Dosje javnega naročila 008230/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.536.699,38 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008230/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.11.2019
JN008230/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2020
JN008230/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN008230/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN008230/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2020
JN008230/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN008230/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN008230/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
JN008230/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2020
JN008230/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2020
JN008230/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN008230/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.07.2020
JN008230/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2020
JN008230/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN008230/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2020
JN008230/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2020
JN008230/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN008230/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN008230/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN008230/2019-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN008230/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2020
JN008230/2019-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.08.2020
JN008230/2019-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.08.2020
JN008230/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2020
JN008230/2019-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.08.2020
JN008230/2019-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.08.2020
JN008230/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
JN008230/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2020
JN008230/2019-F10 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2020
JN008230/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN008230/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN008230/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2020
JN008230/2019-F11 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2020
JN008230/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2020
JN008230/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN008230/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2020
JN008230/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2020
JN008230/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2020
JN008230/2019-F12 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
JN008230/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2020
JN008230/2019-F13 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.11.2020
JN008230/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN008230/2019-F14 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.11.2020
JN008230/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2020
JN008230/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2020
JN008230/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2020
JN008230/2019-F15 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.12.2020
JN008230/2019-F16 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.12.2020
JN008230/2019-F17 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2021
JN008230/2019-F18 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2021
JN008230/2019-F19 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2021
JN008230/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN008230/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2021
JN008230/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2021
JN008230/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2021
JN008230/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 02.02.2021
JN008230/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2021
JN008230/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
JN008230/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
JN008230/2019-F20 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.02.2021
JN008230/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN008230/2019-F21 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.03.2021
JN008230/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN008230/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
JN008230/2019-F22 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.03.2021
JN008230/2019-F23 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.03.2021
JN008230/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2021
JN008230/2019-F24 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.04.2021
JN008230/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN008230/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
JN008230/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
JN008230/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
JN008230/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2021
JN008230/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2021
JN008230/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2021
JN008230/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2021
JN008230/2019-F25 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.05.2021
JN008230/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
JN008230/2019-F26 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.06.2021
JN008230/2019-F27 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.06.2021
JN008230/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2021
JN008230/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2021
JN008230/2019-F28 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.06.2021
JN008230/2019-F29 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.06.2021
JN008230/2019-F30 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.06.2021
JN008230/2019-F31 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.06.2021
JN008230/2019-F32 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.06.2021
JN008230/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2021
JN008230/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN008230/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2021
JN008230/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008230/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2020/S 042-100370

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0552
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71630000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelava okoljskih poročil in strokovnih ocen
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 11.000.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelava okoljskih poročil in strokovnih ocen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008230/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 228-560824
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.11.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: MAP2019/552
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 11.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.000.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2020