Dosje javnega naročila 001435/2020
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Cesta Soča-Mišja vas - ureditev priključkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001435/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2020
JN001435/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001435/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16701
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cesta Soča-Mišja vas - ureditev priključkov
Referenčna številka dokumenta: 4303-01/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izdelava priključka na regionalno cesto Bovec-Trenta, izdelava priključka na levem in desnem bregu Soče zaradi dviga nivelete priključne ceste na novi most čez reko Sočo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava priključka na regionalno cesto Bovec-Trenta, izdelava priključka na levem in desnem bregu Soče zaradi dviga nivelete priključne ceste na novi most čez reko Sočo (glej tehnično poročilo projekta).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2020   09:14
VPRAŠANJE
ali bi lahko poleg vseh zip načrtov objavili tudi razpisno dokumentacijo in popise del.

Hvala

ODGOVOR
Urejeno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dan je naokoli, ali boste objavili razpisno dokumentacijo??

lep pozdrav

ODGOVOR
Urejeno.Datum objave: 09.03.2020   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za vaše pojasnilo, kakšno vlogo ima pri projektu KOLEKTOR CPG D.O.O., saj imajo priloženi popisi del v glavi lista njihov logotip???

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Kolektor CPG, d.o.o., je izdelal projektno dokumentacijo, vključno s popisi del, kar je razvidno tudi iz prilog.


Datum objave: 10.03.2020   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima me postavka pri Prometni infrastrukturi 2.Zemeljska dela: 2.4 Nasipi 9.Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine - 3.kategorije 1004,18 m3. Ali je pravilna enota mere m3 ..ali bi mogoče moralo biti ... m2


ODGOVOR
Pri postavki pri Prometni infrastrukturi 2.Zemeljska dela: 2.4 Nasipi 9.Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine - 3.kategorije v količini 1004,18 m3 je prišlo do napake in je pravilno 1004,18 m2.Datum objave: 10.03.2020   15:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno upoštevati omejitve in dela prilagoditi delom, ki se že izvajajo na izgradnji mostu v Soči.
Če dobro razumemo se določena dela tukaj že izvajajo ? Prosimo vas, da nas seznanite kaj se že izvaja na tem gradbišču?
Lp

ODGOVOR

Obstoječi most se je porušil. Trenutno so v izdelavi betonski oporniki. Most jeklene konstrukcije bo izveden do 15.5.2020. Dela na mostu bodo zaključena do 30.8.2020. V istem časovnem obdobju (do 30.8.2020) bo potrebno izvesti tudi vsa razpisana dela.


Datum objave: 16.03.2020   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vezano na izvedbo ograje nas zanima sledeče:

Lesena ograja za pešce montirana na AB venec (Izdelava ograje za varovanje peščev, skupne višine 130 cm iz pocinkanih stebričkov oblečenih v impregniran les preseka 11/17 cm s pasnico in dvema vmesnima prečkama iz polokroglega, impregniranega lesa preseka 7/10 cm, skupaj z montažo na AB venec).

Ali lahko ponudimo: TIP LKO PETRIČ d.o.o. h=130 cm

Zaključnice lesene:

26. Dobava in vgraditev zaključnic pasnice iz polokroglega,
impregniranega lesa preseka 7/10 cm.

27. Dobava in vgraditev kompleta (3x) zaključnic pasnice in
vmesnih prečk iz iz polokroglega, impregniranega lesa
preseka 7/10 cm.

Lahko ti dve postavki natančno definirate, z dolžino zaključnic oziroma detajlom?

ODGOVOR


Za ograjo iz spodnje postavke se lahko ponuja ograja kot npr. TIP LKO PETRIČ d.o.o. h=130 cm
25. 64 922-2 Lesena ograja za pešce montirana na AB venec (Izdelava ograje za varovanje peščev, skupne višine 130 cm iz pocinkanih stebričkov oblečenih v impregniran les preseka 11/17 cm s pasnico in dvema vmesnima prečkama iz polokroglega, impregniranega lesa preseka 7/10 cm, skupaj z montažo na AB venec). m1 26,00


V postavkah Zaključnice za leseno varovalno ograjo za pešce je v postavki:

26. 64 923-1 Dobava in vgraditev zaključnic pasnice iz polokroglega, impregniranega lesa preseka 7/10 cm. kos 8,00

Pri LVO ograjah z nadgradnjo za pešce je potrebno prečko za pešce zaključiti. Nekateri ponudniki imajo zaključnice posebej, sistem LVO Cidneo ima zadnji element daljši od vmesnega.
Kot ponudbeno ceno se v tem primeru navede razlika cene med vmesno prečko in zaključno prečko.


