Dosje javnega naročila 001442/2020
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek

JN001442/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN001442/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2020
JN001442/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001442/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 047-110545
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Cesta na Bokalce 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
katja.magister@dso-vic.si
katja.magister@dso-vic.si
+386 14770601

Internetni naslovi
https://www.dso-vic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16660
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Suhi in ostali mesni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suhi in ostali mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Moka
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Moka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajčne testenine
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajčne testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovsko pecivo
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mlečni izdelki
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Začimbe
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Sirupi, sokovi, pijače
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi, sokovi, pijače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Juhe, omake, dodatki
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
15891000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Juhe, omake, dodatki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso-teletina
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso-teletina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso-mlada govedina
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso-mlada govedina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki sveži
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki sveži
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso-svinjina
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso-svinjina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Cesta na Bokalce 51
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2020   10:50
VPRAŠANJE
1. sklop mleko in mlečni izdelki,
- zaporedna številka artikla 20. Jogurt navadni v vedru 3,2 % mm, 5/1 kg
Takega pakiranja v taki embalaži nima nobena slovenska mlekarna, zato prosimo za umik tega artikla .

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena, naročnik pod tem opis želi čvrsti jogurt 3,2%mm v vedru 5/1kg.Datum objave: 10.03.2020   14:25
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik naj v vprašanju navede, za kateri sklop in izdelek pošilja vprašanje naročniku.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: Ribe
postavka 10-ZAMRZNJENI PANIRANI RIBJI FILE OSLIČ (80g)-lahko ponudimo cca 100g (max 120g)?
Vaša potrditev bi nam omogočila prijavo na razpis.
Hvala

Lp

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi oslič file paniran in poleg navede gramaturo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 7. in 8. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj take dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
10. Konzervirano sadje in zelenjava
11. Moka
12. Jajčne testenine
16. Ostalo prehrambeno blago
21. Začimbe
22. Sirupi, sokovi, pijače
23. Juhe, omake, dodatki
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Ponudniki lahko za ostale sklope (razen kruh, meso in sadje/zelenjava) dostavijo dobavo v dopoldanskem času oziroma pa dogovoru z ekonomom.Datum objave: 10.03.2020   14:28
VPRAŠANJE
sklop 1 MLEKO IN MLEČNI IZDLEKI

Zaporedna številka artikla 11 mleko pasterizirano 3,5% 10l vedro

Zahtevamo, da pri tem artiklu navedete ali enakovredno. 5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Dejstvo je, da je ta sklop avtomatsko že oddan samo enemu ponudniku, zato so naročnikove zahteve diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanje konkurence med ponudniki. Upoštevajte slednje in spremenite ali enakovredno.

ODGOVOR
Artikel pod zap. št. 11. je Jogurt sadni 1,3 % mm, 160 g, tako da ne razumemo vprašanja.

Datum objave: 12.03.2020   07:29
VPRAŠANJE
Datum objave: 10.03.2020 14:28
VPRAŠANJE
sklop 1 MLEKO IN MLEČNI IZDLEKI

Zaporedna številka artikla 11 mleko pasterizirano 3,5% 10l vedro

Zahtevamo, da pri tem artiklu navedete ali enakovredno. 5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Dejstvo je, da je ta sklop avtomatsko že oddan samo enemu ponudniku, zato so naročnikove zahteve diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanje konkurence med ponudniki. Upoštevajte slednje in spremenite ali enakovredno.

ODGOVOR
Artikel pod zap. št. 11. je Jogurt sadni 1,3 % mm, 160 g, tako da ne razumemo vprašanja.

SE OPRAVIČIJEMO, ZAPOREDNA ŠTEVILKA ARTIKLA JE 1. PROSIMO ZA PONOVNI ODGOVOR NA TO VPRAŠANJE.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi pakiranje max.10 L rinfuza in poda ceno za 1l, večja rinfuza je fizično pretežka za dvigovanje.Datum objave: 13.03.2020   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosili bi, da se pri sklopu 1 Mleko in mlečni izdelki preveri pri artiklu 1, če je mogoče prišlo do napake pri enoti mere in ste namesto kos, mislil L?

Najlepša hvala,

ODGOVOR
Naročnik je še enkrat preveril navedeno količino, ki jo je objavil v ponudbenem predračunu in je pravilna, zahteva glede količine in navedbe enote mere ostaja nespremenjena.Datum objave: 18.03.2020   13:37
VPRAŠANJE
Na koliko decimalnih mest moramo podati cene v predračunih?

ODGOVOR
Na 4 decimalna mesta.Datum objave: 18.03.2020   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V sklopu 15, pekovsko pecivo ste naredili izbor, ki ne sodi pod pekovsko pecivo. Slaščice niso pekovsko pecivo kot tudi bureki in rogljiči.
Prosimo, da ločite sklop po izdelkih.
lp

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena.

VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, od kdaj do kdaj je datumsko predvideno izvajanje okvirnega sporazuma?
Hvala

ODGOVOR
Trajanje okvirnega sporazuma je predvideno od cca. 10.5.2020-9.5.2024 (48 mesecev)-okvirno.Datum objave: 18.03.2020   13:39
VPRAŠANJE
Zanima nas ali so količine v predračunu predvidene za 1 leto ali za 4 leta?

ODGOVOR
V ponudbenem predračunu so predvidene okvirne letne količine za posamezni artikel.Datum objave: 18.03.2020   13:40
VPRAŠANJE
spoštovani,

kdaj predvidevate, da se bo pričel izvajati novi javni razpis?

lp

ODGOVOR
predvideno od cca. 10.5.2020-9.5.2024 (48 mesecev)-okvirnoDatum objave: 18.03.2020   13:47
VPRAŠANJE
5.ribe
artikel 3: ali lahko namesto oslič medaljona ponudimo panirane ribje kocke?
artikel 4: z ali brez surimija?
artikel 6: ali lahko ponudimo file morskega lista?
artikel 7: ali lahko ponudimo cele očiščene lignje?
artikel 8: ali lahko ponudimo file morskega lista?
artikel 10: ali lahko ponudimo paniranega osliča, kjer fileji tehtajo cca. 150g?

