Dosje javnega naročila 001403/2020
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Storitve: Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Tržič v obdobju 2020 do vključno 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 160.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001403/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN001403/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2020
JN001403/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN001403/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN001403/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN001403/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.09.2020
JN001403/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.12.2020
JN001403/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.03.2021
JN001403/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.06.2021
JN001403/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2022
JN001403/2020-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2022
JN001403/2020-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001403/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 046-108732

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/344755/vzdrževanje_JR_v_občini_Tržič.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16543
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Tržič v obdobju 2020 do vključno 2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Tržič v obdobju od sklenitve tega okvirnega sporazuma do vključno 31. 12. 2022, v okviru katerega bo izbran izvajalec zagotavljal vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter tehnični nadzor nad delovanjem infrastrukture javne razsvetljave, vse s ciljem zagotoviti nemoteno delovanje javne razsvetljave. Naročilo bo oddano s sklenitvijo okvirnega sporazuma z enim ponudnikom. Ker naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno opredeliti predmeta naročila, bo naročal dela glede na dejanske sprotne potrebe po interventnih in rednih vzdrževalnih delih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Tržič v obdobju od sklenitve tega okvirnega sporazuma do vključno 31. 12. 2022, v okviru katerega bo izbran izvajalec zagotavljal vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter tehnični nadzor nad delovanjem infrastrukture javne razsvetljave, vse s ciljem zagotoviti nemoteno delovanje javne razsvetljave. Naročilo bo oddano s sklenitvijo okvirnega sporazuma z enim ponudnikom. Ker naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno opredeliti predmeta naročila, bo naročal dela glede na dejanske sprotne potrebe po interventnih in rednih vzdrževalnih delih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2020