Dosje javnega naročila 001149/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava osebne varovalne opreme-čevlji za sekače
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.583,96 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001149/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.02.2020
JN001149/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN001149/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001149/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN001149/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.05.2020
JN001149/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2020
JN001149/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN001149/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2020
JN001149/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2021
JN001149/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2021
JN001149/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001149/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16428
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme-čevlji za sekače
Referenčna številka dokumenta: OVO 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila "Dobava osebne varovalne opreme-čevlji za sekače"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila "Dobava osebne varovalne opreme-čevlji za sekače"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.03.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.03.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na podane podatke imamo zaščitno obutev z vsemi podanimi specifikacijami. Majhna težava je le s majhnimi številkami kot so (37, 38), ki pa jih bo verjetno zelo malo. Našo obutev je možno dobiti od številke 39 naprej.

Ker ni nikjer zavedeno ali je možno v ponudbo podati eno ali več različnih obutev nas zanima ali se lahko za številke 37 in 38 tako predloži zraven ponudba druge blagovne znamke, ki pa ima omenjene velikosti.

S spoštovanjem.ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik umika zahtevo po dobavi obutve v številkah 37 in 38. Predmet naročila je dobava obutve v številkah od 39 do 48. Ponudnik mora za vse številke ponuditi isti model obutve.


Datum objave: 02.03.2020   13:03
VPRAŠANJE
ROK ZA PREJEM PONUDB

Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb do konca meseca marca. Zaradi izbruha corona virusa so namreč razmere v gospodarstvu otežene.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb. Popravek dokumentacije bo objavil na svoji spletni strani.

lep pozdrav


Datum objave: 02.03.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1.Glede na splšno situacijo in zahtevnost razpisane obutve, je rok za oddajo ponudbe absolutno prekratek.
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo.
2.Prvi rok za dobavo razpisane obutve po podpisu pogoedbe, je prekratek. Delovni procesi v obutveni industriji od naročila do izdobave trajajo cca 90 dni. Nihče nima tako drage obutve na stalni zalogi. Zaželeno bi bilo, da ta rok postavite na vsaj 90 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in rok za dobavo obutve. Popravek dokumentacije bo naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lep pozdrav

Datum objave: 02.03.2020   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb do 25.3. Prav tako, prosimo za podaljšanje dobavnega roka na vsaj 60 dni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in rok za dobavo obutve. Popravek dokumentacije bo naročnik objavil na svoji spletni strani.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.03.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zadeva: podaljšanje rokov

Kot resen ponudnik želimo izpolniti vse zahtevane pogoje, opredeljene v JN001149.

Glede na negotovo situacijo, s tem imamo v mislih korona virus, pa to ni realno in prosimo za podaljšanje rokov.
Proizvajalci nam ne morejo zagotoviti dobave blaga v zahtevanem rok.

- Rok za oddajo ponudb ( 11.3. ) - prosimo za podaljšanje vsaj do konca meseca marca.
- Dobavni rok ( 14 dni ) - prosimo za podaljšanje na 90 dni od naročila.

Tako vam, naročniku, kot nam, potencialnemu dobavitelju, je v interesu, da dobavimo blago čimprej!
Tega se zavedamo! Prav tako pa se zavedamo, da je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti finančna zavarovanja!

Oba roka sta prekratka, saj je nemogoče pridobiti vso zahtevano dokumentacijo in potrdila naročil pri dobaviteljih.
Dobavitelji so odvisni od oskrbe z materiali, kateri v glavnem prihajajo iz Kitajske.
Na žalost so proizvajalci zahtevane obutve v tujini; Italija, Avstrija.., kjer pa imajo veliko problemov z omenjeno boleznijo!

Hvala za razumevanje!
Lep pozdrav.
ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in rok za dobavo obutve. Popravek dokumentacije bo naročnik objavil na svoji spletni strani.
Glede finančnega zavarovanja pa bo Izbrani ponudnik moral predložiti finančno zavarovanje, in sicer tri (3) bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Lep pozdravDatum objave: 04.03.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na redko povpraševanje po št. 48 ni sigurno, da bo proizvajalec, da bo v prihodnje to številko še izdeloval. Je možno, da se za razpis naredita 2 sklopa od 39-47 in za 48 drug razpis oz. se v primeru, da se številke s strani proizvajalca ne more zagotoviti, se za to številko ponudi podoben model - v primeru višjih stroškov le te krije ponudnik sam.

S spoštovanjem,

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

Datum objave: 17.03.2020   10:29
VPRAŠANJE


Spoštovani.

Podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Prosimo, da zaradi IZREDNIH RAZMER podaljšate rok za oddajo ponudb!

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 30.4.2020 in objavil popravek na portalu javnih naročil ter na svoji spletni strani.