Dosje javnega naročila 001580/2020
Naročnik: JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek

JN001580/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN001580/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN001580/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN001580/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001580/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 050-117969
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA
Kamnikarjeva ulica 8
1291
SI
Škofljica
Slovenija
tajništvo
tajnistvo.vrtec@siol.net
+386 59252010
+386 059252019

Internetni naslovi
http://www.vrtecskofljica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346080/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA-VRTEC_ŠKOFLJICA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16773
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADKO PECIVO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112100
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINA IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15895000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE TER OREŠČKI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE TER OREŠČKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
15865000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN IZDELKI
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA
Kamnikarjeva ulica 8
1291
Škofljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2020   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Katere certifikate iz shem kakovosti boste upoštevali kot merilo ali tudi IFS; BRC, FSSC.. ?
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

prosimo, da podrobno preučite razpisno dokumentacijo. Upoštevali se bodo veljavni certifikati za živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti.

lp


Datum objave: 13.03.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD dokumentaciji navajate datume iz leta 2018. Prosimo za pojasnila.

ODGOVOR

Spoštovani,

smo ponovno pregledali RD in ne vidimo nepravilnosti. Prosimo, da preverite, če gre za pravilno RD.

Lp


Datum objave: 17.03.2020   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo da ažurno odgovarjate na vprašanja ali pa zaustavite postopek javnega naročila oz. podaljšate rok za oddajo razpisa in postavitev vprašanj.
Hvala za razumevanje!
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vsa da bomo podaljšali roke za vprašanja in oddajo ponudbe. Skušali bomo ažurno odgovarjati.

Prosimo za razumevanje.

Lp

Datum objave: 17.03.2020   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na trenutno situacijo razglašene pandemije s strani države (korona virus), apeliramo na vas, da objavljen trenutni razpis, ali zaustavite ali pa podaljšate rok za oddajo vprašanj kot rok za oddajo ponudb. Stanje v Sloveniji se od trenutka do trenutka spreminja. Zavedajte se, da posledično tudi ponudniki ne bomo sposobni oddati ponudbe, ki je objavljena.
Za razumevanje in sprejem apela se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vsa da bomo podaljšali roke za vprašanja in oddajo ponudbe. Skušali bomo ažurno odgovarjati.

Prosimo za razumevanje.

Lp


Datum objave: 17.03.2020   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na trenutno situacijo v Sloveniji zaradi korona virusa, ko vzgojno-izobraževalni zavodi od 16.03.2020 zapirajo svoja vrata in prav tako številna podjetja, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in rok za oddajo razpisa.
Naj poudarimo, da je situacija izredna, saj se glede na razglašene izredne razmere pričakuje, da bodo zavodi zaprti najmanj 14 dni, verjetno pa več, kar pomeni, da bodo tudi številna podjetja, med drugim tudi vsi ponudniki, katerih poslovanje je odvisno predvsem od javnih razpisov ter sodelovanja oz. dobav vzgojno-izobraževalnim ustanovam, po vsej verjetnosti primorana izjemno zmanjšati svoje poslovanje.
Že sedaj podjetja sprejemamo ukrepe, povezane s pandemijo ter zajezitvijo širjenja koronavirusa in zaradi tega posledično delamo v izredno okrnjeni sestavi in z zmanjšanimi kapacitetami.
Zaradi vseh naštetih razlogov vas prosimo, da podaljšate roke za vprašanja in oddajo razpisa.
Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

obveščamo vsa da bomo podaljšali roke za vprašanja in oddajo ponudbe. Skušali bomo ažurno odgovarjati.

Prosimo za razumevanje.

Lp


Datum objave: 07.04.2020   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo da za sklop 7: RIBE
postavka 2: PLATESA navedete latinsko ime artikla, saj se kot substitut tega artikla lahko ponudi tudi drug artikel.
Se lahko ponudi artikle limanda file oz. morski list file?
Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Popravljamo naš opis:
2. Morska plošča - Pleuronectes platessa, file brez kosti, globoko zamrznjen


lp

Datum objave: 07.04.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan med 6. in 7. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat do dvakrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Sklop 15. ČAJI
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,ODGOVOR

Naročnik dovoli za spodaj navedene sklope živil dostavo dvakrat tedensko v dopoldanskem času do 11. ure:
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Sklop 15. ČAJI
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

Lp

Datum objave: 07.04.2020   10:13
VPRAŠANJE
Sklop 8
artikel 9: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

ODGOVOR


lahko

Datum objave: 07.04.2020   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 11: Eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po:
4. pitno mleko, 3,5mm, različni okusi, 150 do 250ml
5. pitno mleko, 3,5mm, različni okusi, 200 do 250ml

Zanima nas, kaj naročnik misli pod različni okusi (različne sadne okuse)?

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik želi pri spodaj navedenih artiklih različne sadne okuse:

v sklopu 11: Eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po:
4. pitno mleko, 3,5mm, različni sadni okusi, 150 do 250ml
5. pitno mleko, 3,5mm, različni sadni okusi, 200 do 250ml

lp

Datum objave: 07.04.2020   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 11: eko mleko in mlečni izdelki povprašujete po:
9. Bio navadni sadni jogurt 3,5mm, 150 - 200 ml
10. Bio navadni sadni jogurt 3,5mm, 200 - 250 ml
11. Bio navadni sadni jogurt 3,5mm, 1 l do 3 l

Ali naročnik želi bio sadni jogurt ali bio navadni jogurt?

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Sklop 11. EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Popravljamo naš opis:
9. Bio sadni jogurt 3,5mm, 150 - 200 ml
10. Bio sadni jogurt 3,5mm, 200 - 250 ml
11. Bio sadni jogurt 3,5mm, 1 l do 3 l


lp

Datum objave: 07.04.2020   10:32
VPRAŠANJE
spoštovani,

prosimo Vas, da ponudbeni predračun v sklopu svežega sadja in zelenjave prilagodite tako ,da združite naslednje artikle;

- MANDARINE/KLEMENTINE
- GROZDJE BELO/RDEČE/ČRNO
- NEKTARINE/BRESKVE

Sledenje Vas prosimo zato, ker gre za podobne artikle in ker iz prakse vemo, da Vam bodo ponudniki artikel, ki ima večjo okvirno količino podali zelo nizko ceno, vozili pa Vam bodo dražjega.

Prav tako Vas prosimo, da vključite naslednje artikle zelje mlado in krompir mladi. V kolikor artikla ne boste vključili, bomo smatrali, da artikla ne boste naročali oziroma bodo v primeru naročila, veljale tržne cene.

ODGOVOR

Spoštovani,

artikle, ki jih predlagate ne bomo združevali.

