Dosje javnega naročila 001469/2020
Naročnik: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava akumulatorjev za parkomate
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001469/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.03.2020
JN001469/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN001469/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2020
JN001469/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001469/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16744
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javno podjetje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava akumulatorjev za parkomate
Referenčna številka dokumenta: LPT-9/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Dobava akumulatorjev za parkomate« za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Dobava akumulatorjev za parkomate« za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Predmet javnega naročila je nakup akumulatorjev za parkomate Siemens, tip City 5.1 in parkomate Hectronic, tip Citea.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2020   11:01
Kraj: Javno odpiranje ponudb poteka preko informacijskega sistema e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb poteka preko informacijskega sistema e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2020   11:00

Dodatne informacije:
Dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi z dokumentacijo o oddaji javnega naročila lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje tri (3) koledarske dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovarjati.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2020   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na ponudbo, nas zanima, ali je lahko kakšno odstopanje v dimenziji oz. kapaciteti, saj imamo dva akumulatorja katera bi lahko ponudili;
- 70Ah, dimenzij 260x168x208
- 85Ah dimenzij 306x168x208

Obe opciji nekoliko odstopata od zapisanega, tako da bi prosil za odgovor, ali lahko ponudimo katerega od teh akumulatorjev?

V pričakovanju odgovora, Vas lepo pozdravljam.
Tim Vuga

ODGOVOR

Pri odstopanjih v dimenzijah oz. kapacitivnosti smo vezani na omejeni prostor, ter sam ciklus menjave akumulatorja. Žal nobena opcija od ponujenih, ni sprejemljiva.


Datum objave: 16.03.2020   07:31
VPRAŠANJE
V razpisni zahtevi je navedeno, da cena velja za celotno obdobje javnega naročila.
Svinčeni akumulatorji so izrazito borzno blago, tako da cene spreminjajo glede na borzne cene svinca.

Zato bi želeli ponuditi ceno, tako da jo je možno spreminjati tako kot se bo v obdobju veljavnosti pogodbe spreminjala cena svinca na borzi (kar je javno dostopen podatek). To pomeni, da v primeru, ko se borzna cena svinca spremeni,se za enak odstotek spremeni tudi cena akumulatorjev za posamezno dobavo.

Ali torej lahko ponudbeno ceno zapišemo, tako da je vezana na borzno ceno svinca.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Ponudbena cena akumulatorja je vezana za celotno obdobje javnega naročila in ni vezana na borzno ceno svinca.