Dosje javnega naročila 001466/2020
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Revizija študije vključitve JEK2 v elektroenergetski sistem Slovenije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.618,00 EUR

JN001466/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.03.2020
JN001466/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2020
JN001466/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2020
JN001466/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2020
JN001466/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001466/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16707
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija študije vključitve JEK2 v elektroenergetski sistem Slovenije
Referenčna številka dokumenta: JN-S-005/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Revizija študije vključitve JEK2 v elektroenergetski sistem Slovenije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Revizija študije vključitve JEK2 v elektroenergetski sistem Slovenije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izkušenost sodelujočega kadra50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2020   10:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2020