Dosje javnega naročila 001189/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 244.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001189/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.02.2020
JN001189/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
JN001189/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2020
JN001189/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2020
JN001189/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2020
JN001189/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.11.2020
JN001189/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN001189/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN001189/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN001189/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2021
JN001189/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2021
JN001189/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2021
JN001189/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001189/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/344788/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16463
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2020   14:26
1. VPRAŠANJE
zanima nas, kolikšen je okviren obseg oz. število cenitev gozdnih zemljišč?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da cenitve gozdnih zemljišč niso predvidene.Datum objave: 05.03.2020   14:31
2. VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da spremenite razpisno dokumentacijo v delu, kjer je pogoj, da lahko kot kader sodelujejo le ocenjevalci vrednosti nepremičnin registrirani pri Slovenskem inštitutu za revizijo (kakor tudi, da štejejo le njihove reference) in ne tudi sodni izvedenci in cenilci. Gre za nedopustno diskriminacijo sodnih cenilcev in izvedencev, saj so slednji povsem primerljivo izobraženi in se nad delom obojih izvaja tudi redni nadzor. Oboji imajo stroga, zakonsko določena pooblastila, ki določajo pogoje za pridobitev naziva in okvire ocenjevanja. Tako eni kot drugi morajo biti univerzitetno izobraženi, sodni cenilci in izvedenci morajo poleg tega imeti še ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje iz cenilskega dela, medtem ko za pooblaščene ocenjevalce nepremičnin zakon o revidiranju tega ne določa. Tako eni kot drugi morajo pri svojem delu upoštevati standarde in biti nepristranski ter neodvisni. Nepriznavanje cenitev vrednosti enih ali drugih nima pravne podlage in je zato pogoj v razpisni dokumentaciji nezakonit. V strokovni literaturi in praksi DRK je že bilo ugotovljeno, da je potrebna enaka obravnava obeh "vej" cenilcev.


ODGOVOR
Naročnik je med drugim kot enega izmed pogojev navedel, da mora ponudnik razpolagati z najmanj dvema pooblaščenima ocenjevalcema vrednosti nepremičnin, ki sta vpisana v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo neprekinjeno zadnji 2 leti ter nad njima niso izrečene kakršne koli sankcije.

Naročnik (DUTB d.d.) je zavezan obvezni reviziji računovodskih izkazov. Poleg tega je opredeljen kot subjekt javnega interesa, zaradi česar so družba in njene odgovorne osebe pod dodatnim drobnogledom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR), ki je skladno z veljavnim Zakonom o revidiranju tudi nadzorni in regulatorni organ nad delom pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti (33. člen ZRev-2 v povezavi z 80. členom ZRev-2).

Sodni cenilci imajo pravico in dolžnost da delajo za potrebe sodišča in so pod nadzorom Ministrstva za pravosodje. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin so pod nadzorom Slovenskega inštituta za revizijo in ANR. V skladu z določbo 3. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, smejo sodni cenilci svoj naziv uporabljati le za cenitve, ki jih pripravljajo za sodišče ali v upravnih postopkih.

Na podlagi navedenega naročnik sporoča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Datum objave: 05.03.2020   14:33
3. VPRAŠANJE
Zanima nas, ali se lahko en podizvajalec pojavi v večih ponudbah.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da se en podizvajalec lahko pojavi v večih ponudbah.Datum objave: 10.03.2020   14:59
4. VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor na naše 2. vprašanje vas obveščamo, da je vaše mnenje glede dela sodnih cenilcev in izvedencev zmotno, saj slednji delajo tudi cenitve za zasebne subjekte in ostale. Kdo izvaja nadzor nad katero »vejo« cenilcev je brezpredmetno, ključno je, da lahko predmet razpisanega javnega naročila izvedejo tako cenilci kot ocenjevalci. Gre za hudo kršitev in z vsebino vašega odgovora bomo seznanili vsa društva sodnih izvedencev in cenilcev kot tudi Ministrstvo za pravosodje vas pa ponovno pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremenite, če ne bomo primorani vložiti tudi revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo na DRK.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo spremenil razpisno dokumentacijo tako, da bo razširil strokovni kader tudi na sodne cenilce.
Glede na navedeno bo naročnik objavil dodatek št. 1.