ODGOVOR
5.ribe
artikel 3: NE.
artikel 4: Z.
artikel 6: Ne.
artikel 7: Ne.
artikel 8: Ne.
artikel 10: Ne.
Datum objave: 19.03.2020   08:52
VPRAŠANJE
Sklop 9
artikel 5: ali lahko ponudimo cvetačo 30-60?
artikel 12: z ali brez jurčkov?
artikel 16: ploščat fižol obstaja samo kot zelen. Rumen obstaja kot okrogel. Katerega od naštetih dveh želite, da vam ponudimo - zelenega ploščatega ali rumenega okroglega?
artikel 21: ploščat fižol obstaja samo kot zelen. Rumen obstaja kot okrogel. Katerega od naštetih dveh želite, da vam ponudimo - zelenega ploščatega ali rumenega okroglega?
artikel 16 in 21 sta enaka - prosimo,d a eno postavko izločite iz predračuna in objavite popravek. Hvala.
artikel 29: ali lahko ponudimo paniran sir (100g) pakiran po 1kg ali 1,5kg?
artikel 33: ali lahko ponudimo pomfri 10 ali 11mm?


ODGOVOR
Sklop 9
artikel 5: Naročnik sporoča, da mora biti zahtevana velikost cvetače obvezno 15-30 mm.
artikel 12: Naročnik sporoča, da želi mešane gobe z jurčki.
artikel 16: Pod zaporedno številko 16 se opis glasi: Ponudnik ponudi zamrznjeni stročji fižol- okrogli rumeni 2,5/1kg.
artikel 21: Pod zaporedno številko 21 se opis glasi: Ponudnik ponudi zamrznjeni zeleni ploščati stročji fižol 2,5/1kg.
artikel 29: Naročnik sporoča, da ponudnik lahko ponudi panirani sir kos po 100 g, lahko ponudi več kosov, pakirano po 1/2/kg.
artikel 33: Ponudnik ponudi velikost pomfrija 11 mm.

Pod zaporedno številko 19 se opis glasi: Ponudnik ponudi zamrznjeni stročji fižol- zeleni okrogli 2,5/1kg.
Datum objave: 19.03.2020   08:52
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: Ribe
ZAMRZNJENI PANIRANI RIBJI FILE OSLIČ (80g)-lahko ponudimo 150G?

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Ne, 150 g je preveliko za naročnika.Datum objave: 23.03.2020   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da pri sklopu 17. Eko mlečni izdelki izdelka pod zaporedno številko 3 in 4 dopolnite z nazivom - iz kefirnih zrn - . Le tako si lahko zagotovite izdelke primerne kakovosti slovenske proizvodnje.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik dopolnjuje opis artikla pod zap.št. 3 in 4 z nazivom: Iz kefirnih zrn. Prosimo, da ponudniki pri pripravi ponudbenega predračuna to dopolnitev upoštevajo.


Datum objave: 25.03.2020   09:26
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na vprašanja:

SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
1 . Čaj črni indijski, filter vrečke pakirano 40 x 15 g- ali ste želeli gastro pakiranje 600g. ARTIKEL NE OBSTAJA ali ste mogoče želeli 40f*1,5g=60g. Artikel je v pakitranju 20f*1,5g= 30G Ali podamo ceno za ZAVOJ30g?
Odgovor naročnika: Potrebujemo filter vrečke za 1 porcijo-gospodinjsko pakiranje

2 . Čaj kamilica, filter vrečke pakirano 20 x 20 g- artikel je v pakiranju 40f*25g=1KG.Ali ste želeli gospodinjsko pakiranje 20f *1g 0 20G= ALI PODAMO CENO NA ZAVOJČEK 20G?
Odgovor naročnika: Potrebujemo filter vrečke za 1 porcijo gospodinjsko pakiranje.

3 . Čaj meta, filter vrečke pakirano 25 kom po 30 g- artikel je v pakiranju 25f*40g= 1kgAli steželeli gospodinjsko pakiranje 20g *1,5g=30g-Ali podamo ceno za zavoj 30g
Odgovor naročnika: Potrebujemo filter vrečke za 1 porcijo gospodinjska pakiranje.

6 . Čaj gozdni sadeži F 20 x 50 g- Ali ste mislili 20filter vrečk in skupno težo 50 g?
Odgovor naročnika: Potrebujemo filter vrečke za 1 porcijo gospodinjska pakiranje.

5 . Čaj sadni, različni okusi 1/1 kg-ali želite filter ali rinfuzo?
Odgovor naročnika: Potrebujemo filter vrečke 40*25g,skupaj 1000 g.

4 . Čaj Planinski 1/1 kg-ali,želite filter ali rinfuzo- ?
Odgovor naročnika: Filter vrečke 40*25g, skupaj 1000 g.

30 . Kis vinski 6 % 5/1 lit.-ali lahko ponudimo artikel s 4% alkoh. stopnjo?
Odgovor naročnika: Lahko ponudite artikel s 4% alkoh. stopnjo.

18 . Kosmiči ovseni 1kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

19 . Kosmiči sojini 200 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

22 . Med cvetlični porcijski 20 do 25 g Spremenite enoto mere, saj ponudbe ne bodo primerljive!
Odgovor naročnika: 20g

23 . Med cvetlični porcijski DIA 15 do 20g Spremenite enoto mere, saj ponudbe ne bodo primerljive!
Odgovor naročnika: Naročnik potrebuje cvetlični med v porciji 20g.

30 . Kis vinski 6 % 5/1 lit. Kisi vinski imajo 4% , ali lahko spremenite zahtevo?
Odgovor naročnika: Ponudnik ponudi kis vinski alkoholne stopnje 4%.

33 . Olje olivno extra deviško 0,75 lit Ali lahko ponudimo 1 l pakiranje?
Odgovor naročnika: da

35 . Margarina za namaze kot Rama ali podobne kvalitete in okusa, porcijska 10 g Ali lahko ponudimo 20 g pakiranje?
Odgovor naročnika: da 20g.

42 . Fritati z jajci za juho 500 g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

44 . Kaša ječmenova predkuhana 1kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

47 . Kus Kus zdrob 1 kg Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

48 . Leča zelena suha 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

51 . Polenta instant kot Zlato polje ali enakovredno, 5/1 kg Ali lahko ponudimo 4x1 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

58 . Dodatek jedem z zelenjavo kot Vegeta ali podobne kvalitete in okusa 2/1 kg Ali lahko ponudmo 1 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: ne.

66 . Prašek za instant kremo za kremne rezine kot Kremin dr. Oetker 1/1 kg Ali lahko ponudimo 1,1 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

78 . Čokolada jedilna kot Manner ali podobne kvalitete in okusa 1kg Ali lahko ponudimo 350g pakiranje?
Odgovor naročnika: da.

79 . Moka kokos 500 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

82 . Čokolada v prahu 5/1 kg Ali lahko ponudimo 1 kg pakranje?
Odgovor naročnika: da

83 . Desert sojin sadni 150 g kot Valsoia ali podobne kvalitete in okusa Ali vam laho ponudimo 2x 125g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

85 . Desert sojin natur 150 g Ali vam laho ponudimo 4x 125g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

86 . Skuta sadna kot Obstgarten ali podobne kvalitete in okusa, 125 g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

87 . Skuta Obstgarten sadna light 125 g Dobavitelj nima več izdelka, prosimo da izdelek umaknete iz predračuna.
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi Skuto Obstgarten sadno-okus jagoda, 125 g.


