Dosje javnega naročila 006187/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 40.609,65 EUR

JN006187/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.09.2019
JN006187/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.09.2019
JN006187/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2020
JN006187/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.02.2020
JN006187/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN006187/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2020
JN006187/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006187/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
Referenčna številka dokumenta: 43001-310/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 33.286,60 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani načrti za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja15
izdelana revizijska poročila za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja15
Izvedene recenzije s straniu imenovanega vodje recenzije15

Cena – Ponder:
55
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006187/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.09.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 27.725,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 33.286,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2020