Dosje javnega naročila 001378/2020
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava pnevmatik (3-letno obdobje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 366.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001378/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2020
JN001378/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN001378/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN001378/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001378/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN001378/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN001378/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2020
JN001378/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2021
JN001378/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001378/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@elektro-ljubljana.si, Helena Šterlekar
javna.narocila@elektro-ljubljana.si
+386 12304339

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16651
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pnevmatik (3-letno obdobje)
Referenčna številka dokumenta: JN2020/009
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava pnevmatik za obdobje 3 (treh) let, po specifikacijah ter razpisnih pogojih iz 3.poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te razpisne dokumentacije.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim samim ponudnikom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava pnevmatik bo sukcesivno s predhodnim naročilom na skladišča Elektro Ljubljane d.d., ki so objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava pnevmatik za obdobje 3 (treh) let, po specifikacijah ter razpisnih pogojih iz 3. (tretjega) poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te razpisne dokumentacije, in sicer za obdobje 3 (treh) let.
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo meril (navedena so v tč. 1.19 Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) v povezavi s predmetom naročila.
Količine pnevmatik so razvidne iz »ponudbenega predračuna« (Priloga št. 2b) in so ocenjene na podlagi porabe v preteklih letih, naročnik pa bo pnevmatike naročal glede na svoje dejanske potrebe in ni zavezan k točno določenim količinam nabav.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim samim ponudnikom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNI IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2020   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 27. marec 2020, ob 9.15 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2020   12:46
VPRAŠANJE
Razpisno dokumentacijo in dotične obrazce in izjave ste objavili v .pdf.
Menimo, da bi z objavo v word formatu, kjer bi ponudniki lahko neposredno vnašali zahtevane podatke, naredili korak k učinkovitejšemu in preglednejšemu delu.
Pa še prijazen nasvet glede ponudbenega predračuna - excel. Bilo bi priporočljivo, da bi zaklenili celice, katere ponudnik ne sme spreminjati - ki jih je izpolnil naročnik, kajti sedaj ponudnik lahko praktično spreminja vse.
ODGOVOR


Pozdravljeni,
naročnik je na spletni strani objavil dokumentacijo v word formatu, ter umaknil nezaklenjeni ponudbeni predračun in objavil novega (zaklenil celice) v excel obliki. Zahvaljujemo se vam za opozorilo.Datum objave: 13.03.2020   12:02
VPRAŠANJE
Pod točko 7. je navedeno:

7. Pnevmatike morajo ustrezati standardoma D.O.T. (Department Of Transportation) in E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization), ponudniki morajo tudi dokazati ustreznost pnevmatik z certifikatom ali priporočilom AMZS, ADAC ali podobnih organizacij.

Navedeno ne velja pnevmatike za tovorna vozila?
Za katere pnevmatike to velja?


ODGOVOR


Velja za pnevmatike v ponudbenem predračunu pod zaporedno št. Od 1 do 27.

Datum objave: 13.03.2020   12:09
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

zaporedna ŠT. 28: 365/80R20 152K M+S - ali so pnevmatike mišljene za tovorno prikolico ali za delovni stroj (Unimog)
zaporedna ŠT. 29: 315/80R22.5 156K M+S - ali so pnevmatike mišljene za vodilno ali pogonsko os?
zaporedna ŠT. 30: 385/65R22.5 160K M+S - ali so pnevmatike mišljene za vodilno os ali prikolico?
Ali lahko ponudimo večje indekse hitrosti in nosilnosti kot je v tabeli za te tri pozicije?

ODGOVOR


Zaporedna ŠT. 28: 365/80R20 152K M+S:
- pnevmatike mišljene za pogonsko osi.
Zaporedna ŠT. 29: 315/80R22.5 156K M+S:
- pnevmatike mišljene za pogonsko osi.
Zaporedna ŠT. 30: 385/65R22.5 160K M+S:
- pnevmatike mišljene za pogonsko osi.

Ali lahko ponudimo večje indekse hitrosti in nosilnosti kot je v tabeli za te tri pozicije?
Lahko.