V predračun pa bomo dodali spodaj navedena artikla:

Sklop 12. SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE TER OREŠČKI

92. ZELJE SVEŽE BELO MLADO I. kategorije kg 150
93. KROMPIR MLAD 1. kategorije kg 200

Lp

Datum objave: 07.04.2020   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo slovenski proizvajalec in predelovalec Severnoafriškega soma. Za proizvodnjo in izdelke imamo vsa potrebna dovoljenja, ISO standard in IFS standard. Objekt predelave in ribe so pod rednim zdravstvenim in veterninarskim nadzorom. Delamo le z svežimi ribami in naše izdelke ne zamrzujemo. Zanima nas kako lahko sodelujemo na javnem naročilu kot lokalni oz. slovenski proizvajalec. V okolici Škofljice imamo dostavo dva krat tedenjsko z našimi dostavnimi vozili. Menimo, da bi z izločitvijo svežih sladkovodnih rib ta problem kakovostno rešili.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Spoštovani,
artikel že imamo vključen v predračun v Sklop 7. RIBE.

lp

Datum objave: 07.04.2020   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
1. JUŠNA ZAKUHA ribana kaša, pakirana od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
2. JUŠNA ZAKUHA rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Izdelek je izredno drobljiv in lomljiv, tako da ga proizvajalec pakira v manjše vrečke. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
3. JUŠNA ZAKUHA zvezdice, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
4. JUŠNA ZAKUHA fidelini kratki, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Izdelek je izredno drobljiv in lomljiv, tako da ga proizvajalec pakira v manjše vrečke. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5. JUŠNA ZAKUHA rižek, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
7. TESTENINE fuži, pakirano od 2 do 5 kg ali moramo ponuditi točno testenine fuži, ali lahko ponudimo kakšno drugo sorodno obliko?
8. TESTENINE špageti, številka 5 in 3, pakirano od 2 do 5 kg naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj različni proizvajalci špaget drugače označujejo debelino izdelka. Hvala za razumevanje.
9. TESTENINE špageti durum, številka 5 in 3, pakirano od 1 do 5 kg naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj različni proizvajalci špaget drugače označujejo debelino izdelka. Hvala za razumevanje.
10. TESTENINE metuljčki, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
17. TESTENINE široki rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg izdelek imamo v asortimanu v 8kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
18. TESTENINE valoviti široki rezanci, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Pekarna Pečjak je včasih imela izdelek v 2kg pakiranju, a ga je v tej gramaturi ukinila. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
22. TESTO ZA LAZANJO 30 X 50 cm - izdelek z navedenimi dimenzijami na trgu ne najdemo. V kolikor gre za hlajen izdelek ali zamrznjen izdelek, naročnika prosimo, da ga premakne v sklop 11, kjer ima sorodne oblike testenin. Kot sušeno testenino vam pa lahko ponudimo samo izdelek cca 10x20cm. Ali ga lahko ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
29. Beli brušen riž, okrogli, 1. vrste kakovosti 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
42. Koruzni zdrob 1/1 (polenta) ali naročnik želi koruzni zdrob ali polento. Cenovno se artikla močno razlikujeta.
43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
48. kus kus 2 kg naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 5kg pakiranju. Hvala za razumevanje.
49. Koruzni kosmiči 500g ali vam lahko ponudimo izdelek v 375g ali v 1000g pakiranju?
50. Grisini palčke 100g izdelek v 100g pakiranju ne obstaja več, saj je bil ukinjen. Naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 125g pakiranju. Hvala
51. Grisini palčke s sezamom 100g izdelek v 100g pakiranju ne obstaja več, saj je bil ukinjen. Naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 125g pakiranju. Hvala
53. riževi vaflji nesoljeni 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g pakiranju. Izdelek resnično minimalno odstopa od zahtevane gramature.
54. Crispy kruhki 160g Izdelki Crispy 160g so bili ukinjeni. Ali lahko ponudimo izdelek KOT Crispy v 150g pakiranju?
57. polenta bela 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg izdelek ni mogoče dobiti v 1000g pakiranju. Le v 800g blagovne znamke Zlato polje. Prosimo za popravek. Hvala

Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
4. 100% sadni sok Multivitamin iz rdečega sadja 1 l, brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil, v embalaži ki omogoča zapiranje po odprtju- ali lahko ponudimo izdelek multivitaminski sok s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
6. sadni nektar marelica, 1/1 z min 43% sadnim deležem, od tega min. 30 % sd marelice, brez konzervansov sladil in barvil, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih.
8. sadni nektar jagoda, 1/1 z min 45% sadnim deležem, od tega min. 30 % delež jagode, brez konzervansov sladil in barvil, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju naročnika prosimo, da umakne recepture izdelkov, ki so lastni samo enemu ponudniku na trgu. Prosimo vas, da obdržite samo minimalni delež nektarja brez recepture, saj v nasprotnem primeru kot podjetje nimamo interesa oddati ponudbe, saj ne moremo imeti konkurenčne ponudbe, saj dobivamo zahtevane nektarje po dosti višjih vhodnih cenah.
11. 100% sadni sok jabolko, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
12. 100% sadni sok pomaranča, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju v embalaži s slamico, ki ne omogoča zaprtja po uporabi? Gre za porcijski artikel.
13. 100% sadni sok ananas, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek, s slamico, saj ima izdelek z zamaškom samo en ponudnik na trgu?
21. Sirup jabolčni brez konzervansov, min 60 % suhe snovi, 1 do 6l ali lahko ponudimo izdelek okus limona namesto jabolko, ali pa ostale druge okus?

Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kavni nadomestek žitni (Proja ali enakovredno)250 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
4. Čokolada v prahu 1 kg, min 20% kakvovega masla čokolada v prahu ne vsebuje kakavovega masla temveč kakavove delce, ki pa pri kakovostnem izdelku (kot npr. Gorenjka) dosegajo 35%. Ostali izdelki pa dosegajo le 20% kakavovih delcev.
10. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 100g, mleta v kolikor želite izdelek kot je kava Bar, zahtevajte izdelek z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala
11. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 250 g, mleta v kolikor želite izdelek kot je kava Bar, zahtevajte izdelek z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala
11. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 250 g, mleta ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
21. Klinčki celi 25 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
24. Muškat oreh mleti 165 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
27. Šetraj 197 g ali lahko ponudimo izdelek v 290g pakiranju kot Maestro?
35. česen granulat mleti 1kg ali naročnik želi česen v granulatu ali česen mleti. Gre za 2 različna izdelka.
38. 100 % sončnično olje, 5 l, 1. kvalitete ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
43. čaj lipa veriga 1 kg ali lahko ponudimo gastro pakiranje čaja, kjer vrečke niso v verigi, temveč že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke izdelka. Vsebinsko je izdelek identičen zapisanemu.
44. čaj bezeg veriga 1 kg ali lahko ponudimo gastro pakiranje čaja, kjer vrečke niso v verigi, temveč že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke izdelka. Vsebinsko je izdelek identičen razpisanemu.
52. Musli s čokolado 375 g, brez umetnih konzervansov in sladil - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Izdelek blagovne znamke Žito Sport se je namreč v 375g pakiranju ukinil.
68. Margarina 500 g kot Rama classic verjetno želite izdelek za namaze. Prosimo za potrditev. Hvala
72. Čokolada mlečna Gorenjka ali enakovredno 80 do 100g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj sprejemljive. Pri tem smiselno gorigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
78. Sardine v rastlinskem olju 115 g, ekstra kvalitete ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem olj?
79. Tuna v olivnem olju file 1000 g ekstra kvalitete kot RIO MARE zahtevajte izdelek v pločevinki in tuno vrste tunnus albacares, da boste dobili izdelek kot Rio mare.
81. Rožičeva moka 0,4 do 1 kg izdelek obstaja v 200g pakiranju. V danem razponu, ga na trgu ne najdemo. Prosimo za dovoljenje, da ga ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
85. soda bikarbona 40 do 100 g izdelek se dobi v gramih in ne v litrih. Prosimo za popravek.
86. suha zelenjava izdelek se dobi v gramih in ne v litrih. Prosimo za popravek.
87. balzamični kis svetel izdelek nima določene gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da določi gramaturo izdelku (običajna gramature je 500ml) ali pa spremeni enoto mere v l. Hvala za razumevanje.
91. Sladka smetana brez laktoze 250 ml - deklarirano - ali lahko ponudimo riževo smetano za stepanje v 300ml pakiranju, ali pa kokosovo, sojino za stepanje v 300ml? Vse so deklarirane brez laktoze.
93. Nadomestek jajc - deklarirano - naročnika prosimo, da zahteva izdelek brez vseh alergenov, saj bo v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki vsebuje gluten, sojo in oreščke.
94. Brezglutenski keksi brez mleka, jajc - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste prejeli izdelek, ki vsebuje sojo, jajca, mleko in oreščke.
95. Brezglutenski keksi - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste prejeli izdelek, ki vsebuje sojo, jajca, mleko in oreščke.
96. Brezglutenske testenine - polžki - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
97. Brezglutenske testenine - svedri- deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
97. Brezglutenske testenine - svedri- deklarirano - enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, ali pa določi gramaturo izdelku. V kolikor se odločite, da boste spremenili enoto mere v kg, prosimo da smiselno korigirate zahtevano količino. Hvala
98. Brezglutenski jušni rezanci- deklarirano - enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, ali pa določi gramaturo izdelku. V kolikor se odločite, da boste spremenili enoto mere v kg, prosimo da smiselno korigirate zahtevano količino. Hvala
98. Brezglutenski jušni rezanci- deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
101. Bio sojin desert s čokolado, kot Provamel, 4x125 g naročnikom dosti raje ponudimo izdelek kot Valsoia, saj z izjemo soje ne vsebuje drugih alergenov. Sicer izdelek ni bio in se dobi v 2x115g pakiranju. Izdelek kot Provamel vsebuje gluten in tako ni primeren za širok spekter diet. Naročnika prosimo, da ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g pakiranju, ki ni bio. Hvala za razumevanje.
102. Bio sojin desert z borovnico, kot Provamel, 4x125g ali lahko ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x125g pakiranju, ki pa ni bio?
103. Bio sojin desert natur, kot Provamel, 4x125g ali lahko ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x125g pakiranju, ki pa ni bio?
105. Bio rižev desert z čokolado, kot The Bridge, 4x110 g- ali lahko ponudimo izdelek s kakavom namesto s čokolado?
106. kruhove kocke popečene - kos 20 nekaj se vam je ponesrečilo. Izdelek nima določene gramature. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Prosimo popravite.
107. kruhove kocke BIO - kos 20 - nekaj se vam je ponesrečilo. Izdelek nima določene gramature. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Prosimo popravite.
112. NAMAZ kot Rrio Mare TUNA PATE 100g za diete - v kolikor želite izdelek za diete, zahtevajte izdelek brez mleka in v tubi. Hvala
113. NAMAZ kot RIO MAre LOSOS PATE 100g za diete - v kolikor želite izdelek za diete, zahtevajte izdelek brez mleka in v tubi. Hvala
117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju. V
118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
120. KEKSI LINŠKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
121. MEDENJAKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
122. KEKSI MEŠANI ČAJNI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
2. paprika file rdeči v kisu, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
3. rdeča pesa 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
4. džuveč 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
6. paradižnik pelati, konzerva 2,55 kg izdelek v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
9. Fižol, stročji, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
11. ajvar, nepekoč 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
12. gorčica delikatesna 1 kg izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju kot Eta?
13. kisle kumarice 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
14. olive zelene brez koščice 1 kg- ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju?
16. ketchup 1,1, kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
17. paprika, pečena, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
18. paprika file rumeni 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
22. kompot coctail (mešano sadje) 2,5 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
26. džem marelični 450g ali lahko ponudimo izdelek v 600g pakiranju, s 43% sadnim deležem, kot Natureta?
32. Koruza, konzerva, 4 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Prosimo za popravek. Ali lahko ponudimo izdelek v 2600g ali v 4150g. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

navajamo naše odgovore:


Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
1. JUŠNA ZAKUHA ribana kaša, pakirana od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

2. JUŠNA ZAKUHA rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Izdelek je izredno drobljiv in lomljiv, tako da ga proizvajalec pakira v manjše vrečke. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

3. JUŠNA ZAKUHA zvezdice, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

4. JUŠNA ZAKUHA fidelini kratki, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu na trgu ne najdemo. Izdelek je izredno drobljiv in lomljiv, tako da ga proizvajalec pakira v manjše vrečke. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

5. JUŠNA ZAKUHA rižek, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

7. TESTENINE fuži, pakirano od 2 do 5 kg ali moramo ponuditi točno testenine fuži, ali lahko ponudimo kakšno drugo sorodno obliko?
lahko drugo sorodno obliko

8. TESTENINE špageti, številka 5 in 3, pakirano od 2 do 5 kg naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj različni proizvajalci špaget drugače označujejo debelino izdelka. Hvala za razumevanje.
Popravljamo opis:
8. TESTENINE špageti, (enakovredno številka 5 in 3), pakirano od 2 do 5 kg

9. TESTENINE špageti durum, številka 5 in 3, pakirano od 1 do 5 kg naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini špagetov, saj različni proizvajalci špaget drugače označujejo debelino izdelka. Hvala za razumevanje.
Popravljamo opis:
9. TESTENINE špageti durum, (enakovredno številka 5 in 3), pakirano od 1 do 5 kg

10. TESTENINE metuljčki, pakirano od 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

17. TESTENINE široki rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg izdelek imamo v asortimanu v 8kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
da

18. TESTENINE valoviti široki rezanci, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg izdelek v danem razponu ne obstaja. Pekarna Pečjak je včasih imela izdelek v 2kg pakiranju, a ga je v tej gramaturi ukinila. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

22. TESTO ZA LAZANJO 30 X 50 cm - izdelek z navedenimi dimenzijami na trgu ne najdemo. V kolikor gre za hlajen izdelek ali zamrznjen izdelek, naročnika prosimo, da ga premakne v sklop 11, kjer ima sorodne oblike testenin. Kot sušeno testenino vam pa lahko ponudimo samo izdelek cca 10x20cm. Ali ga lahko ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko ponudite kot sušeno testenino, izdelek cca 10x20cm

29. Beli brušen riž, okrogli, 1. vrste kakovosti 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
da

42. Koruzni zdrob 1/1 (polenta) ali naročnik želi koruzni zdrob ali polento. Cenovno se artikla močno razlikujeta.
koruzni zdrob

DODAJAMO NOV ARTIKEL!!!

