Dosje javnega naročila 001393/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 287.432,08 EUR

JN001393/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN001393/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2020
JN001393/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001393/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN001393/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN001393/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
JN001393/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.12.2020
JN001393/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001393/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 046-108730
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000195/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16576
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
Referenčna številka dokumenta: 43001-21/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2020   14:07
VPRAŠANJE
Prosim za obrazložitev naslednje točke obravnavane projektne naloge - 7.3.13 Hidrološko-hidravlična analiza.

Ali je v sklopu HH analize za potrebe razširitve prepusta oz. za potrebe novega prepusta predvidena izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti?

ODGOVOR

V tej fazi, v sklopu HH dimenzioniranja za potrebe razširitve prepusta oz. za potrebe novega prepusta, ni predvidena izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne varnosti.
Datum objave: 18.03.2020   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi razglašene epidemije naprošamo za ustavitev javnega naročila oz podaljšanje ropka za oddajo ponudb in vprašanj, saj je onemogočeno gibanje in pridobivanje vseh potrebnih dokazil.

lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in rok za postavitev vprašanj.

Datum objave: 26.03.2020   09:13
VPRAŠANJE
Spostovani!

1. Ce prav razumemo, je potrebno v tej fazi narediti le projekt monitoringa pred pricektom del in po koncani gradnji in ne tudi dejanske izvedbe zacetnega monitoringa?

2. Ali je potrebno upostevati ukrepe za preprecevanje hrupa?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Prav razumete.

2. V tej fazi ni potrebno upoštevati ukrepov za preprečevanje hrupa.

Datum objave: 30.03.2020   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V sklopu projektne naloge je opredeljena tudi količina in vrsta preiskav/raziskav. Ali je popis geološko-geotehničnih raziskav okviren/predlog ali ga je pri pripravi ponudbe potrebno do potankosti upoštevati (se bo v celoti izvajal).
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Popis del v Programu geotehničnih raziskav za ureditev glavne ceste G1-11/1062 od km 0,940 do km 1,370, je pri pripravi ponudbe potrebno dosledno upoštevati.

Datum objave: 16.04.2020   13:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V specifikaciji naročila, natančneje v popisu del, pod točko 24, je PZI prestavitve in zaščite plinovoda.
Po pregledu javnih evidenc plinovoda na predmetnem območju ni opaziti.
Tudi v IDZ načrtu plinovod ni omenjen.

Ali je načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda potreben?
V kolikor je potreben, naj naročnik poda situacijo plinovoda.

LP

ODGOVOR


Načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda ni potreben.

Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 02 (spremenjen popis del iz katerega se pod zaporedno številko 24. izključi načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda).
Zaporedje v popisu del se ustrezno preštevilči.Datum objave: 16.04.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spostovani,

a) v specifikaciji predvidenih del, ki jih mora ponudnik ponuditi in kasneje izvesti je tudi elaborat crpanja podtalnice, ki vkljucuje hidravlicni izracun dotoka vode v gradbeno jamo na obmocju predvidene kesonske gradnje. Prosimo za informacijo, na podlagi katerih predvidenih preiskav bo lahko projektant izvedel omenjeno analizo?
Po nasem mnenju bi bilo potrebno izvesti ustrezno stevilo crpalnih preizkusov, najmanj na predvidenih piezometrih.

b) glede prestavitve in zascite plinovoda nas zanima za kaksen plinovod gre? Po javno dostopnih podatkih na lokaciji objekta ni videti obstojecega plinovoda. Ali bo v okviru omenjenega PZI nacrta plinovoda potrebno le predvideti zascitni cevovod ali prosti koridor za kasnejso vgradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovscina-Lucija za katerega je izveden drzavni prostorski nacrt?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


(a) V popisu del so predvidene preiskave prepustnosti (disipacijski testi 4x, preiskave stisljivosti z vodoprepustnostjo 6x) ter laboratorijske preiskave zrnavosti nekoherentnih zemljin 15x. Na osnovi pridobljenih podatkov bo projektant lahko v okviru inženirske presoje ocenil prepustnosti zemljin. Izračun količine dotoka vode v gradbeno jamo bo nato določil na osnovi rezultatov izračunov z analitičnim ali numeričnim modelom z upoštevanjem dejanske sestave tal, objektov v vplivnem območju in predvidenega načina varovanja gradbene jame za izvedbo kesona.

(b) Načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda ni potreben.

Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 03 (spremenjen popis del iz katerega se pod zaporedno številko 24. izključi načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda).
Zaporedje v popisu del se ustrezno preštevilči.


Datum objave: 16.04.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spostovani!

V popisu del, natancneje v tocki 3. Elaborat dimenzioniranja voziscne konstrukcije in v tocki 12. Elaborat crpanja podtalnice se zahteva PI s podrocja gradbenistva. Ali je lahko PI tudi s podrocja geotehnologije in rudarstva?

Lep pozdravODGOVOR


Ne.