Datum objave: 13.03.2020   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z zalogo nad 40.000 različnih artiklov, novih pnevmatik vseh vrst. Navedena zahteva ni v sorazmerju s potrebami naročnika in predmetom naročila, hkrati pa brez utemeljenega razloga omejuje konkurenco in preferira določeno omejeno število ponudnikov.

ODGOVOR


Naročnik je zmanjšal količino na zalogo 20.000 novih pnevmatik vseh vrst. Objavljena bo nova razpisna dokumentacija v Word obliki, popravki so označeni z rdečo barvo.

Datum objave: 13.03.2020   12:13
VPRAŠANJE
ali lahko v ponudbeni predračun vključimo zimske pnevmatike z nižjim hitrostnim razredom, kot je naveden, je pa še vedno v zakonskem okviru (npr. namesto hitrostni razred H, ponudimo T)
lp

ODGOVOR


NE

Datum objave: 13.03.2020   12:17
VPRAŠANJE
V povabilu k oddaji ponudbe izhaja, da je potrebno ponudbe predložiti elektronsko v informacijski sistem e-JN.
V nadaljevanju pa navajate, da je potrebno finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostaviti na sedež podjetja na ustreznem elektronskem mediji (USB) in to je potrebno priložiti v zaprti ovojnici.
Nadalje točki 1.22 Finančno zavarovanje v postopku oddaje javnega naročila navajate, da v ponudbo v elektronski obliki. morata biti vključeni 2 bianco menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za zavarovanje resnosti ponudbe skupaj s podpisano menično izjavo, ki pa mora biti dostavljena na naslov naročnika na elektronskem mediju, kar izhaja iz povabila k oddaji ponudbe.
Kako spraviš menico z menično izjavo na usb ključek?

V razpisni dokumentaciji prav tako navajate, da mora ponudnik v ponudbi priložiti seznam na ustreznem elektronskem mediju (USB) z možnostjo iskanja vseh pnevmatik in cenik le-teh, ki jih imajo v svojem prodajnem programu na dan oddaje ponudbe in to dostaviti na sedež podjetja.

Gre za popolno kontradiktornost pogoja, da je potrebno ponudbe predložiti elektronsko v informacijski sistem e-JN.
Dostave USB ključkov in podpisanih bianco menic na sedeže podjetij je delovalo v letu 2016, (ko ste nazadnje razpisali javno naročilo za dobavo pnevmatik) in se je tudi vsa ostala dokumentacija fizično pošiljala.
Menimo, da bi morali vso razpisno dokumentacijo prilagoditi izključno novim zahtevam, ki veljajo od 1.4.2018.

Predlagamo torej, da razpis sledi načelu elektronskega vlaganja v informacijski sistem v celoti!ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo, da mora ponudnik v ponudbi priložiti seznam na ustreznem elektronskem mediju (USB).
Objavljena bo nova razpisna dokumentacija v Word obliki, popravki so označeni z rdečo barvo.

Datum objave: 13.03.2020   12:29
VPRAŠANJE
1. Tč. A in tč. 1.22 naročila: nejasno je določilo oz. pogoj zagotovitve finančnega zavarovanja, ki predvideva izročitev dveh bianko menic s pooblastilom za izpolnitev in predložitev seznama. Nejasno je ali se lahko menice s pooblastilom predložijo le v fizični obliki po pošti in seznam na USB ključku ali se lahko tako menici s pooblastilom in seznam predložita na USB ključku ali v elektronski obliki. Tč. A in tč. 1.22 medsebojno nista usklajeni. Menica je lahko po zakonu o menici le v fizični obliki, sicer ni menica. Prosimo za pojasnilo oz. dopolnitev razpisnih pogojev.

2. Tč. 1.23 naročila: rok dobave je 1 dan od prejema naročila (tj. naslednji dan), kar je neizvedljivo, če je naročilo dano npr. v petek ali soboto oz. pred praznikom in je naslednji dan dela prost dan. Predlagamo, da je dobavni rok naslednji delovni dan po oddaji naročila. Predlagamo spremembo razpisnih pogojev.

