Dosje javnega naročila 001334/2020
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IZP, DGD, PZI, IZN) ZA UREDITEV CEST IN PARKIRIŠČA POD BLEJSKIM GRADOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.621,90 EUR

JN001334/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2020
JN001334/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
JN001334/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2020
JN001334/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2020
JN001334/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001334/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750133
+356 45750137

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260
SI
Bled
Slovenija
INFO@ZKB.SI
+386 45729770

Internetni naslovi
http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.e-bled.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IZP, DGD, PZI, IZN) ZA UREDITEV CEST IN PARKIRIŠČA POD BLEJSKIM GRADOM
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah naročila, v projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet naročila se deli na:
- projektiranje parkirišča pod Blejskim gradom (območje B),
- projektiranje ureditve cestnih povezav (območje C).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA BLED
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah naročila, v projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet naročila se deli na:
- projektiranje parkirišča pod Blejskim gradom (območje B),
- projektiranje ureditve cestnih povezav (območje C).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
VIŠJA SILA, OBJEKTIVNI RAZLOGI
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2020   11:10
Kraj: e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik in pooblaščeni inženir s področja gradbeništva izkaže referenco za vsaj en IZN ali PGD/DGD s PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije kategorizirane javne ceste v dolžini vsaj 200 m.... Ker pri rekonstrukcija cest ni potreben PGD/DGD, namreč le PZI, saj se dela izvajajo v varovalnem pasu ceste, menimo, da je kot ustrezna referenca tudi PZI brez PGD/DGD. Hkrati je ta dokumentacija obsežnejša od IZN-ja, ki pa ga naročnik priznava kot ustrezno referenco.

Glede na navedeno naročnika pozivamo, da se za referenco upošteva vsaj en IZN, PGD/DGD ali PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije ceste v dolžini.....Se pravi, da je ustrezna referenca tudi le PZI. Naročnik tako omogoči pridobitev konkurenčnih ponudb in s tem ekonomsko učinkovito porabo javnih sredstev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik upošteva podani predlog: tako bo za referenco ponudnika (tč. 2.1.3.1.) kot tudi za referenco pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva za načrt gradbenih konstrukcij ceste in parkirišča (tč. 2.1.3.2.) tako pri pogojih kot tudi pri merilih upošteval referenco, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izdelal vsaj en IZN ali PZI ali PGD/DGD s PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije kategorizirane javne ceste v dolžini vsaj 200 m, z osnovno širino vozišča (brez razširitve v krivinah) vsaj 5.00 m.
V tem delu se ustrezno spremeni RD.


Datum objave: 05.03.2020   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V četrti alineji tč. 2.1.3.2 je zahteva: ali PGD/DGD s PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije

Za novogradnje se izdeluje PGD/DGD in PZI, kar v vašem primeru zajame parkirišče, za katerega je potrebno pridobiti GD.
Za ureditve in rekonstrukcije kategoriziranih javnih cest se ne izdelujejo PGD/DGD projekti ampak samo PZI, ker zanje ne potrebujemo gradbenega dovoljenja VSE CESTE NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU.

Vprašanje: Ali se bo kot referenca upošteval tudi projekt, ki ima samo fazo PZI in izpolnjuje cesta zahtevano dolžino in širino?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik upošteva podani predlog in pojasnjuje kot sledi: za referenco ponudnika (tč. 2.1.3.1.) kot tudi za referenco pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva za načrt gradbenih konstrukcij ceste in parkirišča (tč. 2.1.3.2.) tako pri pogojih kot tudi pri merilih bo upošteval referenco, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izdelal vsaj en IZN ali PZI ali PGD/DGD s PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije kategorizirane javne ceste v dolžini vsaj 200 m, z osnovno širino vozišča (brez razširitve v krivinah) vsaj 5.00 m.
V tem delu se ustrezno spremeni RD.


Datum objave: 09.03.2020   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali ponudnik v ponudbo vključi izdelavo Geološko - geomehanskega poročila ter Geodetskega načrta?
Če sta bila že izdelana, ali jih bo naročnik zagotovil izbranemu ponudniku?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Geološko geomehansko poročilo in geodetski načrt so že izdelani in jih bo naročniku posredoval izbranemu ponudniku po podpisu pogodbe.Datum objave: 11.03.2020   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za en teden.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 23.3.2020 do 11.00 ure, roko odpiranja 23.3.2020 ob 11.10, rok za vprašanja 13.3. do 12.00 ure.


Datum objave: 16.03.2020   07:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik navaja, da je bil za območje obravnave že izdelan PZI (št. 02-18, Parkirišče in park Bled, BRUTO krajinska arhitekturo d.o.o.). Prosimo, da predložite že izdelano dokumentacijo k dokumentaciji javnega naročila. Naročnika prosimo, da naj obrazloži, kaj je s tem projektom narobe oz. zakaj še vedno ostaja potencialna varianta za izvedbo. Če je ta projekt potencialno vredu, potem je vprašanje zakaj ponudnik ponovno naročuje izdelavo projektne dokumentacije, ki jo ima že izdelano? V tem kontekstu je potrebno obravnavati tudi načelo enakega izhodišča vseh ponudnikov oz. zagotavljanje ustrezne konkurenčnosti (eden od potencialnih ponudnikov ima že izdelan PZI)!

Hvala za pojasnila in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vpogled v že izdelan projekt PZI bo omogočen izbranemu projektantu po podpisu pogodbe. Za naročilo nove projektne dokumentacije se je naročnik odločil zaradi novih okoliščin, ki so nastale po izdelavi prej omenjenega PZI, zaradi katerih ta projekt ni več ustrezen. Zaradi navedenega razloga ta projekt ne predstavlja potencialne variante, ampak bo izbranemu projektantu služil kot eno od izhodišč pri načrtovanju variantnih rešitev. Že izdelan projekt PZI tako ne predstavlja kršitve zagotavljanja ustrezne konkurenčnosti.