalnega monitoringa parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije snovi v zrak
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731600
90731700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije snovi v zrak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje obratovalnega monitoringa kakovosti komposta
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90514000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje obratovalnega monitoringa kakovosti komposta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije po predvidenem programu v sklopu odlagališča CERO Gajke
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90921000
90922000
90923000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije po predvidenem programu v sklopu odlagališča CERO Gajke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2020   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo za pojasnilo kdaj boste objavili dokumentacijo JN?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija bo objavljena tekom dneva oz. najkasneje jutri, do 9. ure zjutraj.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
spoštovani

kdaj predvidoma boste objavili dokumentacijo JN?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Razpisna dokumentacija bo objavljena tekom dneva oz. najkasneje jutri, do 9. ure zjutraj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.02.2020   16:29
Spoštovani.

Naročnik je na svoji spletni strani v predmetno razpisno dokumentacijo dodal Prilogo 1, 1.1, 1.2 in 1.3. Ostalih določil razpisne dokumentacije, objavljene 25. 2. 2020, naročnik ni spreminjal ali dopolnjeval.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.02.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V OBR-4_2 je pod točko 5 navedeno število meritev tri v treh letih. Meritve se izvedejo 1x v treh letih na 4 izpustih. Zakaj je število meritev 3 in kaj to pomeni za izdelavo načrta in poročila?

Na istem obrazcu je prvi stolpec število meritev na leto in je pri vsaki postavki enak 1 (v treh letih skupaj 3 meritve). V drugem stolpcu je število meritev v treh letih (v treh letih 1 meritev). Prosimo za razjasnitev glede pogostosti meritev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
V skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35407-3/2013-24 v točki 3.2.3.8 in 3.3.3.8, kjer je navedeno, da mora upravljalec na podlagi poročil o opravljenih občasnih meritvah pripraviti oceno o letnih emisijah snovi v zrak in jo do 31.3. tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji republike Slovenije za okolje v elektronski obliki. Glede na navedeno menimo, da je potrebno vsako leto poslati poročilo na ARSO, čeprav so meritve identične, kar pomeni, da je potrebno vsako leti pripraviti poročilo, kar pomeni v treh letih 3-krat, meritve za posamezno enoto pa je potrebno izvesti 1-krat na 3 leta. Kar pomeni, da bo potrebno meritve na izpustih izvesti šele leta 2022, poročila pa pripraviti že v naslednjem letu 2021 za leto 2020 in jih posredovati na ARSO.

Lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
posredujem vprašanje za Sklop IV (monitoring komposta):
1. Ali je potrebno za posamezno leto navesti ceno za dva nadzora kakovosti brez analize organskih onesnaževal in en nadzor, ki vključuje tudi organska onesnaževala? Na OBR -4_4 namreč to ni točno navedeno.
2. Ali se tu upošteva nabor parametrov samo iz Preglednice 32 (Sklop IV)?
3. Za vsak nadzor kakovosti se izdela eno poročilo (ni delnih oz. končnih poročil). Zakaj je na OBR-4_4 navedeno samo eno poročilo letno?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

1. Da, potrebno je izvesti za najmanj 2 nadzora kakovosti komposta in sicer enega brez organskih onesnaževal in en z vsem in dodatno z organskimi onesnaževali. Na podlagi tega so specificirana tudi poročila, ki jih je skupaj na leto 2-krat, kar v treh letih znaša 6 poročil, zato popravljamo in dopolnjujemo obrazec 4 v sklopu IV.
2. Sporočamo, da to obsega nabora parametrov iz preglednice 32 iz Okoljevarstvenega dovoljenja
3. V skladu z 1. vprašanjem dopolnjujemo obrazec 4 sklopa IV

Lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2020   09:30
VPRAŠANJE
V Obrazcu OBR-4_1 za odlagališče CERO Gajke je pri predmetu ponudbe izpuščena vrtina G-4. Dopolnite tabelo, da bo skladna z OVDjem.

