Dosje javnega naročila 001523/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup raznih artiklov bojne uniforme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 8.469.869,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001523/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2020
JN001523/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN001523/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2020
JN001523/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN001523/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN001523/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.10.2020
JN001523/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.12.2020
JN001523/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.02.2021
JN001523/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001523/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 049-115671
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 12305225 /+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/345198/Razpisna_dokumentacija-82-RABU-ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup raznih artiklov bojne uniforme
Referenčna številka dokumenta: 430-105/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35812000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup različnih artiklov bojne uniforme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana-Šentvid, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
VETROVKA MOŠKA, maskirna - izdelava
VETROVKA ŽENSKA, maskirna - izdelava
BLUZON MOŠKI, maskirni - izdelava
BLUZON ŽENSKI, maskirni - izdelava
HLAČE ZIMSKE MOŠKE, maskirne - izdelava
HLAČE ZIMSKE ŽENSKE,maskirne - izdelava
HLAČE TANJŠE MOŠKE, maskirne - izdelava
HLAČE TANJŠE ŽENSKE, maskirne - izdelava
MAJICA TAKTIČNA MOŠKA, maskirna - izdelava
MAJICA TAKTIČNA ŽENSKA, maskirna - izdelava
KAPA S SENČNIKOM, maskirna - izdelava
KLOBUK, maskirni - izdelava
ŠČITNIK ZA KOLENA
ŠČITNIK ZA KOMOLEC
VETROVKA MOŠKA, temno modra - izdelava
VETROVKA ŽENSKA, temno modra - izdelava
BLUZON MOŠKI, temno moder - izdelava
BLUZON ŽENSKI, temno moder - izdelava
HLAČE ZIMSKE MOŠKE, temno modre - izdelava
HLAČE ZIMSKE ŽENSKE, temno modre - izdelava
HLAČE TANJŠE MOŠKE, temno modre - izdelava
HLAČE TANJŠE ŽENSKE, temno modre - izdelava
HLAČE KRATKE, temno modre - izdelava
KAPA S SENČNIKOM, temno modra
KLOBUK, temno moder - izdelava
MAJICA TAKTIČNA MOŠKA, temno modra - izdelava
MAJICA TAKTIČNA ŽENSKA, temno modra - izdelava
KAPA S SENČNIKOM, črna (VP)
KAPA S SENČNIKOM, črna (LETALCI)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 09.03.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom poslal tehnične opise po elektronski pošti. Ponudnik mora poslati zahtevo na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si in obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020 in točen elektronski naslov kam naj le-te naročnik pošlje. Naročnik bo poslal tehnične opise vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo poslali zahtevo najkasneje do 24. 4. 2020 do 12. ure.

Ogled vzorcev različnih artiklov bojne uniforme bo možen na informativnem dnevu, ki bo predvidoma v 12. tednu, v prostorih OCU Roje, Ulica bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana-Šentvid. Udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno najaviti, in sicer na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do 17. 3. 2020. V dopisu obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020. Naročnik bo vsem zainteresiranim poslal točen termin ogleda vzorcev.
Na informativnem dnevu bo naročnik zainteresiranim ponudnikom predal tkanino iz katere se izdelajo ponudbeni vzorci. V kolikor ponudnik ne bo oddal ponudbe pa bo moral vrniti tkanino naročniku.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2020   15:35
Zadeva: Odgovori na vprašanja od 11. 3. do 16. 3. 2020
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6. 3. 2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9. 3. 2020


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja:


1. Datum prejema: 11.03.2020 13:39
»Zdravo, zanimamo se za prijavo na vaše javno naročilo vendar nam par stvari ni jasno. Tako ste med drugim na strani 11 ( enajst ) razpisne dokumentacije pod točko "2.3. Splošni letni promet" napisali: "Splošni letni promet ponudnika v letih 2017, 2018 in 2019 mora biti najmanj v višini 6.000.000,00 (šest milijonov) EUR." Kaj to pomeni, in kako naj si to razlagamo? Hvala za odgovor in lep pozdrav.«

Odgovor:
Ponudnik za leto 2017 in 2018 predložiti dokazilo AJPES-a ali ekvivalentno potrdilo tujega državnega urada o obsegu letnega prometa v višini najmanj 6.000.000,00 (šest milijonov) EUR.
Za leto 2019 podjetje predloži dokumentacijo, ki jo bo do konca marca posredovalo na AJPES (ali tuji državni urad) in izkazuje letni promet v višini najmanj 6.000.000,00 (šest milijonov) EUR.