3. Tč. 1.25 naročila: rok za rešitev reklamacij je 5 dni od ugotovljenih napak, kar je v nasprotju z določilom člena 21 b ZVPot, ki določa 45 dnevni rok in se to določilo po členu 21č. ZVPot uporablja tudi za poslovne subjekte in ne le za potrošnike. Predlagamo dopolnitev razpisnih pogojev

4. Poglavje 3 TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI tč 6.: podana je zahteva, da ponudnik razpolaga z zalogo 40.000 novih pnevmatik vseh vrst. V Sloveniji taka zaloga objektivno ne obstaja pri nobenem, ne prodajalcu pnevmatik npr. Michelin, Continental, Dunlop,niti ne pri proizvajalcu Sava, tako da gre za nemogoč pogoj, ki ga ponudnik ne more izpolniti, niti s sklicevanjem na tč. 1.7 Sklicevaje na kapacitete drugih subjektov, ker takih kapacitet v Sloveniji ni pri nikomer, niti ne na kapacitete izven Slovenije, ker potem ni možno izpolniti pogoja dobave pnevmatike naslednji dan tč. 1.23 (oz. naslednji delovni dan). Predlagamo spremembo razpisnih pogojev.


ODGOVOR

VPRAŠANJE
1. Tč. A in tč. 1.22 naročila: nejasno je določilo oz. pogoj zagotovitve finančnega zavarovanja, ki predvideva izročitev dveh bianko menic s pooblastilom za izpolnitev in predložitev seznama. Nejasno je ali se lahko menice s pooblastilom predložijo le v fizični obliki po pošti in seznam na USB ključku ali se lahko tako menici s pooblastilom in seznam predložita na USB ključku ali v elektronski obliki. Tč. A in tč. 1.22 medsebojno nista usklajeni. Menica je lahko po zakonu o menici le v fizični obliki, sicer ni menica. Prosimo za pojasnilo oz. dopolnitev razpisnih pogojev.

Naročnik je črtal zahtevo v tč.A in se po novem glasi:

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, dne 27. marec 2020, do vključno 09.00 ure, z oznako: »JN2020/009 finančno zavarovanje za dobavo pnevmatik (3-letno obdobje) NE ODPIRAJ!« Po pošti prispelo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo pravočasno oddano, v kolikor bo prispelo na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnjeno ponudniku z navedbo, da je prepozno.

Ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.


2. Tč. 1.23 naročila: rok dobave je 1 dan od prejema naročila (tj. naslednji dan), kar je neizvedljivo, če je naročilo dano npr. v petek ali soboto oz. pred praznikom in je naslednji dan dela prost dan. Predlagamo, da je dobavni rok naslednji delovni dan po oddaji naročila. Predlagamo spremembo razpisnih pogojev.

Naročnik je spremenil zahtevo v poglavju 1. SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA, tč. 1. 23 Rok dobave
Naročnik bo potrebe po pnevmatikah sporočal ponudniku najmanj 1 (en) delovni dan pred dostavo.


3. Tč. 1.25 naročila: rok za rešitev reklamacij je 5 dni od ugotovljenih napak, kar je v nasprotju z določilom člena 21 b ZVPot, ki določa 45 dnevni rok in se to določilo po členu 21č. ZVPot uporablja tudi za poslovne subjekte in ne le za potrošnike. Predlagamo dopolnitev razpisnih pogojev

Naročnik je spremenil zahtevo v poglavju 1. SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA, tč. 1.25 Reklamacije

Rok za rešitev reklamacij je najmanj 45 (petinštirideset) dni od ugotovljenih napak.


4. Poglavje 3 TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI tč 6.: podana je zahteva, da ponudnik razpolaga z zalogo 40.000 novih pnevmatik vseh vrst. V Sloveniji taka zaloga objektivno ne obstaja pri nobenem, ne prodajalcu pnevmatik npr. Michelin, Continental, Dunlop,niti ne pri proizvajalcu Sava, tako da gre za nemogoč pogoj, ki ga ponudnik ne more izpolniti, niti s sklicevanjem na tč. 1.7 Sklicevaje na kapacitete drugih subjektov, ker takih kapacitet v Sloveniji ni pri nikomer, niti ne na kapacitete izven Slovenije, ker potem ni možno izpolniti pogoja dobave pnevmatike naslednji dan tč. 1.23 (oz. naslednji delovni dan). Predlagamo spremembo razpisnih pogojev.

