Dosje javnega naročila 001583/2020
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.405.037,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001583/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN001583/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN001583/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN001583/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN001583/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN001583/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN001583/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.06.2020
JN001583/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN001583/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
JN001583/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.09.2020
JN001583/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN001583/2020-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN001583/2020-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN001583/2020-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN001583/2020-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN001583/2020-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.05.2021
JN001583/2020-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001583/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 050-119548
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346071/JN20-003_-_SN_(RMU)_stikalni_bloki.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16777
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
Referenčna številka dokumenta: JN20-003
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na suhi zrak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2020   10:57
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 24. 4. 2020.

Datum objave: 07.04.2020   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

a) Po pregledu tehničnih zahtev ugotavljamo, da ste pri prvem sklopu v dodatnih zahtevah v točki 4 napisali »hermetično zaprti z laserskem varjenjem«. Glede načina varjenja obstaja Poročilo neodvisnega akreditiranega inštituta, ki potrjuje, da je TIG način varjenja, kar se tiče zagotavljanja dolgotrajnega tesnenja, popolnoma enakovreden laserskemu varjenju. Zato vas pozivamo da v prid konkurence na razpisih, ki jih objavljate ter v skladu z zadnjimi odločitvami DKOM popravite to zahtevo v »hermetično zaprti z laserskem varjenjem ali enakovredno«.

b) Prav tako v točki 5. zaznavamo, da imate v zapisano, da morajo biti varovalke nameščene horizontalno, vsaka v svoji komori na vodilih. Prosim da pojasnite vodila oz. jih izbrišete iz zahtev, saj je ta rešitev po našem mišljenju pisana v smislu zagotavljanja prednosti obstoječemu dolgoletnemu dobavitelju, kar zopet izključuje konkurenco, ki jo v zadnjih odločitvah zagovarja DKOM.

V nasprotnem primeru bomo za zagotavljanje konkurenčnosti prisiljeni uporabiti razpoložljiva pravna sredstva.


ODGOVOR 1
K a): Naročnik je spremenil tehnično specifikacijo, katero je objavil na svoji spletni strani.
K b): Glejte odgovor k 1 a).

Datum objave: 07.04.2020   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V sklopu 2, pri tehnični specifikaciji imate pod točko 4. napisano V(m)V(m)T(o)T(s),
nekaj vrstic nižje 3 vodne in 1 trafo.
Ali mogoče potrebujete 2 vodni, 1 vodna z odklopnikom in 1 trafo?

Prosim za uskladitev te zahteve.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR 2
Glejte odgovor 1 k a).
Datum objave: 07.04.2020   13:08
Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.2. podtočka, II. odstavek, ki se po novem glasi:

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokazilo, da je bilo vsaj 10 kosov ponujenih tipov RMU blokov uspešno vgrajenih v sistemu ENTSO-E že najmanj pet let pred rokom za oddajo ponudb. Ponudbi mora biti priložen tudi ustrezni tipski test vgrajenega tipa SN bloka (za katerega ponudnik prilaga dokazilo). Dokazilo mora vsebovati najmanj podatke o:
a) tipu opreme,
b) napetostnem nivoju opreme,
c) količini,
d) letu dobave,
e) investitorju, tj. končnemu uporabniku opreme,
f) kontaktnih podatkih investitorja (naziv, naslov, kontaktna oseba za preverjanje, e-mail in telefonska številka te osebe).

Datum objave: 07.04.2020   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila:

A - Ali lahko ponudnimo vrednosti v tabelah pri el. karakteristikah, ki so večje torej boljše od zahtevanih. Kot primer Ik zahtevate 16kA, medtem ko se nudi 20kA ali celo 25kA, kar je večja torej boljša vrednost. Isto velja za več zahtev, ki jih navajate in predvidevamo, da v teh primerih električnih lastnosti vas ne moti če se nudi višja, torej boljša vrednost.

B - prosim definirajte kako definirate periodične preglede pogonskega mehanizma in ali v to štejete tudi vizualni pregled stanja mehanizmov.