2. Datum prejema: 12.03.2020 9:23
Pozdravljeni, v splošnih pogojih imate opredeljeno: Splošni letni promet ponudnika v letih 2017, 2018 in 2019 mora biti najmanj v višini 6.000.000,00 (šest milijonov) EUR.
Pogoj, ki ste ga navedli je skrajno nenavaden. Ko je bil prvič zunaj razpis za ta del uniforme tega pogoja ni bilo. Dejansko v Sloveniji ta pogoj izpolnjujeta samo dve podjetji na področju izdelave tovrstnih artiklov. S tem določilom ravnate zelo diskriminatorsko do ostalih potencialnih ponudnikov in s tem posledično manjšate konkurenčnost na javnem razpisu. Naročnika pozivamo, da še enkrat razmisli o postavljenem pogoju.

Odgovor:
Naročnik ne spreminja svojih pogojev.


3. Datum prejema: 16.03.2020 09:23
Spoštovani,želeli bi se prijaviti na razpis, a nas sedaj predvsem zanima sledeče ali bo naročnik glede na situacijo s korona virusom in posledično okrnjenim ali ponekod popolnoma onemogočenim delovanjem in dobavo materialov razpis prekinil za obdobje dokler je celotna država Slovenija v karanteni, pravzaprav celotna Evropa oz. ali bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe in vzorcev.
Zanimam nas tudi, ali boste izvedli ogled vzorcev in kdaj predvidoma naj bi to potekalo.
hvala za pojasnilo in odgovor & lp
Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel informativni dan v 12. tednu in bo izvedel ogled vzorcev za vse zainteresirane ponudnike, ki bodo do vključno jutri 17. 3. 2020 posredovali prošnjo za termin ogleda.


Datum objave: 30.03.2020   16:31
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna
dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.:
JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja:
1. Datum prejema: 18.3.2020 08:21
»Good morning, We have sent a request to participate in the 'informativni dan' as per chapter V
of the razpisna dokumentacija. However, we we want to bid the Client to postpone the date of
the 'informativni dan'. Because of the 'corona virus' the government of our country has taken
extreme measures and we are very limited in our usual business and economic operations.
If the 'informativni dan' will take place in week 12 as per chapter V and as we are a foreign
company, we are not able to travel in this moment, we will not be able to attend this day.
Can you please kindly postpone? Thank you for understanding.Best regards«
Odgovor:
Naročnik bo informativni dan ponovil, ko bo epidemija Corona virusa mimo in bo nov datum
objavil na Portalu javnih naročil.

2. Datum prejema: 17.3.2020 16:26
»Good day,As we are a foreign company, not located in Slovenia, we would like to ask the
following question. Is it possible to submit the tender in English? Best regards«
Odgovor:
Naročnik nima razpisne dokumentacije v angleškem jeziku.

3. Datum prejema: 17.3.2020 16:24
»Good morning, Our company would like to express its interest to participate in this tender.
However, due to the worldwide situation of the 'corona virus', the government of the country,
where our HQ is located, has declared an emergency situation and effectively stopped the
normal economic functions of our country.
These measures by the government have a great influence on our normal daily operational
business. This situation will last for at least a couple of weeks and may be prolonged if deemed
necessary. Airports are also being closed down.
We therefore want to bid the client to postpone the tender deadline for an indefinete amount of
time since nobody knows when the crisis will be over and the economic damage will have long-
term offshoots. The current deadline of 08/05/2020 will not be feasible for our company. We
thank you for understanding. Best regards«
Odgovor:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in ponudbenih vzorcev in bo nov datum objavil na
Portalu javnih naročil, ko bo epidemija Corona virusa mimo oziroma prej, če bo to potrebno.

Datum objave: 08.04.2020   14:05
Številka: 430-105/2020-34
Datum: 08.04.2020


Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja:

1. Datum prejema: 31.3.2020 13:03
»Good day, Thank you for the answers provided on 30/03/2020. However, we are afraid that you have misunderstood the question about the tender in English. Can we make our offer to you in English language? Best regards,«

Odgovor:
Naročnik pričakuje ponudbo v slovenskem jeziku.