42a Polenta koruzna instant kg 100


43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

48. kus kus 2 kg naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 5kg pakiranju. Hvala za razumevanje.
da

49. Koruzni kosmiči 500g ali vam lahko ponudimo izdelek v 375g ali v 1000g pakiranju?
da

50. Grisini palčke 100g izdelek v 100g pakiranju ne obstaja več, saj je bil ukinjen. Naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 125g pakiranju. Hvala
da

51. Grisini palčke s sezamom 100g izdelek v 100g pakiranju ne obstaja več, saj je bil ukinjen. Naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek v 125g pakiranju. Hvala
da

53. riževi vaflji nesoljeni 100g ali lahko ponudimo izdelek v 110g pakiranju. Izdelek resnično minimalno odstopa od zahtevane gramature.
da

54. Crispy kruhki 160g Izdelki Crispy 160g so bili ukinjeni. Ali lahko ponudimo izdelek KOT Crispy v 150g pakiranju?
da

57. polenta bela 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg izdelek ni mogoče dobiti v 1000g pakiranju. Le v 800g blagovne znamke Zlato polje. Prosimo za popravek. Hvala
Popravljamo opis:
59. RIŽ TRI RIŽI 800 g


Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
4. 100% sadni sok Multivitamin iz rdečega sadja 1 l, brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil, v embalaži ki omogoča zapiranje po odprtju- ali lahko ponudimo izdelek multivitaminski sok s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
ponudite lahko samo 100% sadni sok Multivitamin iz rdečega sadja 1 l, brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil, v embalaži ki omogoča zapiranje po odprtju

6. sadni nektar marelica, 1/1 z min 43% sadnim deležem, od tega min. 30 % sd marelice, brez konzervansov sladil in barvil, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih.
ne

8. sadni nektar jagoda, 1/1 z min 45% sadnim deležem, od tega min. 30 % delež jagode, brez konzervansov sladil in barvil, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju naročnika prosimo, da umakne recepture izdelkov, ki so lastni samo enemu ponudniku na trgu. Prosimo vas, da obdržite samo minimalni delež nektarja brez recepture, saj v nasprotnem primeru kot podjetje nimamo interesa oddati ponudbe, saj ne moremo imeti konkurenčne ponudbe, saj dobivamo zahtevane nektarje po dosti višjih vhodnih cenah.
želimo čim večji jagodni delež, tako, da ne bomo spreminjali naših zahtev

11. 100% sadni sok jabolko, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
ne

12. 100% sadni sok pomaranča, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju v embalaži s slamico, ki ne omogoča zaprtja po uporabi? Gre za porcijski artikel.
ne

13. 100% sadni sok ananas, 0,2 l brez sladkorja, konzervansov, sladil in barvil v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek, s slamico, saj ima izdelek z zamaškom samo en ponudnik na trgu?
ne

21. Sirup jabolčni brez konzervansov, min 60 % suhe snovi, 1 do 6l ali lahko ponudimo izdelek okus limona namesto jabolko, ali pa ostale druge okus?
ne


Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kavni nadomestek žitni (Proja ali enakovredno)250 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
da

4. Čokolada v prahu 1 kg, min 20% kakvovega masla čokolada v prahu ne vsebuje kakavovega masla temveč kakavove delce, ki pa pri kakovostnem izdelku (kot npr. Gorenjka) dosegajo 35%. Ostali izdelki pa dosegajo le 20% kakavovih delcev.
Popravljamo opis:
4. Čokolada v prahu 1 kg, min. 35% kakava

10. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 100g, mleta v kolikor želite izdelek kot je kava Bar, zahtevajte izdelek z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala
Popravljamo opis:
10. Kava prava, črna, z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta, kvalitete Bar Caffe pakirana po 100g, mleta

11. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 250 g, mleta v kolikor želite izdelek kot je kava Bar, zahtevajte izdelek z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala
Popravljamo opis:
11. Kava prava, črna, z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta, kvalitete Bar Caffe pakirana po 250 g, mleta

11. Kava prava, črna, kvalitete Bar Caffe pakirana po 250 g, mleta ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
lahko

21. Klinčki celi 25 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
da

24. Muškat oreh mleti 165 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
da

27. Šetraj 197 g ali lahko ponudimo izdelek v 290g pakiranju kot Maestro?
da

35. česen granulat mleti 1kg ali naročnik želi česen v granulatu ali česen mleti. Gre za 2 različna izdelka.
Popravljamo opis in mersko enoto:
35. česen granulat 1kg kg 400

!!! DODAJAMO NOV ARTIKEL:
35a česen mleti 1kg kg 3


38. 100 % sončnično olje, 5 l, 1. kvalitete ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
ne

43. čaj lipa veriga 1 kg ali lahko ponudimo gastro pakiranje čaja, kjer vrečke niso v verigi, temveč že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke izdelka. Vsebinsko je izdelek identičen zapisanemu.
da

44. čaj bezeg veriga 1 kg ali lahko ponudimo gastro pakiranje čaja, kjer vrečke niso v verigi, temveč že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke izdelka. Vsebinsko je izdelek identičen razpisanemu.
da

52. Musli s čokolado 375 g, brez umetnih konzervansov in sladil - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Izdelek blagovne znamke Žito Sport se je namreč v 375g pakiranju ukinil.
da

68. Margarina 500 g kot Rama classic verjetno želite izdelek za namaze. Prosimo za potrditev. Hvala
želimo margarino kot Rama classic, vsebovati mora tudi repično olje

72. Čokolada mlečna Gorenjka ali enakovredno 80 do 100g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj sprejemljive. Pri tem smiselno gorigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Popravljamo opis:
72. Čokolada mlečna Gorenjka ali enakovredno 100g

78. Sardine v rastlinskem olju 115 g, ekstra kvalitete ali lahko ponudimo izdelek v sončničnem olj?
lahko

79. Tuna v olivnem olju file 1000 g ekstra kvalitete kot RIO MARE zahtevajte izdelek v pločevinki in tuno vrste tunnus albacares, da boste dobili izdelek kot Rio mare.
Popravljamo opis:
79. Tuna vrste tunnus albacares v olivnem olju file 1000 g ekstra kvalitete kot RIO MARE

81. Rožičeva moka 0,4 do 1 kg izdelek obstaja v 200g pakiranju. V danem razponu, ga na trgu ne najdemo. Prosimo za dovoljenje, da ga ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

85. soda bikarbona 40 do 100 g izdelek se dobi v gramih in ne v litrih. Prosimo za popravek.
Popravljamo mersko enoto:
85. soda bikarbona 40 do 100 g kg 10

86. suha zelenjava izdelek se dobi v gramih in ne v litrih. Prosimo za popravek.
Popravljamo mersko enoto:
86. suha zelenjava kg 5

87. balzamični kis svetel izdelek nima določene gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da določi gramaturo izdelku (običajna gramature je 500ml) ali pa spremeni enoto mere v l. Hvala za razumevanje.
Popravljamo mersko enoto:
87. balzamični kis svetel lit 6

91. Sladka smetana brez laktoze 250 ml - deklarirano - ali lahko ponudimo riževo smetano za stepanje v 300ml pakiranju, ali pa kokosovo, sojino za stepanje v 300ml? Vse so deklarirane brez laktoze.
lahko riževo

93. Nadomestek jajc - deklarirano - naročnika prosimo, da zahteva izdelek brez vseh alergenov, saj bo v nasprotnem primeru dobili ponudbo izdelka, ki vsebuje gluten, sojo in oreščke.
Popravljamo opis:
93. Nadomestek jajc brez vseh alergenov- deklarirano

94. Brezglutenski keksi brez mleka, jajc - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste prejeli izdelek, ki vsebuje sojo, jajca, mleko in oreščke.
Popravljamo opis:
94. Brezglutenski keksi brez vseh alergenov - deklarirano

95. Brezglutenski keksi - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste prejeli izdelek, ki vsebuje sojo, jajca, mleko in oreščke.
Popravljamo opis:
95. Brezglutenski keksi brez vseh alergenov- deklarirano