Naročnik je spremenil zahtevo 3 TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI tč 6:

Ponudnik mora razpolagati z zalogo 20.000 različnih artiklov, novih pnevmatik vseh vrst.
Ponudnik priloži »Pisno izjavo ponudnika o razpolaganju z zalogami pnevmatik« (Priloga št. 11).Datum objave: 17.03.2020   12:53
VPRAŠANJE
pod pozicijo št. 20 je navedeno:
215/65 R16C 98 H M+S katere gume potrebujete kombi z nosilnostjo 109/107 ali osebno pnevmatiko z nosilnostjo 98ODGOVOR

Pozicija 20. Potrebujemo 215/65 R16 98 H osebno pnevmatiko z nosilnostjo 98.


Datum objave: 17.03.2020   13:24
VPRAŠANJE
Glede na pandemijo ali se javno naročilo datumsko prestavlja, saj tudi naročniki delamo zelo omejeno?

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb ter pojasnila.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si, najkasneje do 30.04.2020, do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, dne 30. april 2020, do vključno 09.00 ure, z oznako: »JN2020/009 finančno zavarovanje za dobavo pnevmatik (3-letno obdobje) NE ODPIRAJ!« Po pošti prispelo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo pravočasno oddano, v kolikor bo prispelo na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnjeno ponudniku z navedbo, da je prepozno.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 30. april 2020, ob 9.15 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Novi rok za pojasnila je 21.04.2020 do 09:00 ure.


Datum objave: 17.03.2020   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste na podlagi Priporočila naročnikom v zvezi z nenujnimi javnimi naročili, objavljenega na e-JN dne 16. 3. 2020, morebiti podaljšali rok za oddajo ponudb?

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb ter pojasnila.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si, najkasneje do 30.04.2020, do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, dne 30. april 2020, do vključno 09.00 ure, z oznako: »JN2020/009 finančno zavarovanje za dobavo pnevmatik (3-letno obdobje) NE ODPIRAJ!« Po pošti prispelo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo pravočasno oddano, v kolikor bo prispelo na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnjeno ponudniku z navedbo, da je prepozno.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 30. april 2020, ob 9.15 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Novi rok za pojasnila je 21.04.2020 do 09:00 ure.Datum objave: 19.03.2020   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe, bi prosili, da popravite tudi spodnjo dokumentacijo:

Naročnik bo ekonomsko-finančno sposobnost ponudnika ugotavljal na podlagi predložitve:
S.BON-1/P ali S.BON-1 ali eS.BON, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Prosim za popravek, da ustreza S.BON, ki ni starejši od 50 dni, saj smo se nekateri že ustrezno pripravili in smo že naročili izdelavo S.BON-a.

Najlepša hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Ker je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe, lahko ponudnik za ugotavljanje ekonomsko-finančno sposobnosti predloži obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1 ali eS.BON, ki ni starejši od 50 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Datum objave: 20.04.2020   12:09
VPRAŠANJE
spoštovani,
ponovno pošiljam vprašanje, ki je bilo že poslano 25.03.2020, na katerega še nismo prejeli odgovora.
na kakšen način boste uporabili merilo 1.19.3 razred glede izkoristka goriva in 1.19.4 razred glede na oprijem na mokri podlagi:
št. gum x točke dosežene za oprijem
št. gum x točke dosežene za gorivo
vsako merilo posebej in nato preprost izračun povprečja ali gre za preprost seštevek doseženih točk po pozicijah in nato izračun povprečja?


ODGOVOR


Seštevek doseženih točk po pozicija in nato izračun povprečja.

Datum objave: 20.04.2020   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na kakšen način boste uporabili merilo 1.19.3 Razred glede na izkoristek goriva in 1.19.4 Razred glede na oprijem na mokri podlagi:
št. gum x točke dosežene za oprijem
št.. gum x točke dosežene za gorivo
vsako merilo posebej in nato preprost izračun povprečja
ali gre za preprost seštevek doseženih točk po pozicija in nato izračun povprečja?
ODGOVOR

Seštevek doseženih točk po pozicija in nato izračun povprečja.


