Dosje javnega naročila 001353/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Revizija računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.914,00 EUR

JN001353/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2020
JN001353/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
JN001353/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.09.2020
JN001353/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001353/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16502
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022
Referenčna številka dokumenta: RRI 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Revizija računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022 je izvedba revizije računovodskih izkazov družbe SiDG za posamezno leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in izvedba revizije konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SiDG.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Revizija računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022 je izvedba revizije računovodskih izkazov družbe SiDG za posamezno leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in izvedba revizije konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SiDG.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2020   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se lahko pridobi dve referenci od istega naročnika. Na primer ena izvedba za leto 2018 in ena izvedba za leto 2017?
Hvala in lep dan


ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor gre za dva ločena projekta, dve ločeni pogodbi (naročilnici), potem ponudnik lahko priloži obe referenčni potrdili od istega referenčnega naročnika.


Datum objave: 11.03.2020   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Imamo vprašanje glede izpolnitve referenčnega potrdila. V potrdilu je namreč potrebno navesti tudi datum izteka pogodbe. Kaj navedemo v primeru, ko je pogodba sklenjena za triletno obdobje npr. 2017 - 2019. Torej pogodba se še ni iztekla, je pa bilo revizija za leti 2017 in 2018 že zaključena. Ali lahko navedemo kot datum izteka datum izdaje revizorjevega poročila za leti 2017 in 2018?
Hvala in lep dan

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik bo kot dokazilo o usposobljenosti upošteval le zaključene projekte (pogodbe), le v tem primeru lahko referenčni naročnik potrdi uspešno izvedbo storitve.