96. Brezglutenske testenine - polžki - deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
Popravljamo opis:
96. Brezglutenske testenine brez vseh alergenov- polžki - deklarirano

97. Brezglutenske testenine - svedri- deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
Popravljamo opis in mersko enoto:
97. Brezglutenske testenine brez vseh alergenov- svedri- deklarirano kg 20

97. Brezglutenske testenine - svedri- deklarirano - enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, ali pa določi gramaturo izdelku. V kolikor se odločite, da boste spremenili enoto mere v kg, prosimo da smiselno korigirate zahtevano količino. Hvala
Popravljamo opis in mersko enoto:
97. Brezglutenske testenine brez vseh alergenov- svedri- deklarirano kg 20

98. Brezglutenski jušni rezanci- deklarirano - enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, ali pa določi gramaturo izdelku. V kolikor se odločite, da boste spremenili enoto mere v kg, prosimo da smiselno korigirate zahtevano količino. Hvala
Popravljamo opis in mersko enoto :
98. Brezglutenski jušni rezanci brez vseh alergenov- deklarirano kg 20

98. Brezglutenski jušni rezanci- deklarirano - v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov, saj boste v nasprotnem primeru prejeli izdelek, ki vsebuje sojo. Hvala
Popravljamo opis in mersko enoto :
98. Brezglutenski jušni rezanci brez vseh alergenov- deklarirano kg 20

101. Bio sojin desert s čokolado, kot Provamel, 4x125 g naročnikom dosti raje ponudimo izdelek kot Valsoia, saj z izjemo soje ne vsebuje drugih alergenov. Sicer izdelek ni bio in se dobi v 2x115g pakiranju. Izdelek kot Provamel vsebuje gluten in tako ni primeren za širok spekter diet. Naročnika prosimo, da ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g pakiranju, ki ni bio. Hvala za razumevanje.
Popravljamo opis:
101. Sojin desert s čokolado, kot Valsoia, 2x125 g

102. Bio sojin desert z borovnico, kot Provamel, 4x125g ali lahko ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x125g pakiranju, ki pa ni bio?
Popravljamo opis:
102. Sojin desert z borovnico, kot Valsoia, 2x125 g

103. Bio sojin desert natur, kot Provamel, 4x125g ali lahko ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x125g pakiranju, ki pa ni bio?
Popravljamo opis:
103. Sojin desert natur, kot Valsoia, 2x125 g

105. Bio rižev desert z čokolado, kot The Bridge, 4x110 g- ali lahko ponudimo izdelek s kakavom namesto s čokolado?
lahko

106. kruhove kocke popečene - kos 20 nekaj se vam je ponesrečilo. Izdelek nima določene gramature. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Prosimo popravite.
Popravljamo opis:
106. kruhove kocke popečene 500g

107. kruhove kocke BIO - kos 20 - nekaj se vam je ponesrečilo. Izdelek nima določene gramature. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Prosimo popravite.
Popravljamo opis:
107. kruhove kocke BIO 100g

112. NAMAZ kot Rrio Mare TUNA PATE 100g za diete - v kolikor želite izdelek za diete, zahtevajte izdelek brez mleka in v tubi. Hvala
Popravljamo opis:
112. NAMAZ tunin, min. 47% tunine, brez mleka, v tubi, kot Rio Mare TUNA PATE 100g za diete

113. NAMAZ kot RIO MAre LOSOS PATE 100g za diete - v kolikor želite izdelek za diete, zahtevajte izdelek brez mleka in v tubi. Hvala
Popravljamo opis:
113. NAMAZ losos, min. 46%, brez mleka, v tubi, kot RIO Mare LOSOS PATE 100g za diete

117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju. V
da

118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

120. KEKSI LINŠKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

121. MEDENJAKI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

122. KEKSI MEŠANI ČAJNI 1 kg izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da


Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
da

2. paprika file rdeči v kisu, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
da

3. rdeča pesa 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
da

4. džuveč 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
da

5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
da

6. paradižnik pelati, konzerva 2,55 kg izdelek v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
da

9. Fižol, stročji, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
da

11. ajvar, nepekoč 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
da

12. gorčica delikatesna 1 kg izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju kot Eta?
da

13. kisle kumarice 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
da

14. olive zelene brez koščice 1 kg- ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju?
da

16. ketchup 1,1, kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
da

17. paprika, pečena, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
da

18. paprika file rumeni 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
da

22. kompot coctail (mešano sadje) 2,5 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
da

26. džem marelični 450g ali lahko ponudimo izdelek v 600g pakiranju, s 43% sadnim deležem, kot Natureta?
da

32. Koruza, konzerva, 4 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Prosimo za popravek. Ali lahko ponudimo izdelek v 2600g ali v 4150g. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Popravljamo opis:
32. Koruza, konzerva, 4150 g

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.04.2020   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan med 6. in 7. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega
programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter
smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede
na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni
temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat do dvakrat tedensko v
dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Sklop 15. ČAJI
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno
dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik dovoli za spodaj navedene sklope živil dostavo dvakrat tedensko v dopoldanskem času do 11. ure:
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
Sklop 13. SOKOVI IN PIJAČE, SADNO ŽITNE REZINE
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Sklop 15. ČAJI
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

Lp


Datum objave: 07.04.2020   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore:
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
19. Drobnjak 69 g Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
23. Majaron 92 g Ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
24. Muškat oreh mleti 165 g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
27. Šetraj 197 g Ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
28. Timijan 100g Ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
32. poper v zrnju, beli do 200 g Ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
48. Koruzni kosmiči, brez dodanega sladkorja 500 g Ali lahko ponudimo 750 g pakiranje?
50. Žitarice za zajtrk žitne kroglice s čokolado, 375 g, brez umetnih konzervansov, umetnih sladil Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
85. soda bikarbona 40 do 100 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
106. kruhove kocke popečene - kos - 20 Določite gramaturo. Ali lahko ponudimo 700g pakiranje?
107. kruhove kocke BIO - kos - 20 Kruhovih kock bio ne najdemo na trgu. Prosimo da izdelek umaknete iz predračuna.
117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
120. KEKSI LINŠKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 360g pakiranje?
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
48. kus kus 2 kg Ali lahko ponudimo 5 kg ali 1 kg pakiranje?
49. Koruzni kosmiči 500g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
50. Grisini palčke 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
51. Grisini palčke s sezamom 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
53. riževi vaflji nesoljeni 100g Ali lahko ponudim 130g pakiranje?
54. Crispy kruhki 160g Ali lahko 200 g pakiranje?
59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
3. rdeča pesa 4 kg Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
4. džuveč 4 kg Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g Ali vam lahko ponudimo 720g ali 4,5 kg pakiranje?
7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg Ali vam lahko ponudimo 2,5 kg pakiranje?
9. Fižol, stročji, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,1 kg pakiranje?
11. ajvar, nepekoč 1 kg Ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
12. gorčica delikatesna 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670 g pakiranje?
13. kisle kumarice 1 kg Ali vam lahko ponudimo 680g pakiranje?
15. olive zelene polnjene s papriko 530g-710g Ali vam lahko ponudimo 510g pakiranje?
16. ketchup 1,1, kg Če želite ketchup brez. konzervansov zahtevajte pakiranje 1,5 kg ali 1 kg?
17. paprika, pečena, 1 kg Paprika obstaja v 990g pakiranju, popravite zahtevo.
18. paprika file rumeni 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670g pakiranje?
32. Koruza, konzerva, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
19. Drobnjak 69 g Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
da