ODGOVOR


Spoštovani,
obrazec 4_1 je popravljen in je skladen s tehničnimi specifikacijami ter OVD-jem (popravljeni obrazci (predračun sklop 1 in 4 ) bodo objavljeni na spletni strani naročnika pod predmetnim naročilom).

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.03.2020   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani

Za odlagališče Brstje ni jasno, skladno s katerim programom je potrebno pripraviti ponudbo.

Na obrazcu OBR-4_1 je zapisano, Da je predmet: terenske meritve in meritve osnovnih in indikativnih parametov ter drugih onesnaževal na opazovalnih vrtinah v skladu s potrjenim programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda za zaprto odlagališče Brstje (to je program št. 10/814-04, februar 2005), ki vkjučuje med drugim tudi merilna mesta, ki več niso operativna.

Na obrazcu SKLOP I. Obratovalni monitoring parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, 2. Zaprto odlagališče Brstje je zapisano, da želi naročnik izvajanje obratovalnega monitoring v skladu z Noveliranim programom obbratovalnega monitoringa podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje v skladu z prilogo 1, ki je sestavni del tehnične specifikacije.

Skladno z recenzijami MOP ARSO, da je potrebno ločiti vpliv Brstja in Gajk, se je izdelal Noveliran program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode "Noveliran program obratovalnega monitoringa podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, št. 110-11/5217-12/4, z dne 20.12.2012"

Ker imate na zgoraj zapisanih dveh mestih v razpisu zapisane rezlične zahteve kateri program je potrebno upoštevati, vas prosimo za pojasnitev.

1. Prosimo za odgovor: Po katerem programu je potrebno pripraviti ponudbo (po programu iz leta 2005 ali po programu iz leta 2012).


ODGOVOR

V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa je potrebno izvajati obratovalni monitoring v skladu z Noveliranim programom obratovalnega monitoringa v skladu z Prilogo 1, ki je sestavni del dokumentacije.
V sklopu OBR-4_1 je manjkala beseda Noveliran, ki smo jo dodali v razpisni obrazec. Potrebno se je ravnati v skladu z "Noveliran program obratovalnega monitoringa podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, št. 110-11/5217-12/4, z dne 20.12.2012"
V točki 2.5 ponudbenega predračuna (OBR-4_1)za zaprto odlagališče Brstje je črtan zapis v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, ker ne sodi k tej postavki.Datum objave: 03.03.2020   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V OBR 4 sklop II je potrebno navesti letno ceno za izvedbo meritev, ki se izvajajo enkrat v treh letih. Kakšno ceno vpišemo v tabelo, povprečno ceno v treh letih ali ceno za izvedbo enih meritev v enem letu?

V OBR 4 sklop II je pod postavko (5) navedeno, da se načrt meritev in poročilo izdela vsako leto. Glede na predhodne točke povprašujete po meritvah vsako tretje leto. Postavki med seboj nista usklajeni, poročila in načrta meritev brez dejanskih meritev ni mogoče izdelati. Letna ocena emisij in poročanje na ARSO je vključeno v postavko (6), ki se izvaja za vsako leto posebej. Prosim za razjasnitev, kaj je mišljeno pod postavko (5).

Hvala in lp.

ODGOVOR

Glede na navedeno vprašanje in celoto ni potrebno vnesti povprečne ceno v treh letih, saj je navedeno, da se ne more poročati v kolikor se meritve tisto leto ne izvajajo.
Zato na podlagi navedenega in vprašanja naročnik popravlja OBR-4_2, tako, da število meritev v treh letih v postavki 5 in 6 spreminja iz 3 v 1.Datum objave: 03.03.2020   12:18
Dodatno pojasnilo v zvezi z OBR-4_2:
Naročnik je v OBR-4_2 v točke/postavke 2, 3, 4 dodal zapis_razen metana_(OBR-4_2 je s tem uskladil s tehničnimi specifikacijami sklopa II).