SKLOP 10: Konzervirano sadje in zelenjava
1. Ajvar kozarec kot podravka ali natureta ali podobne kvalitete in okusa, 1000 g Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

2. Kumarice kisle delikatesne kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, 4100 g Ali lahko ponudimo 4000kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

3. Šampinjoni rezani v slanici kot natureta ali podravka ali podobne kvalitete in okusa, 2650 g Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

4. Paprika vložena, fileti rdeče paprike kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, kozarec 670 g Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

5. Paprika vložena, fileti bele paprike kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, kozarec 670 g Ali lahko ponudimo 4000kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

6. Paradižnikova mezga kot podravka ali podobne kvalitete in okusa, 4500 g ( 28 do 30 % suhe snovi) Ali lahko ponudimo 4000kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

7. Paradižnik pelati kot mutti ali podobne kvalitete in okusa, 2500 g Ali lahko ponudimo 2,49kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

9. Rdeča pesa vložena v solati drobno ribana kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, 4250 g Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

10. Rdeča pesa v solati drobno ribana kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, v kozarcu 1000 g Ali lahko ponudimo 670 g pakiranje?
Odgovor naročnika: da

11. Džuveč kot podravka ali podobne kvalitete in okusa 4100 g, doza Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

12. Grah v slanici kot podravka ali natureta ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

13. Kompot breskov-rezano na krhlje 4200 g (od tega 1500 g sadja) Ali lahko ponudimo 2,6kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

14. Kompot marelični -rezano na krhlje 3100 g (od tega 1750 g sadja) Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

15. Solata sadna-kompot mešani 2650 g (od tega 1500 g sadja) Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

16. Kompot ananasov kocke, koščki 3050 g (od tega 1840 g sadja) Ali lahko ponudimo 3,06kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

17. Marmelada marelična kot belsad ali presad ali uwe ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g (40-45 % sadja) Ali lahko ponudimo 2,3kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da

18. Marmelada mešana kot belsad ali presad ali uwe ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g (40-45 % sadja) Ali lahko ponudimo 2,3kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da


SKLOP 11: Moka
1. Moka pšenična posebna bela gladka T 400 5/1 kg Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da


SKLOP 12: Jajčne testenine
5. 0000000003748 REZANCI JUŠNI VALJANI 5/1 KG * Ali vam lahko ponudimo 2 kg pakiranje?
Odgovor naročnika: da


SKLOP 21: Začimbe
4. PETERŠILJ PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV.100 G)* Ali lahko ponudimo 75g?
Odgovor naročnika: ne

8. LOVORJEV LIST, CELI, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 60 G)* Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
Odgovor naročnika: ne

9. MAJARON, ZDROBLJENI, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 100 G)* Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
Odgovor naročnika: ne

11. MUŠKATNI OREŠČEK, MLETI, PET EMBALAŽA, 400 ML (EKV. 170 G)* Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Odgovor naročnika: ne

12. ORIGANO, ZDROBLJEN, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 135 G)* Ali lahko ponudimo 135g pakiranje?
Odgovor naročnika: ne

17. CIMET, MLETI, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 600 G)* Ali lahko ponudimo 390g pakiranje?
Odgovor naročnika: ne


SKLOP 22: Sokovi, sirupi in pijače
3. PIJAČA, NEGAZIRANA, VIŠNJA, 0,5 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE, BREZ KEMIČNIH KONZERVANSOV Ali lahko ponudimo multivitamin, ker višnje dobavitelj več ne trži?
Odgovor naročnika: da

5. 100 % SOK, POMARANČA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne

6. 100 % SOK, JABOLKO 0,2L Z
ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne
7. 100 % SOK, RIBEZ 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Obstaja samo nektar č. ribez, spremnite zahtevo!
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi nektar črni ribez 0,2 L z zamaškom.

8. 100 % SOK, MARELICA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico? Obstaja samo nektar marelica spremnite zahtevo!
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi nektar marelico 0,2 L z zamaškom.

9. 100% SOK, ANANASOV 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne

10. 100 % SOK, JABOLKO 1/1 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne

11. 100 % SOK, POMARANČA 1/1 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne

12. 100 % SOK, MARELICA, 1/1 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Obstaja samo nektar marelica spremnite zahtevo!
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi nektar marelico 1/1 L z zamaškom.

13. NEKTAR, BRESKEV (NAJMANJ 50 % SADNI DELEŽ OD TEGA MIN. 32 % BRESKOVE KAŠE) 2 DCL Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE Ali lahko ponudimo sok s slamico?
Odgovor naročnika: ne

26. SIRUP POMARANČNI 5/1 LIT. BREZ UMETNIH SLADIL Ali lahko ponudimo 3 l pakiranje?
Odgovor naročnika: ne
Datum objave: 25.03.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatne informacije:

SKLOP 3: Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
5. 3318 Piščančje krače očiščeno, gramatura in število po naročilu - Ali so s kostjo in kožo?
Odgovor naročnika: Da.

12. 3854 Čevapčiči- perutninski, puranovi,gramatura in število po naročilu - Prosimo, da se opredelite ali so perutninski ali puranji čevapčiči, ker je različna cena.
Odgovor naročnika: Puranji čevapčiči.

13 3270 Posebna piščančeva salama maxi poli fi 90. - Ne smete navajati blagovne znamke. Prosimo za opis artikla.
Odgovor naročnika: Enakovredno kot poli salama fi 90.

14. 3586 Posebna piščančja salama poli fi 60 - Ne smete navajati blagovne znamke. Prosimo za opis artikla.
Odgovor naročnika: Enakovredno kot poli salama fi 60 .

15. 3276 Prekajen puranji file - Prosimo za opis artikla.
Odgovor naročnika: Naročnik pod tem opisom želi dimljena puranja prsa.

17. Perutninska, puranova, žar klobasa 100-120 g - Prosimo, da je opredelite ali so perutninska ali puranja žar klobasa, ker je različna cena.
Odgovor naročnika: Puranova žar klobasa.

23. 3371 Piščančji burger 110-120 g --Ali je zamrznjen?
Odgovor naročnika: Sveži piščančji burger 110g-120 g.

24. Narezan maxi poli fi 90 - Ne smete navajati blagovne znamke. Prosimo za opis artikla.
Odgovor naročnika: Enakovredno kot narezana poli salama fi 90.