23. Majaron 92 g Ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
da

24. Muškat oreh mleti 165 g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
da

27. Šetraj 197 g Ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
da

28. Timijan 100g Ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
da

32. poper v zrnju, beli do 200 g Ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
da

48. Koruzni kosmiči, brez dodanega sladkorja 500 g Ali lahko ponudimo 750 g pakiranje?
da

50. Žitarice za zajtrk žitne kroglice s čokolado, 375 g, brez umetnih konzervansov, umetnih sladil Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
da

85. soda bikarbona 40 do 100 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
da

106. kruhove kocke popečene - kos - 20 Določite gramaturo. Ali lahko ponudimo 700g pakiranje?
Popravili smo opis:
106. kruhove kocke popečene 500g
lahko 700g

107. kruhove kocke BIO - kos - 20 Kruhovih kock bio ne najdemo na trgu. Prosimo da izdelek umaknete iz predračuna.
Popravili smo opis:
107. kruhove kocke BIO 100g
izdelek obstaja, lahko kot Werz

117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
da

118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
da

119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
da

120. KEKSI LINŠKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 360g pakiranje?
da


Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
ne

20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
da

40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
da

43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
da

48. kus kus 2 kg Ali lahko ponudimo 5 kg ali 1 kg pakiranje?
da

49. Koruzni kosmiči 500g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
da

50. Grisini palčke 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
da

51. Grisini palčke s sezamom 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
da

53. riževi vaflji nesoljeni 100g Ali lahko ponudim 130g pakiranje?
da

54. Crispy kruhki 160g Ali lahko 200 g pakiranje?
da

59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
Smo popravili opis:
59. RIŽ TRI RIŽI 800 g


Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
da

3. rdeča pesa 4 kg Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
da

4. džuveč 4 kg Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
da

5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g Ali vam lahko ponudimo 720g ali 4,5 kg pakiranje?
da 720 g

7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg Ali vam lahko ponudimo 2,5 kg pakiranje?
da

9. Fižol, stročji, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,1 kg pakiranje?
da

11. ajvar, nepekoč 1 kg Ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
da

12. gorčica delikatesna 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670 g pakiranje?
da

13. kisle kumarice 1 kg Ali vam lahko ponudimo 680g pakiranje?
da

15. olive zelene polnjene s papriko 530g-710g Ali vam lahko ponudimo 510g pakiranje?
da

16. ketchup 1,1, kg Če želite ketchup brez. konzervansov zahtevajte pakiranje 1,5 kg ali 1 kg?
da

17. paprika, pečena, 1 kg Paprika obstaja v 990g pakiranju, popravite zahtevo.
da

18. paprika file rumeni 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670g pakiranje?
da

32. Koruza, konzerva, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
da

lp


Datum objave: 07.04.2020   12:14
VPRAŠANJE
POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 20.03.2020 10:39
Vprašanje se nanaša na objavo: JN001580/2020-B01 - SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL iz dne
10.03.2020
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore:
Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
19. Drobnjak 69 g Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
23. Majaron 92 g Ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
24. Muškat oreh mleti 165 g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
27. Šetraj 197 g Ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
28. Timijan 100g Ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
32. poper v zrnju, beli do 200 g Ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
48. Koruzni kosmiči, brez dodanega sladkorja 500 g Ali lahko ponudimo 750 g pakiranje?
50. Žitarice za zajtrk žitne kroglice s čokolado, 375 g, brez umetnih konzervansov, umetnih
sladil Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
85. soda bikarbona 40 do 100 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
106. kruhove kocke popečene - kos - 20 Določite gramaturo. Ali lahko ponudimo 700g
pakiranje?
107. kruhove kocke BIO - kos - 20 Kruhovih kock bio ne najdemo na trgu. Prosimo da izdelek
umaknete iz predračuna.
117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
120. KEKSI LINŠKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 360g pakiranje?
Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g
pakiranje?
20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
48. kus kus 2 kg Ali lahko ponudimo 5 kg ali 1 kg pakiranje?
49. Koruzni kosmiči 500g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
50. Grisini palčke 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
51. Grisini palčke s sezamom 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
53. riževi vaflji nesoljeni 100g Ali lahko ponudim 130g pakiranje?
54. Crispy kruhki 160g Ali lahko 200 g pakiranje?
59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
3. rdeča pesa 4 kg Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Stran 1 od 2
4. džuveč 4 kg Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g Ali vam lahko ponudimo 720g ali 4,5 kg pakiranje?
7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg Ali vam lahko ponudimo 2,5 kg pakiranje?
9. Fižol, stročji, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,1 kg pakiranje?
11. ajvar, nepekoč 1 kg Ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
12. gorčica delikatesna 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670 g pakiranje?
13. kisle kumarice 1 kg Ali vam lahko ponudimo 680g pakiranje?
15. olive zelene polnjene s papriko 530g-710g Ali vam lahko ponudimo 510g pakiranje?
16. ketchup 1,1, kg Če želite ketchup brez. konzervansov zahtevajte pakiranje 1,5 kg ali 1
kg?
17. paprika, pečena, 1 kg Paprika obstaja v 990g pakiranju, popravite zahtevo.
18. paprika file rumeni 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670g pakiranje?
32. Koruza, konzerva, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Hvala in lep pozdrav,
Spoštovani,
ponovno vam pošiljam vprašanje, ker še niste podali odgovore!
Z razumevanjem,


ODGOVOR


Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
19. Drobnjak 69 g Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
da

23. Majaron 92 g Ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
da

24. Muškat oreh mleti 165 g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
da

27. Šetraj 197 g Ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
da

28. Timijan 100g Ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
da

32. poper v zrnju, beli do 200 g Ali lahko ponudimo 750g pakiranje?
da

48. Koruzni kosmiči, brez dodanega sladkorja 500 g Ali lahko ponudimo 750 g pakiranje?
da

50. Žitarice za zajtrk žitne kroglice s čokolado, 375 g, brez umetnih konzervansov, umetnih sladil Ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
da

85. soda bikarbona 40 do 100 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
da

106. kruhove kocke popečene - kos - 20 Določite gramaturo. Ali lahko ponudimo 700g pakiranje?
Popravili smo opis:
106. kruhove kocke popečene 500g
lahko 700g

107. kruhove kocke BIO - kos - 20 Kruhovih kock bio ne najdemo na trgu. Prosimo da izdelek umaknete iz predračuna.
Popravili smo opis:
107. kruhove kocke BIO 100g
izdelek obstaja, lahko kot Werz

117. KEKSI POLNOZRNATI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
da

118. KEKSI OREHOVI ROGLJIČKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
da

119. KEKSI OBLITI S ČOKOLADO 1 kg Ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
da

120. KEKSI LINŠKI 1 kg Ali vam lahko ponudimo 360g pakiranje?
da


Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
ne

20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
da

40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
da

43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
da

48. kus kus 2 kg Ali lahko ponudimo 5 kg ali 1 kg pakiranje?
da

49. Koruzni kosmiči 500g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
da

50. Grisini palčke 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
da

51. Grisini palčke s sezamom 100g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
da

53. riževi vaflji nesoljeni 100g Ali lahko ponudim 130g pakiranje?
da

54. Crispy kruhki 160g Ali lahko 200 g pakiranje?
da

59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
Smo popravili opis:
59. RIŽ TRI RIŽI 800 g


