Dosje javnega naročila 001297/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Prevzem odpadkov
ZJN-3: Odprti postopek

JN001297/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN001297/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2020
JN001297/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2020
JN001297/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2020
JN001297/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN001297/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001297/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 044-104223
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16511
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/003
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za prevzem odpadkov, razdeljeno na sklope.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.087.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba odpadnega lesa s kl. št. 20 01 38
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba odpadnega lesa s kl. št. 20 01 38
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 83.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov s kl. št. 20 01 08
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelavo in dokončna oskrba biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov s kl. št. 20 01 08
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih odpadkov s kl. št. 20 02 01
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba biološko razgradljivih odpadkov s kl. št. 20 02 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba kosovnih odpadkov s klas. Št. 20 03 07
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba kosovnih odpadkov s klas. Št. 20 03 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 580.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba gradbenega materiala, ki vsebuje azbest 17 06 05*
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba gradbenega materiala, ki vsebuje azbest 17 06 05*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 83.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, obdelava in dokončna oskrba drugih odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, obdelava in dokončna oskrba drugih odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 221.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2020   14:37
VPRAŠANJE
prosim za objavo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena.


Datum objave: 26.03.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V splošnih določilih javnega naročila navajate rok plačila fakture 60 dni (toliko je tudi navedeno tudi 4. točki okvirnega sporazuma), med plačilnimi pogoji (točka 14. razpisne dokumentacije) pa 30 dni. Opozarjamo naročnika, da 60. dnevni plačilni rok ni dopusten, ker ni skladen z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). Prosimo, da naročnik opredeli valuto plačila na 30 dni od izdaje fakture.

2. V Sklopu VI - tehnične specifikacije za prevzem, obdelavo in dokončno oskrbo kosovnih odpadkov s klas. 20 03 07 navajate, da se izbrani ponudnik obvezuje, da bo storitev realizirana najpozneje v 1 delovnem dnevu od prejetja naročila. Ta prevzemni rok je v praksi bistveno prekratek, z obzirom, da izvajalcu sledijo pogodbene kazni za zamudo. Ponudnik se lahko zaveže, da nemudoma organizira prevzem, vendar mora imeti sprejemljiv minimalni končni rok za izvedbo posameznega naročila. Predlagamo 7 delovnih dni.

3. Prosimo, podaljšate tudi prevzemni rok sklopa VII - tehnične specifikacije za prevzem, obdelavo in dokončno oskrbo drugih odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12 (predlagamo prav tako na 7 delovnih dni), da si zagotovite dodatno konkurenčno ponudbo.

4. Prejšnji izpostavljeni točki se navezujeta na pogodbeno kazen v okvirnem sporazumu - člen 7. Prosimo, da iz pogodbe črtate točko 7.4., s katero nalagate pogodbeno kazen brez predhodnega opozorila. Z obzirom na težave ob izbruhu epidemije COVID 19 težavami s prevzemniki, prestopom meja, pomanjkanja kadra itd. imamo prevzemniki namreč težave, zaradi katerih na najostrejše prevzemne pogoje ne moremo pristati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Rok plačila se spremeni na 30 dni.
2. Rok za izvedbo bo spremenjen - na 5 dni
3. Rok za izvedbo bo spremenjen - na 5 dni
4. V pogodbo bomo vnesli zapis, da se predhodno opozori izvajalca.


V ponudbenih obrazcih, v drugi razpredelnici, v 4 in 6 okencu ponudniki vpisujejo ceno za vse količine (vse tone) v EUR.


Interesente obveščamo, da bomo rok za oddajo ponudb prestavili na 20. 4. 2020.