SKLOP 4: Suhi in ostali mesni izdelki
8. PREKAJENO DOMAČE PLEČE BK - Ali povprašujete po prekajeni šunki za kuhanje? Prosimo za opis artikla.
Odgovor naročnika: Podobno kot šunka, vendar ne iz stegna, ampak iz svinjskega plečeta


SKLOP 26: Mesni izdelki sveži
1. 0000000003567 PLESKAVICE - Ali je so govejega mesa ali mešanega mesa?
Odgovor naročnika: Mešano svinjsko + goveje meso.

2. 0000000003566 ČEVAPČIČI - Ali je so govejega mesa ali mešanega mesa?
Odgovor naročnika: Mešano svinjsko +goveje meso.

7. 0000000003287 HRENOVKA - Ali je iz mešanega mesa ?
Odgovor naročnika: Mešano meso.

Datum objave: 26.03.2020   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod priloge piše da je treba priložiti lastno izjavo o ustanoviteljih....vendar izjave ni v razpisni dokumentaciji?
Ali jo bo treba priložiti ob podpisu okvirnega sporazuma in jo boste takrat poslali?

Lp

ODGOVOR
Priloži se ob podpisu okvirnega sporazuma.Datum objave: 26.03.2020   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 21: Začimbe
ZELENA LIST, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 180 G) *- IZDELEK NA OBSTAJA. Prosim za umik izdelka iz povpraševanja.

SKLOP 22: Sokovi, sirupi in pijače
7. 100 % SOK, RIBEZ 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE- IZDELEK NA OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo Ribezov nektar z min. 25 % sadnim deležem z zamaškom za zapiranje pakiran po 200 ml.

8. 100 % SOK, MARELICA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE- IZDELEK NA OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo Nektar iz Marelic in jabolk min. 43 % sadnim deležem z zamaškom za zapiranje pakiran po 200 ml.

12. 100 % SOK, MARELICA, 1/1 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE- IZDELEK NA OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo Nektar iz Marelic in jabolk min. 43 % sadnim deležem ( od tega min 30 % marelične kaše ) z zamaškom za zapiranje pakiran po 1 l.

ODGOVOR
SKLOP 21: Začimbe
Ponudnik pod tem opisom ponudi pakiranje zelena list-130 g v PET embalaži, ponudnik lahko ponudi tudi drugačno gramaturo pakiranja za razpisani artikel kot jo je zahteval naročnik v PET embalaži in v svoji ponudbi navede, kakšno pakiranje (g) je ponudil in preračuna na 130 g.
Naročnik je preveril in je izdelek dobavljiv/obstaja dostopen na slovenskem trgu.

SKLOP 22: Sokovi, sirupi in pijače
7. Ponudnik ponudi izdelek kot ga je navedel: Ribezov nektar z min. 25 % sadnim deležem z zamaškom za zapiranje pakiran po 200 ml.

8. Ponudnik ponudi izdelek kot ga je navedel: Nektar iz Marelic in jabolk min. 43 % sadnim deležem z zamaškom za zapiranje pakiran po 200 ml.

12. Ponudnik ponudi izdelek kot ga je navedel: Nektar iz Marelic in jabolk min. 43 % sadnim deležem ( od tega min 30 % marelične kaše ) z zamaškom za zapiranje pakiran po 1 l.

Datum objave: 27.03.2020   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Ker je naročnik zahteval točne gramture brez odstopanja, večina teh gramatur pa nismo našli na trgu, je posledično tudi veliko vprašanj. Naročnika prosimo, v primeru da ne želi predlaganega artikla, da tudi zapiše katero blagovno znamko želi in naj tudi natančno preveri, ali se dejansko lahko dobi v zahtevani gramaturi.

SKLOP 10: Konzervirano sadje in zelenjava
1. 3536 Ajvar kozarec kot podravka ali natureta ali podobne kvalitete in okusa, 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

3. 3274 Šampinjoni rezani v slanici kot natureta ali podravka ali podobne kvalitete in okusa, 2650 g izdelek v navedenem pakiranju na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? DA.V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika:DA

5. 3570 Paprika vložena, fileti bele paprike kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, kozarec 670 g - izdelek v 670g pakiranju na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 700g ali pa v 1000g?DA V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika:DA

10. 3804 Rdeča pesa v solati drobno ribana kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, v kozarcu 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
Odgovor naročnika:DA

11. 3165 Džuveč kot podravka ali podobne kvalitete in okusa 4100 g, doza izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek v 4000g ali pa v 4200g pakiranju.DA V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika:DA

12. 3455 Grah v slanici kot podravka ali natureta ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek v 2500g ali pa v 4000g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika:DA

13. 3556 Kompot breskov-rezano na krhlje 4200 g (od tega 1500 g sadja) - izdelek ne obstaja na trgu! Obstaja breskev koščkih in breskev v polovicah. Imate te možnosti
1. Olupljena breskev v polovicah 4250g (od tega 2400g neto)
2. Olupljena breskev v polovicah 2600g (od tega 1500g neto)
3. Olupljena breskev v KOŠČKIH 3000g ( od tega 1800g neto)
Naročnika prosimo, da izbere enega od predlaganih artiklov, saj v nasprotnem primeru ne bo dobil nobene ponudbe za ta sklop.
Odgovor naročnika: Ponudnik ponudi izdelek pod opisom, ki ga je navedel pod številko 3 (Olupljena breskev v KOŠČKIH 3000g ( od tega 1800g neto))

14. 3716 Kompot marelični -rezano na krhlje 3100 g (od tega 1750 g sadja) - izdelek na trgu ne obstaja! Obstaja samo marelice v polovicah.
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi izdelek kompot marelični rezano na marelice v polovicah, v ponudni naj navede, kakšen izdelek v g je ponudil.

Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g (od tega 1500g neto)? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
15. 3233 Solata sadna-kompot mešani 2650 g (od tega 1500 g sadja) izdelek v 2650g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v
1. 4200g (do tega 2500g neto)
2. 2500g (od tega 1500g neto)
Drugega izdelka na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: Ponudnik lahko ponudi izdelek pod opisom, ki ga je navedel pod številko 2 (2500g (od tega 1500g neto))

17. 3222 Marmelada marelična kot belsad ali presad ali uwe ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g (40-45 % sadja) ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje večji delež, kakor je zapisano?
Odgovor naročnika: Da.

Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: Izdelek LAHKO vsebuje tudi 55% sadnega deleža.

18. 3256 Marmelada mešana kot belsad ali presad ali uwe ali podobne kvalitete in okusa, 3000 g (40-45 % sadja) ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje večji delež, kakor je zapisano? Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadnega deleža?
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi izdelek, ki vsebuje 55 % sadnega deleža.