C - glede na prejšnje vprašanje-kot sami veste ima standard EN 62271-1 podrobne zahteve glede t.i. "ambient conditions" in želimo potrditev, da so vaši objekti, kjer boste namestili stikalne bloke v skladu s tem standardom.

Č - v osnovnih tehničnih zahtevah je napisano "tesnenje kotla mora biti hermetično zaprto-zavarjeno brez kakršnih koli tesnil in brez možnosti izpusta plina", medtem ko je v dodatnih zahtevah napisano lasersko varjenje. Kaj torej zahtevate? Opozarjamo, da je več tipov varjenja in da je relevantna kvaliteta vara, ki hermetično zapre vse prehode iz njega.

D - prosimo detaljno navedite DIN in IEC standard na katerega se sklicujete, kjer se točno navajajo dimenzije varovalk, ki jih navajate v razpisu in za odgovor ali ta standard dovoljuje odstopanja.

E - v zahtevku imate tudi 6A varovalke, ki jo v specifikacijah tehničnih podatkov ne zahtevate, prosimo za ustrezen popravek.

F - navajate zahtevo po dobavah varovalkv originalni embalaži proizvajalca (max. 3 kosi). Sprašujemo če tudi s tem ne prejudicirate izbiro določenega proizvajlca, ki ima točno take zahteve? Prosimo za izbris zahteve max. količine varovalk

ODGOVOR 3
K A: Glejte odgovor 1 k a).
K B: Kakršni koli pregledi (preventivni, vizualni, periodični idr.) na ponujenih RMU blokih niso dovoljeni.
K C: Pri projektiranju in izgradnji energetskih objektov naročnik upošteva standard EN 62271.
K Č: Glejte odgovor 1 k a).
K D: Naročnik je v svoji tehnični specifikaciji navedel IEC standard, kar se mu zdi dovolj za zagotavljanje kvalitetnega proizvoda.
K E: Glejte odgovor 1 k a).
K F: Glejte odgovor 1 k a).

Datum objave: 09.04.2020   10:42
Naročnik je dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.1. podtočka, tako da se pravilno glasi:
Ponudnik mora ponudbi predložiti za vso ponujeno opremo (velja za oba sklopa):
- veljavne certifikate o ustreznosti vseh ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ali
- izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 1:2010, in
- veljavne tipske preizkuse povzetke rezultatov (type test) za ponujene tipe SN (RMU) blokov (na zahtevo naročnika mora dokument o tipskem preizkusu predložiti naknadno v celoti), in
- mersko skico za vsak ponujeni tip SN blokov,
- dokazilo proizvajalca, da so skoznjiki na kotel za plin privarjeni, in
- ustrezni tehnični material za ponujene tipe SN blokov, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujenih tipov (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.). Če naročnik iz priloženega tehničnega materiala ne bo mogel ugotoviti ustreznosti ponujene opreme, bo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.
DOKAZILA: Certifikati o ustreznosti ponujenih proizvodov ali izjave o skladnosti in dokumenti o tipskih preizkusih, v skladu z navedenim v tej točki, ter merske skice, dokazilo proizvajalca in ustrezni tehnični material (PRILOGA D/4).

Datum objave: 15.04.2020   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na objavljene spremembe pri prosili za pojasnila:
1:
* Za spojno polje v nekaterih tabelah sklopa 1. navajate Ir 630A (recimo tabela 5.) medtem ko drugje navajate Ir 200A (recimo tabela 7.). Prosim za pojasnitev oz. popravek
* Pri VN talilnih vložkih z visoko izklopno zmogljivostjo ste v tabeli 3. (100A) pri dimenziji talilnega vložka napisali 85×367mm. Predvidevamo, da je tu prišlo do napake, saj omenjena dolžina ustreza napetosti 17,5kV in je ustrezna rešitev dolžina 442mm?
2:
Prosimo tudi za pojasnilo, če pravilno razumemo zahtevo naročnika, da v ponudbi navede ceno razširitve bloka (enostransko ali obojestransko) in naročnik ob vsakem naročilu dodatno navede ali želi tako rešitev.

