Dosje javnega naročila 001273/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001273/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2020
JN001273/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001273/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16544
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-153/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljan
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi razlogov na katere ne moreta vplivati ne naročnik ne ponudnik
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16544


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2020   14:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V RD imate navedeno, da moramo priložiti terminski plan oz. natančneje: predložitev okvirnega terminskega plana napredovanja del s planom delovne sile in
mehanizacije, iz katerih mora biti jasno razviden rok dokončanja del. Terminski plan mora biti usklajen
z naročnikovimi časovniki mejniki izvedbe in se izdela v enem izmed programskih orodij.


Ali lahko terminski plan predložimo v kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik?

lp

ODGOVOR


V razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudnik priloži okvirni termisnki plan. Le - tega mora ponudbi priložiti vsak ponudnik. Izbrani ponudnik bo skladno s pogodbo predložil detajlni terminski plan.

JSS MOL

Datum objave: 04.03.2020   08:30
VPRAŠANJE
Reference za prenovo stanovnaj so nesmisleno zahtevne, običajno se zahteva referenčna dela na primerljivih objektih (adaptacijah) v določeni višini. Koliko je slabša prenova v enostanovanjski stavbi ali prenova poslovnih prostorov? Prosimo za popravek referenčnih pogojev.

ODGOVOR


Posegi so samo v določeni meri primerljivi z običajno prenovo stanovanja. Reference so prilagojene zahtevnosti predmeta javnega naročila in jih naročnik ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 06.03.2020   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
obvezen ogled objekta je na dan 10.3.2020 od 13-14 ure. Zanima nas, ali se je za ogled potrebno predhodno najaviti ali pa se kar oglasimo na kraju ogleda, kjer nas bo čakal predstavnik naročnika?

lp,

ODGOVOR


Za ogled se ni potrebno najaviti. V času ogleda bo na lokaciji predstavnik naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 09.03.2020   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali se bodo upoštevale tudi reference lastne investicije in gradnje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Upoštevane bodo tudi lastne investicije, kakor je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 12.03.2020   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se upoštevajo reference podizvajalca?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Reference podizvajalca se upoštevajo, pri čemer mora podizvajalec dejansko tudi opravljati dela pri izvajanju naročila, in pri čemer ponudnik lahko v podizvajanje odda le del naročila.

JSS MOL