22. 3212 Marmelada DIA (brez dodanih sladkorjev s sladili) okus kot jagoda ali marelica kot menz & gasser ali darbo ali podobne kvalitete in okusa, 330 g, kozarec (najmanj 40-60 % sadja) ali lahko ponudimo izdelek v 300g Ker samo izdelek v 300g ustreza vašim pogojem.
Odgovor naročnika: DA, lahko.


SKLOP 11: Moka
1. 3227 Moka pšenična posebna bela gladka T 400 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor naročnika: DA

2. 3468 Moka pšenična bela gladka T 500, 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju?
Odgovor naročnika: NE.


SKLOP 12: Jajčne testenine
5. 0000000003748 REZANCI JUŠNI VALJANI 5/1 KG * - izdelek v tem pakiranju ne obstaja. Izdelek je tanek in bi se v večjih embalažah preveč razdrobil. Mogoče ga je dobiti v manjših pakiranjih. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

15. 0000000003240 TESTENINE SVEDRI PISANI, JAJČNI, IZ DURUM ZDROBA, 5/1 KG * - izdelek na trgu ne obstaja. Pisani svedri ne vsebujejo dodanih jajc. Izdelek ni mogoče dobiti v 5kg. Ali lahko ponudimo izdelek, ki ne vsebuje jajc in se dobi v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: LAHKO


SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
1 . 3880 Čaj črni indijski, filter vrečke pakirano 40 x 15 g izdelek ne obstaja. Lahko vam le ponudimo izdelek v rinfuzi in 1000g pakiranju ali pa izdelek v gospodinjskem pakiranju 20 filter vrečk v 30g škatlici.
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO GOSPODINJSKO PAKIRANJE

2 . 3220 Čaj kamilica, filter vrečke pakirano 20 x 20 g ali je mogoče naročnik imel v mislih 20 filter vrečk v 20g škatlici? Potem pa ponudimo ceno izdelka na 20g? Sedaj je namreč opis izdelka nerazumljiv. Prosimo za korekturo.
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO GOSPODINJSKO PAKIRANJE

3 . Čaj meta, filter vrečke pakirano 25 kom po 30 g - na trgu smo našli le izdelek z 20 filter vrečkami v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: NE , POTREBUJEMO GOSPODINJSKO PAKIRANJE

4 . 3730 Čaj Planinski 1/1 kg ali želi naročnik izdelek v filtru ali v rinfuzi?
Odgovor naročnika: 1000GFILTER VREČKE 40*25G KOT NPR. MATIK ALI ENAKOVREDNO.

5 . 3182 Čaj sadni, različni okusi 1/1 kg ali želi naročnik izdelek v filtru ali v rinfuzi?
Odgovor naročnika: 1000G FILTER VREČKE 40*25G KOT NPR. MATIK ALI ENAKOVREDNO.

6 . 3656 Čaj gozdni sadeži F 20 x 50 g ali je mogoče naročnik imel v mislih 20 filter vrečk v 50g škatlici? Potem pa ponudimo ceno izdelka na 50g? Zahtevate veliko količino tega izdelka. Ali raje ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO GOSPODINJSKO PAKIRANJE

7 . 10134 Čaj Planinski f20 44g ali lahko ponudimo f20 v 40g pakiranju?
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO GOSPODINJSKO PAKIRANJE

8 . Kava v zrnju 1/1 kg Barcaffe naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«.
Odgovor naročnika: PONUDNIK PONUDI KOT NPR. BARCAFFE ALI ENAKOVREDNO.

9 . 4250 Kava mleta Barcaffe 1/1 kg Barcaffe naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«. «.
Odgovor naročnika: PONUDNIK PONUDI KOT NPR. BARCAFFE ALI ENAKOVREDNO.

10 . 3783 Kava mleta Barcaffe 100 g Barcaffe naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«. «.
Odgovor naročnika: PONUDNIK PONUDI KOT NPR. BARCAFFE ALI ENAKOVREDNO.

15 . 3164 Čokolino Podravka 1800 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

16 . 4013 Čokolino 200 g glede na to, da imate tudi tega izdelka v razpisu zahtevanega veliko količino, ali lahko ponudimo izdelek v 500g, kakor to dovolite pri medolinu?
Odgovor naročnika: DA

18 . 3248 Kosmiči ovseni 1kg izdelek ima netipično gramaturo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: DA

19 . 3414 Kosmiči sojini 200 g izdelek v 200g na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 300g kot Žito Natura? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: DA

22 . 3709 Med cvetlični porcijski 20 do 25 g v opisu izdelka imate določen razpon gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
Odgovor naročnika: 20G

23 . 3211 Med cvetlični porcijski DIA 15 do 20g v opisu izdelka imate določen razpon gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
Odgovor naročnika: 20G

23 . 3211 Med cvetlični porcijski DIA 15 do 20g naročnika prosimo za jasno določilo pri izdelku, da gre za med brez sladkorja, primeren za diabetike
Odgovor naročnika: OK

25 . 4226 Namaz čokoladni kot Viki ali podobne kvalitete ali okusa, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

26 . 4083 Pašteta navadna kot Argeta ali podobne kvalitete in okusa, 30 g ne vemo kaj za vas pomeni navadna pašteta. Prosimo določite okus, da ne bo prišlo do izigravanja razpisa. Ali želite tunino, jetrno itd?
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO ARGETO 27G, KOKOŠJA

28 . 3606 Sardelni file v olju 75 g izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: DA

30 . 3713 Kis vinski 6 % 5/1 lit. izdelek s 6% kislosti se prodaja samo v 750ml pakiranju. V 5l ga ne pakirajo in ga ni mogoče dobiti. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: 5L PO 4% KISLOSTI

32 . 3180 Olje jedilno sončnično kante pvc 5/1 lit. ali lahko ponudimo izdelek v plastični ročki v 10l pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

33 . 10054 Olje olivno extra deviško 0,75 lit ali lahko ponudimo izdelek v 1000ml pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

35 . 3742 Margarina za namaze kot Rama ali podobne kvalitete in okusa, porcijska 10 g - ali lahko ponudimo izdelek v 15g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

40 . 3260 Smetana rastlinska za kuhanje, dia. kot RAMA ali podobne kvalitete in okusa naročnika prosimo za potrditev, da želi izdelek brez sladkorja?
Odgovor naročnika: DA

42 . 3462 Fritati z jajci za juho 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

44 . 3853 Kaša ječmenova predkuhana 1kg izdelek z navedenim opisom je mogoče dobiti samo v 250g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: DA

48 . 3733 Leča zelena suha 1 kg izdelek je mogoče dobiti v 500g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: DA