Sklop 16. KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. rdeča pesa, 1 kg Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
da

3. rdeča pesa 4 kg Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
da

4. džuveč 4 kg Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
da

5. paradižnikov koncentrat, 800 g - 2500 g Ali vam lahko ponudimo 720g ali 4,5 kg pakiranje?
da 720 g

7. fižol rjavi zrna, 4,1 kg Ali vam lahko ponudimo 2,5 kg pakiranje?
da

9. Fižol, stročji, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,1 kg pakiranje?
da

11. ajvar, nepekoč 1 kg Ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
da

12. gorčica delikatesna 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670 g pakiranje?
da

13. kisle kumarice 1 kg Ali vam lahko ponudimo 680g pakiranje?
da

15. olive zelene polnjene s papriko 530g-710g Ali vam lahko ponudimo 510g pakiranje?
da

16. ketchup 1,1, kg Če želite ketchup brez. konzervansov zahtevajte pakiranje 1,5 kg ali 1 kg?
da

17. paprika, pečena, 1 kg Paprika obstaja v 990g pakiranju, popravite zahtevo.
da

18. paprika file rumeni 1 kg Ali vam lahko ponudimo 670g pakiranje?
da

32. Koruza, konzerva, 4 kg Ali vam lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
da

lpDatum objave: 07.04.2020   12:27
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Prosimo vas, da glede na različne proizvajalce ter ponudnike upoštevate spodnje in vas prosimo za odgovore:


Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
2. JUŠNA ZAKUHA rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
4. JUŠNA ZAKUHA fidelini kratki, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
8. TESTENINE špageti, številka 5 in 3, pakirano od 2 do 5 kg
9. TESTENINE špageti durum, številka 5 in 3, pakirano od 1 do 5 kg
Vam lahko ponudimo špagete številko 7 ?
11. TESTENINE svedri, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg?
12. TESTENINE peresniki, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg?
13. TESTENINE polžki večji, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g?
14. TESTENINE drobni polžki polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g, navihančki ?
17. TESTENINE široki rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
18. TESTENINE valoviti široki rezanci, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 8kg ali 500g?
19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg
Artikel je ukinjen - Vam lahko namesto tega ponudimo PISANE testenine 3kg?
21. TESTENINE s špinačo, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
26. Riževa moka do 1 kg
Zardi specifičnosti izdelka vas prosimo za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago.
28. Pira 1/1
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ali 250g?
31. Dolgozrnati parboiled riž, brušen extra kakovosti 1/1
Vam lahko ponudimo pakiranje 800g?
40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg
43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg
Prosimo vas za prestavitev teh dveh artiklov v sklop splošno prehrambeno blago ali nov sklop EKO.
42. Koruzni zdrob 1/1 (polenta)
Vam lahko ponudimo pakiranje 5kg ?
51. Grisini palčke s sezamom 100g
Vam lahko ponudimo pakiranje 120g?
53. riževi vaflji nesoljeni 100g
Zardi specifičnosti izdelka vas prosimo za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago.
54. Crispy kruhki 160g
Pakiranje crispy kruhkov 160g je bilo ukinjeno, novi so Crisy kruhki brezglutenski v pakiranju 150g Vam jih lahko ponudimo ?
59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 800g?

Sklop 15. ČAJI
8. Čaj borovnica, vrečke 1,2 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo ČAJ SLADKA BOROVNICA F OVV 50G ?
9. Čaj breskev vrečka 1 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo ČAJ SOČNA BRESKEV +CINK F OVV 50G ?
ODGOVOR


Sklop 9. TESTENINE, MLEVSKI IZDELKI
2. JUŠNA ZAKUHA rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
da

4. JUŠNA ZAKUHA fidelini kratki, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
da

8. TESTENINE špageti, številka 5 in 3, pakirano od 2 do 5 kg
Popravili smo opis:
8. TESTENINE špageti, (enakovredno številka 5 in 3), pakirano od 2 do 5 kg

9. TESTENINE špageti durum, številka 5 in 3, pakirano od 1 do 5 kg
Vam lahko ponudimo špagete številko 7 ?
Popravili smo opis:
9. TESTENINE špageti durum, (enakovredno številka 5 in 3), pakirano od 1 do 5 kg

11. TESTENINE svedri, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg?
500g

12. TESTENINE peresniki, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 10kg?
500g

13. TESTENINE polžki večji, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g?
da

14. TESTENINE drobni polžki polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g, navihančki ?
da

17. TESTENINE široki rezanci valjani, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 1kg ?
da

18. TESTENINE valoviti široki rezanci, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 8kg ali 500g?
8kg

19. TESTENINE široki rezanci polnozrnati, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
da

20. TESTENINE s korenčkom, pakirano od 2 do 5 kg
Artikel je ukinjen - Vam lahko namesto tega ponudimo PISANE testenine 3kg?
lahko

21. TESTENINE s špinačo, pakirano od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
da

26. Riževa moka do 1 kg
Zardi specifičnosti izdelka vas prosimo za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago.
artikel bomo prestavili v Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

28. Pira 1/1
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ali 250g?
2 kg

31. Dolgozrnati parboiled riž, brušen extra kakovosti 1/1
Vam lahko ponudimo pakiranje 800g?
da

40. BIO PŠENIČNI ZDROB 1 kg
43. BIO PIRIN ZDROB 1 kg
Prosimo vas za prestavitev teh dveh artiklov v sklop splošno prehrambeno blago ali nov sklop EKO.
artikla ostaneta v predračunu

42. Koruzni zdrob 1/1 (polenta)
Vam lahko ponudimo pakiranje 5kg ?
Artikel smo popravili v opisu:
42. Koruzni zdrob 1/1 kg 240
ponudite lahko do 1 kg

!!!DODALI SMO NOV ARTIKEL:
42a Polenta koruzna instant kg 100


51. Grisini palčke s sezamom 100g
Vam lahko ponudimo pakiranje 120g?
da

53. riževi vaflji nesoljeni 100g
Zardi specifičnosti izdelka vas prosimo za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago.
artikel bomo prestavili v Sklop 14. SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

54. Crispy kruhki 160g
Pakiranje crispy kruhkov 160g je bilo ukinjeno, novi so Crisy kruhki brezglutenski v pakiranju 150g Vam jih lahko ponudimo ?
da

59. RIŽ TRI RIŽI 1 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 800g?
Popravili smo opis:
59. RIŽ TRI RIŽI 800 g


Sklop 15. ČAJI
8. Čaj borovnica, vrečke 1,2 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo ČAJ SLADKA BOROVNICA F OVV 50G ?
da

9. Čaj breskev vrečka 1 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo ČAJ SOČNA BRESKEV +CINK F OVV 50G ?
da


lp

Datum objave: 24.04.2020   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, če pri sklopu 11. BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI iz nazivov izdelkov odpravite % maščobe, saj na tak način omejujete konkurenco. Prosimo, da uporabite izraze kot so polnomastni, posneti, polposneti.. in s tem omogočite, da ponudbo odda več ponudnikov

Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,
s tem, da smo navedli kakšen % mlečnih maščob želimo v izdelkih nikakor ne omejujemo konkurenco, ampak na takšen način določamo kvaliteto izdelka.
% mlečne maščobe navajate vsi ponudniki na deklaracijah, naveden je tudi pri naboru izdelkov v katalogu živil. Pri mleku in mlečnih izdelkih se % mlečne maščobe navaja pod kakovostnimi zahtevami prav tako v PRIROČNIKU Z MERILI KAKOVOSTI ZA ŽIVILA V VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH. Torej s tem, ko naročnik navaja zahtevo po % mlečnih maščob določa kvaliteto izdelka, katerega želi.

