Dosje javnega naročila 001306/2020
Naročnik: REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA, Ulica 15.maja 19, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Najem sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem, na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.726,60 EUR

JN001306/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2020
JN001306/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001306/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN001306/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.05.2020
JN001306/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2020
JN001306/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001306/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA
Ulica 15.maja 19
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Giuliano Nemarnik
giuliano.nemarnik@rrc-kp.si
+386 56637580
+386 56637580

Internetni naslovi
https://www.rrc-kp.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/aktualni-projekti/18-uncategorised/703-javna-narocila-crossmoby-program-sodelovanja-interreg-v-a-italija-slovenija-2014-2020.html
ESPD: https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/aktualni-projekti/18-uncategorised/703-javna-narocila-crossmoby-program-sodelovanja-interreg-v-a-italija-slovenija-2014-2020.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16563
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regionalni razvoj


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem, na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
Referenčna številka dokumenta: JNMV-1-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem, na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sezana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem, na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 30.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno sofinancira sklad ESRR


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2020   10:15

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Giuliano Nemarik, pooblaščena oseba naročnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2020   15:41
Da, rok je do 3.4.2020 do 10:00 ure.

Datum objave: 27.03.2020   14:39

1. Minimalna velikost logotipa na električnih kolesih je definirana na str. 3 razpisne dokumentacije, pod točko n.), in sicer: »Minimalna dimenzija logotipa CROSSMOBY na električnih kolesih je 38,1 mm dolžine logotipa.«

2. Najdaljša razdalja med postajami je 25 kilometrov, zato menimo da je domet ustrezen.

3. Gre za priporočilo, ponudnik sam odgovarja in nosi posledice morebitnega vandalizma.

4. V kolikor so vsa stojala zasedena, mora biti kolo vrnjeno na najbližje naslednje postajališče.

5. Zadeva je stvar ponudnika.

6. Zadeva je stvar ponudnika (funkcionalnosti programske opreme), gre za specifično tehnične zadeve, zadeva mora delovati in biti uporabna. Mi sistem najemamo za določen čas in ga ne kupujemo, gre za pilotno projektno aktivnost.

7. Ko na lokaciji najema ni fizične osebe je možna prijava in prevzem kolesa preko aplikacije. Pogoj v razpisu je namreč da mora biti prijava možna tako fizično (v času uradnih ur TIC-ov) kot preko aplikacije. V razpisu je naveden pogoj da mora biti prijava možna tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

8. Časovni interval bo dogovorjen z občinami po postavitvi, vendar pa ga naj bi bilo mogoče tudi spreminjati, zato le tega nismo natančno definirali.

9. Večina mikrolokacij je definiranih, za tiste ki pa še bodo je od trenutka definiranja lokacije na voljo 30 dni časa.

10. V projektu CROSSMOBY ni bilo zahtev po integraciji z ostalimi sistemi, saj gre za pilotni projekt, ki traja do 2021.

11. V razpisu je že navedeno da mora biti aplikacija delujoča. V projektu CROSSMOBY ni bilo zahtev po integraciji z ostalimi sistemi, saj gre za pilotni projekt, ki traja do 2021.

Datum objave: 27.03.2020   19:17
VPRAŠANJE
1. Glede prostora za napise na kolesih predlagamo, da definirate minimalno velikost.

2. Za baterijo zahtevate domet do 50 km. Glede na razdalje med posameznimi kolesarskimi postajami predvidenimi v projektu, je domet baterije prenizko postavljen.
3. Pri bateriji navajate, da mora biti baterija vgrajena. Predlagamo, da se v izogib vandalizmu jasneje napiše, da mora biti vgrajena v ogrodje kolesa in dostopna samo serviserjem šele potem, ko se kolo odklene iz stojala.