49 . 3740 Pira- predkuhana kot Zlato polje ali podobne kvalitete in okusa 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek hitra priprava v 500g?
Odgovor naročnika: DA

50 . 3735 Pire krompir v prahu z mlekom, instant, 2,5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 3kg pakiranju?
Odgovor naročnika: NE

51 . 3229 Polenta instant kot Zlato polje ali enakovredno, 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4000g ali 1000g pakiranju?
Odgovor naročnika: NE

52 . 3405 Riž brušen dolgozrnati beli 1. kvalitete 1/1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg kot dolgozrnati parboiled?
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO 1000G ( ZA MLEČNI RIŽ)

54 . 3189 Riž dolgozrnati kot Bali ali podobne kvalitete in okusa 1/1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg kot dolgozrnati parboiled?
Odgovor naročnika: DA

53 . 3423 Riž rjavi extra kakovosti 1/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg, saj imate razpisano veliko količino izdelka?
Odgovor naročnika: DA

58 . 3905 Dodatek jedem z zelenjavo kot Vegeta ali podobne kvalitete in okusa 2/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odgovor naročnika: NE

63 . 3660 Gorčica Eta ali Thomy 700 g ali lahko ponudimo gorčico Eta v 680g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

64 . 3168 Hren delikatesni kot Natureta ali podobne kvalitete in okusa, 650 g kozarec imate razpisano veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g blagovne znamke Natureta, saj izdelek v 650g pakiranju NE OBSTAJA? Druge dobavljive gramature tega izdelka so 290g ali 530g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala.
Odgovor naročnika: Ponudnik ponudi hren delikatesni v pakiranju 1000G kot npr. NATURETA ali enkovredno.

66 . 3557 Prašek za instant kremo za kremne rezine kot Kremin dr. Oetker 1/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
Odgovor naročnika: DA

70 . 3351 Sladilo dietno kot Natreen ali podobne kvalitete in okusa, doza 100 tablet ali lahko ponudimo izdelek v 39g pakiranju s 650 tabletami? Ceno izdelka potem preračunamo na 100 tablet?
Odgovor naročnika: DA

74 . 3550 Sladkor servirni 1000 x 5 g=1 zavitek ali lahko ponudimo izdelek 5g x 2000 kos in potem ceno izdelka preračunamo na 5kg, saj izdelka v zahtevanem pakiranju ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: LAHKO

77 . 3495 Sladkor rjavi pak. 600 x 5g ali lahko ponudimo izdelek v 5g x 1000 kos in potem ceno preračunamo na 3kg, saj izdelka v zahtevanem pakiranju ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: LAHKO

78 . 3238 Čokolada jedilna kot Manner ali podobne kvalitete in okusa 1kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA

82 . Čokolada v prahu 5/1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor naročnika: DA

83 . 3562 Desert sojin sadni 150 g kot Valsoia ali podobne kvalitete in okusa izdelek kot Valsoia se dobi v 125g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: LAHKO 125G

84 . 3711 Desert bio sojin 4 x 125 g (čokolada, vanilija) kot Provamel ali Valsoia ali podobne kvalitete in okusa ali lahko ponudimo izdelek Valsoia v 2x115g pakiranju, ki pa ni bio?
Odgovor naročnika: DA

85 . 4219;3562 Desert sojin natur 150 g - izdelek v 150g pakiranju ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: DA

86 . 4097 Skuta sadna kot Obstgarten ali podobne kvalitete in okusa, 125 g naročnika prosimo, da izdelek izloči iz sklopa, saj gre za mlečni hlajeni izdelek, ki v splošno prehrambeno blago, ki zajema trajne izdelek ne spada. Za ponudnike trajnih izdelkov tudi ponudi veliko oviro v oddaji ponudbe.
Odgovor naročnika: IZDELEK SE IZLOČI, PONUDNIKI ZA TA ARTIKEL NE ODDAJO PONUDBE.

87 . 3841 Skuta Obstgarten sadna light 125 g naročnika prosimo, da izdelek izloči iz sklopa, saj gre za mlečni hlajeni izdelek, ki v splošno prehrambeno blago, ki zajema trajne izdelek ne spada. Za ponudnike trajnih izdelkov tudi ponudi veliko oviro v oddaji ponudbe.
Izdelek tudi ne obstaja v 125g. Samo v 190g. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: IZDELEK SE IZLOČI, PONUDNIKI ZA TA ARTIKEL NE ODDAJO PONUDBE.

88 . 3152 Citronska kislina-citronka 500 g izdelek nima določene zahtevane količine. Prosimo za popravek
Odgovor naročnika: 80KG.

92 . 4140 Čips Pata Rustic 50 g - izdelek z navedenim opisom pata rustic ne najdemo. Ali lahko ponudimo običajni čips v 50g pakiranju? Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da pove katero blagovno znamko je imel v mislih, saj ta, ki je navedena na tržišču zahtevane gramature ne trži (zgolj informativno). Hvala
Odgovor naročnika: LAHKO 50G

96 . 3983 Čokolada Milka DIA 100 g ne razumemo kaj naročnik želi. Ali naročnik želi čokolado brez sladkorja. Milka jo ne trži. Ali lahko ponudimo izdelek brez sladkorja v 80g pakiranju?
Odgovor naročnika: LAHKO

97 . 3659 Čokolada Milka mlečna, 80 g naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«
Odgovor naročnika:PONUDITE ENAKOVREDNO ČOKOLADI MILKA MLEČNA.

97 . 3659 Čokolada Milka mlečna, 80 g - izdelek je sedaj mogoče dobiti v 100g. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: LAHKO 100G

98 . 3608 Čokolada Milka z celimi lešniki, 125g naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«.
Odgovor naročnika: LAHKO SE PONUDI ENAKOVREDNO

98 . 3608 Čokolada Milka z celimi lešniki, 125g - izdelek ima zelo nenavadno gramaturo. Izdelek v 125g ne obstaja. Prosimo za popravek v 100g.
Odgovor naročnika: LAHKO 100G

99 . 3664 Čokolada z arašidi Snickers 51 g Snickers je sedaj mogoče dobiti v 50g pakiranju. Prosimo za popravek
Odgovor naročnika: LAHKO 50G

100 . 4135 Flips arašidi 50g (lastne znamke) naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«. Ali lahko ponudimo izdelek, ki ni lastne blagovne znamke?
Odgovor naročnika: LAHKO

106 . 4168 Napolitanke Kraš, lešnik, 100 g naročnika prosimo, da umakne zahtevo po določeni blagovni znamki, saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Naročnika prosimo za pripis »kot enakovredno«.
Odgovor naročnika: LAHKO SE PONUDI ENAKOVREDNO