Datum objave: 16.04.2020   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu projektne naloge in priloge s programom geotehničnih preiskav smo zasledili, da se v celoti ne ujemata. Tako je v projektni nalogi ter opisu geotehničnih preiskav navedena tudi zahteva po izvedbi presiometrskih in dilatometrskih preiskav v vrtinah. Prav tako je navedeno, da morajo biti sondažne vrtine izvedene tako, da bo tehnologija vrtanja omogočala pridobitev kvalitetnih vzorcev kamnin in zemljin. V oceni potrebnih raziskovalnih in kabinetnih del glede na prejšnje opise ni opredeljenih presiometrskih in dilatometrskih preiskav v vrtini. V primeru, da bo le te potrebno izvajati, je v popis potrebnih del treba vključiti tudi stroške, ki bodo pri teh meritvah nastali ( zamuda in sodelovanje vrtalne ekipe pri preiskavah, povrtavanje itd. ).

Naročnika pozivamo, da se opredeli in popravi ali projektno nalogo ali popis potrebnih del.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Stroške zastojev pri vrtanju, priprave vrtine, vgrajevanje presiometrov in ponovno povrtavanje je potrebno vključiti v ceno preisiometrske preiskave. Na 2. odseku ni predvideno izvajanje presiometrskih meritev.
Datum objave: 16.04.2020   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V specifikaciji naročila, natančneje v popisu del, pod točko 24, je PZI prestavitve in zaščite plinovoda.

V projektni nalogi je kot obstoječa dokumentacija omenjen DPN za prenosni M6 od Ajdovščine do Lucije
V IDZ načrtu plinovod ni omenjen.

Po pregledu javnih evidenc, plinovoda na predmetnem območju ni opaziti.

Ali je načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda potreben?
V kolikor je potreben, naj naročnik poda situacijo plinovoda.

LP

ODGOVOR

Načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda ni potreben.
Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 03 (spremenjen popis del iz katerega se pod zaporedno številko 24. izključi načrt PZI prestavitve in zaščite plinovoda).
Zaporedje v popisu del se ustrezno preštevilči.
Datum objave: 16.04.2020   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je potrebno v izvedene piezometre vgraditi sonde za meritve nivoja podzemne vode? V kolikor jih je potrebno, naročnika pozivamo, da opredeli časovno obdobje v katerem se spremlja nivo podzemne vode.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Na 2. odseku ni predvideno izvajanje presiometrskih meritev.
Datum objave: 16.04.2020   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je znana kapaciteta (l/s) črpališča v kesonu ?

LP

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 16.04.2020   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V Navodilih za pripravo ponudbe navajate v Pogojih za sodelovanje za Pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva za izdelavo podvoza v kesonu (točka 3.2.3.2) zahtevo, da je bil strokovnjak v zadnjih 10 letih lahko tudi
"VODJA PROJEKTA pri vsaj enem načrtu za novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na nivoju PZI namenjenega za javni cestni promet v dolžini med krajnimi oporniki najmanj 100 m ali vsaj enem načrtu za novogradnjo ali rekonstrukcijo kesona na nivoju PZI namenjenega za javni cestni promet v dolžini najmanj 100 m".
Skladno z Gradbenim zakonom in prakso Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi, ter vsekakor ne izdeluje vse načrte projektne dokumentacije, pač pa je pooblaščeni inženir stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. V praksi je večinoma to strokovnjak za ceste, ki nima potrebnega strokovnega znanja in izkušenj za projektiranje premostitvenih objektov. Pričakujemo, da postavite ustrezne pogoje za referenčne projekte Pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva za izdelavo podvoza v kesonu.

Glede na specifičnost projektiranja podvoza s kesonom dolžine čez 250m v pobmočju visoke podtalnice bi bilo primerno referenčno delo za pridobitev ustrezno usposobljenega strokovnjaka za izdelavo takega objekta podvoz ali podhod v kesonski izvedbi, ne pa kakršen koli premostitveni objekt dolžine 100m. V kolikor Naročnik, smatra, da bo z upoštevanjem takšnega referenčnega dela z edino ustrezno strokovno usposobljenostjo pridobil preozek krog ponudnikov, bi lahko predlagano referenčno delo, kot dokaz ustrezne strokovne usposobljenosti ponudnika zahteval vsaj v merilih.

Nenavadno je, da isti Naročnik ne uporabi enakih meril pri razpisu za ta odsek 2 in odsek 3. Pri razpisu za odsek 2 namreč Naročnik pri Merilih za izbiro najugodnejše ponudbe navaja:
"V primeru, da se za vodjo projekta, za pooblaščenega inženirja načrta ceste in za pooblaščenega inženirja načrta podvoza imenuje več pooblaščenih inženirjev, se bodo pri merilih kot dodatne reference upoštevale reference samo enega predlaganega pooblaščenega inženirja, in to tistega, ki ima največ ustreznih dodatnih referenc. Vsak izmed pooblaščenih inženirjev mora predložiti osnovne reference za to funkcijo".
Ta navedba je milo rečeno nenavadna, kot da bi se Naročnik izogibal pridobitvi najbolj usposobljenih strokovnjakov za vsa področja tega razpisa.

Prosimo za odgovore in ustrezno spremembo razpisnih pogojev.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

Datum objave: 17.04.2020   10:01
Datum prejema:14.04.2020 10:27

Pozdravljeni.
Ali je potrebno v izvedene piezometre vgraditi sonde za meritve nivoja podzemne vode? V kolikor jih je potrebno, naročnika pozivamo, da opredeli časovno obdobje v katerem se spremlja nivo podzemne vode.
Hvala za odgovor.

Odgovor: Popravljen

Upoštevati je potrebno vgraditev štirih sond za kontinuirne meritve nivojev talne vode ter
spremljanje nivojev talne vode v vseh štirih piezometrih eno koledarsko leto.