4. Kako je z vračilom koles, ko so vsa stojala zasedena (lahko se predvideva, da bo občasno prišlo tudi do skupinskega najema koles (družina, skupina prijateljev ipd.) npr. v Sežani in oddaji v Kozini ali Komnu). Zato predlagamo, da mora biti zahtevana rešitev oddaje tudi za primere, ko bodo vsa stojala zasedena vključno z nadaljnjo možnostjo najema teh koles.

5. Precej pomanjkljivo so zapisane tudi zahteve glede rednega servisiranja in vdrževanja koles ter odzivnih časov za servis in redistribucijo koles. Zlasti v poletnem času, ko bo število izposoj naraslo tudi na račun dnevnih obiskovalcev in turistov in glede na vašo zahtevo po takojšnjem nadomeščanju koles / postaj v primeru okvare, poškodbe, kraje, vandalizma, bi bilo potrebno zahtevati, da mora imeti ponudniki ali registrirano podjetje na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Sežana ali da imajo izbranega zunanjega izvajalca s sedežem na tem območju, da bodo lahko odzivni časi skladni z vašimi zahtevami in potrebami uporabnikov.

6. V razpisni dokumentaciji so zelo pomankljivo zapisane funkcionalnosti, ki jih zahtevate od programske opreme. Prosimo za podroben opis kaj naj bi celovita informacijska programska oprema vključevala v izogib stroškom, ki bi jih lahko imeli pri morebitnih nadgradnjah programske opreme (svetujemo brez navajanja z možnostjo nadgradnje). Menimo, da zgolj opis, da mora omogočiti registracijo, dostopnost preko telefona, sistem na kraju izposoje, enostaven sistem za spremljanje, uporabo in nadzor je bistveno premalo. Svetujemo, da dopolnite seznam s funkcionalnostmi, ki jih imajo sodobni sistemi souporabe (skiro, kolo, avtomobili) in zahtevate, da ponudniki priložijo ustrezne reference.

7. Poleg tega sodobni sistemi souporabe temeljijo na celoviti registraciji (vključno z varno prvo prijavo uporabnikov v sistem), izposoji in vračilu vozil (v primeru tega javneg naročila seveda koles) preko mobilne aplikacije. Tako npr. predhodno offline preverjanje identifikacije uporabnika zlasti v primerih vezanih na storitve mikromobilnosti, so izredno neuporabne zlasti za potrebe dnevnih obiskovalcev, turistov. Kako si bo lahko izposodil nekdo izposodil kolo izven delovnega časa offline registracijskega centra, še zlasti, ker zahtevate med drugim, da mora biti sistem dostopen 27/7. Mobilna aplikacija bi morala delovati tudi še v vsaj italijanskem jeziku (zaradi bližine Italije in vira financiranja projekta!). Menimo, da je potrebno pogoj dopolniti in zahtevati od ponudnikov tudi ustrezne reference.

8. Sistem naj bi se brezplačno uporabljalo. Lahko prosim definirate za kakšen časovni interval (pol ure, eno uro, cel dan in če tudi omejitev na dnevno, mesečno, letno frekvenco). Sicer pa smo mnenja, da bi bilo potrebno v razpisni dokumentaciji zahtevati tudi možnost dodajanja in spreminjanja časovnih intervalov, frekvenc ter cen brez dodatnih stroškov.

9. Roki za implementacijo sistema so izredno kratki zlasti glede na dejstvo, da mikro lokacije še niso definirane in zato tudi ustrezna pripravljalna dela očitno še niso izvedena. Običajno se za implementacijo potrebuje bistveno več mesecev (potrjeno na podlagi analize rokov izvedbe primerljivih projektov v drugih občinah po Sloveniji), zato ocenjujemo, da je rok izločevalen in podpira zgolj enega ponudnika. Poleg tega so kratki roki običajno povezani tudi z višjimi stroški. Zato zahtevamo, da se rok za implementacijo podaljša za nekaj mesecev. Poleg zgoraj navedenih razlogov menimo, da bi bilo potrebno rok za izvedbo podaljšati tudi zaradi virusne situacije, ki bo očitno žal še nekaj časa trajala.

