Dosje javnega naročila 001882/2020
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.319.620,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001882/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001882/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2020
JN001882/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2020
JN001882/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN001882/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2020
JN001882/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2020
JN001882/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN001882/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001882/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 058-139108
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17010
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: VKS-24/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem produkta LF-A (v nadaljevanju tudi: produkt) iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO), ki nastajajo v procesu obdelave odpadkov v obratu za mehansko-biološko obdelavo (v nadaljevanju: MBO) Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana). Zaradi dodatnega sušenja produkta tekom proizvodnega procesa LF-A nastajata dve frakciji zaradi česar je javno naročilo opredeljeno na dva sklopa.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 (dva) sklopa, in sicer:
Sklop 1: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju sušeno (v nadaljevanju: Sklop 1 ali tudi LF-A - sušeno),
Sklop 2: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju (v nadaljevanju: Sklop 2 ali tudi LF-A).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju sušeno
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predviden je prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava nastale količine produktov LF-A v razsutem stanju sušeno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predviden je prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava nastale količine produktov LF-A v razsutem stanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2020   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2020   16:10
VPRAŠANJE
Imam vprašanje glede dokazila o nekaznovanosti in sicer koliko "stara" so še lahko, da so veljavna za tekoči razpis?


ODGOVOR

Ponudnik oziroma ponudba morata po naravi stvari ter glede na specifičnosti postopka oddaje javnega naročila pogoje za ugotavljanje sposobnosti vsebinsko izpolnjevati na dan poteka roka za oddajo ponudb, razen v primeru, ko ZJN-3 izrecno določa drugače (npr. drugi odstavek 75. člena ZJN-3 določa kot presečni datum »dan oddaje ponudbe«). Na podlagi navedenega nadalje pojasnjujemo, da morajo dokazila o nekaznovanosti izkazovati, da na dan poteka roka za oddajo ponudb pri ponudniku (torej on ali osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3) ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Tretji odstavek 77. člena ZJN-3 določa, da naročnik kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 sprejme naslednja dokazila: »izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;«. Nadalje določilo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 določa, da je v primeru, če država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, ta dokazila mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Naročnik bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb ravnal v skladu s tč. 1.7. razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.04.2020   09:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na trenutno situacijo okoli koronavirusa, prepovedi gibanja in zbiranja ljudi vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj bi si s prevzemniom odpadkov iz tujine radi ogledal odpadek na kraju samem, kar pa v tej situaciji ni možno.

ODGOVOR

Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 (koronavirus), kot naročnik razumemo trenutno situacijo in omejitve, vendar roka za oddajo ponudb, z vidika potreb naročnika glede odprem produkta, ni mogoče podaljšati. Prav zaradi ukrepov, povezanih v zvezi z koronavirusom, naročnik dopolnjuje tč. 2.6. razpisne dokumentacije kot sledi v nadaljevanju:

»2.6. Sestanek s ponudniki in ogled objektov ali posredovanje vzorcev produkta

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, lahko zainteresirani ponudniki pred oddajo ponudbe pridobijo morebitne druge podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z dejanskimi razmerami v obratu MBO RCERO Ljubljana.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke z zainteresiranimi ponudniki na lokaciji obrata MBO RCERO Ljubljana in sam ogled ali pa zainteresiranim ponudnikom po pošti poslal vzorec produkta LF-A do cca. 25 kg.

Ponudniki lahko kontaktirajo kontaktno osebo naročnika in se dogovorijo za sestanek na lokaciji obrata MBO RCERO najkasneje do datuma, določenega za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil.

V kolikor se zainteresirani ponudniki odločijo za vzorec produkta po pošti, morajo po elektronski pošti kontaktni osebi naročnika posredovati zahtevo za posredovanje vzorca produkta LF-A, pri čemer morajo obvezno navesti, ali potrebujejo vzorec produkta za Sklop 1 in/ali za Sklop 2 ter maso produkta, ki ga potrebujejo za posamezni sklop (vendar ne več kot 25 kg na sklop). Zahtevo morajo ponudniki posredovati najkasneje do datuma, določenega za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil (naročnik opozarja ponudnike, naj upoštevajo čas pošiljanja po pošti).

Kontaktna oseba naročnika je g. Jan Poglajen, elektronska pošta: jan.poglajen@vokasnaga.si.«

Ponudnik ne bo upravičen do povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne storitve.«Datum objave: 07.04.2020   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo dve vprašanji:
- ali za zavarovanje dobre izvedbe del pride v poštev tudi bančna garancijo podizvajalca?
- v točki 2.3. piše, da mora biti ponudnik pripravljen za prevzem v roku 8 dni od podpisa sporazuma. Kaj pa v primerih, ko je podizvajalec iz druge države in je potrebno prej pridobiti soglasje za čezmejni prevoz odpadkov. Se v tem primeru prevzem do pridobitve soglasja zamakne?

ODGOVOR

- Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma mora predložiti izbrani ponudnik (izvajalec) in ne podizvajalec.

- V skladu s tč. 2.3. razpisne dokumentacije mora biti ponudnik za prvi prevzem in nadaljnjo obdelavo produkta pripravljen najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Navedeno velja tudi v primerih, ko je podizvajalec iz druge države in je potrebno prej pridobiti soglasje za čezmejni prevoz odpadkov. Zamik pričetka prevzema z naslova pridobivanja soglasij torej ni mogoč. Naročnik pri tem opozarja ponudnike na prvi odstavek tč. 3.2.2.1. razpisne dokumentacije, ki določa, da mora imeti ponudnik »na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb vsa potrebna veljavna dovoljenja pristojnih institucij za izvajanje dejavnosti ravnanja z odpadki, ki so predmet tega javnega naročila, in sicer od prevzema produkta do njegove končne obdelave.«

Ponudnik lahko že pred predvidenim rokom za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo prične s pridobivanjem soglasja v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. V tem primeru bo naročnik v skladu z devetim odstavkom točke 3.2.2.1. razpisne dokumentacije zagotovil podpise dokumentov, ki so potrebni pri pridobivanju soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.