108 . 3994 Palčke slane 45 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g?
Odgovor naročnika: NE

109 . 4096 Ploščica karamelna, oblita s čokolado Twix, 51 g izdelek se dobi v 50g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: PONUDITE 50G PAKIRANJE

111 . 3438 Vafel čokoladni Kit Kat 45 g izdelek v dani gramaturi ne obstaja. Prosimo za popravek na 41,5g.
Odgovor naročnika: PONUDITE V 41,5G PAKIRANJU

119 . 4159 Schweppes, okus bitter lemon in tangerine 1,5 lit., pvc ali lahko ponudimo okus Tangerine kakšne druge blagovne znamke?
Odgovor naročnika: POTREBUJEMO BITTER LEMON 1,5L IN 0,5L IN TANGETINE 0,5L

121 . 4113 Cockta 0,25 lit stekl. izdelek je edino mogoče dobiti v 275g pakiranju? Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: OK

134 . 4166 Whiskey - izdelek nima določene gramature a enota mere je kos (Stk). Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter ali pa določi gramaturo izdelku (izdelki se dobijo v 1000ml ali pa v 700ml pakiranju).
Odgovor naročnika: 1L KOT BALLANTINES


SKLOP 21: Začimbe
13. 3924, 3493 POPER, CELI, ČRNI, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 600 G)* - ali lahko ponudimo izdelek v vedru in 1000g pakiranju? Če je odgovor ne, ali lahko vsaj ponudimo izdelek blagovne znamke Maestro v 650g pakiranju?
Odgovor naročnika: NE

19. #### ZELENA LIST, PET EMBALAŽA, 1200 ML (EKV. 180 G) * - izdelek je bil s strani proizvajalca ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti izdelek kot Maestro v dozi in 130g pakiranju? Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
Odgovor naročnika: DA, PONUDNIK LAHKO PONUDI ZELENO LIST V DOZI V 130 G PAKIRANJU KOT NPR. MAESTRO, KOTANYI ALI ENAKOVREDNO.

SKLOP 22: Sokovi, sirupi in pijače
1. 3962 PIJAČA, NEGAZIRANA, KORENČEK, 0,5 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE, BREZ KEMIČNIH KONZERVANSOV izdelek se dobi kot pijača korenček-pomaranča limona. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: Ponudnik pod tem opisom ponudi pijačo z okusom korenček-pomaranča-limona.

3. PIJAČA, NEGAZIRANA, VIŠNJA, 0,5 L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE, BREZ KEMIČNIH KONZERVANSOV izdelek se dobi kot pijača višnja-jabolko. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: Ponudnik pod tem opisom ponudi pijačo z okusom višnja-jabolko.

5. 4011 100 % SOK, POMARANČA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s slamico, saj izdelek z zamaškom trži samo en ponudnik na trgu?
Odgovor naročnika: NE

6. 4146 100 % SOK, JABOLKO 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s slamico, saj izdelek z zamaškom trži samo en ponudnik na trgu?
Odgovor naročnika: NE

8. 100 % SOK, MARELICA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s slamico, saj izdelek z zamaškom trži samo en ponudnik na trgu?
Odgovor naročnika: NE

7. 100 % SOK, RIBEZ 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek nektar ribez s 25% sadnim deležem. Prosimo za popravek.
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi izdelek nektar ribez s 25% sadnim deležem

8. 100 % SOK, MARELICA 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek nektar marelica s 50% sadnim deležem. Prosimo za popravek .
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi izdelek nektar marelica s 50% sadnim deležem.

9. 4181 100% SOK, ANANASOV 0,2L Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s slamico, saj izdelek z zamaškom trži samo en ponudnik na trgu?
Odgovor naročnika: NE

13. 4170 NEKTAR, BRESKEV (NAJMANJ 50 % SADNI DELEŽ OD TEGA MIN. 32 % BRESKOVE KAŠE) 2 DCL Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s slamico, saj izdelek z zamaškom trži samo en ponudnik na trgu?
Odgovor naročnika: NE

18. 3623 NEKTAR, JAGODA (NAMANJ 45 % SADNI DELEŽ OD TEGA MIN. 30 % JAGODNE KAŠE ) 1/1 LIT, Z ZAMAŠKOM ZA ZAPIRANJE ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnega deleža, kakor je tudi predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih. Izdelek vsebuje minimalno 20% jagod?
Odgovor naročnika: NE

21. 3421 SIRUP JABOLČNI 1/1 LIT. BREZ UMETNIH SLADIL ali lahko ponudimo kakšen drugi okus sirupa brez umetnih sladil npr. Bezeg, višnja itd?
Odgovor naročnika: NE

22. SIRUP JABOLČNI 5/1 LIT. BREZ UMETNIH SLADIL ali lahko ponudimo kakšen drugi okus sirupa brez umetnih sladil npr. limona, borovnica, gozdni sadeži, ledeni čaj itd?
Odgovor naročnika: NE


SKLOP 23: Juhe, omake in dodatki
2. 3637 JUHA, ŠPARGLJEVA, KREMNA, PAK. CCA. 1,05 KG - ali lahko ponudimo izdelek kremna špargljeva juha kot Podravka v 1000g pakiranju?
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi izdelek kremna špargljeva juha kot npr. Podravka ali enakovredno v 1000g pakiranju.

3. 3429 JUHA, BROKOLIJEVA, KREMNA, MIN. 2,7 % BROKOLIJA, PAK. 2 KG KG - ali lahko ponudimo izdelek kremna brokolijeva juha kot Podravka v 1000g pakiranju, ki vsebuje dosti večji delež brokolija?
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi izdelek kremna brokolijeva juha kot npr. Podravka ali enakovredno v 1000g pakiranju, ki vsebuje večji delež brokolija.

9. 3696 JUHA, KOKOŠJA, ČISTA, MIN. 2 % KOKOŠJEGA MESA IN 2,5 % KOKOŠJE MAŠČOBE, PAK. 1 KG ali lahko ponudimo juho kot Podravka, ki vsebuje 2,5% kokošjega mesa in 2% kokošjega ekstrakta?
Odgovor naročnika: DA, ponudnik lahko ponudi juho kot npr. Podravka ali enakovredno, ki vsebuje 2,5% kokošjega mesa in 2% kokošjega ekstrakta.