Datum objave: 20.04.2020   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik ima v predračunu skupno predvideno količino za nabavo pnevmatik v višini 2873 kosov, pri čemer gre za predvideno količino za 3-letno obdobje (tj. 956,6 na leto). Naročnik v razpisni dokumentaciji sam navaja »Količine pnevmatik so razvidne iz »ponudbenega predračuna« (Priloga št. 2b) in so ocenjene na podlagi porabe v preteklih letih, naročnik pa bo pnevmatike naročal glede na svoje dejanske potrebe in ni zavezan k točno določenim količinam nabav.« Hkrati naročnik zahteva, da mora ponudnik mora razpolagati z zalogo nad 40.000 različnih artiklov, novih pnevmatik vseh vrst, oz. je zahtevo naročnik zdaj znižal na 20.000 artiklov; kar pa je še vedno absolutno preveč.
Naročnikova zahteva za zalogo 20.000 artiklov je popolnoma nesorazmerno s predmetom naročila, potrebami naročnika, hkrati pa je objektivno nemogoča. Na trgu objektivno ni ponudnikov, ki bi imeli tako zalogo. Obenem gre za neupravičeno ožanje konkurence. Pozivamo naročnika, da to zahtevo umakne oz. jo prilagodi predmetu naročila, da bo v sorazmerju s potrebami.


ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

naročnik umika zahtevo, da ponudnik razpolaga z zalogo pnevmatik 20.000 različnih artiklov, novih pnevmatik vseh vrst.
Briše se 6. tč v 3 poglavju Tehnični razpisni pogoji, na naročnikovi strani je objavljena nova Priloga št. 11.
V kolikor bo oddan stari obrazec Priloga št. 11, bo naročnik upošteval samo drugo alinejo, da ne bo dobavljal pnevmatik starejših od dveh let in obnovljenih pnevmatik.


Datum objave: 20.04.2020   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik ima v ponudbenem predračunu 118 postavk pnevmatik za vsa vozila skupaj. Na svetu obstaja nekaj ponudnikov kvalitetnih blagovnih znamk (upoštevanje izkoristka goriva, oprijema na mokri podlagi). Naročnikova zahteva, da mora imeti ponudnik na zalogi tako veliko število različnih artiklov je povsem v nesorazmerju s potrebami naročnika, predmetom naročila kot s stanjem na trgu. Naročnika tako pozivamo, da nemudoma umakne zahtevo po zalogi oz, naj jo prilagodi dejanskim potrebam in v sorazmerju s predmetom naročila. Tudi 20.000 artiklov je neprimerna številka.

Iz Predračuna izhaja, da naročnik glede na izkušnje iz preteklih let predvideva, da bo v obdobju 24 mesecev potreboval 1244 kosov pnevmatik. Hkrati naročnik sam navaja, da so količine v predračunu okvirne in lahko odstopajo. Na podlagi česa torej naročnik zahteva od ponudnika, da ima na zalogi 20000 artiklov pnevmatik?

V kolikor naročnik naveden zahteve ne bo umaknil, bomo kot zainteresirani ponudnik primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

naročnik umika zahtevo, da ponudnik razpolaga z zalogo pnevmatik 20.000 različnih artiklov, novih pnevmatik vseh vrst.
Briše se 6. tč v 3 poglavju Tehnični razpisni pogoji, na naročnikovi strani je objavljena nova Priloga št. 11.
V kolikor bo oddan stari obrazec Priloga št. 11, bo naročnik upošteval samo drugo alinejo, da ne bo dobavljal pnevmatik starejših od dveh let in obnovljenih pnevmatik.


Datum objave: 21.04.2020   07:01
VPRAŠANJE
7. Pnevmatike morajo ustrezati standardoma D.O.T. (Department Of Transportation) in E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization), ponudniki morajo tudi dokazati ustreznost pnevmatik z certifikatom ali priporočilom AMZS, ADAC ali podobnih organizacij.

Ali je nujen certifikat ali zadostuje nalepka od lebelinga.

V kolikor AMZS, ADAC nimata ustreznega priporočila za določeno pnevmatiko, kaj v tem primeru?

ODGOVOR


Zadostuje nalepka od lebelinga .