ODGOVOR 4
K1: Naročnik objavlja popravek tehnične specifikacije popravki označeni z zeleno.
K2: Da.

Datum objave: 15.04.2020   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

9.4. ste objavili spremembo "Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.2. podtočka, II. odstavek, ki se po novem glasi: Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokazilo, da je bilo vsaj 10 kosov ponujenih tipov RMU blokov uspešno vgrajenih v sistemu ENTSO-E že najmanj pet let pred rokom za oddajo ponudb. Ponudbi mora biti priložen tudi ustrezni tipski test vgrajenega tipa SN bloka (za katerega ponudnik prilaga dokazilo). Dokazilo mora vsebovati najmanj podatke o: a) tipu opreme, b) napetostnem nivoju opreme, c) količini, d) letu dobave, e) investitorju, tj. končnemu uporabniku opreme, f) kontaktnih podatkih investitorja (naziv, naslov, kontaktna oseba za preverjanje, e-mail in telefonska številka te osebe)."

Ker ta zahteva pomeni ponovno pridobivanje referenčnih potrdil, vas prosimo za podaljšanje oddaje javnega razpisa za 1 teden, saj je zaradi obstoječih razmer Covid 19 ter praznikov ponovno pridobivanje referenc izjemno oteženo.

ODGOVOR 5
Naročnik je rok za oddajo ponudb zaradi situacije v državi že podaljšal. Navedene spremembe po mnenju naročnika niso takšne, da bi bilo za pridobivanje dokazil treba rok podaljšati, ker je od objave spremembe do roka za oddajo ponudb še dovolj časa.
Datum objave: 15.04.2020   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri skupni ponudbi kot razumemo razlago v razpisni dokumentaciji torej ponudniki skupaj izpolnjujejo ekonomske in finančne pogoje ter tehnične zahteve?

ODGOVOR 6
Glede na določbo IV. odstavka 10. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora vsak partner v skupni ponudbi za sodelovanje izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.
Datum objave: 15.04.2020   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tehničnem delu RD pri dodatnih zahtevah je v točki 6 med drugim zahtevano: »Varovalke morajo biti popolnoma ločene od kotla stikalnega bloka«.

Ali pravilno razumemo zahtevo, da to pomeni, da mora biti dejansko tudi ohišje, kjer so nameščene varovalke, ločeno od kotla stikalnega bloka?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR 7
Da.

Datum objave: 15.04.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za pojasnilo

Zahteva za standarde saj v 1. sklopu navajate

- SIST EN 62271-203 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 203. del: Plinsko izolirane stikalne naprave v kovinskih ohišjih za naznačene napetosti nad 52 kV (IEC 62271-203:2011)
- SIST EN 62271-107 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2012)

Standard 62271-203 govori o Un >52kV in sklepamo, da se je pomotoma napisal in v našem primeru ne pride v poštev, medtem ko v standardu 62271-107 govorimo, če namesto varoval uporabljamo odklopnik in to za proizvajalca, ki nudi izvedbo z varovalkami prav tako ne pride v poštev.

Prosimo za potrditev

ODGOVOR 8
Naročnik je na spletni strani objavil novo tehnično specifikacijo, v kateri je upošteval spremembe oz. dopolnitve standardov.
Datum objave: 15.04.2020   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na zadnjo spremembo tehničnih zahtev, sklepamo da je lahko dimenzija talilnega vložka, ki je v skladu z IEC standardom tudi sprejemljiva. Trenutne dimenzije napisane v popravku so namreč dimenzije dveh proizvajalcev in nemški proizvajalec, ki bi ga nudili ima malo drugačne dimenzije, ki pa so v skladu z zahtevanim standardom.

Hvala za odgovor

ODGOVOR 9
Da, dimenzija talilnega vložka, ki je v skladu s standardom IEC, je tudi sprejemljiva.
Datum objave: 15.04.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali je mogoče prišlo do tiskarske napake pri dimenziji 100 A varovalke in je pravilno 85x442 mm in ne 85X367 mm?

Lep pozdrav

ODGOVOR 10
Naročnik je na spletni strani objavil novo tehnično specifikacijo.