Kljub temu smo dopolnili naše opise, za spodaj navedene artikle:
1. pitno polno mleko, najmanj 3,5% mlečne maščobe, 10 do 15 l
2. pitno polno mleko, najmanj 3,5% mlečne maščobe, 200 do 250 ml
3. pitno polno mleko, najmanj 3,5% mlečne maščobe, 150 do 200 ml
4. pitno polno mleko, najmanj 3,5% mlečne maščobe, različni sadni okusi, 150 do 250 ml
5. pitno polno mleko, najmanj 3,5% mlečne maščobe, različni sadni okusi, 200 do 250 ml
6. Bio navadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 150 - 200 ml
7. Bio navadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 200 - 250 ml
8. Bio navadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 1 l do 3 l
9. Bio sadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 150 - 200 ml
10. Bio sadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 200 - 250 ml
11. Bio sadni jogurt, najmanj 3,2% mlečne maščobe, 1 l do 3 l
12. Bio probiotični jogurt, 150 - 200 ml
13. Bio probiotični jogurt, 200 - 250 ml
14. Bio probiotični sadni jogurt, 1 l do 3 l
15. Bio probiotični sadni jogurt, 150 - 200 ml
16. skuta 30-40% mlečne maščobe v SS, nepasirana


Ko poteče rok za vprašanja, bomo objavili popravek predračuna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.05.2020   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma, in sicer predvidoma od 01.06.2020 do 31.05.2022. Zanima nas ali se v tem obdobju lahko cene za sklop kaj spreminjajo, npr. z odpiranjem konkurence oziroma regulacijo cen in se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za hrano, natančneje za meso za sklop 4 in sklop 5 , ki ga uradno objavlja Statistični urad RS?

Opozarjamo, da ni najbolj primerno, da zahtevate fiksnost cen za 24 mesecev, ker večina stroškov ne pada temveč raste. Na svetovnem trgu mesa že daljše obdobje beležimo, da cena mesa več ali manj raste, sploh svinjina zaradi bolezni. Glede na dogajanje na svetovnem trgu mesa, prilagamo link https://www.euromeatnews.com, kjer lahko spremljate dogajanje na trgu z mesom. Glede na že dlje časa trajajoče izredno stanje na trgu mesa ter še pojav korona krize bi bilo bolj primerno odpiranje konkurence, kjer veljajo tržne cene, saj statistika v takih primerih ne poda realne cene.
Če se da, prosimo, da popravite fiksnost cen na 12 mesecev.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR


Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne (brez odpiranja konkurence) za obdobje 24 mesecev, in sicer od (predvidoma) 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022.

IZJEMA (odpiranje konkurence 1x): fiksnost cen 12 (dvanajst) mesecev velja samo za spodaj navedene sklope - predračun veljaven do (predvidoma) 31. 5. 2021:
12. Sklop: sveže sadje in zelenjava, suho sadje ter oreščki
18. Sklop: EKO SADJE IN ZELENJAVA

V tem delu ne bomo spreminjali razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.05.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

Sklop 4. MESO IN MESNI IZDELKI
6. JUNETINA za pečenko - križni del - Prosimo za natančnejši opis artikla.
7. JUNJETINA beli krajec- Prosimo za natančnejši opis artikla.
12. SVINJSKA LEDJA brez kosti - Prosimo za natančnejši opis artikla.
13. SVINJSKI HRBET, KARE brez kosti - Ali povprašujete po laksu?
14. SVINJSKI medaljoni, svinjska ribica - Ali povprašujete po svinjski pljučni?
18. ČEVAPČIČI - Ali povprašujete po čevapčičih iz govejega ali mešanega mesa?
19. PLESKAVICE po 10 dag- Ali povprašujete po pleskavicah iz govejega ali mešanega mesa?
22. KLOBASE ZA KUHANJE - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?

Sklop 5. PERUTNINA IN IZDELKI
8. PIŠČANČJA BEDRA, sveža, 220 g/kos, brez kože in kosti - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
16. ČEVAPČIČI PERUTNINSKI - Ali povprašujete po piščančjih čevapčičih?
24. PURANJA PRSA V KOSU - Ali povprašujete po salami?
33. PIŠČANČJI MEDALJONI PANIRANI - Ali so zamrznjeni?

Hvala za odgovore.ODGOVOR


Sklop 4. MESO IN MESNI IZDELKI
6. JUNETINA za pečenko - križni del - Prosimo za natančnejši opis artikla.
6. JUNETINA za pečenko - križni del, mladi junečji križ v kosu - za pečenko - sočno, mehko, nemastno meso


7. JUNJETINA beli krajec- Prosimo za natančnejši opis artikla.
7. JUNJETINA mlada, beli krajec, del stegna, ki je mehak, primeren za prešpikano pečenko - sočno, mehko, nemastno meso


12. SVINJSKA LEDJA brez kosti - Prosimo za natančnejši opis artikla.
12. SVINJSKA LEDJA brez kosti in brez kože oz. hrbet brez kosti I. kategorije, za pečenko in zrezke v omaki

13. SVINJSKI HRBET, KARE brez kosti - Ali povprašujete po laksu?
13. SVINJSKI HRBET, KARE brez kosti, laks

14. SVINJSKI medaljoni, svinjska ribica - Ali povprašujete po svinjski pljučni?
14. SVINJSKA PLJUČNA, medaljoni

18. ČEVAPČIČI - Ali povprašujete po čevapčičih iz govejega ali mešanega mesa?
18. ČEVAPČIČI MEŠANI, manj začinjeni, brez konzervansov (svinjsko, goveje)

DODAJAMO NOV ARTIKEL:
18a ČEVAPČIČI goveji, manj začinjeni, brez konzervansov, samo iz govejega mesa, kg 50


19. PLESKAVICE po 10 dag- Ali povprašujete po pleskavicah iz govejega ali mešanega mesa?
19. PLESKAVICE MEŠANE (svinjsko, goveje), po 10 dag, manj začinjene, brez konzervansov

DODAJAMO NOV ARTIKEL:
19a PLESKAVICE GOVEJE, po 10 dag, manj začinjene, brez konzervansov, samo iz govejega mesa kg 20

22. KLOBASE ZA KUHANJE - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?
22. KLOBASE ZA KUHANJE, kot Kranjske klobase z zaščitenim geografskim poreklom - obvezen certifikatSklop 5. PERUTNINA IN IZDELKI
8. PIŠČANČJA BEDRA, sveža, 220 g/kos, brez kože in kosti - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
8. PIŠČANČJA BEDRA (stegno + krača), sveža, 220 g/kos, brez kože in kosti


16. ČEVAPČIČI PERUTNINSKI - Ali povprašujete po piščančjih čevapčičih?
16. ČEVAPČIČI PIŠČANČJI

24. PURANJA PRSA V KOSU - Ali povprašujete po salami?
24. PURANJA PRSA V KOSU, SALAMA

33. PIŠČANČJI MEDALJONI PANIRANI - Ali so zamrznjeni?
33. PIŠČANČJI MEDALJONI PANIRANI, ZAMRZNJENI

LP