2. Datum prejema: 1.4.2020 21:39
»Spoštovani,
Že 16.3.2020 smo vam postavili naslednje vprašanje na katerega še vedno niste odgovorili:a nas sedaj predvsem zanima sledeče ali bo naročnik glede na situacijo s korona virusom in posledično okrnjenim ali ponekod popolnoma onemogočenim delovanjem in dobavo materialov razpis prekinil za obdobje dokler je celotna država Slovenija v karanteni, pravzaprav celotna Evropa oz. ali bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe in vzorcev
Naročnika še enkrat prosimo za odgovor in pozivamo k premisleku, da prekine in razveljavi obstoječe javni naročilo, saj je v pogojih, ki so, nemogoče karkoli narediti oz. nemogoče kvalitetno opraviti tako pripravo ponudbe kot pripravo vzorcev saj je kakršen koli normalen promet med gospodarskimi subjekti v Evropi in po svetu skoraj ustavljen in onemogočen.«

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in ponudbenih vzorcev najkasneje do 18.5.2020 do 11:00 ure, odpiranje ponudb bo 18.5.2020 ob 11:05 uri, rok za sprejem ponudnikovih vprašanj pa se podaljša do 11.5.2020 do 8:00 ure.

Ogled vzorcev različnih artiklov bojne uniforme bo možen na ponovnem informativnem dnevu, ki bo 28. 4. 2020, v prostorih OCU Roje, Ulica bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana-Šentvid. Udeležbo na ponovnem informativnem dnevu je potrebno predhodno najaviti, in sicer na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do 23. 4. 2020. V dopisu obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020. Naročnik bo vsem zainteresiranim poslal točen termin ogleda vzorcev.
Na ponovnem informativnem dnevu bo naročnik zainteresiranim ponudnikom predal tkanino iz katere se izdelajo ponudbeni vzorci. V kolikor ponudnik ne bo oddal ponudbe pa bo moral vrniti tkanino naročniku.

Zaradi trenutne situacije pojava epidemije in varnostnih ukrepov Ministrstva za obrambo, ki jih ministrstvo že izvaja, bo poskrbljeno za varnost saj bodo ponudniki vabljeni posamično. Naročnik bo poskrbel tudi za uporabo razkužilnih sredstev.


Datum objave: 17.04.2020   11:14
Številka: 430-105/2020-37
Datum: 17.4.2020


Zadeva: Odgovori na vprašanja do 15.4.2020
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:


1. Datum prejema: 15.4.2020 08:03
»V razpisni dokumentaciji, PRILOGA T Izjava o poravnavi stroškov v primeru poškodovanja naročnikove tkanine vas prosimo za navedbo tabele s cenami.«


Odgovor:
Cene tkanin za tekoči meter so naslednje:
- tkanina težja maskirna B.T.91/16 vrednost brez DDV je 9,9100 EUR, DDV 2,1802 EUR, vrednost z DDV je 12,0902 EUR
- tkanina lažja maskirna B.T.92/16 vrednost brez DDV je 8,2800 EUR, DDV 1,8216 EUR, vrednost z DDV je 10,1016 EUR
- tkanina za oznake olivno zelena B.T.OZ.11/10 vrednost brez DDV je 9,5600 EUR, DDV 2,1032 EUR, vrednost z DDV je 11,6632 EUR
- tkanina težja temno modra B.M.T.91/16 vrednost brez DDV je 9,3100 EUR, DDV 2,0482 EUR, vrednost z DDV je 11,3582 EUR
- tkanina lažja temno modra B.M.T.92/16 vrednost brez DDV je 7,8000EUR, DDV 1,7160 EUR, vrednost z DDV je 9,5160 EUR


2. Datum prejema: 15.4.2020 11:03
»V tehničnih specifikacijah za vse artikle bojne uniforme pri sukancu za šivanje navajate sledeče zahteve:
Finost Nm 44/2 +-10% SIST EN ISO 2060
(dtex 205 x 2 do 250 x 2)
Pretržna trdnost 42 cN/tex
Pretržni razteg od 16% do 22% SIST EN ISO 2062


Imamo vprašanja:
- Ali dovolite finost preje dtex 215 x 2 do 255 x 2?
- Ali je lahko pretržna trdnost večja ali enaka 41,2 cN/tex ?
- Ali je dopusten pretržni raztezek od 17 % do 25 % ?


