Dosje javnega naročila 001366/2020
Naročnik: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI - ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.516,56 EUR

JN001366/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2020
JN001366/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN001366/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2020
JN001366/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001366/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
PATRICIJA CIMPRIČ
patricija.cimpric@kobarid.si
+386 59334541
+386 59334544

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si/index.php/obcina-kobarid/medobcinska-uprava

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/345650/RD-Soča_Koritnica_ponovitev_JNMV_marec_2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/345650/espd/Narocnik_ESPD_(9).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16617
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI - ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redni pregledi plovbnega območja in odstranjevanje ovir, obveščanje uporabnikov, obveščanje uporabnikov pl. območja o dnevnem stanju na pl. območju in vstopno izstopnih mestih, redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na reki Soči in reki Koritnici ter na vstopno izstopnih mestih. Podrobna lokacija je navedena v tehničnih specifikacijah
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis javnega naročila je podan v tehničnih specifikacijah, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe in veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.3.2020 in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2020   11:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila je 120.000,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.