Datum objave: 27.03.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Proizvajalci in hkrati ponudniki imamo določene izdelke v različnih gramaturah. Zato vas prosimo, da omogočite vsem, da oddamo ponudbe in se vam zahvaljujemo za odgovore na spodnja vprašanja:

SKLOP 12: Jajčne testenine
7. 0000000003708 TESTENINE RINČICE Z JAJCI, 250 G *
Vam lahko ponudimo 4kg pakiranje, glede na okvirno letno količino?
10. 0000000003498 TESTENINE PERESNIKI, JAJČNI, IZ DURUM ZDROBA, 5/1 KG *
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg ?
15. 0000000003240 TESTENINE SVEDRI PISANI, JAJČNI, IZ DURUM ZDROBA, 5/1 KG *
Vam lahko ponudimo pakiranje 3kg ?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
SKLOP 12: Jajčne testenine
7. DA, lahko.
10. 10KG
15. DA, lahko.Datum objave: 27.03.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na trenutno situacijo razglašene pandemije s strani države (korona virus), apeliramo na vas, da objavljen trenutni razpis, ali zaustavite ali pa podaljšate rok za oddajo vprašanj kot rok za oddajo ponudb. Stanje v Sloveniji se od trenutka do trenutka spreminja. Zavedajte se, da posledično tudi ponudniki ne bomo sposobni oddati ponudbe, ki je objavljena.
Za razumevanje in sprejem apela se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

Pozdravljeni,

Glede na trenutno situacijo v Sloveniji zaradi korona virusa, ko vzgojno-izobraževalni zavodi od 16.03.2020 zapirajo svoja vrata in prav tako številna podjetja, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in rok za oddajo razpisa.
Naj poudarimo, da je situacija izredna, saj se glede na razglašene izredne razmere pričakuje, da bodo zavodi zaprti najmanj 14 dni, verjetno pa več, kar pomeni, da bodo tudi številna podjetja, med drugim tudi vsi ponudniki, katerih poslovanje je odvisno predvsem od javnih razpisov ter sodelovanja oz. dobav vzgojno-izobraževalnim ustanovam, po vsej verjetnosti primorana izjemno zmanjšati svoje poslovanje.
Že sedaj podjetja sprejemamo ukrepe, povezane s pandemijo ter zajezitvijo širjenja koronavirusa in zaradi tega posledično delamo v izredno okrnjeni sestavi in z zmanjšanimi kapacitetami.
Zaradi vseh naštetih razlogov vas prosimo, da podaljšate roke za vprašanja in oddajo razpisa.
Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Glejte objavljeno spremembo št. JN001442/2020-K01 z dne 26.03.2020.Datum objave: 30.03.2020   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko v sklopu 1 mleko in mlečni izdelki ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek naročnikovim zahtevanim gramaturam in ceno ustrezno preračuna na naročnikovo enoto mere.Datum objave: 31.03.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na trenutne razmere v Sloveniji, ko moramo ostati doma, vas naprošamo, ali lahko v sistem e-JN oddamo, kot prilogo vaše izjave -3, lastno podpisane izjave članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
DaDatum objave: 09.04.2020   15:29
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore:
SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
3 . Čaj meta, filter vrečke pakirano 25 kom po 30 g Ali lahko ponudimo 30 g pakiranje? Ali podamo ceno na vašo zahtevano enoto 750g ali na 30g pakiranje?
6 . 3656 Čaj gozdni sadeži F 20 x 50 g Ali lahko ponudimo 40g pakiranje? Ali podamo ceno na 40g pakiranje ali na vašo zahtevano enoto 1000g ?
hvala,


ODGOVOR:
SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
3 . Naročnik potrebuje gospodinjsko pakiranje 1 vrečka 2g lahko v škatlici 20, 25 ali 30 vrečkic
6 . Ne, potrebujemo 1000g pakiranje oz 40 vrečk po 25g.
Datum objave: 09.04.2020   15:35
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore:
SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
2 . 3220 Čaj kamilica, filter vrečke pakirano 20 x 20 g Ali lahko ponudimo 20 g pakiranje?
3 . Čaj meta, filter vrečke pakirano 25 kom po 30 g Ali lahko ponudimo 30 g pakiranje?
6 . 3656 Čaj gozdni sadeži F 20 x 50 g Ali lahko ponudimo 40g pakiranje?
7 . 10134 Čaj Planinski f20 44g Ali lahko ponudimo 40g pakiranje?
25 . 4226 Namaz čokoladni kot Viki ali podobne kvalitete ali okusa, 40 g Ali lahko ponudimo 20 g pakiranje?
26 . 4083 Pašteta navadna kot Argeta ali podobne kvalitete in okusa, 30 g Ali lahko ponudimo pašt. Jetrno 30 g pakiranje?
104 . 3681 Keksi Liebnitz DIA 200 g Ali lahko ponudimo 240g?
135 . 3629 Penina muškatna, bela, suha kot Puklavec Family Wines, Jeruzalem, Ormož ali podobne kvalitete in okusa, 0,75l Ali lahko ponudimo penino muškat iz primorskega okoliša?

SKLOP 10: Konzervirano sadje in zelenjava
4. 3787 Paprika vložena, fileti rdeče paprike kot natureta ali podobne kvalitete in okusa, kozarec 670 g Ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
8. 3749 Paradižnikov ketchup kot eta ali podobne kvalitete in okusa, 1000 g Ali zahtevate ketchup brez konzervansov?
13. 3556 Kompot breskov-rezano na krhlje 4200 g (od tega 1500 g sadja) Ali lahko ponudimo 2,6kg pakiranje? DA Ali lahko ponudimo kompot breskev rezane na polovice?
14. 3716 Kompot marelični -rezano na krhlje 3100 g (od tega 1750 g sadja) Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje? DA Ali lahko ponudimo kompot breskev rezane na polovice?
23. 3394 Džem DIA (brez dodanih sladkorjev s sladili) okus jagoda ali marelica kot menz & gasser ali helios bebe ali podobne kvalitete in okusa, 300 g, kozarec (najmanj 40-60 % jagod) Ali vam lahko ponudimo marmelado marelično DIA ?
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR:
SKLOP 16: Ostalo prehrambeno blago
2 . Potrebujemo gospodinjsko pakiranje 1 vrečka 2g lahko v škatlici 20, 25 ali 30 vrečkic.
3 . Potrebujemo gospodinjsko pakiranje 1 vrečka 2g lahko v škatlici 20, 25 ali 30 vrečkic.
6 . Ne, potrebujemo 1000g pakiranje oz 40 vrečk po 25g.
7 . Ne, potrebujemo 1000g pakiranje oz 40 vrečk po 25g.
25 . Ne, potrebujemo 40g.
26 . Potrebujemo ''Argeto''
104 . Da
135 . Ne

SKLOP 10: Konzervirano sadje in zelenjava
4. Da
8. Da
13. Da, lahko breskve na polovice
14. Da
23. Da