10. V razpisni dokumentaciji niste nikjer predvideli integracije sistema z drugimi sistemi mobilnosti v občini. Ker predvidevamo, da želite izbrati sistem z odlično uporabniško izkušnjo, ki se ga bo uporabljalo tako med domačini kot tudi domačimi in tujimi obiskovalci, ki bo del širšega sistema javne izposoje koles (na slovenski in italijanski strani glede na vir financiranja projekta), del ponudbe pametnega mesta / vasi, turistične ponudbe, ki bo integriran z javnim potniškim prometom in zato tudi sestavni del prevoza v zadnjem kilometru, ki bo predstavljal dopolnitev e-mobilnosti v mestih (npr. navezava na druge nove oblike mobilnosti potnikov), ki se ga bo lahko postopno širilo in vključevalo v druge EU projekte, svetujemo, da se razpisna dokumentacija v tem delu ustrezno dopolni in da se od ponudnikov zahteva priložitev ustreznih že izvedenih referenc. Reference morajo vključevati najmanj
- možnost implementacije sistema na centraliziranih spletnih lokalnih straneh ponudnika
- možnost implementacije zemljevida postaj in stanja v živo na spletnih straneh občine
- možnost povezave sistema z integriranimi prevoznimi storitvami drugih tipov (poenoten račun ali poenotena kartica).
Izkušnje iz drugih mest, kjer integracije v razpisni dokumentaciji niso zahtevali potrjujejo, da so uporabniki in naročniki manj zadovoljni in sistem javne izposoje koles ne živi skladno s pričakovanji naročnika.

11. Poleg tega bi bilo potrebno zahtevati, da mora ponudnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb naročniku ne samo dostaviti naročniku v pregled e-kolo in stojalo za kolesa, ampak tudi izvesti prezentacijo programske opreme vključno z mobilno aplikacijo in rešitvami za integracijo z drugimi sistemi mobilnosti v občini.


ODGOVOR

1. Minimalna velikost logotipa na električnih kolesih je definirana na str. 3 razpisne dokumentacije, pod točko n.), in sicer: »Minimalna dimenzija logotipa CROSSMOBY na električnih kolesih je 38,1 mm dolžine logotipa.«

2. Najdaljša razdalja med postajami je 25 kilometrov, zato menimo da je domet ustrezen.

3. Gre za priporočilo, ponudnik sam odgovarja in nosi posledice morebitnega vandalizma.

4. V kolikor so vsa stojala zasedena, mora biti kolo vrnjeno na najbližje naslednje postajališče.

5. Zadeva je stvar ponudnika.

6. Zadeva je stvar ponudnika (funkcionalnosti programske opreme), gre za specifično tehnične zadeve, zadeva mora delovati in biti uporabna. Mi sistem najemamo za določen čas in ga ne kupujemo, gre za pilotno projektno aktivnost.

7. Ko na lokaciji najema ni fizične osebe je možna prijava in prevzem kolesa preko aplikacije. Pogoj v razpisu je namreč da mora biti prijava možna tako fizično (v času uradnih ur TIC-ov) kot preko aplikacije. V razpisu je naveden pogoj da mora biti prijava možna tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

8. Časovni interval bo dogovorjen z občinami po postavitvi, vendar pa ga naj bi bilo mogoče tudi spreminjati, zato le tega nismo natančno definirali.

9. Večina mikrolokacij je definiranih, za tiste ki pa še bodo je od trenutka definiranja lokacije na voljo 30 dni časa.

10. V projektu CROSSMOBY ni bilo zahtev po integraciji z ostalimi sistemi, saj gre za pilotni projekt, ki traja do 2021.

11. V razpisu je že navedeno da mora biti aplikacija delujoča. V projektu CROSSMOBY ni bilo zahtev po integraciji z ostalimi sistemi, saj gre za pilotni projekt, ki traja do 2021.