Odgovor:
Za šivanje bojne uniforme se lahko uporabi sukanec finosti dtex 215 x 2 do 255 x 2, pretržne trdnosti večje ali enake 41,2 cN/tex, s pretržnim raztezkom od 17 % do 25 %.


Datum objave: 06.05.2020   09:41
Številka: 430-105/2020-38
Datum: 05.05.2020


Zadeva: Odgovor na vprašanje do dne 27.4.2020
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:


1. Datum prejema: 23.4.2020 14:01
»Spoštovani,

Že dvakrat smo vam pisali glede odloga in prestavitve javnega naročila glede na situacijo s COVID-19, saj je delovanje in posledično proizvodnja ter KVALITETNA priprava ponudbe in vzorcev po celotni Evropi in tudi svetu onemogočena ter posledično gospodarno in transparentno javno naročilo.

V vašem odgovoru na portalu vprašanj ste odgovorili (in tudi z dokumentom JN001523/2020-K01 Popravek (EU 14 SL), objavljeno dne 09.04.2020) podaljšali rok za oddajo ponudb in vzorcev na 18.05.2020 do 11:00 ure, ponovni rok za ogled vzorcev pa ste določili 28.04.2020 (in rok za prijavo za ogled vzorcev ste določili današnji dan).

Naročnika še enkrat pozivamo, da popolnoma prekine javno naročilo, saj v danih pogojih KVALITETNA ODDAJA PONUDBE IN IZDELAVA VZORCEV NI MOŽNA oziroma je popolnoma onemogočena, ter s tem tudi kot že zgoraj omenjeno transparentno in gospodarno javno naročilo. Razen v primeru, da so bili vsi vzorci pripravljeni že pred objavljenim naročilom. 95% proizvodnih obratov po celem svetu je zaprtih in je teko popolnoma onemogočen dostop in dobava pomožnega materiala in določenih produktov iz razpisne dokumentacije. Ali pa je rok te dobave par mesecev.

Ravno tako je onemogočen kvaliteten pregled vzorcev. V našem primeru je partner iz Srbije, kjer ima tudi proizvodnjo. Tako je za našega partnerja onemogočen pregled vzorcev v Sloveniji, za nas pa onemogočen dostop do same proizvodnje saj tudi z naše strani ne moremo v Srbijo.
Za vse informacije in pomoč smo se obrnili na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Srbije in na Veleposlaništvo Republike Srbije, in vam tako navajamo uradne odgovore omenjenih institucij (v nadaljevanju skupaj z odgovori)

1. Odgovor in pojasnila Konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

Spoštovani,

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji poleg ostalih pogojev za vsop preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve ne nujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih (LINK: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/103446-zaradi-zacasne-omejitve-nenujnih-potovanj-v-evropsko-unijo-drzavljani-tretjih-drzav-v-slovenijo-le-v-nujnih-primerih )

Vaš partner bo (v primeru da bi ga spustili v RS) moral v 7-dnevno karanteno. Ob povratku iz Slo-HR bo moral pa v 14 dnevno karanteno na Hrvaškem. Preveriti boste tudi morali, ali se bi sploh lahko vrnil v Srbijo.

Lep pozdrav,
Konzularna služba
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republika Slovenija

http://www.mzz.gov.si/
reply to: konzularne-zadeve.mzz@gov.si
Kind regards,
Consular Service
Ministry of Foreign Affairs
Republic of Slovenia
http://www.mzz.gov.si/

2. Odgovor Veleposlaništva Republike Srbije v Sloveniji in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije pa je, da je vstop v Republiko Srbijo možen le s posebnim konvojem, oz. za slovenske državljane (in ostale) v smislu kakršnega nenujnega potovanja in poslovnega sodelovanja v Republiko Srbijo trenutno ni možen, ravno tako je bilo striktno odsvetovan odhod v Slovenijo našemu partnerju saj bi, tudi če bi lahko vstopil v Slovenijo in če bi se potem lahko sploh vrnil v Srbijo, moral v karanteno in posledično ne bi mogel delovati.
Vse informacije o vstopu v Srbijo in ostalih ukrepih so na voljo na spletni strani Vlade Republike Srbije (COVID 19):https://covid19.rs/

