Dosje javnega naročila 000429/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.714.290,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000429/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN000429/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN000429/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000429/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN000429/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2020
JN000429/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000429/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 050-119211

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Maša Poštenjak
sjn@onko-i.si
+386 15879441
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnja medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems
Referenčna številka dokumenta: JN-0088/2019-B-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadgradnja medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.224.828,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnja medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Naročnik odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave iz tehničnega razloga, navedenega v točki c) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Naročnik se bo pogajal z edinim ponudnikom vzdrževanja in nadgradnje medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems Haan GmbH, Bergische Str. 16, 42781 Haan, Nemčija, ki jo lahko vzdržuje in nadgrajuje le sam proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni serviser.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000429/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 019-042932
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Varian Medical Systems Gesellschaft m.b.H.
Liebermannstraße A01 404
2345
AT
Brunn am Gebirge
Avstrija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.224.828,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.