27. 64 923-2 Dobava in vgraditev kompleta (3x) zaključnic pasnice in vmesnih prečk iz iz polokroglega, impregniranega lesa preseka 7/10 cm. kos 2,00

Zaključek ograje za pešce je izveden za vse tri horizontalne prečke z zaključnicami.

Dodatno pojasnilo: Nekateri ponudniki na tržišču imajo zaključnice vključene v tekočem metru ograje. V tem primeru predlagam, da se kot ponudbena cena napiše 0,00 z navedbo pod ponudbeno postavko: »vključeno v ceno tekočega metra ograje«
Datum objave: 16.03.2020   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-COV-2 ocenjujemo, da je prišlo do nastopa neizogibnih okoliščin, ki od podjetij terjajo uvedbo določenih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in ostalih kontaktov, ki so v poslovnem svetu neizogibni. Le ob striktnem spoštovanju priporočil in navodil kompetentnih strokovnjakov bomo lahko preprečili nadaljnje širjenje bolezni in s tem zajezili epidemijo.
V ta namen smo se v podjetju odločili, da bomo zmanjšali obseg svojega delovanja na ta način, da bomo čim več zaposlenih poslali domov. Enako je ravnalo tudi kar nekaj naših poslovnih partnerjev in dobaviteljev.
Ugotavljamo, da je zaradi teh ukrepov praktično nemogoče zagotoviti ustrezne prijave na javna naročila v trenutno razpisanih rokih.
Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe za 1 mesec.


ODGOVOR


Zaradi virov financiranja, roka za oddajo ponudbe ne moremo podaljšati.

Datum objave: 19.03.2020   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za dodatne obrazložitve glede izvedbe: CR GRADBENI DEL CR KABELSKA KANALIZACIJA:

Iz načrtov ugotavljamo, da se CR GRADBENI DEL CR KABELSKA KANALIZACIJA izvaja na drugi strani državne ceste. Ali bo za te posege potrebna delna zapora državne ceste? Nikjer ni ovrednotena ta postavka zapore ceste ali so mogoče posegi izven območja ceste, ker iz načrtov to ni razvidno?

Postavka: Asfaltiranje cestišča m2 68,00, nikjer ni razvidno debelina in tip asfalta, gre za asfalt na državni cesti??

V popisu del imate izvedba stigmaflexa 110, medtem ko je v načrtu stigmaflex 75?


lp

ODGOVOR

Ali bo za te posege potrebna delna zapora državne ceste?
Da, potrebna bo delna zapora DC saj poteka razvod CR ob desnem robu DC.

Nikjer ni ovrednotena ta postavka zapore ceste ali so mogoče posegi izven območja ceste, ker iz načrtov to ni razvidno?
Iz načrtov je razvidno, da poteka razvod CR ob desnem robu DC predvsem čez območje prepusta. Torej je potrebna polovična zapora desnega voznega pasu DC zaradi izvedbe CR in polovična zapora levega voznega pasu zaradi izvedbe navezave priključka. Potrebna bo tudi zapora zaradi asfaltiranja DC od km 12+715 do km 12+745 v celotni širini ceste.
Elaborat zapore je zajet v poglavju E. Tuje storitve v postavki 7.
7. Izdelava elaborata za vodenje prometa v času gradnje. kos 1,00
Stroške zapore zajeti v točko 1 PREDDELA, 1.3.1 OMEJITVE PROMETA v postavki 23.
23. 13 113 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa s pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po recenziranem in potrjenem elaboratu za zaporo ceste ter po računu koncesionarja (obračun po dejanskih stroških). kos 1,00

Postavka: Asfaltiranje cestišča m2 68,00, nikjer ni razvidno debelina in tip asfalta, gre za asfalt na državni cesti??
Asfaltiranje cestišča v izmeri 68,00 m2 je rezerva v kolikor pride do poškodbe DC na delu izven izvedene preplastitve DC.
Asfaltacija cestišča se izvede z izdelavo zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 9 cm - AC 22 base B50/70 A3 Z5 in izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm - AC 11 surf B70/100 A3 Z2-S - vozišče (navedeno v TP).

V popisu del imate izvedba stigmaflexa 110, medtem ko je v načrtu stigmaflex 75?
Upošteva se stigmaflex DN110 kot definirano v popisu, v risbah je prišlo do napake.