Kot je iz zgornjega razvidno, je že ogled vzorcev na ponovni datum 28.04.2020 nemogoč. Ravno tako naša prijava na javno naročilo, ter priprava ponudbe in vzorcev (in predvidevamo, da je enako tudi z ostalimi resnimi ponudniki) v času karanten po svetu, in koronavirusne krize popolnoma onemogočena in s tem (kot že omenjeno zgoraj) posledično kvalitetna in gospodarna izvedba samega javnega naročila. Saj prestavitev roka za oddajo ponudbe in vzorcev za 10 dni, v času korona krize, ki še vedno traja in v času karantene po svetu, ni realen in je nasmiselen.

Glede na vso situacijo, naročnika pozivamo, da javno naročilo prekine, oz. razveljavi, in ga prestavi na čas, ko bo popolnoma vsem zainteresiranim ponudnikom:
- Omogočen normalen (in tudi varen) ogled vzorcev
- Omogočena enakopravna obravnava in enakopravno delovanje
- Ko bodo proizvodni obrati v Sloveniji in po svetu normalno delovali
- Ko bo možna dobava tako pomožnih materialov za vzorce, kot tudi možna izvedba končnega naročila,

Ter s tem preprečeno tudi ogrožanje zdravja vseh vpletenih, javnega zdravja, ter širjenja samega virusa, predvsem pa (kot že parkrat napisano) omogočeno transparentno in predvsem gospodarno javno naročilo. »

Odgovor:
Naročnik vztraja pri objavljenem roku za oddajo ponudb 18.5.2020 in spreminja deseti odstavek poglavja V. Tehnične specifikacije tako, da se po novem glasi:
»Naročnik si pridržuje pravico, da po prejemu ponudb izvede kontrolo/ pregled na ponudnikovi lokaciji in lokaciji morebitnih podizvajalcev, z namenom preverjanja razpoložljivih strojnih kapacitet, človeških virov ter procesa zagotavljanja kakovosti. V primeru, da naročnik ugotovi neskladje med podatki v ponudbi in dejanskim stanjem, ponudbo izloči.«


2. Datum prejema: 27.4.2020 10:48
»Pozdravljeni,

Vemo, da boste 28.04 organizirali informativni dan. Ker smo tuja družba, ne moremo potovati v Slovenijo. Letalski promet je prepovedan.

Ali boste preložili informativni dan? Ali prosim podaljšali rok javnega naročila?

Želeli bi razmisliti o udeležbi na javno naročilo. Vendar ne moremo sodelovati brez informativnega dne. In sedanjega roka zaradi pandemije Covid-19 ne moremo sodelovati. Ali prosim podaljšali rok javnega naročila?

Hvala za razumevanje.

Smo tuja družba. Oprostite nam za naš slabi slovenski jezik. Lahko komuniciramo v angleščini?
_______

We understand you will organize the model viewing day (informativni dan) on 28.04. As we are a foreign company, we are unable to travel to Slovenia. Air transport is forbidden.

Will you please postpone the model viewing day? Will you please postpone the deadline of the tender?

We would like to consider partaking in the tender. However, we cannot partake without the information day. And we cannot partake by the current deadline due to the Covid-19 pandemic. Will you please postpone the deadline of the tender?

Thank you for understanding. «

Odgovor:
Naročnik je že imel dva informativna dneva (19.3.2020 in 28.4.2020) zato novega informativnega dne ne bo več ter vztraja pri objavljenem roku za oddajo ponudb 18.5.2020. Komunikacija z vsemi morebitnimi ponudniki poteka v slovenščini preko postavljenih vprašanj iz Portala javnih naročil. Ponudniki lahko postavijo vprašanja v angleščini, naročnik pa bo odgovoril v slovenščini.

3. Datum prejema: 30.4.2020 14:47
»Pozdravljeni!

V obeh tehničnih zahtevah pod zap..št. 12 Klobuk maskirni B.K.89/10 in zap.št. 25 Klobuk temno modri B.M.K.89/11 je za mrežasto pletivo zahteva:
1.)Obstojnost na drgnjenje 40 000 obratov SIST EN ISO 12947-2 in zahteva za pretržni razteg SIST EN ISO 13934-1 - osnova 70% ± 10% - votek 60% ± 10 %.
Vprašanje: Ali dovoljujete da je dopustna vrednost drgnjenja 20 000 ciklov in dopusten pretržni razteg 44% ± 10%?

Hvala za odgovor.«

Odgovor:
Glede na to, da je mrežasto pletivo na artiklih klobuk maskirni B.K.89/10 in klobuk temno modri B.M.K.89/11 namenjeno povečanju zračnosti in ni izpostavljeno mehanskim obremenitvam ter drgnjenju, dovoljujemo da je dopustna vrednost obstojnost na drgnjenje 20 000 obratov po standardu SIST EN ISO 12947-2 in dopusten pretržni razteg 44% ± 10% po standardu SIST EN ISO 13934-.1


Datum objave: 08.05.2020   11:41
Številka: 430-105/2020-40
Datum: 08.05.2020


Zadeva: Odgovori
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:


1. Datum prejema: 05.05.2020 07:17
»Spoštovani,

Imamo vprašanje za:
-vetrovka moška maskirna pod zap.št. 1 pod točko 4.6 trak za šivanje gumbov IR
-vetrovka ženska maskirna pod zap.št. 2 pod točko 4.6 trak za šivanje gumbov IR
- vetrovka moška temno modra pod zap.št. 15 pod točko 4.7 trak za šivanje gumbov
- vetrovka ženska temno modra pod zap.št. 16 pod točko 4.7 trak za šivanje gumbov
Zahtevana je samo surovinska sestava Poliamid 6.6.

Ali lahko uporabimo tudi trak za šivanje gumbov surovinske sestave 100%poliester ?
Hvala za odgovor.«

Odgovor: Lahko se uporabi trak za šivanje gumbov surovinske sestave 100% poliester, če dosega vse ostale kriterije v tehničnem opisu in IR vrednosti, kjer so zahtevane.2. Datum prejema: 06.05.2020 10:16
»Spoštovani,

Želimo se prijaviti na vaše javno naročilo, vendar nas zanima, ali ima naša prijava na javno naročilo sploh smisel, saj nas zanima ali za konkretno javno naročilo ne veljajo sprejeti odloki o prenehanju teka rokov vseh javnih in upravnih postopkov, kot so bili s strani vrhovnih državnih organov sprejeti v marcu in še vedno trajajo, saj do sedaj še vedno ni bilo drugačnega sklepa s strani državnih organov in potem takem vaš rok za oddajo ponudbe in ponudbenih vzorcev nima nobene veljavnosti?

V naprej hvala za urgenten odgovor.

Lep pozdrav«

Odgovor:
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) ureja ukrepe v zvezi z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki so prvenstveno urejeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) in ne v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) oziroma Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Torej navedeni predpis ne vpliva na postopek javnega naročanja.Datum objave: 12.05.2020   09:15
Številka: 430-105/2020-42
Datum: 11.05.2020

Zadeva: Odgovor
Zveza: MORS 82/2020-ODP, Nakup različnih artiklov bojne uniforme, razpisna dokumentacija 430-105/2020-3 z dne 6.3.2020, objavljena na Portalu JN št.: JN001523/2020-B01 dne 9.3.2020

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:

1. Datum prejema: 10.05.2020 10:43
»Spoštovane gospe / Spoštovani gospodje,

Želeli bi se prijaviti na Vaš razpis/javno naročilo, vendar nas zanima ali ima rok, ki ste ga postavili za oddajo ponudbe in ponudbenih vzorcev za to javno naročilo pravo veljavnost, saj nas zanima ali za to javno naročilo ne veljajo sprejeti odloki o prenehanju teka rokov vseh javnih in upravnih postopkov, kot so bili v marcu sprejeti s strani državnih organov in so še vedno v veljavi oz še vedno trajajo, saj s strani države in njenih organov še vedno ni bilo drugačnega sklepa.
Če ta sklep / odlok za Vas in za to javno naročilo ne velja, nas zanima na kakšni pravni podlagi le-to za Vas in za to javno naročilo ne velja.
V naprej hvala za Vaš hiter odgovor.
S spoštovanjem«

Odgovor:
Naročnik ponovno odgovarja, da Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) ureja ukrepe v zvezi z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki so prvenstveno urejeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) in ne v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) oziroma Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Torej navedeni predpis ne vpliva na postopek javnega naročanja.